Jak nastavit rychlost motoru na procházce -Behind Tractor

Správné nastavení a nastavení karburátoru procházky.Behind Tractor

Nominální síla modulu s vnitřním spalováním (ICE) je dosaženo optimálním složením palivové směsi. Karburátor traktoru procházky. za účelem kvality posledně jmenovaného. dávkovací zařízení (DU), které mísí benzín se vzduchem vstupujícím do válce. Hodnota točivého momentu na výstupním hřídeli motoru, množství výfukových plynů závisí na nastavení. Správné úpravy a nastavení palivového uzlu pomůže průvodci krokem.pomocí a popisu principu jeho práce.

Jednou ze součástí motoru s vnitřním spalováním je palivový systém. Je nezbytné pro nepřerušené dodávky motoru hořlavého. Systém se skládá z plynové nádrže, paliva, filtrů a karburátoru. Posledně jmenované dávky benzínu pro udržení dané frekvence rotace klikového hřídele s v závislosti na režimu provozu traktoru procházky. Pro uložení přívodu paliva je nutná plynová nádrž. Palivové vedení spojují všechny komponenty mezi sebou a filtry čistí palivo z cizích nečistot.

Nejsložitějším a nejvíce odpovědným detailem v motoru s vnitřním spalováním je dávkovací uzel. Zařízení karburátoru nainstalované na traktoru chůze umožňuje uživateli upravit kvalitu palivové směsi vstupující do motoru. V obecném případě se DU skládá z následujícího:

 • Plováková komora. Obsahuje podrobnosti odpovědné za přípravu palivové směsi. Benzín se hromadí v přijímajícím skle, které ovlivňuje plovák. Posledně jmenované při dosažení dané hladiny paliva, stisknutí zamykací jehly, blokuje přísun paliva.
 • Míchání komory. Nasycení vzduchu vstupující do motoru s jemně rozptýleným benzínovým prachem. Ten je vytvořen kvůli vypuštěné atmosféře v míchací komoře. Zmenšený tlak vytáhne palivo z plovákové komory, která prochází dávkovací bundou do proudu vzduchu.
 • Škrticí klapku. Tento uzel reguluje frekvenci rotace klikového hřídele. Tlumič překrývá procházející kanál, skrz který vzduch vstupuje do válce. Čím větší je část, tím rychlejší bude výstupní hřídel ledu otáčet. Poloha tlumiče je regulována pomocí ocelového kabelu namontovaného na rukojeti motoru bloku.
 • Regulátor rychlosti volnoběhu. Zpravidla se jedná o kovový nebo plastový šroub, na kterém je založena škrticí pohon. Šroubovák regulátoru zvyšuje rychlost motoru motoru.

V závislosti na výrobci a účelu motorových bloků mohou být vybaveny dalšími prvky. Ale bez ohledu na to všechny uzly fungují podle stejného principu.

Jemné nastavení: hmotnosti a prameny

Poté začíná nastavení závaží. Tomu se již nazývá tenký nastavení trambleru. V tomto případě je uz nastaven, pro které jsou korektory přímo zodpovědní. CNTR a VK.

První, odstředivý regulátor obsahuje dvě hmotnosti a dva prameny. Při otáčení distribučního rotoru se váhy pod vlivem ústředního výkonného výboru liší od stran. V tomto procesu je posun hřídel s pěstmi nebo oponou (pokud je zapalovací systém bezkontaktní). Kontakty jsou tedy spuštěny znatelně dříve.

Dva prameny působí jako kontrakce ústředního výkonného výboru, na kterém závisí efektivní fungování celého zapalovacího systému. Samotné prameny jsou odlišné, a tak se to děje z nějakého důvodu.

 • První jaro je delší, je zodpovědná za okamžik vstupu do případu TSNTR regulátoru provádějícího napětí. Současně letos na jaře reguluje pravý úhel až 1,2 tisíce. Revoluce za minutu, zajištění tuhosti.
 • Druhá jaro je kratší, ale je mnohem tvrdší než první. Opravuje okamžik přestávky a poskytuje volný pohyb.

Odborníci trvají na tom, že druhé jaro by mělo být zajištěno volným pohybem. Někteří motoristé však věří, že z toho existuje nestabilní operace motoru s vnitřním spalováním při nízkých rychlostech. Je údajně upraven úsekem tohoto jara.

Pokud jde o korektor VK nebo Vacuum, přispívá k výskytu před první komorou. Jinými slovy, pokud jde o částečné zatížení elektrárny.

To samotné může být vytvořeno tímto předběžným regulátorem buď velkými rychlostmi nebo pod zátěží. To by mělo být pochopeno. Ano, a mimochodem také v xx.

Video níže o práci váh na trambleru

Nastavení karburátoru traktoru procházky

Nestabilita rychlosti motoru se říká, že karburátor je třeba upravit. Potřeba provést tento postup zpravidla nastává před začátkem zemědělské sezóny, kdy nebylo zařízení používáno po dlouhou dobu nebo po něm, když byl uiic traktor podroben významnému zatížení po dlouhou dobu čas.Před zahájením nastavení je nutné zahřát motor. Přímo je proces práce následující:

 • Šrouby, které regulují malý a maximální plyn, se vstřikují zcela, po kterých jsou oslabeny asi jedním a půl obratem.
 • Motor začíná a zahřívá se asi 10 minut.
 • Páka, která řídí provoz elektrárny, by měla být nainstalována v minimální poloze, ale motor by se neměl zastavit.
 • Šroub, který reguluje škrticí klapku škrticí klapky, pomůže upravit minimální rychlost při nečinnosti tak, aby práce motoru je stabilní, bez vnějšího hluku a zastavení.
 • Rotace šroubů umožňuje přesně nastavit množství hořlavé směsi, která vstupuje do motoru.
 • Utáhněte šroub pomáhá obohatit směs, zatímco se krouží, naopak, zvyšuje objem vzduchu vstupujícího do motoru;

S pomocí malého plynového šroubu by měla být upravena maximální rychlost při volnoběhu. Podobně by to mělo být provedeno s minimálními zatáčkami, pomocí šroubu škrticí klapky škrticí klapky. Podstatou takového nastavení je, že šroub hřídele umožňuje upravit úhel, ke kterému je uzavřen;

Páka odpovědná za ovládání motoru by měla být přenesena do polohy „plynu“. Pokud práce traktoru procházky stále nelze nazvat stabilní, je plné plynové šroub regulován, dokud není pozorován dokonalý tah. Nicméně maximální přípustný počet revolucí šroubů je 2.5.

Přesnost úpravy karburátoru může být určena podle toho, jak vypadá zapalovací svíčka po krátké práci pod zatížením. Pokud je pracovní směs ideální, nebude na svíčce ani nosič, ani stopy paliva, které mluví o příliš chudých, nebo naopak příliš bohaté hořlavé směsi. Je však nutné si všimnout, že saze nebo stopy paliva na svíčce mohou mluvit nejen o nesprávném přizpůsobení, ale také o vážnějších problémech traktu procházky, mezi nimiž je vadný systém zapálení nebo chlazení.

Nastavení mezery ventilů Motoblock

V průběhu času se s významným zatížením mění mezera motoru motoru. Důvodem může tvořit opotřebení detailů. Nedostatečná vzdálenost vede ke skutečnosti, že fáze distribuce plynu se výrazně mění, v důsledku toho není možné dosáhnout dostatečného stupně komprese, elektrárna pracuje s přerušením a nechodí k deklarované moci. Ve zvláště závažných situacích lze pozorovat i deformaci ventilů. Pokud je mezera příliš velká, pak jsou stanoveny významné mechanické zvuky, fáze distribuce plynu se také výrazně změní, ventily se otevírají příliš krátkou dobu, proto není válec správně naplněn, dochází k poklesu energie, dochází k selhání. Úpravy mezer je nezbytné, jakmile se provoz motoru stane nesprávným nebo dojde s významným hlukem. V ideálním případě motor, na kterém by se mělo být vychladnuté nastavení.

Nejprve se tedy musíte dostat na setrvačník. Je to v tomto detailu, že je zaznamenána hodnota horního mrtvého bodu. Setrvačník je skrytý pod krytem, ​​a proto jej musíte odstranit. Před odstraněním pouzdra se odstraní olejová olejová vana oleje. Úkol můžete usnadnit v procesu odstranění pouzdra, pokud opravíte všechny západky elastickými pásy. Všechny šroubované klouby točí klíč, po kterém je kryt bez problémů odstraněn.

Na setrvačníku můžete vidět značky, které označují VMT, stejně jako hodnoty 5, 10 a 20 stupňů. Značka 20 stupňů označuje injekci hořlavé směsi. Setrvačník by měl být přinesen pod horní mrtvý bod a zaměřuje se na odpovídající rozdělení. Kryt ventilu je rozbalen a odstraněn.

V procesu úpravy musíte použít následující nástroje:

Podle technického pasu je mezera ventilů motoru motorového bloku od 0.1 až 0.15 milimetrů, a proto s pomocí čepele můžete jej velmi přesně upravit. Musíte však věnovat pozornost skutečnosti, že některé čepele mají tloušťku 0.8 milimetrů, což je nepřijatelné. Přesnou hodnotu lze rozpoznat mikrometrem nebo z informací na webových stránkách výrobce. Nastavení je následující:

 • Šroubovák;
 • Uvolníme matici, vložíme čepel a začneme stisknout;
 • Měli byste se zaměřit na čepel a jemně tahat matici;
 • Nastavení se provádí, dokud nebude eliminován pohyb volného ventilu. Musí sedět dostatečně pevně.
 • V opačném pořadí shromažďujeme pouzdro, nainstalujte olejovou lázni na místo.

Pokud jsou všechny manipulace prováděny bez chyb, bude motor fungovat přesně a bez zbytečného hluku.

Karburátor karburátoru K-45

Traktor UNOA Neva MB-1 a MB-2 je vybaven motorem DM-1K s karburátorem K-45. Existují úpravy modelu, jako je K-45R, K-45U, K-45M.

Pro správnou konfiguraci stručně zvažte jeho zařízení.

Karburátor. motorová jednotka, která posouvá palivo, míchá se vzduchem a reguluje jeho příjem do válců.

Zvažte schéma K-45. Zde je páka škrticí klapky 11 umístěna na dně tlumiče, který reguluje množství směsi benzínu a vzduchu. Trakce regulátoru je k němu připojena. V horní části škrticí klapky je šroub stop 5. Hlavní páka tlumiče 14 řídí svou polohu. V uzavřené poloze je držena na jaře a když začne led, je otevřen do určitého úhlu. Stupeň úhlu se počítá tak, že nedochází k nadměrnému obohacení palivové směsi studeného motoru motoru bloku.

Nastavení K-45 umožňuje, aby celý energetický systém a samotný motor fungoval bez přerušení:

 • Připravte karburátor na konfiguraci a zahřejte motor motoru bloku;
 • Snižte rychlost rotace motoru pomocí šroubu 5;
 • Pomocí šroubu 8 je nutné nastavit maximální počet revolucí při pohybu volnoběhu;
 • A nakonec změňte rychlost rotace otočením šroubu v opačném směru o 0,25 zatáčky.

Oprava K-45: Hlavní doporučení, video

Abychom opravili karburátor vlastními rukama, nabízíme se seznámit se s videem o opravě videa Neva MB-2.

 • Pokud přebytečné množství vzduchu vstoupí do ledové komory. Pokuste se vyměnit těsnění mezi hlavou a karburátorem a pevně utáhněte spojovací prvky na spojení. Pokud to nepomohlo, může být příčinou opotřebení hřídele na tlumiči nebo otvorech, kde je připojen. Taková šachta musí být vyměněna a v případě rozbitých děr se zařízení zcela mění.
 • Když do plovákové komory vstoupí příliš mnoho paliva. V tomto případě zkontrolujte a vyměňte opotřebované podrobnosti: Float, Jet, Needle.
 • Pokud je v karburátoru malý benzín, zkontrolujte filtr a jímku, hadice přívodu paliva a plynové nádrže. Znečištěné prvky musí být omyté nebo vyměněny, a pokud nádrž zrezivělá zevnitř, budete ho muset vyčistit žíravou sodou.
 • Pokud dojde ke zvýšení spotřeby paliva, nakonfigurujte karburátor s odkazem na provozní pokyny.
nastavit, rychlost, motoru, procházce, tractor

Náhrada dalším karburátorem

Aby karburátor Motorogue mohl správně fungovat a bez přerušení, je nutné neustále sledovat stav filtrů, upravit správné dodávky paliva a vzduchu a také používat benzín s oktanovým počtem alespoň 92. Pokud se nelze vyhnout rozpadu K-45:

 • Koupit původní uzel;
 • Demontujte vadný mechanismus, počínaje hlavou motoru;
 • Z vadného karburátoru vypusťte zbytky paliva;
 • Vyčistěte připojení a vyměňte uzel.

Nebo kontaktujte službu pro náhradu. Pokud chcete dát na jednotku další karbur značky, kupte si nezbytný adaptér.

Jak provést zadní rychlost na procházce.Behind Tractor

Zvažte, jak provést zadní rychlost na traktoru procházky. Přítomnost obráceného závisí na modelu a rozměrech mini-technologie. Země můžete kultivovat pomocí motorového kuličení, lehkým motoblokem a těžkou jednotkou. Vše záleží na cílech a cílech. Při použití modelů vážících až 30 kg obvykle není potřeba zadní rychlost, navíc komplikuje návrh jednotky. Na těžké jednotce bez této funkce bude obtížnější vykonávat práci.

Bez převodovky se zemědělské stroje nepohybují. Stalo se to:

Úkolem rohové převodovky je zajistit kolizi přenosu s motorem, což ovlivňuje napájení převodovky. Gear. Toto je vysílač mezi motorem a koly. Redukční převodovka slouží ke snížení počtu revolucí tak, aby se síla zvýšila.

Reverzní mechanismus má spojku umístěnou mezi rychlostními stupni. Jsou na hlavním válci. Hlavním úkolem tohoto systému je zajistit zadní průběh zařízení. Pro nezávislou výrobu tohoto mechanismu je první věc, kterou musíte připravit na případ, pro který mnozí používají dvoubalcový náměstí.

Hřídel generátoru můžete aplikovat z motocyklového uralu. Ozubená kola jsou vhodná z přátelství řetězové pily. Ve val stačí vyvrtat díru odpovídajícího průměru. Na opačné straně namontujte další hřídel s ložisky. A už v den volna, dejte kladku, aby se zajistila rotace.

Můžete si zakoupit připravenou převodovku. Na. Jsou spolehlivější a vydrží déle.

Mezi poruchy převodovek uživatelé zdůrazňují rychlé opotřebení ozubených kol a skutečnost, že převodovka letí.

Pokud zvýšíte rychlost kultivujícího, musíte vzít v úvahu, že opotřebení dojde mnohem rychleji. Při provádění půdy bych se chtěl rychle vyrovnat s úkolem. Chcete.li zvýšit nebo snížit rychlost pohybu, můžete vyzkoušet rukojeť plynu. Pokud je práce obtížná, pak při snížení plynu se motor zastaví.

První rychlost se používá pro orbu Země, když je vyžadována vysoká síla jednotky. Zrychlená práce snižuje hloubku kultivace.

Nastavení palivového systému procházky.

Pokud palivo není dodáno do válce, pak je nejprve nutné zkontrolovat, zda je palivo naplněno v nádrži. Je také nutné kontrolovat, zda vstupuje do karburátoru. Za tímto účelem je hadice odstraněna ze vstupního montáže zařízení. Pokud mluvíme o karburátoru typu K45, měl by být přitlačen na jeho zhášed.

Pokud se palivo nedostane do karburátoru, musíte odšroubovat přívodní ventil paliva, zcela jej rozebrat a odstranit shluky nečistot z mechanického čisticího filtru. Aby se dosáhlo maximální čistoty, musí být všechny komponenty ošetřeny benzínem. Palivový ventil se shromažďuje a vrátí se na své dřívější místo.

Pokud palivo vstoupí do karburátoru, ale není dodáno do válců, je nutné zkontrolovat správnost palivového ventilu, jakož i přítomnost nečistot na tryskách.

Abychom se vypořádali s karburátorem bloku benzínového motoru, jako je KMB-5, je nutné jej odstranit z motoru a nalit palivo z plovákové komory. Prostřednictvím montáže (viz výkres), s nímž je dodáván benzín, je nutné po instalaci karburátoru do pracovní pozice odeslat vzduchovou směs. Průchod vzduchu by měl jít volně, a když je karburátor spojen, je to úplně zastavit. Tyto funkce označují úplný výkon součásti.

nastavit, rychlost, motoru, procházce, tractor

Podrobnosti na obrázku: 1. montáž, dodávka paliva; 2. Horní část těla; 3. škrticí klapku; 4. malá plynová jehla; 5. tryska; 6. Dolní tělo; 7. vzduchový tlumič; 8. šroub upevňující potěr; 9. jehla maximální plyn; 10. stříkací prvek; 11. plovák; 12. Ventil napájecího paliva.

Hladina paliva uvnitř plovákové komory může být upravena pomocí plováku. V ideálním případě by se měla lišit od 3 do 3.5 centimetrů.

Typ karburátoru KMB-5

Pro úpravu karburátoru KMB-5 bloku kaskády existuje určitá konfigurační technologie.

Zpočátku eliminujte benzín z plovákové dutiny. Směs vzduchu je dodávána pomocí montáže na přívod paliva.

Nastavení motorické jednotky KMB-5 KARBURETOR „CASCADE“ bude vyžadovat její instalaci v pracovní poloze. Při dodávce vzduchu by měl být jeho pohyb neomezen. Při otočení části se očištění úplně zastaví.

V případě, kdy k takovým opatřením dojde bez odchylek, je práce karburátoru považována za upraveno.

Nastavení karburátoru traktoru procházky

Nestabilita rychlosti motoru se říká, že karburátor je třeba upravit. Potřeba provést tento postup zpravidla vzniká buď před zemědělskou sezónou, kdy nebylo zařízení používáno po dlouhou dobu, nebo naopak v samém výšce sezóny, kdy je motorový kultivátor vystaven významnému zatížení po dlouhou dobu.Před zahájením nastavení je nutné zahřát motor. Přímo je proces práce následující:

 • Šrouby, které regulují malý a maximální plyn, jsou plné, po kterých jsou oslabeny asi jedním a půl obratem.
 • Motor začíná používat startovní zařízení nebo ručně a zahřívá se asi 10 minut.
 • Páka, která řídí provoz elektrárny, by měla být nainstalována v minimální poloze. Ale motor by se neměl zastavit.
 • Šroub, který reguluje škrticí klapku škrticí klapky, pomůže upravit minimální rychlost při volnoběhu tak, aby dieselový motor byl stabilní, bez cizího hluku a zastavil se.
 • Rotace šroubů umožňuje přesně nastavit množství hořlavé směsi, která vstupuje do motoru.
 • Utahování šroubu pomáhá obohatit směs, zatímco její kroucení naopak zvyšuje objem vzduchu vstupujícího do motoru.

S pomocí malého plynového šroubu by měla být upravena maximální rychlost při volnoběhu. Podobně by to mělo být provedeno s minimálními zatáčkami, pomocí šroubu škrticí klapky škrticí klapky. Podstatou takového nastavení je, že šroub hřídele vám umožňuje upravit úhel, ke kterému je uzavřen.

Páka odpovědná za ovládání motoru by měla být přenesena do polohy „plyn“. Pokud se práce motorivátoru stále nelze nazvat stabilní, je plný plynový šroub regulován, dokud není pozorován dokonalý tah. Nicméně maximální přípustný počet revolucí šroubů je 2.5.

Přesnost úpravy karburátoru může být určena podle toho, jak vypadá zapalovací svíčka po krátké práci pod zatížením. Pokud je pracovní směs ideální, nebude na svíčce ani nagar ani stopy paliva, které mluví o příliš chudých nebo naopak příliš bohaté hořlavé směsi. Je však nutné si všimnout, že saze nebo stopy paliva na svíčce mohou mluvit nejen o nesprávném přizpůsobení, ale také o vážnějších problémech čínského nebo domácího procházky.za sebe, včetně vadného zapalování nebo chladicího systému.

Nastavení mezery ventilů Motoblock

V průběhu času se s významným zatížením mění mezera motoru motoru. Důvodem může tvořit opotřebení detailů. Nedostatečná vzdálenost vede ke skutečnosti, že fáze distribuce plynu se výrazně mění. V důsledku toho není možné dosáhnout dostatečného stupně komprese a napájecí zařízení pracuje s přerušením, aniž by šlo k deklarované síle. Ve zvláště závažných situacích lze pozorovat i deformaci ventilů. Pokud je mezera příliš velká, pak jsou stanoveny významné mechanické zvuky, fáze distribuce plynu se také výrazně změní, ventily se otevírají příliš krátkou dobu, proto není válec správně naplněn, dochází k poklesu energie, dochází k selhání. Úpravy mezer je nutné, jakmile se provoz motoru stane nesprávným nebo začal s významným hlukem. V ideálním případě motor, na kterém by se mělo být vychladnuté nastavení.

Nejprve se tedy musíte dostat na setrvačník. Je to v tomto detailu, že je zaznamenána hodnota horního mrtvého bodu. Ale abyste se dostali na setrvačník, musíte nejprve odstranit pouzdro a předtím odstraňte olejovou vanu vzduchového filtru. Úkol můžete usnadnit v procesu odstranění pouzdra, pokud opravíte všechny západky elastickými pásy. Všechny šroubované klouby točí klíč, po kterém je kryt bez problémů odstraněn.

Na setrvačníku můžete vidět značky, které označují VMT, stejně jako hodnoty 5, 10 a 20 stupňů. Značka 20 stupňů označuje injekci hořlavé směsi. Setrvačník by měl být přinesen pod horní mrtvý bod a zaměřuje se na odpovídající rozdělení. Kryt ventilu je rozbalen a odstraněn.

V procesu úpravy musíte použít následující nástroje:

Podle technického pasu je mezera ventilů motoru motorového bloku od 0.1 až 0.15 mm, a proto pomocí čepele můžete ji velmi přesně upravit. Musíte však věnovat pozornost skutečnosti, že některé čepele mají tloušťku 0.8 mm, což je nepřijatelné. Přesnou hodnotu najdete u mikrometru nebo na webových stránkách výrobce.

Nastavení je následující:

 • S pomocí šroubováku uvolněte matici, vložte čepel a začněte stisknout;
 • Zaměřte se na čepel a pečlivě vytáhněte matici;
 • Proveďte nastavení, dokud nebude eliminován pohyb volného ventilu. Musí sedět dostatečně pevně;
 • Sbírejte pouzdro v opačném pořadí a nainstalujte olejovou lázni rukama na místě.

Pokud jsou všechny manipulace prováděny bez chyb, bude motor fungovat přesně a bez zbytečného hluku.

Nastavení odstředivého regulátoru na motoru Lifan

Revoluce čtyřnásobného motorového inženýrství a stanovení poruch v motorových vozidlech. Dvě videa: 1) typy revolucí, principy jejich provozu, důvody jejich poruchy, metody konfigurace a opravy regulačních orgánů.

2) Analýza poruch a metod diagnostiky motocyklového vybavení na příkladu služby Briggs Stratton (USA)

Filmy jsou natočeny podporou Briggs Stratton (USA).

Vzhledem k široké škále stanic, široké cenové rozpětí a jejich různým účelem. před zakoupením elektrárny se rozhodněte o účelu autonomního zdroje nepřetržitého napájení napájení

Pokusím se shrnout a umístit informace z různých zdrojů na jednom místě na jednom místě. Omlouvám se autorům článků, které na ně nenapisuji odkazy. Jen si nepamatuji, kde jsem dostal informace. Ještě jsem si nevyžádal 100% spolehlivost všech informací, t.Na. Vyvodám několik závěrů podle svých vlastních odhadů. Možná mě někdo opraví. Pojďme cvičit, společně vytvoříme malé pokyny pro úpravu. Servisní centra samozřejmě všechno vědí, ale nebudou sdílet své znalosti. Čím méně informací, tím ziskovější je. Koneckonců, Neva byla dlouho propuštěna, ale neexistuje žádná literatura o opravě a uvedení do provozu. A nebude to. Stejně jako v mém případě vám odpoví: „Přineste nám“! A pokud se jedná o jiný stát nebo tisíce kilometrů do servisního semináře, zatímco. Nejsem jeden. Četl jsem na různých fórech, lidé se zajímají o to, jak to funguje a jak se založit. Proto se pokusím od nejjednodušších. Pro některé to bude jasné a tak, ale začátečníci mohou být jasnější.

Právě jsem čelil problému nastavení bloku motoru Neva MB-2. Během provozu otřela trakci odstředivého regulátoru hadrem a šroub nebyl příliš zpřísněný. obecně se otočila. Poté se pokusil založit na dlouhou dobu, dokud to neuspěje. Pokusím se popsat, jak jsem reguloval, jak to funguje.