Jak ředit benzín olejem pro sekačky na trávu

benzín

Příprava palivové směsi

Pro získání palivové směsi se motorový olej smíchá s benzinem v určitém poměru. Ty jsou uvedeny v návodu k použití. Například minerální maziva se míchají s benzínem v poměru 1:35, syntetická v poměru 1:50.

  • Do kanystru nalijte přesné množství benzinu;
  • pomocí dávkovacího zařízení přidejte požadované množství oleje;
  • zavřete nádobu víkem;
  • promíchejte směs protřepáním kapaliny.

směs se jednoduše nalije do nádrže pomocí kanystru na palivo.

Poměr oleje a benzínu v palivové směsi najdete v následující tabulce. rychle určit objem míchaných materiálů.

Připravenou směs benzínu a oleje lze skladovat v polypropylenových nebo kovových nádobách po dobu až dvou týdnů. Neskladujte směs v plastové lahvi. Je to proto, že benzín reaguje s materiálem nádoby a vzniklé produkty se dostávají do pracovní směsi. Při spalování vzniká více sazí.

Palivovou směs přidávejte až po co nejmenším ochlazení motoru. Nádrž se nedoporučuje plnit až po okraj: vzniká tak větší prostor pro tepelnou roztažnost paliva.

benzín

Pár tipů, jak opravit sekačku, když nefunguje

Víčko plnicího otvoru motorového oleje by mělo být umístěno daleko od zdroje vznícení.

Převodový olej Renault Twingo

Renault Twingo se prodává ve třech různých variantách převodovky. Každý typ hnacího ústrojí vyžaduje specifické plnění.

Integrovaná převodovka a manuální převodovka

Pro mechaniky a roboty doporučuje výrobce používat olej skupiny API GL-5. Objem klikové skříně je omezen na 2,2 litru v prvním případě a 3,3 litru v modulu robota.

Standardní servisní interval je stanoven na 40 000 kilometrů.

S automatem je to složitější. zde je třeba koupit 7 litrů maziva s tolerancí ATF-3 nebo vyšší. Životnost jedné dávky kapaliny je omezena na 75 000 kilometrů nebo 3 roky nepřetržité jízdy.

benzín

Jak připravit palivový roztok

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k použití. V žádném případě by se vše nemělo dělat „od oka“. Každý výrobce přidává do paliva a maziv své vlastní komponenty, proto je užitečné seznámit se s jeho doporučeními.

Základní pravidla pro přípravu paliva pro dvoutaktní sekačku jsou následující.

  • Při přípravě palivového roztoku důsledně dodržujte uvedené poměry. Pokud je koncentrace maziva nedostatečná, píst a válec se příliš zahřívají a motor může za těchto podmínek selhat. Přehřátí způsobuje otřepy na stěnách válce, které si později vyžádají značné náklady na opravu.
  • Nedoporučuje se přidávat do směsi příliš mnoho oleje. Jeho velké množství způsobí další karbonové usazeniny a dříve zkrátí životnost motoru. Závady lze také opravit za vyšší cenu, stejně jako v případě úspory oleje.
  • Dlouhodobé skladování palivové směsi delší než jeden měsíc se nedoporučuje, protože se začne rozkládat a ztrácet své základní vlastnosti. Předmíchaný materiál lze skladovat až 90 dní, čisté palivo přibližně 30 dní, což je ještě kratší doba.
  • Pečlivě kontrolujte čistotu spalovacího roztoku a udržujte jej bez nečistot a dalších kontaminantů, které by mohly motor zničit.
  • Po skončení práce, pokud je delší přestávka, je lepší vypustit palivovou směs z nádrže.

Před přípravou palivové směsi je třeba dbát na to, aby byla bezpečná pro pozdější použití. Benzín je lepší skladovat v kovových nádobách a pohonné hmoty v plastových kanystrech, které jsou k tomuto účelu speciálně určeny. Nikdy neskladujte benzín v plastových lahvích: palivo chemicky reaguje s polyethylenem a produkty rozkladu, které se dostanou do karburátoru, zhoršují jeho funkci.