Řemeslník zemřít brusku. Řemeslník zemřít brusku

Řemeslník zemřít brusku

Rychlá max nabídka :: deaktivována = „Uživatel.Pivot.typ != ‚online‘ || uživatel.Pivot.postavení != ‚schváleno‘ || současný_lot.Stav ‚prodáno‘ || současný_lot.Stav ‚Nenositel‘ „_applyMoneyFormat (navrhovaný_proxy_bid / 100, měna.název)

Toto je nadcházející aukce. Sledujete tuto aukci. Kliknutím výše budete informováni, když je aukce otevřena pro nabízení.

Prodejce se rozhodl skrýt nabídkovou historii před přístupem veřejnosti. Máte.li jakékoli dotazy, kontaktujte prodejce.

Akce

Postavení polohy:

Prodejce

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Kontaktujte technickou podporu Aucto telefonicky na čísle 1-844-326-7310 nebo e-mailem na technickém@aucto.com

Podmínky nabídky

Podmínky těchto uchazečů (tyto „Pojmy nabídky“) řídit váš přístup a používání www.Aucto.com (The „Stránka“ nebo „Webová stránka“), provozované společností Aucto Inc. (společně s jeho přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, „Aucto“, „my“, „náš“ nebo „nás“) a služby v nich uvedené. Podmínky těchto uchazečů jsou navíc k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Aucto, podmínkách webových stránek Aucto, podmínek jakéhokoli prodejce a podmínek jakékoli jiné dohody, které můžete mít s Aucto pro produkty, služby nebo jinak. V případě konfliktu mezi podmínkami těchto uchazečů a jakoukoli jinou dohodou bude druhá dohoda ovládat. Vy, uživatel, přijmete podmínky těchto uchazečů pomocí webu a/nebo kliknutím níže, okamžitě po takovém přijetí ( „Datum účinnosti“).

I. Definice.

(A) „Nepříjemná nabídka“ Znamená nabídku, kterou automaticky zadala nabídková technologie společnosti Aucto jménem uchazeče až do maximální nabídky uchazeče.

(C) „Max nabídka“ Znamená nejvyšší částka zadaná uchazečem, který je uchazeč ochoten zaplatit za hodně v aukci nebo aukci webového vysílání.

(F) „Služby“ prostředky (i) procházení webu; ii) komunikace s prodejci; (iii) nabízení v aukcích a aukcích webových vysílání po schválení prodejců; (iv) nákup položek na prodej; (v) pomocí portálu nabídkového portálu Aucto k řízení nabídek, nákupů, plateb a zásilek; a (vi) pomocí distributora plateb společnosti Aucto zaplatit za nákupy.

(G) „Účet ověřeného uchazeče“ znamená nákupní účet, který je ověřen Aucto po obdržení platné a přijaté kreditní karty. Držitelé účtu ověřených nabídkových uchazečů si mohou zakoupit položky z trhu Aucto a zaregistrujte se pro online aukce a aukce webových vysílání.

Ii. Přístup k účtu a uživateli.

(a) Chcete.li získat přístup a používat služby, musíte na webu obsahovat účet ověřeného nabídky, v souladu s podmínkami webových stránek Aucto a podléhajícím se podmínkami webových stránek Aucto webové stránky. Jakýkoli odkaz na uživatelský účet na smluvních podmínkách webových stránek AUCTO zahrnuje také ověřené účty nabídkových nabídek.

b) Aucto si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit všechny nebo část služeb podle svého výhradního uvážení; s upozorněním nebo bez předchozího upozornění.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že schopnost společnosti Aucto poskytovat služby může být bráněna nebo přerušena technickými problémy způsobenými v důsledku problémů s připojením k internetu, chybami na webových stránkách Aucto, sítě, technologie, serverů, softwaru a hardwaru nebo chyb způsobených Aucto’s Personál aukčního kontroléru („Technické poruchy“). Za žádných okolností bude Aucto odpovědný za uchazeče, jeho přidružené subjekty nebo jakoukoli třetí stranu za jakékoli škody, skutečné nebo vnímané, způsobené technickými poruchami.

Iii. Schválení prodejce.

(a) Každý prodejce, který hostuje online aukci a/nebo aukci webového vysílání na webu, si vyhrazuje právo přezkoumat profily uchazečů a přijmout nebo odmítnout uchazeče, aby se účastnili své akce na základě výhradního uvážení prodávajícího.

(b) Každý prodejce si vyhrazuje právo požádat o další informace nebo peněžní vklad jako podmínku pro schválení uchazeče o účast na jejich prodejní akci.

řemeslník, zemřít, brusku

IV. Umístění nabídek.

(a) Po schválení prodávajícího mohou uchazeči uvést nabídky na pozemky, které si chtějí koupit v aukcích online nebo aukcí webových vysílání. V době vypršení aukce bude uchazeč s nejvyšší nabídkou na každou šarži považován za vítězný uchazeč, čeká na schválení od prodejce.

(b) Maximální nabídku můžete v online aukci nebo aukci webového vysílání umístit maximální nabídku. Když umístíte maximální nabídku, nabídkového technologie Aucto automaticky umístí na to, že se za vás zabereš, na tuto pozemek až po maximální nabídku.

(c) Online aukce na Aucto mohou mít prodloužení času. Pokud je nabídka umístěna na poslední chvíli před vypršením doby vypršení tohoto pozemku, bude nabídková doba na této pozemku prodloužena po předem stanovenou dobu.

(d) V aukci webového vysílání bude Aucto sdělit přední online nabídku prodávajícímu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli nabídka, kterou uvedete, podléhá schválení prodejce. Prodávající si vyhrazuje konečné právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku sdělenou Aucto vaším jménem.

e) Jakmile je nabídka uložena, je považována za konečnou a závaznou. Uchazeč nesmí odstranit ani zrušit umístěnou nabídku bez výslovného povolení od prodejce.

(f) Podaní nabídky na hodně uchazeč uznává a souhlasí s tím, že dodržuje všechny podmínky stanovené v této dohodě a podmínkách prodávajícího.

g) Prodejce se může rozhodnout zveřejnit výsledky aukce v době vypršení aukce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nabídky umístěné u vás na webu mohou být viditelné pro veřejnost na Aucto.com.

(h) Berete na vědomí, že z webu může být odstraněna aukční událost nebo šarži na prodej a vyloučena z prodeje na základě výhradního uvážení prodávajícího.

PROTI. Dohody o nákupu a prodeji; Zřeknutí se odpovědnosti.

(a) Pokud jste vítězný uchazeč v jakékoli aukci, nebo pokud si zakoupíte položku z webu, uzavřete přímo do smlouvy o nákupu a prodeji přímo s prodejcem. Vy jako uchazeč předpokládáte veškerá rizika a odpovědnost spojená s jakoukoli dohodou, kterou uzavřete s prodejcem na webu.

(b) Aucto nemá kontrolu nad položkami prodanými na webu a Aucto nekontroluje ani nevyhodnocuje stav, kvalitu nebo původ prodaných položek nebo ověřuje nároky, které každý prodávající týká jeho položek uvedených k prodeji na webu.

(c) Aucto nemá kontrolu nad podmínkami upravujícími každou prodejní akci stanovenou prodejci na webu ( „Podmínky prodejce“).

(d) Aucto není prodávajícím na webu a není stranou žádné smlouvy o nákupu a prodeji, do které uzavřete s jakýmkoli prodejcem na webu.

(e) Aucto se výslovně zříká jakékoli záruky jakéhokoli druhu, výslovného nebo předpokládaného, ​​na jakékoli položky uvedené k prodeji na webu. Všechny položky by měly být zváženy ve stavu „As-IS, kde je“, pokud prodejce není uvedeno jinak.

(b) Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakákoli položka, na kterou nabízíte nebo zakoupíte na webu, může podléhat následujícím poplatkům; Kromě částky nabídky: (i) daně (definované níže); ii) Poplatky za přepravu, manipulaci a odstranění účtované prodejcem; (iii) prémie kupujícího účtovaná prodejcem a uvedená na stránce položky na webu; Nebo prémii kupujícího Aucto, účtované společností Aucto a uvedeno na stránce položky na webu; a (iv) všechny ostatní poplatky uvedené v podmínkách prodávajícího a/nebo na stránce položky na webu.

(c) Budete výhradně odpovědní a zaplatíte a zaplatíte, když jsou splatné, pokud jde o prodej, používání, převod, spotřební daně, DPH nebo jiné federální, státní, místní nebo zahraniční daně, povinnosti, tarify, poplatky nebo jiné posouzení (a související úroky a sankce ) (společně, „Daně“) použitelné na vaše činy nebo opomenutí související s používáním webu, včetně, ale nejen na váš nákup a/nebo prodej zařízení a/nebo zboží prostřednictvím webu. Tímto souhlasíte s tím, že budete odškodnit, bránit a zadržet neškodné Aucto z jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti za úhradu takových daní.

(d) Prodejci mají možnost využít platební brány Aucto k zpracování plateb. S Aucto Payment Gateway budou mít kupující možnost platit přes převod drátu nebo kreditní karty (Visa, MasterCard, Discover nebo American Express). Placení prostřednictvím kreditních karet bude k dispozici pouze za objednávky pod 5000.

Vii. Platba prémie kupujícího Aucto.

a) Některé položky dostupné na prodej na webu mohou podléhat prémii kupujícího AUCTO. V případě potřeby bude částka prémie Aucto kupujícím jasně zobrazena, když na položku vložíte nabídku nebo přidáte položku do košíku.

(b) Prémiové prémii jakéhokoli kupujícího AUCTO bude fakturováno spolu s vaším nákupem a je splatné okamžitě po obdržení faktury.

(c) Prémie kupujícího Aucto se automaticky vyplatí Aucto, když uchazeč provede platbu prodávajícímu pomocí distributora plateb společnosti Aucto. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zaplatíte Aucto Premium Aucto kupujícím. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že splatná prémie za kupujícího AUCTO bude automaticky odečteno z platby, kterou provedete prodávajícímu.

(d) Pokud se daně vztahují na prémii kupujícího Aucto, budou přidány do faktury Aucto pro prémii kupujícího.

Viii. Povinnosti uchazeče.

(a) Souhlasíte s tím, že splníte všechny povinnosti stanovené na webových stránkách AUCTO, podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za provedení jakékoli due diligence na jakékoli položce, kterou vám přejete nabídnout nebo nakupovat na webu.

(c) Podat nabídku na událost ve stylu aukce, nabídku na nákup nebo se zavázala koupit položku na webu je právně závaznou povinností. Pokud jste úspěšný kupující, souhlasíte s tím, že zaplatíte částku vaší nabídky, plus všechny příslušné daně a poplatky a prémii jakéhokoli kupujícího, v čase a způsobu určeném prodávajícím a jak je uvedeno v tomto dokumentu.

d) Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky prodávajícího, jak je zveřejněno na každé konkrétní dražbě, likvidaci nebo prodeji, a se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Pokud se vám nezaplatí jakékoli dlužné částky, může Aucto podle svého uvážení dočasně nebo trvale ukončit svůj uživatelský účet a/nebo zamítáte přístup na web a Aucto si výslovně vyhrazuje právo vykonávat všechna a všechna práva a pronásledovat jaká a všechna právní prostředky, které může mít, v souladu nebo spravedlnosti.

e) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto nebude kdykoli jednat jako agent jménem jakéhokoli uchazeče nebo prodávajícího.

(f) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto monitoruje historii nabídky nabídek, historii přihlášení, adresu IP a další historii prohlížení, kterou může prodávajícímu zpřístupnit na vyžádání.

Ix. Modifikace.

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo změnit podmínky těchto uchazečů, naše produkty, služby nebo jakýkoli jiný obsah webu, kdykoli a podle našeho výhradního uvážení. Nezavážíme se však aktualizovat takové materiály. Jakákoli změna, úprava nebo změna bude účinná ihned po zveřejnění webových stránek a vzdáte se jakéhokoli práva, které budete možná muset obdržet konkrétní oznámení o takové změně, úpravě nebo změně. Často zkontrolujte podmínky těchto uchazečů a všechny příslušné zásady k pochopení podmínek, které se vztahují na vaše používání webu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto uchazečů nebo s jakýmkoli změnou, úpravou nebo změnou, musíte přestat používat web a služby. Vaše pokračující používání webu nebo jakékoli služby z Aucto po zveřejnění jakýchkoli změn, úprav nebo změn představuje vaše přijetí.

X. Vládní zákon; Místo.

Podmínky těchto uchazečů se řídí a vykládá podle zákonů státu Ohio bez ohledu na jakékoli konflikty zákonů. Jakékoli nároky nebo spory týkající se podmínek těchto uchazečů budou vyslechnuty výhradně u státních soudů státu Ohio, Fulton County nebo v U.S. Okresní soud, Severní okres Ohio a strany, které se dosud souhlasí s výhradní osobní jurisdikcí místa konání u tohoto soudu. Strany se vzdávají jakékoli obrany založené na fórech, které nejsou kombinované, nedostatek jurisdikce a tím se vzdávají soudního řízení porotou.

Xi. Smíšený.

Nebudete postoupit žádná ze svých práv ani delegovat žádnou ze svých povinností nebo povinností podle podmínek těchto uchazečů, ať už podle zákona nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Aucto. Nadpisy v podmínkách tohoto uchazeče jsou pouze pro informaci a neovlivňují interpretaci podmínek těchto uchazečů. Žádná agentura, partnerství, společný podnik nebo pracovní vztah není zamýšleno nebo vytvořena podmínkami těchto uchazečů. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek tohoto uchazeče považováno za neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli ohledu, strany se dohodnou na tom, že takové období nebo ustanovení bude považováno za upraveno v rozsahu nezbytném k tomu, aby jeho vymáhání bylo povoleno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a zbývající část. z podmínek těchto uchazečů a všech ostatních ustanovení této smlouvy. Žádné selhání nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva za podmínek těchto uchazečů nesmí být nefungováno jako vzdání se takového práva a žádné jediné nebo částečné cvičení takového práva nesmí brání jakémukoli jinému nebo dalšímu vykonávání takového práva nebo jiného práva. Ustanovení podmínek těchto uchazečů bude závazná a budou mít ve prospěch stran, jejich dědici, nástupci a povolené postoupení.

Craftsman vs Ryobi Power Tools: jasné srovnání

Tento článek jsme nezávisle přezkoumali, abychom se ujistili, že je tak přesný, jak to dokážeme.

Chcete.li se dozvědět více o našem procesu vytváření a kontroly článků, podívejte se na naše redakční pokyny.

Snažíte se pochopit rozdíly mezi řemeslníkem vs Ryobi?

Nejsi sám! Chtěli se řešit projekt pro kutily, ale nevědět rozdíl mezi těmito spolehlivými značkami se může cítit trochu frustrující.

Naštěstí jste přišli na správné místo.

Při výběru mezi elektrickým nářadím řemeslníka vs Ryobi musíte zvážit své potřeby. Zatímco obě značky jsou ideální pro nadšence pro kutily, nástroje Craftsman jsou kompaktní a snadno se s nimi manipulují. Ryobi nabízí širší výběr za dostupnější cenu s dlouhodobější zárukou.

Pokračujte ve čtení a dozvíte se více o jejich rozdílech!

Power Tools Ryobi vs Craftsman

Ryobi i řemeslník si udržovali poměrně dobrou pověst a vytvořili produkty, které obstály testu času. V zásadě oba stojí za to zvážit.

Jak tedy porovnávají? Který (pokud je) je lepší?

Abychom vám věci usnadnili, v této části porovnáme obě značky v 7 kategoriích.

#1 síla

Zatímco řemeslník je obvykle považován za lehčí a kompaktnější ze dvou značek, Ryobi se považuje za více nízkorychlostní síly.

Poznámka: U jedné z těchto značek neočekávejte, že vaše baterie vydrží déle než jeden rok, pokud pravidelně používáte elektrické nástroje. Ale dobrá zpráva: baterie jsou dostatečně levné, že si je pravděpodobně můžete dovolit nahradit.

V průměru by řemeslná baterie měla trvat až 8 hodin, na rozdíl od 9-10 u některých modelů Ryobi.

#2 Spokojenost zákazníka

Obě značky mají se svými zákazníky poměrně dobrou a konzistentní pověst. Rychlé vyhledávání Better Business Bureau, recenzí Amazonu a dalších místech však zůstává recenze produktů, obecně odhaluje řemeslníka, aby ve veřejně zveřejněných recenzích nesl mírný náskok ve veřejně zveřejněných recenzích.

I když to nemusí být nejvíce vědecký způsob, jak měřit spokojenost zákazníků, znamená to něco, co jsou recenze Craftsman o něco lepší.

Jako značka v průběhu času byl řemeslník v oboru spolehlivějším jménem než Ryobi.

Vítěz spokojenosti zákazníků: Craftsman

#3 Snadné použití

Výkon obou značek je obvykle na střední úrovni. Takže zatímco oba nástroje jsou považovány za dobré volby pro projekty na základní úrovni, jednoduchý vedle sebe podobné produkty obvykle ukáže řemeslníka, aby byl lehčí a kompaktnější než Ryobi.

Význam řemeslníka je o něco snazší zvládnout na domácí a kutilové projekty. pro které jsou nástroje obvykle zamýšleny.

Snadné použití vítěze: Craftsman

Funkce #4

S téměř stejnými materiály a designem. s některými nástroji z obou značek vyrobených ve stejné továrně. je obtížné určit, které z těchto dvou značek je z hlediska funkcí lepší. Zejména proto, že se funkce liší v závislosti na nástroji.

Ale protože Ryobi má širší výběr elektrického nářadí, které představují širší škálu funkcí, má Ryobi mírnou hranu, pokud jde o funkce.

Ryobi stále vytváří a inovuje a přináší nové nástroje na trh.

#5 hluk

Při porovnání hladiny hluku Ryobi vs Craftsman musíte mít na paměti, že se to může lišit v závislosti na konkrétním nástroji a jeho použití.

Zdá se však, že úroveň hluku je mezi oběma značkami konzistentní, což znamená.

#6 Cena

Pokud jde o cenu, Craftsman a Ryobi nemají velkou konkurenci za to, co nabízejí ve svém aktuálním cenovém bodě.

Ale kvůli možnostem záruky a o něco výkonnější schopnosti má Ryobi přední hranu, což z něj činí skvělou volbu pro ty, kteří chtějí spolehlivý energetický nástroj, aniž by došlo k rozbití banky.

#7 záruka

Zatímco Craftsman nabízí několik působivých možností záruky na mnoho svých produktů, obvykle pokrývají své elektrické nářadí pouze pro jednorázové nebo tříleté omezené záruky. I když to není neslýchané na trhu s elektrickým nástrojem, není to nic působivého.

Ryobi naproti tomu nabízí alespoň dvou- nebo tříletou záruku a dokonce nabízejí omezenou záruku na doživotní záruku na některé ze svých nástrojů.

Rychlý vzhled online odhalí méně stížností proti Ryobi než řemeslníkovi, pokud jde o to, jak byly zacházeny o zárukách.

Rychlá poznámka: Vzhledem k situaci v úpadku Sears nyní záruka řemeslníků nyní uvádí, že musí být vytvořena původní potvrzení, aby byla záruka poctěna.

řemeslník, zemřít, brusku

Řemeslník a Ryobi Power Tools: Zajímavá fakta

Obě značky mají jedinečné vlastnosti, které je odlišují v průmyslu elektrického nářadí. Pokud jste se tedy ještě nevymysleli, zde je několik zajímavých faktů o každé značce, která vám může pomoci rozhodnout se.

Řemeslník Power Tools

Některé. ale ne všechny. nástroje Craftsman jsou vyráběny v U.S., (stejně jako některé rostliny v Číně a Tchaj.wan) od skupiny nástrojů Apex.

Značka byla vytvořena společností Sears/Roebuck a byla původně zamýšlena jako značka Power Tools Sears. A po mnoho let dostali to, co chtěli. V průběhu 80. let byl Sears známý jako největší u.S. maloobchodník a jejich řada elektráren měla solidní pověst.

V roce 2018 však mateřská společnost Sears oficiálně požádala o bankrot v kapitole 11. Se všemi finančními překážkami tedy Sears prodal značku Craftsman Stanley Black Decker.

Obecně se věří, že při prodeji značky dával smysl, nástroje trpěly poněkud v kvalitě, protože Sears vlastnil a spravoval značku. Změny ve výrobě vedly k aktualizacím, které se na původních produktech nutně nezlepšily.

Rovněž stojí za zmínku, že Craftsman není ani značkou na špičce, ani na nízké úrovni. Je to považováno za střední cestu.

Přestože jsou vhodné pro použití majitele domů a kutilství, nástroje Craftsman mohou postrádat funkce nalezené v nástrojích profesionálního stupně.

Ryobi Power Tools

Ryobi Power Tools vlastní společnost Techtronic Industries Company Limited, společnost se sídlem v Hongkongu.

Zatímco mnoho elektrických nástrojů Ryobi bylo vyrobeno právě tady v U.S. Po mnoho let se dnes většina nástrojů Ryobi vyrábí v Číně a odeslána na u.S. To může být nevýhoda pro kupující, kteří dávají přednost.S.-vyrobené nástroje.

I když může být lákavé si myslet, že nástroje vyrobené v Číně se nezměří kvalitu nástrojů vyrobených v U.S., Je důležité si uvědomit, že nástroje Ryobi jsou považovány za jedny z nejlepších elektráren v cenovém rozpětí kvůli jejich všestrannosti a trvanlivosti.

Mějte na paměti, že Ryobi není ani značka na špičce, ani na nízké úrovni. Je to považováno za střední cestu.

Závěr

Řemeslník i Ryobi Power Tools jsou produkty střední úrovně prodávané za ceny střední dolety. Jinými slovy, obě tyto značky jsou zaměřeny na nadšence Hobby a DIY.

Pokud jste fandy nebo nadšenec pro kutily, pravděpodobně se nebudete pokazit investovat do řemeslníků nebo Ryobi Power Tools pro své projekty. Pokud jste na druhé straně profesionál nebo máte zájem stát se profesionálem, možná budete chtít ušetřit peníze a investovat do elektrického nářadí, které jsou o něco více profesionální třídy.

To znamená, že mohou existovat situace, kdy použití produktu řemeslníka má smysl, nebo projekt, kde je energetický nástroj Ryobi Produktem volby. Zde je několik úvah.

Použijte řemeslníka, pokud:

  • Chcete Američané nástroje.
  • Chcete snadno rozpoznatelnou značku, která obstála v testu času.
  • Chcete kompaktnější a snadno sledovatelný nástroj.

Použijte Ryobi, pokud:

  • Chcete spolehlivější, potenciálně dlouhodobější záruku.
  • Chcete širší výběr elektrického nářadí.
  • Chcete si koupit soupravu přátelskou k rozpočtu.

Děkujeme, že jste si prohlédli tento článek.

Pokud vám to bylo užitečné, pak se ujistěte, že se podíváte na další články a bezplatné průvodce na našem webu! A držte se pro více užitečných odpovědí na váš domov a dotazy.

Mít pro nás otázku? Rádi bychom od vás slyšeli. Kontaktujte nás zde.

Ahoj! Jsem Craig a jsem zakladatelem analytiků Appliance. Pokud jde o spotřebiče a cokoli elektrického, vždy jsem miloval otevírání věcí, zjistil jsem, jak fungují, a opravuji je a opravuji je. Tento web je místo, kde sdílím rady zdarma od sebe a našich odborníků, abych pomohl našim čtenářům vyřešit jejich problémy s zařízením/HVAC a ušetřit peníze. Přečtěte si více

Ahoj! Jmenuji se Craig a já jsem založil analytiky zařízení v roce 2017.

Mým posláním je pomáhat našim čtenářům řešit problémy související s zařízeními bez placení nosu pro dodavatele nebo zcela nový model. Připojuji se s odborníky z celého HVAC, opravy zařízení, kutilství, abych sdílel bezplatné odborné rady, které vám ušetří čas, stres a peníze.