Jak nabrousit pilový kotouč na úhlové brusce

Jaký je rozdíl mezi soustružením na stacionárním stroji a ruční kotoučovou pilou?

Zuby ruční kotoučové pily a stacionární stolní pily se neliší. jejich geometrie a výrobní možnosti jsou stejné. Rozdíly jsou pouze v obvodu samotného kotouče a jeho tloušťce: rozměry kotoučů stacionárních kotoučových pil jsou mnohem větší.

Důvodem je objem výroby na lince a potřeba řezat velké dřevěné materiály, jako jsou klády a desky. Ruční kotoučové pily se naopak používají pro práci na hotovém plechu nebo jiném připraveném materiálu.

Pokud není včas udržována ostrost fréz (alternativní název pro zuby kotouče), může dojít ke stavu, kdy je nelze nabrousit nebo opravit. To platí jak pro stacionární, tak pro ruční pily.

Je třeba říci, že stacionární pily mají specifické plány údržby a kontrol, zatímco ruční pily se kontrolují pouze z podnětu majitele.

Broušení kotoučových pil

V domácích pilách se jako materiál pro řezání desek používají slinuté slitiny wolframu a kobaltu třídy BK (BK6, BK15 atd.). číslo udává procentuální podíl kobaltu). BK6 má tvrdost 88,5 HRA, BK15. 86 HRA. Zahraniční výrobci používají vlastní slitiny. Tvrdé slitiny ВК se skládají převážně z karbidu wolframu stmeleného kobaltem. Vlastnosti slitiny závisí nejen na jejím chemickém složení, ale také na velikosti zrn karbidové fáze. Čím menší zrnitost, tím vyšší tvrdost a pevnost slitiny.

Karbidové destičky jsou ke kotouči připevněny pájením za vysoké teploty. Jako pájecí materiál se v nejlepším případě používá stříbrná pájka (PSr-40, PSr-45), v nejhorším případě. Měděno-zinkové pájky (L-63, MNMC-68-4-2).

Geometrie karbidových zubů

Lze rozpoznat následující geometrie zubů.

Rovný zub. Obvykle se používají v pilách pro rychlé podélné řezání, kde kvalita není důležitá.

Šikmý (zkosený) zub s levým a pravým úhlem sklonu zadní roviny. Zuby s různými úhly sklonu se vzájemně střídají, proto se nazývají střídavě skloněné. Toto je nejběžnější provedení zubu. V závislosti na úhlu ostření se pily se střídavými zuby používají k řezání různých materiálů (dřevo, dřevotříska, plast). V podélném i příčném směru. Pily se strmým zadním úhlem se používají jako bodovací stroje pro oboustranně laminované desky. Jejich použití zabraňuje odlupování povlaku na okrajích záběru. Zvětšení úhlu zkosení snižuje řeznou sílu a snižuje nebezpečí odštípnutí, ale také snižuje trvanlivost a pevnost zubu.

Zuby mohou být nakloněny nejen v zadní rovině, ale také v přední rovině.

Trapézový zub. Zvláštností těchto zubů je relativně pomalé otupení řezných hran ve srovnání se střídavě zkosenými zuby. Obvykle se používají v kombinaci s rovným zubem.

Střídavě s posledním a mírně nad ním se zvedající lichoběžníkový zub provádí hrubovací řezy, zatímco za ním následující rovný zub řeže. dokončovací práce. Pily se střídavě rovnými a lichoběžníkovými zuby se používají k řezání oboustranně vrstvených desek (dřevotříska, dřevovláknitá deska, dřevotříska apod.).) a pro řezání plastů.

Kuželovitý zub. Pily s kuželovým ozubením jsou pomocné a používají se k řezání spodní vrstvy laminátu, čímž ji chrání před odštěpením, když do ní proniká hlavní pila.

Převážná většina zubů má plochou přední hranu, ale existují i pily s konkávní přední hranou. používají se k dokončovacímu řezání.

Úhly broušení zubů

Hodnoty úhlu řezu se určují podle účelu použití pily. т.е. v jakém směru a pro jaký materiál je určen. Pily pro podélné řezání mají poměrně velký úhel sklonu (15°-25°). U příčně řezacích pil je úhel řezu γ se obvykle pohybuje mezi 5° a 10°. Univerzální příčné a podélné pily mají střední úhel sklonu. obvykle 15°.

Hodnoty úhlu řezu jsou dány nejen směrem řezu, ale také houževnatostí řezaného materiálu. Čím vyšší tvrdost, tím menší úhel náklonu a úhel zpětného vrhu (menší broušení zubů).

Úhel sklonu může být kladný nebo záporný. Pily s tímto úhlem se používají k řezání neželezných kovů a plastů.

Hlavní zásady broušení

Při řezání masivních obrobků dochází k rychlému opotřebení bočních ploch.

Je třeba se vyvarovat nadměrného zaoblení pily. Poloměr zakřivení břitu by neměl přesáhnout 0,1-0,2 mm. Silně otupené pily mají za následek nejen sníženou produktivitu, ale také vyžadují několikanásobně více času k naostření než normálně otupené pily. Stupeň ztupení lze určit jak podle samotných zubů, tak podle typu prořezu, který zanechávají.

Správné ostření pilových kotoučů je zajištěno současně se správnou ostrostí břitu maximálním počtem cyklů ostření, který může být optimálně až 25-30krát. Za tímto účelem se doporučuje nabrousit karbidový zub v přední a zadní rovině. V podstatě je možné brousit zuby na jedné přední rovině, ale počet možných broušení je téměř o polovinu menší než při broušení na dvou rovinách. Níže uvedený obrázek ukazuje, proč k tomu dochází.

Při ostření pilových kotoučů by se měl poslední průchod provést po zadní ploše zubu. Typická rychlost úběru kovů. 0,05-0,15 mm.

Před ostřením je třeba pilový kotouč zbavit nečistot, např. dehtu, a zkontrolovat úhly ostření. U některých pil jsou tyto údaje napsány na kotouči.

Stroje a materiály pro přebroušení pilových kotoučů

Při použití brusných kotoučů (zejména diamantových) je vhodné je chladit chladicí kapalinou.

S rostoucí teplotou se snižuje mikrotvrdost brusiva. Zvýšení teploty až na 1000 °C snižuje mikrotvrdost 2 až 2,5krát ve srovnání s mikrotvrdostí při pokojové teplotě. Při zvýšení teploty až na 1300 °C se tvrdost brusných materiálů sníží téměř 4 až 6krát.

Použití vody k chlazení může vést ke korozi dílů a součástí. K odstranění koroze se do vody přidává mýdlo a některé elektrolyty (uhličitan sodný, uhličitan sodný, fosforečnan sodný, dusitan sodný, křemičitan sodný atd.).д.), které tvoří ochranné vrstvy. Pro běžné mletí se obvykle používají roztoky mýdla a sody, zatímco jemné mletí je nejčastěji. s emulzemi s nízkou koncentrací.

Při domácím broušení pilových kotoučů s nízkou intenzitou broušení se však brusný kotouč nechladí tak často. nechci ztrácet čas.

Pro zvýšení brusného výkonu brusných kotoučů a snížení specifického opotřebení je třeba zvolit největší zrnitost, která zajistí požadovanou kvalitu povrchu broušeného zubu.

Pro výběr zrnitosti brusiva v závislosti na stupni broušení použijte tabulku v článku o brusných kamenech. Pro hrubé broušení lze například použít brusné kotouče o zrnitosti 160/125 nebo 125/100, zatímco pro dokončovací broušení lze použít brusné kotouče o zrnitosti 125/100. 63/50 nebo 50/40. K odstraňování otřepů se používají brusné kotouče o velikosti zrna 40/28 až 14/10.

Obvodová rychlost kotouče při broušení karbidových zubů by měla být přibližně 10-18 m/s. To znamená, že při použití kola o průměru 125 mm by měly být otáčky motoru přibližně 1500-2700 ot/min. Křehké druhy se v tomto rozsahu brousí při nižších rychlostech. Při ostření nástrojů s tvrdokovovými břity dochází při použití drsných režimů k vyššímu namáhání a prasklinám, někdy dokonce k odlamování řezných hran a zvýšenému opotřebení kotouče.

Při použití brusky na kotoučové pily lze různými způsoby měnit vzájemnou polohu pilového kotouče a brusného kotouče. pohybem jednoho pilového kotouče (motor s kotoučem je v klidu), současným pohybem pilového kotouče a motoru, pohybem pouze motoru s kotoučem (pilový kotouč je v klidu).

K dispozici je velké množství brusek s různými funkcemi. Nejsložitější a nejdražší jsou jednotky, které mohou provádět plně automatické ostření, kdy všechny procesy probíhají bez obsluhy.

U nejjednodušších a nejlevnějších modelů se po umístění a zajištění pily ve správném úhlu ostření provádí veškeré další úpravy. otáčení pilového kotouče kolem své osy (ozubení), posuv k broušení (záběr s kotoučem) a kontrola tloušťky odstraňovaného kovu ze zubu. všechny ostatní operace provádí obsluha ručně. Tyto jednoduché modely jsou vhodné pro domácí použití při občasném broušení kotoučových pil.

Jednoduchý systém ostření pilových kotoučů je znázorněn na následující fotografii. Skládá se ze dvou hlavních sestav. motor s brusným kotoučem (1) a podpěrou (2), na které je namontována broušená pila. Naklápěcí mechanismus (3) slouží ke změně úhlu ostří (pro broušení zkosených předních zubů). Šroub (4) posouvá pilový kotouč podél osy brusného kotouče. Tím je zajištěno nastavení správného úhlu sklonu. Šroub (5) slouží k nastavení omezovače do požadované polohy, čímž se zabrání přílišnému zanoření disku do mezizubního prostoru.

nabrousit, pilový, kotouč, úhlové, brusce

Jak si snadno naostřit pilové kotouče?

Proces broušení pilových kotoučů

Pila se nasadí na trn, upne se kuželovým (středicím) pouzdrem a maticí a poté se pomocí mechanismu (3) vyrovná do přísně vodorovné polohy. Tím se získá úhel zkosení v přední rovině ε1) se rovná 0°. U kotoučových brusek bez integrované úhlové stupnice v naklápěcím mechanismu se toto měření provádí pomocí běžného kyvadlového úhloměru. Zkontrolujte, zda je stroj ve vodorovné poloze.

Otáčením šroubu (4) mechanismu, který zajišťuje vodorovný pohyb trnu a brusného kotouče, nastavte požadovaný úhel sklonu. Jinými slovy, pila se posune do polohy, kdy je přední plocha zubu pevně v jedné rovině s pracovní plochou brusného kotouče.

Označte značkou zub, u kterého se má začít brousit.

Zapne se motor a naostří se čelní plocha. přiblížení zubu k brusnému kotouči a několikerý pohyb pily tam a zpět při přitlačení zubu na kotouč. Tloušťka odebíraného kovu se nastavuje počtem brousicích pohybů a přítlakem zubu na kotouč. Po nabroušení jednoho zubu se pilový kotouč uvolní z kontaktu s kotoučem, posune se o jeden zub a broušení se opakuje. Opakujte, dokud značka neudělá úplný kruh, což znamená, že všechny zuby jsou nabroušené.

Broušení zkoseného zubu na přední ploše. Rozdíl mezi broušením zkoseného zubu a rovného zubu spočívá v tom, že pila nesmí být nastavena vodorovně, ale šikmo. s úhlem odpovídajícím úhlu zkosení čelní plochy.

Úhel sklonu pily se nastavuje stejným kyvadlovým úhloměrem. Nejprve je třeba nastavit kladný úhel (v tomto případě 8°).

Pak se brousí každý druhý zub.

Po nabroušení poloviny zubů se stoupání čepele změní z 8° na 8°.8°.

Pak se každý druhý zub znovu brousí.

Ostření na zadní rovině. Aby bylo možné nabrousit zub na zadní rovině, musí být bruska pilových kotoučů nastavena tak, aby zadní rovina zubu byla v jedné rovině s pracovní plochou kotouče.

Pokud není k dispozici bruska pilových kotoučů

Přesné udržování požadovaných úhlů ostření držením pily v ruce v rovnováze. úkol nemožný i pro člověka s jedinečným pohledem a záviděníhodnou tvrdostí rukou. Nejrozumnějším řešením v tomto případě je. zhotovení jednoduchého přípravku pro broušení, který umožňuje zafixovat pilový kotouč v určité poloze vůči kotouči.

Nejjednodušší z těchto strojů na broušení pilových kotoučů je stojan, jehož povrch je v jedné rovině s osou brusného kotouče. Položením pilového kotouče na sebe lze zajistit kolmost přední a zadní roviny zubu k pilovému kotouči. A pokud je horní plocha základny posuvná. otočením jedné strany a upevněním druhé. Pila je podepřena dvojicí šroubů, kterými lze otáčet dovnitř a ven. lze jej namontovat v libovolném sklonu, což umožňuje broušení šikmého zubu v přední i zadní rovině.

Je pravda, že v tomto případě zůstává jedním z hlavních problémů. Zachovejte stejný úhel sklonu vpředu i vzadu. Tento problém je možné vyřešit tak, že se střed pily zafixuje v požadované poloze vůči brusnému kotouči. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Vytvoření zářezu ve stojanu pro trn, na kterém je pila namontována. Pohybem trnu s kotoučem podél brusné drážky lze udržovat požadovaný úhel sklonu zubu. U kotoučových pil s různými průměry nebo úhly ostření však musí být možné buď motor, nebo stojan přemístit a s ním i drážku. Dalším způsobem, jak dosáhnout požadovaného úhlu ostření, je namontovat na stůl zarážky, které zajistí kotoučovou pilu v požadované poloze. Na konci tohoto článku je videoukázka takového zařízení.

Přípravek na broušení pilových kotoučů s pohyblivými dorazy na stole

Kontrola kvality broušení

GOST 9769-79 stanovuje určité toleranční hodnoty parametrů broušení. Koncové házení špiček zubů nesmí překročit 0,2 mm (pro průměry pil do 400 mm) a radiální házení zubů nesmí překročit 0,5 mm. 0,15 mm. Kontrola házení pomocí jednoduchého číselníkového měřidla.

Poradenství

Pokud je nutné použít úhlovou brusku pro řezání dřeva, je lepší použít kotouč o malém průměru 115 nebo 125 mm. Kola o průměru 230 mm jsou mnohem nebezpečnější; mají větší moment setrvačnosti a v případě nouze je nelze okamžitě zastavit. Nastavení pilového kotouče na úhlové brusce\. si všímejte směru otáčení, který je často vyznačen šipkami na samotném disku. Zuby kotoučové pily mají speciální hroty, které zvyšují jejich výkon. Kotoučová pila, která je namontována obráceně, nebude snadno řezat. Při nákupu pilových kotoučů pro úhlové brusky byste měli věnovat pozornost následujícím parametrům:

Pokud neplánujete řezat dřevo často, je lepší zvolit kotoučovou pilu s proměnlivým zoubkováním. Pokud budou hlavním řezaným materiálem dřevotřískové desky, je lepší vyhnout se pile s vysokým počtem zubů. Pokud se má na srubu použít úhlová bruska, je lepší použít kotoučovou pilu. Při řezání desek je třeba dbát na hloubku řezu a průměr kotouče.

Pilový kotouč vydrží déle, pokud naostříte jeho zuby, které se během používání otupily; je lepší nechat je nabrousit u odborníka. K broušení pily lze použít stejnou úhlovou brusku, ale se speciální brusnou tryskou. K této operaci je také zapotřebí stacionární stolní svěrák.

Při broušení zubů pily na dřevo je nutné dodržovat úhel broušení, který musí být konstantní. Pro broušení některých pilových listů je lepší použít speciální pilník.

Jak nabrousit pilu na dřevo

Broušení pil na dřevo není nijak náročné, ale vyžaduje určité znalosti a zkušenosti a především vytrvalost a trpělivost.

Ten je velmi užitečný, pokud potřebujete pilku ručně nabrousit pilníkem. Pokud jde o broušení pil úhlovou bruskou, je to nejrychlejší způsob broušení pil, ale jsou zde i určité nuance.

Jak doma nabrousit pilový kotouč s hrotem. výběr správného stroje. Jak doma ručně nabrousit kotoučovou pilu s hrotem? Jak určit úhly ostření?

Kotoučové pily se používají zejména ve stavebnictví. Většina prací zahrnuje provádění řezů a úpravu tvaru a velikosti hotového materiálu. Okružní pila vám pomůže rychle vyřešit tyto úkoly a dosáhnout dobrého výsledku. Nástroj však nemůže vydržet věčně, dříve nebo později se může otupit. Proto byste měli přesně vědět, jak si můžete doma nabrousit zuby kotoučové pily.

Jak zjistit opotřebení?

Kontrola opotřebení kotoučové pily je důležitou záležitostí, které je třeba věnovat zvláštní pozornost. Hluboké poškození znemožňuje ostření pilového kotouče. Existují tři hlavní příznaky, že je třeba kotoučovou pilu nabrousit nebo vyměnit:

 • Silné zahřívání ochranného krytu a vznik kouře. Kotoučová pila má speciální kryt, který signalizuje, že se pila otupila teplem. Ve zvlášť závažných případech z něj může vycházet kouř.
 • Někdy je pila konstruována s mechanickým posuvem (pokud musíte přítlak nastavovat ručně). V takové situaci lze při zvýšení tlaku zaznamenat opotřebení.
 • Pokud je dřevo znečištěné a při řezání silně zapáchá.

Všechny výše uvedené situace upozorňují uživatele, že je čas nástroj nabrousit.

Typ řezačky

Povrch zubu má čtyři roviny. jednu vpředu, jednu vzadu a dvě po stranách.

Když se vzájemně protínají, vytvářejí jedinou řeznou hranu, která vede k řezu pilou.

 • Rovný zub. Nejčastěji se používá pouze pro rychlé rozřezání. Kvalita a přesnost jsou u tohoto typu prací málo důležité.
 • Šikmý zub. Jeho zadní rovina je posunuta doprava nebo doleva. Na pilách jsou zuby často uspořádány v řadě za sebou, a proto se jim říká „střídavě drážkované“. Tyto zuby se nejčastěji používají v nářadí. V závislosti na připravovaném podkladu jsou možné různé velikosti rohů. dřevo, dřevotříska, plast. Používají se pro podélné i příčné pohyby. Velký úhel sklonu nástroje se používá při řezání oboustranně laminovaných desek. Tím se zabrání odštípnutí materiálu. Čím větší je úhel zkosení, tím snadněji se pila pohybuje po povrchu. Výrazně však zvyšuje pravděpodobnost zlomení zubu. U některých výrobků jsou hroty nakloněny nejen vzadu, ale i vpředu.

Důležité je ! Každý typ zubu je třeba řádně nabrousit. Neostřete je pod stejným úhlem.

Nástroje

Broušení ručních pil je povoleno pouze s příslušným nástrojem. K dispozici je brousicí stroj, který pomáhá při tomto procesu, a ne ručně. Pak je výsledek přesnější.

K broušení se používají i další ruční nástroje:

Uvedené příslušenství nelze nahradit. Pokud není k dispozici alespoň jedna z nich, není ostření možné.

Zásady ostření a úhly

Existují čtyři hlavní úhly ostření hran pily. Ty mohou spolu s tvarem zubu sloužit jako hlavní výkonnostní kritéria nástroje. K popisu každého zubu se používá:

Tyto specifikace mohou záviset na typu a hmotnosti kotoučové pily, zamýšleném použití a hustotě konkrétního povrchu.

Na základě výše uvedených parametrů je možné rozdělit všechny kotoučové pily na několik typů:

 • Pro řezání podélných otvorů. Při provádění tohoto úkolu by se měl používat úhel sklonu 15 až 25 stupňů.
 • Pro průřezové operace. V této situaci se úhel sklonu může pohybovat od 5 do 10 stupňů.
 • Univerzální ostření. Při všech operacích musí být pila naostřena pod úhlem 15 stupňů.

Velikost úhlu, který se má brousit, není dána pouze směrem pohybu pily, ale souvisí také s materiálem obrobku. Pokud je třeba řezat velmi tvrdé materiály, je třeba zvolit co nejmenší úhel. U měkčích obrobků se úhel zvětší.

Důležité! Pokud je karbidový nůž používán dostatečně dlouho, je maximální opotřebení patrné na horní řezné hraně karbidového nože. Při podrobném zkoumání boku zubu je patrné, že přední plocha materiálu trpí nejvíce.

Jak brousit: základní techniky

Existují dva způsoby ostření pilových kotoučů. ruční a strojní. Abyste mohli doma správně nabrousit pilový kotouč, je důležité dodržet několik zásadních bodů.

Manuální metoda

Speciální stroje na broušení pilových hran se v domácnosti používají jen zřídka, protože jejich cena je vysoká. Pokud tedy nemáte brousek, můžete pracovat s jinými šikovnými nástroji, jako je úhlová bruska nebo bruska na pneumatiky. Nedržte disk v rukou, aniž byste jej jakkoli zajistili. V opačném případě nelze dosáhnout dostatečného úhlu řezu pro další práci s materiálem.

Aby bylo kolo bezpečně upevněno, použijte ploché lůžko.

 • Povrch trojnožky je zarovnán s osou brusného kotouče;
 • Umístí ozubený kotouč tak, aby rovina ostření byla kolmá k pilovému kotouči;
 • Jednotka je vybavena otočným kloubem.

Stojan pomůže pohodlně umístit pilový kotouč vzhledem k brusnému materiálu. Před zahájením práce se provede přesné označení a vyrovnání. Použijte k tomu barevný fix. Slouží k vytyčení linie sečení, což umožňuje ostřit kotouč pod správným úhlem. K pevnému přichycení kotouče k povrchu lze použít svěrák.

Používání stroje

Pokud má řemeslník přístup ke speciálnímu brousicímu stroji, je obrábění rychlé a efektivní. Tento přístroj je malý, takže s ním může pohodlně pracovat i začátečník. Žádné problémy ani v domácích aplikacích.

Při nákupu tohoto zařízení se zaměřte na brusný kotouč. Při výběru je třeba zvážit určité nuance:

 • Nejlepší je koupit si kotouč vyrobený z elbora s diamantovým povlakem nebo zeleného karbidu křemíku;
 • Pokud se ostří z tvrdokovu brousí, může i použití obráběcího stroje způsobit problémy.

Samotný postup používání brusky je velmi jednoduchý. Obsluha musí kotouč pohodlně umístit na stroj a upnout jej pomocí speciálního držáku. Před zahájením práce je vhodné označit první zub fixem. Pomáhá, abyste se při broušení nemýlili a nemuseli kontrolovat již nabroušené zuby. K volbě úhlu broušení je na přístroji k dispozici speciální měřidlo. Nastavte na něm požadovaný úhel a zařízení pak provede úkol samo.

Kotoučová pila je velmi užitečný nástroj, který je při stavebních pracích nepostradatelný. Pomáhá provádět řezy v plochách a měnit jejich tvar a velikost. K ostření pilových kotoučů se používají speciální stroje nebo příruční materiály. Vlastní práce není příliš složitá. stačí se řídit výše uvedenými doporučeními a nebát se.

Broušení kotouče s hroty:

Jak správně a pod jakým úhlem brousit pilový kotouč?

Kotoučové pily se používají zejména ve stavebnictví. Většina prací spočívá v provádění řezů a úpravě hotových materiálů. Kotoučová pila pomáhá při těchto úkonech rychle brousit a dosahuje dobrých výsledků. Nástroje však nemohou vydržet věčně, dříve či později se mohou otupit. Z tohoto důvodu je nezbytné přesně vědět, jak brousit zuby pily v domácích podmínkách.

Volba úhlu pro broušení nožů

Zuby řezných nástavců mají pracovní plochu s vhodným úhlem ostření. V závislosti na typu zubů lze kotouč používat v jednom směru řezání i ve dvou směrech. Když jsou články na jedné straně otupené, otočte kotouč a pokračujte v práci v opačném směru. Ne všechny kotoučové pily jsou však pro tento účel vhodné, např. kotoučové pily se zkosenými články nejsou vhodné.

Při vlastnoručním ostření pilového kotouče je třeba si uvědomit, že v závislosti na směru řezu je třeba brát v úvahu úhel ostření.

 • Má-li být dřevo řezáno v podélném směru vláken, musí být sklon článků 15-25 stupňů
 • Při příčném řezání dřeva se úhel broušení snižuje na 5-10 stupňů
 • Řezný úhel 15 stupňů se považuje za univerzální řezný úhel. Pilové kotouče s takovými zuby jsou vhodné nejen pro příčné, ale i pro podélné řezání

Při ostření zubů kotoučových pil, úhlových brusek a pilových kotoučů je třeba vzít v úvahu také hustotu řezaného materiálu. Čím nižší je hustota, tím vyšší je ostrost zubu. Pokud se kotoučová pila používá k řezání plastů nebo umělé hmoty, musí být úhel kotouče záporný.

Pilové kotouče na dřevo. základní charakteristiky

Nástroj je nasazen a upevněn na hnací hřídeli a omezen ochranným krytem nože, proto jsou vnější a montážní rozměry kritériem výběru.

Rozměry

Před nákupem je nutné zkontrolovat technické údaje každého výrobku v informačním listu poskytovaném výrobcem. V datovém listu je uveden rozsah doporučených vnějších rozměrů a otvorů.

Vnější průměr nástroje je omezen ochranným krytem, takže na stroj nelze nasadit větší úhlový brusný kotouč. Z bezpečnostních důvodů nesmí být ochranný kryt odstraněn. Domácí úhlová bruska má vysokou mobilitu, ale vytvořit přesný řez při velkém průměru nástroje je obtížné, takže nejoblíbenější velikost kruhu jsou 115. 250 mm, i když pilový kotouč pro ořezávání dřeva (zařízení je pevné stacionární) může mít větší rozměry. To nemá vliv na rychlost řezání a určuje pouze hloubku řezu.

nabrousit, pilový, kotouč, úhlové, brusce

Podle vnitřního průměru se spotřební materiál vybírá podle rozměrů hnacího hřídele. Kotoučové pily jsou k dispozici s vnitřním průměrem 16 až 32 mm. Tato hodnota závisí na výkonu pohonné jednotky. Doporučení výrobce musí být striktně dodržována, protože nesprávné nastavení průměrů vede k házení a deformaci nástroje, což činí práci neefektivní a nebezpečnou.

Rozměry jsou uvedeny na obalu a na brusném kotouči.

Počet zubů

Kotoučové pily se rozlišují podle počtu zubů. Při větším počtu kol je zapotřebí dodatečný výkon motoru, proto je třeba zvolit pohon s určitou rezervou, což zvyšuje univerzálnost zařízení. Rychlost řezání je snížena.

Menší počet zubů zvyšuje produktivitu a zlepšuje odvod třísek, ale zhoršuje kvalitu a kvalitu řezu. Počet zubů spotřebního materiálu se pohybuje v následujících rozmezích:

 • Kotouč na dřevo pro úhlovou brusku 80. Rapide Industrial 90 je určena pro dokončovací práce s tvrdým až středně tvrdým dřevem;
 • nástroje se 40 až 80 zuby jsou univerzálnější;
 • Kotouče s až 40 zuby jsou určeny pro hrubování, kde kvalita řezu není důležitá.

Než si koupíte disk na kotoučové pile, měli byste se rozhodnout o množství a účelu budoucí práce a zastavit svou volbu na vhodném nástroji nebo získat sadu různých úkolů.

Pilový kotouč na dřevo Rapide Industrial 125 mm. (40 zubů).)

Přijímáme vrácení a výměnu tohoto výrobku v souladu se zákonnými požadavky.

Období návratu

Vrácení do 14 dnů od obdržení (u zboží běžné kvality).

Zpětné dodávky podléhají dohodě.

V souladu s ukrajinským zákonem „O ochraně práv spotřebitelů“ můžete do 14 dnů od data nákupu vrátit zboží zakoupené v síti prodejen ElectroSNAB, pokud jsou dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy. Článek 9 ukrajinského zákona „O ochraně práv spotřebitelů“: Spotřebitel má právo na výměnu nepotravinářského výrobku odpovídající jakosti za obdobný výrobek u prodávajícího, u něhož byl zakoupen, pokud výrobek nevyhovuje svým tvarem, rozměry, stylem, barvou, velikostí nebo z jiných důvodů nemůže být použit k určenému účelu. Spotřebitel má právo na výměnu zboží odpovídající kvality do čtrnácti dnů, s výjimkou dne nákupu. Provede se výměna/vrácení zboží odpovídající kvality:. pokud nebyla použita;. pokud je zachován výrobní obal (originální balení);. pokud si výrobek zachoval svůj obchodní stav;. spotřebitelské vlastnosti, plomby a etikety;. doklad o vyúčtování vydaný spotřebiteli spolu s prodaným zbožím.

S pilovým kotoučem na dřevo pro úhlovou brusku lze řešit celou řadu různých úkolů spojených se stavbou, opravami, výrobou nábytku a úpravou krajiny.

Průmyslové pilové kotouče Rapide jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli a mají vyšší odolnost proti oděru ve srovnání se standardní řadou pilových kotoučů Rapide. Zuby tohoto nože jsou z karbidu wolframu a jsou přesně broušené. Pilové kotouče na dřevo Rapide Industrial 125 mm mají 40 zubů ve střídavém uspořádání, které lze po delší době používání naostřit pomocí speciálního zařízení.

Tento pilový kotouč úspěšně řeže dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, laminované desky, tvrdé dřevo, měkké dřevo a kompozitní materiály a vytváří velmi čistý a hladký řez. Tloušťka čepele je 1,8 mm. Vnitřní průměr takového kotouče. sezení. je 22,2 mm, což odpovídá stopě úhlové brusky (úhlové brusky). Vnější průměr kruhu. 125 mm a použití kotouče této velikosti je možné pouze s úhlovou bruskou příslušného průměru. 125 mm.

Použití tohoto pilového kotouče na jiném elektrickém nářadí, které není určeno výrobcem, nebo na jiných průměrech. je velmi nebezpečný a může způsobit vážné zranění. Jednou z nejdůležitějších výhod pilového kotouče Rapide je, že jej lze použít pro různé typy řezání. v příčném i podélném směru.

Úhlový brusný kotouč na dřevo o průměru 125 mm je oblíbený u kutilů pro lehké truhlářské práce, řezání větví a palivového dřeva. Tento kotouč se často používá při výrobě nábytku, při stavbě jakýchkoli konstrukcí nebo dřevěných rámů.