Zařízení pro broušení kotoučových pil vlastníma rukama

Úhly přebroušení kotoučových pil s tvrdokovovými hroty se obtížně udržují, protože zub je kuželovitý. Tato slitina se upevňuje pájením. Geometrie řezu je složitá a parametry ostření musí být přesně kalibrovány.

Práce se provádí při vyhlazování řezné hrany na poloměr 0,3 mm. Vyšší hodnota by neměla být tolerována.

 • Broušení se provádí na přední a zadní ploše zubu. Při správném provedení je celkový počet broušení, než se čepel opotřebuje, 30násobný.
 • Začněte v přední rovině.
 • Část zubu s obrobeným povrchem by měla těsně přiléhat k brusnému kotouči.
 • Doba otáčení je 3 až 5 sekund. Už nemůžete odejít. To vede ke zbytečnému zahřívání kovu. Je přehřátá a temperovaná a její tvrdost se snižuje.
 • Rozmělňovaný materiál má tloušťku asi 0,15 m.

Překližka se používá k výrobě podstavce pro upevnění o přibližných rozměrech 300×400 mm. Je třeba do něj vyfrézovat poloměrnou průchozí drážku, která později umožní upevnění úhlové brusky a nastavení jejího úhlu vůči naostřeným kotoučům.

Na spodní straně je třeba udělat čtvrtinu, kterou projde hlava stavěcího šroubu. Před ohýbáním jsou vyvrtány 3 otvory pro přišroubování držáku úhlové brusky. Ty se nejlépe vyrábějí po vyrobení dalšího kusu.

Vyřízněte z překližky držák úhlové brusky ve tvaru písmene L. Vyvrtejte do něj otvor, jak je znázorněno na fotografii. Jeden bude sloužit jako otočný bod. Nachází se v místě, kde se při přípravě rádiusové drážky upevňuje fréza. Je do něj našroubována nábytková matice. Naproti je další otvor pro upevnění obrobku přímo do drážky. Třetí otvor je určen k přišroubování úhlové brusky k obrobku.

Obrobek je na základní desce upnut pomocí šroubů. Nad rádiusovou drážkou se používá křídlová matice. úhlová bruska drží centrální šroub, který je zašroubován do standardního otvoru pro rukojeť. Aby se zabránilo přišroubování úhlové brusky celým tělem, je v desce podrážky vytvořen široký otvor. Přes něj lze pomocí klíče nebo imbusového klíče našroubovat šroub do nástroje s otvorem ve tvaru písmene L. Přes středový šroub se přilepí malý kousek překližky, aby se deska v místě styku s úhlovou bruskou zvedla.

Pro tělo úhlové brusky je vyroben půlkruhový překližkový držák. Přišroubuje se na držák ve tvaru písmene L a předtím se vloží upínací kroužek. Tím se zvýší tuhost instalovaného nástroje.

Pak si vyrobte desku na broušené kotouče. K tomuto účelu vyřízněte kus překližky o rozměrech 150×150 mm. Na okraji je třeba upilovat úzký pruh o šířce 40 mm, jen 30 mm pod okrajem. Poté se k dílu ve tvaru U přilepí 2 kusy latí 150×30 mm.

Poté se vyřízne překližkový kruh o průměru 80-100 mm.

Disky se na něj umístí. Uprostřed vyvrtejte otvor a zašroubujte šroub. Jeho hlava musí být v jedné rovině s okrajem otvoru. Toto je osa otáčení disku. Na každé straně udělejte 2 otvory. Ty se rovněž přenesou do držáku ve tvaru U. Přes něj budou disk a tento díl pevně sešroubovány. Ke středovému šroubu je připevněna podložka o takovém průměru, aby se kotouč, který je na něj nasazen, nekýval.

Na díl ve tvaru U se zespodu přišroubuje teleskopická lišta. Do rohu na boku je zasazen malý čtverec překližky. Používá se jako doraz při dalším nastavování a zajišťování polohy vozíku na vodicích kolejnicích.

Vyřízněte z překližky pás 100×40 mm a vyfrézujte do jeho středu průchozí drážku. Musí být přišroubován k základové desce vodiče. Tento detail omezí pohyb vozíku a zablokuje zarážku na boku. Lze ji upnout pomocí křídlové matice.

Poslední částí bude zámek polohy pilového kotouče. Skládá se ze základní desky ve tvaru písmene L s průchozím otvorem pro montáž a nastavení. Držák omezovacího kolíku ve tvaru kapky je přišroubován na horní straně. Samotný kolík je kovová tyč. Přišroubujte ji k patce na levé straně brusného bloku.

Vlastnosti brusky na kotoučové pily

Mezi nástroji, které se používají při práci se dřevem, je poměrně oblíbená kotoučová pila. Je navržen se zuby z tvrdé slitiny a ocelovými pláty, které jsou na nich připájeny. K výrobě destiček se používají tvrdé slitiny, díky nimž je zajištěn řezný účinek. Časem však zuby pily již nemohou plnit svou primární funkci tak efektivně, a proto je třeba je brousit. Bruska na pilové kotouče může zabránit předčasnému otupení pilových zubů.

Brousek na kotoučové pily vlastníma rukama

Pilové kotouče s tvrdokovovými zuby jsou vyrobeny z desek a oceli, které jsou na ně připájeny. Desky jsou vyrobeny z tvrdých slitin, které fungují jako nože. Zuby pily se čas od času otupí a je třeba je nabrousit, proto potřebujete brusku na kotoučové pily.

Kotoučové pily se zuby z tvrdé slitiny jsou vyrobeny z plechů a oceli na nich pájené.

Postup broušení kotoučových pil

Zubní desky používané na kotoučových pilách jsou vyrobeny z různých slitin. Jejich pevnost závisí nejen na vlastnostech slitiny, ale také na její zrnitosti. Čím menší je zrnitost, tím pevnější a tvrdší je slitina.

Geometrie zubů kotoučových pil může být velmi odlišná. Existují 4 základní tvary zubů:

 • Přímý zub: používá se hlavně u pil, které musí řezat podélně vysokou rychlostí a kde kvalita řezu není rozhodující.
 • Nejčastějším zubem pilového kotouče je zkosený zub. Tyto zuby se dělí na pravostranné a levostranné. Použití těchto kotoučových pil zabrání odštípnutí, ke kterému může dojít na okrajích řezané dlažby.
 • Trapézové zuby: pily s lichoběžníkovým zubem jsou velmi odolné a dlouho se neotupí. Jejich konstrukčním prvkem je, že se tento zub používá ve spojení s rovným zubem. Jsou střídavě uspořádány tak, že lichoběžníkové zuby provádějí hrubé řezy a rovné zuby dokončovací řezy.
 • Kuželové zuby: pila s tímto zubem plní pomocnou funkci nařezávání spodní vrstvy desky, čímž chrání horní vrstvu před odštěpením.

Provizorní brousek na pily

Broušení kotoučových pil je poměrně jednoduché a nevyžaduje žádné speciální školení. A i když nemáte speciální vybavení, můžete si takový stroj jednoduše vyrobit vlastníma rukama. Jeho konstrukce se bude skládat z několika sestav:

 • Motor, na kterém bude kolo upevněno.
 • Podpěra, na které je kruhový nůž namontován.
 • Mechanismus, který nakloní obrobek do požadovaného úhlu.
 • omezovací šrouby, které pomáhají zajistit pohyb obrobku podél osy kotouče, aby se vytvořil požadovaný úhel ostření.

Hlavní je, že konstrukce tohoto stroje umožňuje zafixovat pilu v požadované poloze vzhledem ke smirkovému kotouči. To vám umožní přesně dodržet požadované úhly broušení zubu. K tomu potřebujete stojan, který je připevněn k rámu stroje ve stejné rovině jako brusný kotouč.

Rovina pilového kotouče je kolmá k pilovému kotouči, když je pilový kotouč držen v trnu. Třmen může být také pohyblivý. Není to obtížné. stačí jednu stranu plochy upevnit pomocí závěsu a druhou stranu pevně spojit s rámem pomocí šroubů. Taková konstrukce umožňuje otáčet pilové kotouče pod libovolným úhlem a brousit v libovolné rovině.

U této konstrukce však může vzniknout další problém. potřeba dosáhnout stejných úhlů ostření (vpředu i vzadu). To se řeší tak, že se střed pily upevní na brusný kotouč v požadované poloze. Toho lze dosáhnout tak, že se na stojanu vytvoří speciální drážka, která pomůže vést trn pily. Posouváním trnu podél zářezu lze udržovat požadovaný úhel, pod kterým má být ostření provedeno. Existuje také druhý způsob, jak provést požadovaný úkol. Je jednodušší, jeho podstatou je zhotovení zarážek na pracovní ploše, které zafixují pilu v požadované poloze.

Základní pravidla pro broušení

Základní pravidla pro správné ostření kotoučových pil jsou následující:

Úhly broušení zubů kotoučové pily: přední úhel (γ), zadní úhel (α) a úhly zkosení přední a zadní roviny (ε1 a ε2).

 • Abyste dosáhli požadované ostrosti břitu, proveďte co nejvíce brousicích procesů. Jejich počet dosahuje 30-35násobku. Za tímto účelem je třeba broušení provádět současně na zadní i přední ploše. Pokud se tak nestane, sníží se maximální počet na polovinu.
 • Vyčistěte disk od všech nečistot (pryskyřice, oleje atd.).д.). Poté změřte úhly sklonu zubů (na některých kotoučích mohou být vyznačeny). Nezapomeňte, že při práci byste měli nejprve připravit přední stranu povrchu zubu a poté zadní stranu. Maximální vrstva odstraňovaného kovu by měla být 0,03-0,20 mm.
 • Při použití diamantových brusných kotoučů je nutné použít speciální chladicí kapalinu pro chlazení. Pro zvýšení produktivity a zároveň snížení specifického opotřebení je nutné zvolit kotouč s vyšší zrnitostí.
 • Je třeba dbát na to, aby řezná plocha byla hladká. Případné vrypy a třísky v procesu vedou k lámání kovu a rychlému poškození pracovní plochy.

Vlastnoručně vyrobený stroj umožní vysoce kvalitní broušení při dodržení všech pravidel tohoto postupu. Jeho cena bude mnohem nižší než cena továrně vyráběného stroje.

Obsluha takového stroje navíc nevyžaduje profesionální dovednosti při jeho používání.

Bruska na kotoučové pily s vlastními výkresy rukou

K dělení materiálu se častěji používá kotoučová pila. Dokáže řezat plast, beton, dřevo a kov. čepele lze volit pro různé materiály, ale časem se nástroj otupí, řezný proces se zpomalí. Chcete-li obnovit ostrost řezných zubů, můžete si vyrobit stroj na broušení kotoučových pil vlastníma rukama a provést přebroušení.

broušení kotoučů

Klasifikace

Brusky na kotoučové pily se dělí do různých skupin podle různých faktorů. Kontrolou:

 • Ruční stroje. Obsluha stroje musí kotouč vystavit sama, aby mohla proces kontrolovat. Používá se pro soukromé workshopy.
 • Automatické stroje. Používá se v továrnách. se vyznačují vysokou produktivitou, přesností. Minimální úsilí, které musí obsluha vynaložit.

Hlavním rozdílem mezi oběma třídami strojů je doba provozu bez vypnutí. Domácí stroje mohou pracovat až 20 minut bez přerušení, ale profesionální stroje mohou pracovat až 8 hodin bez přerušení.

Pokud jde o statické, pohyblivé pracovní části:

 • Kotouč je upnut do pevného upínacího přípravku. Brusný píst klouže po vodicí liště.
 • Upínání a řezání je mobilní, brusný smyk je statický.
 • Všechny prvky lze přesouvat.

Design a specifikace

Pro stavbu brusky na kotoučové pily je nutné zvážit konstrukci prefabrikovaných modelů sestavených profesionály. Součásti zařízení:

 • Základní deska ze silného plechu, na které spočívají ostatní díly.
 • Elektrický motor s řemenem.
 • Ovládací panel s tlačítky zapnutí/vypnutí, další nastavení.
 • Sloup s upínacím zařízením pro kotoučovou pilu.
 • Vodítka pro pohyblivé svorky, podpěry.
 • Rukojeti pro změnu polohy pracovních částí.
 • Brusný kotouč.

Modernější modely mohou být vybaveny lampami pro osvětlení pracovního prostoru, omezovačem hloubky, deflektorovými deskami, příslušenstvím pro řetězovou pilu.

Při výběru hotového stroje je třeba věnovat pozornost následujícím parametrům

 • Typ převodovky. pastorek nebo řemen;
 • Maximální přípustné rozměry brusného kotouče;
 • rozměry broušených kotoučů;
 • přípustné úhly nastavení;
 • rozměry, hmotnost stroje
 • Typ konstrukce. stojící na podlaze nebo stolní;
 • výkon elektromotoru;
 • řídicí systém.

Technické parametry závisí na velikosti a typu broušeného nástroje.

Konstrukce zařízení (

Pravidla ostření

 • dobré ostrosti lze dosáhnout pouze přebroušením řezných zubů. Obě plochy pily je třeba brousit stejný početkrát.
 • Po dokončení prvního cyklu broušení očistěte kotouč od kovového prachu a zkontrolujte přesnost nastavení úhlu.
 • Pokud je bruska pilových kotoučů vybavena diamantovým brusným kotoučem, musí být instalován přívod chladicí kapaliny.
 • Po dokončení zákroku je třeba zkontrolovat povrch zubů. Pokud jsou prasklé, je nutné vyměnit disk za nový.
 • Přímý. používá se na pilových kotoučích pro rychlé protahování.
 • Kuželové. používají se na krájecí desky, plastové. Umožňují zabránit odštípnutí zadní strany obrobku po řezání.
 • Trapézový. používá se pro hluboké řezání. Řez zůstává čistý.
 • Zkosené. používají se pro černě řezané povrchy, protože zuby jsou natočeny do strany a vytvářejí hrubý štěpný efekt.

S ohledem na vlastnosti různých pilových kotoučů lze dosáhnout dobré ostrosti.

Broušení kotoučových pil (

Nástroje a materiály

Pokud nepotřebujete drahý brousek na kotoučové pily, můžete si ho vyrobit sami. K tomuto účelu je třeba připravit následující materiály:

 • Elektromotor s proměnlivými otáčkami a požadavkem na výkon.
 • Posuvný vozík brusného kotouče.
 • Kovové rohy, plech na podstavec, rám.
 • Upevňovací prvky.
 • Aretační šrouby.
 • Plastové nebo kovové plechy.
 • Svorka pro zařízení.

Mezi potřebné nástroje patří svářečka, úhlová bruska, jádrová vrtačka a sada klíčů.

Jak vyrobit stroj

Než začnete stroj sestavovat, nakreslete si výkres svého budoucího stroje. Pomocí výkresu můžete přesně spočítat počet spotřebního materiálu, zvolit nástroje pro vlastní montáž stroje.

Kreslení (

Vyrobit

Návod krok za krokem na výrobu domácího brousku na kotoučové pily:

 • Výroba rámu z plechu, úhelníků. Musí být stabilní.
 • Namontujte motor a připevněte jej k základně.
 • Podpora instalace. Je žádoucí objednat si hotový díl u profesionálů.
 • Nastavení mechanismu pro nastavení různých úhlů brusného kotouče.
 • K výrobě ochranných štítů použijte plechy z kovu nebo plastu. Připojte jej ke stroji.
 • Připojte vodiče k tlačítkům, vyveďte kabel pro připojení k elektrické síti.

Po ukončení manipulace zbývá zkontrolovat spolehlivost upevnění dílů, provést uvedení do provozu. Po prvním broušení na podomácku sestrojeném stroji je třeba kalibrovat polohu brusného kotouče, aby se dosáhlo správného úhlu.

Každý nástroj se časem opotřebuje. Zuby kotoučové pily bez naostření nejen poškozují řezaný materiál, ale mohou se také zničit během pracovního procesu. Aby se předešlo problémům, musí být řezné části včas přebroušeny. K tomu se používá speciální zařízení, které si můžete sestavit sami.

Rozdíly zubů ve vložkách

Karbidový zub má čtyři základní roviny: přední, zadní a boční (pomocnou). Když se roviny vzájemně protínají, vzniká hlavní a vedlejší břit.

Charakteristiky pilových kotoučů

Než začnete stavět vlastní ostřič řetězových pil, musíte nejprve zjistit, z jakých materiálů se kotouče vyrábějí. Liší se velikostí a tvarem zubů.

Přímo. Používají se k rychlému podélnému řezání materiálu. Kvalita práce není důležitá. nezáří.

Zkosené stránky. Nejčastěji u obráběcích strojů. Ostří se vpravo nebo vlevo. Tyto kotoučové pily prakticky eliminují třísky, které často vznikají na hranách obrobků. Vhodné pro aplikaci na mnoho různých materiálů, jako je dřevo, plast, dřevotříska. Mohou řezat podélně i příčně.

Trapézový. Tyto kotouče lze používat po dlouhou dobu bez nutnosti přebroušení. Tyto zuby se používají ve spojení s rovnými zuby. Tím se dosáhne hlubokého řezu s kvalitní a rovnoměrnou povrchovou úpravou.

Kónický. Díky nim je možné řezat spodní vrstvu dřeva (laminát).

Unboxing and Test || Circular Saw Blades | MR SHA | MRSHA | drill blades | saw blades | drill

Úhel ostření je důležitý. Vyskytuje se v přední a zadní části, stejně jako zkosení na zadní a přední rovině. Pro podélné řezání musí být přední úhel 15-25 stupňů. Příčný řez je 5 až 10 stupňů. Úhel závisí na tvrdosti materiálu, pro který pilový kotouč používáte. Čím je pevnější, tím méně stupňů má.

Strojní ostření kotoučových pil vlastníma rukama

Nikdy byste neměli nechat nástroj příliš ztupit. Doporučujeme brousit nástroje jednou za směnu (8 hodin). Odstraníte nejmenší množství kovu, doba broušení je podstatně kratší, vždy máte čistý řez. Stačí tedy stroj před zahájením práce „narovnat“ a odměnou je vám vynikající kvalita a věrnost zákazníků.

Někteří řemeslníci a majitelé firem využívají specializované služby broušení. Jiní se snaží takové zařízení vyrobit sami. Na internetu najdete velké množství vlastnoručně vyrobených přístrojů na broušení kotoučových pil, fréz a vrtaček s návodem na jejich konstrukci a montáž.

Potřebných úhlů řezu je však možné dosáhnout i s pilou v ruce, kterou držíte ve vzduchu pod přesně definovaným úhlem. komplikované podnikání. Je nutné zachovat stejný úhel broušení přední a zadní strany, brousit rovnoměrnou vrstvu kovu, obnovit pravidelnou geometrii čepele.

Všechny části stroje je třeba pečlivě seřídit a sestavit. Jen tak bude fungovat hladce a bez vůlí. Tyto požadavky jsou rozhodující pro broušení nástrojů. Při montáži a seřizování stroje je tedy třeba věnovat zvláštní pozornost pevnosti a tuhosti celé konstrukce. Současně musí být podélný a příčný pohyb stolu spojen s minimálním třením pohyblivých částí, aby všechny pohyby byly plynulé a bez otřesů.

Jak vidíte, jedná se o zvládnutelný úkol, který je však poměrně složitý, časově náročný a vyžaduje alespoň minimální technické znalosti.

Stručný přehled. Broušení lze provádět na univerzálních nebo speciálních strojích. Specializovaný stroj je obvykle určen k broušení jednoho typu nástroje, např. kotoučové frézy, pásové pily nebo kotoučové pily. Proto je přesnost obrábění. To je možné díky úzkému funkčnímu rozsahu stroje. Na univerzální brusce můžete brousit velké množství nástrojů z různých materiálů, s různou geometrií a s různými brusnými kotouči.

K dispozici jsou také CNC řízené brusky. Na ovládacím panelu vyberte režim ostření, nastavte požadované parametry a dosáhněte vysoce přesného ostření. To však samozřejmě zvyšuje konečnou cenu stroje.

Kontrola kvality procesu broušení. Naostřené zuby musí být bez prasklin, třísek a viditelných stop po broušení. Poloměr břitu by neměl být větší než 0,015 mm. Je třeba zkontrolovat také čelní házení a radiální házení špiček zubů.

V každém případě nezapomeňte, že váš čas a kvalita vaší práce jsou mnohem cennějším zdrojem než peníze, které můžete utratit za nákup brusky!

Konstrukce stroje na broušení pilových kotoučů

Jde jen o to, že jednoho dne možná budete muset nechat pilový kotouč přebrousit a cena za takovou službu není zanedbatelná.

Je čas naostřit zuby, když se pilový kotouč začne pomalu zakusovat do materiálu a v průběhu řezání se odchyluje do stran.

Řezný výkon pily závisí na tom, jak je pilový kotouč ostrý.

Včasné broušení pilových zubů a řetězů. někdy i několikrát denně. vede k mnohem menšímu smršťování materiálu na pilových listech.

Výsledkem je delší životnost řetězu a kotoučů.