Jak opravit stropní římsu do sádrokartonu

Rysy upevnění římsy do sádrokartonu

Plánujete provést opravy. pak byste se měli dozvědět o tom, jak připojit římsu ke sádrokartonu na stropě. Koneckonců, tato práce má mnoho tajemství známých pouze profesionálům.

Na první pohled připojte stropní římsu k sádrokartonu jednoduše. Existují však určité funkce, s nimiž můžete strávit spoustu času a nervů. Abychom tomu zabránili, doporučujeme zvážit odrůdy možností upevnění a jejich charakterizaci.

  • Pokud již bylo provedeno opláštění místnosti a vyvstane otázka upevnění, pak je metoda založena na tom, která je použití speciálních upevňovacích prvků. Umožní vám opravit typy světelných produktů na GKL. Pokud jde o těžké záclony, je lepší tuto možnost nepoužívat, protože kůže pod zatížením se rozpadne. V důsledku toho se bar začne ohromit a je pravděpodobné, že klesne.
  • Fixační postup začíná označením a vrtnými otvory. Musí do nich vložit vázanky. Po instalaci držáků se musíte pokusit učinit je nehybně. Při tomto procesu nezapomeňte neustále kontrolovat úroveň. To umožní přesně připojit oponu k sádrokartonu.

Existuje mnoho způsobů, jak napravit římsu na sádrokartaci. Tato práce má spoustu tajemství, když se dozvědíte, která ji snadno provedete sami.

Pravidla pro umístění římsy

Ještě před zahájením instalace je důležité správně určit místo a postavení budoucí podpory záclon. Existuje jen málo pravidel a všechna jsou jednoduchá:

  • Délka tyče je určena tak, že při odchodu v extrémních polohách záclon okno okno zcela otevře. Zpravidla je dostatek lišty s délkou 30 centimetrů přesahujících rozměry okna na každé straně.
  • Rovina záclony by měla být umístěna o něco dále, než je paraped. materiál by se ho neměl dotýkat.
  • Pro povrchy sádrokartonu jsou nejlepším řešením plastové modely ploché záclony, které příliš nesniží výšku místnosti, což se také stalo méně kvůli instalaci sádrokartonu.
  • Krok spojovacích prostředků je určen závažností záclon. Nepoužívejte však napravit oponu s těžšími závěsy spolehlivějšími, jen zvyšuje počet hmoždinek. Povrch GKL má svou vlastní sílu a těžké materiály nemusí odolat. Musíte si vybrat správnou možnost pro montáž.

Fixace římsy na podpůrných stěnách

Dnes docela často používejte dekoraci zdi s listy sádrokartonu bezrámovým způsobem. V tomto případě jsou jednotlivé prvky GCL upevněny montážním lepidlem sádry s malým počtem šroubů. V tomto případě bude povrchová vzdálenost listu minimální od stěny nosiče, což znamená, že můžete použít klasickou metodu zavěšení římsů.

Chcete.li provést takovou práci, musíte si vybrat spojovací prvky.

Je důležité, správně vyberte typ hmoždinky pod stěnami stěn!

Mount se provádí podle následujícího algoritmu:

  • Nejprve vytvořte označení na povrchu.
  • Otvory jsou vyvrtány v montážních bodech. Musíte to udělat v jednom jmenování, abyste nepoškodili povrch na sádrokartonu.

V tomto případě budou spojovací prvky provádět dvě funkce, s výjimkou samotné římsy, poskytne další fixaci listu povrchu.

Upevnění bez použití výklenku

Pokud přemýšlíte o upevnění po provedení opravy, místo pod výklenkem nebylo zajištěno místo. To samozřejmě není nejlepší volba a nyní se musíte dostat z situace.

Římsa je připevněna buď ke zdi nad oknem, nebo ke stropu. Pokud je alespoň jeden z těchto povrchů vyroben z betonu, cihel nebo dřeva, je lepší jej na něj napravit a neobtěžovat se upevnit římsu na gipro.

opravit, stropní, římsu, sádrokartonu

Pokud není pevný povrch, připojíme římsu přímo k sádrokartonu. S tím není nic špatného, ​​ale instalace Gipro má své vlastní vlastnosti:

opravit, stropní, římsu, sádrokartonu
  • Omezte se na lehké záclony ve více než 2 řádcích (Tullets);
  • Pokud má dům děti, odmítněte upevnit dlouhé závěsy, aby se zabránilo zranění dítěte, možná nejlepší volbou v tomto případě jsou žaluzie s upevněním přímo na okně.

Před upevněním římsy na strop je nutné označit. Konzoly by měly být nainstalovány symetricky. Navíc, pokud jsou v římse prsteny, je nutné je umístit do stejného intervalu. Je třeba si uvědomit, zda je římsa poměrně dlouhá, měla by být ve středu vyrobena další držák. Tím se přidá tuhost do instalace. Stropní římsa by měla být více než otvor okna pro nejméně dvacet nebo více centimetrů. Měl by být umístěn nad oknem pěti nebo více centimetrů.

Jemně vyvrtejte sádrokartonovou vrták. V ideálním případě, pokud je držák na místě profilu. Instalace držáku by měla být prováděna pomocí motýlů, které se zmizely z motýlů, které upevňují list sádrokartonu zevnitř.

Po dokončení veškerá práce můžete začít umisťovat záclony. Zároveň je lepší přesunout záclony pomocí speciálního ukazatele. To neumožňuje římsu různých druhů deformací, což výrazně prodlouží životnost.

Nainstalujte římsu na zavěšené stropy

Při výrobě suspendovaných stropů se používá mnoho konstruktivních materiálů, ale ne všechny z nich vydrží závažnost římsy záclonami. Například je také přípustné opravit římsu navrženou pro tully oponu ke stropu sádrokartonu. A pokud máte v úmyslu zavěsit záclony, budete muset nainstalovat dřevěné zabudované na správných místech předem, na které následně a zabezpečit římsu samostatnými šrouby.

Ale jak opravit stropní římsu při instalaci strečového stropu? Podobným způsobem. instalace bloků na základní strop. Kromě toho během výroby plátna budete muset přilepit bezpečnostní prsteny na místa, kde má dělat otvory.

Výpočty před upevněním římsy

Jak se vám pravděpodobně již podařilo všimnout, řekli jsme, že římsy záclon jsou dvou typů: na zeď a strop. Volba typu římsy leží nejen v preferenci chuti a z typu záclon, které chcete zavěsit, ale také z místa instalace římsy.

Stropní římsa vypadá poněkud krásněji než zeď, protože opona zavírá okno, počínaje stropem na podlahu a stropní římsa se skrývá pro záclony sám o sobě a vypadá výhodnější proti pozadí zdi. Všechno by bylo v pořádku, ale pokud máte na stropě natahovací strop, nebude to fungovat, aby k němu připojilo stropní římsu. Při výběru římsy musí být také zohledněny takové faktory, jinak bude její instalace komplikována nebo obecně nemožná.

Další nuance, když si vyberete římsu, vezměte v úvahu délku záclon a záclon, jakož i další položky. Římsa by neměla překročit otevírání okna příliš mnoho, ale 25 centimetrů by mělo zůstat na každé straně. Zároveň se ujistěte, že například římsa připojená ke zdi nevytvoří při otevírání dveří skříně překážku.

Jak zavěsit rostvou zdi?

Pro instalaci římsy zdi je musíte nejprve připojit ke zdi, podívat se na jakou výšku, k níž je lepší dát: doleva nebo doprava. Pak musíte vyrovnat římsu v rovině. Zdá se, že se zpravidla vyrovnává římsa z hlediska úrovně, zdá se, že je vše správné, ale ne úplně. Deska s otevřením okna není vždy dokonce ani, takže pokud připojíte římsu k takové desce, bude okamžitě vidět, že římsa „listy“, pokud jde o otevření okna, bude možné problém vyřešit pouze pomocí vyvržení římsy. Vezměte také v úvahu zakřivení podlahy, protože pokud je okno na obou stranách „sevřeno“ nábytkem a nábytek na obou stranách okna je na různých úrovních, pak se odchylte od hodnot na úrovni a vyberte nejvíce „estetickou polohu “Kříva. Když je na zdi vybrána poloha římsy. vytvořte značky v místech upevnění držáků římsy.

Vyzbrojeni pitorátorem nebo šokovým cvičením, vytvořte otvory v zamýšlených oblastech. Pro připevňování křivků stěn se hmoždinky používají 6 mm, dlouhé 3-4 cm. Když je díra vyrobena, odtud odtud vyhodíme prach a řídíme hmoždinku a pak opravíme držák římsy šroubem se šroubem. Stejný postup musí být proveden se zbytkem držáků římsů. Poté opravíme samotnou římsu v držácích a zkontrolujeme její sílu. Postup je dokončen v tomto.

Jak zavěsit stropní římsu?

Nyní přecházíme na instalaci stropní římsy. Pokud je vaše římsa delší, než potřebujete, pak je třeba ji odříznout, můžete to udělat pomocí skládačky. Když má římsa požadovaná délka, vložte oblouk. Chcete.li zavěsit stropní římsu, změřte stejnou vzdálenost od zdi na stropě a přejděte na instalaci.

Pokud stropní římsa nemá díry pro upevnění, musí být vyrobeny samostatně pomocí vrtačky a vrtáku. Chcete.li to provést, vytvořte otvor požadovaného průměru, který bude odpovídat průměru šroubu, který samotnou římsu naneseme na hmoždinu ve stropě. Když je vyrobena díra, můžete také vytvořit malou drážku vlastního šroubu o průměru odpovídající klobouku tak, aby nevyčníval za úroveň římsy. Můžete to udělat s vrtáním většího průměru a vyvrtat výklenku několika milimetrů.

Je velmi důležité vybrat správný nástroj pro opravu římsy. Věžba a šroub by měly být dostatečně silné, aby vydržely římsu se oponou, jinak může být jednoduše vytažena. Průměr hmoždinky by měl být nejméně 8 mm a s délkou 5 cm, ale čím větší a těžší je design, tím silnější by měl být rychlý. Chceme vás upozornit na skutečnost, že pro připojení stropních římsů musíte použít hmoždinky a šrouby, a ne věžčky a nehty. Pokud chcete zavěsit stropní římsu na zavěšeném stropu sádrokartonu, nejprve zkontrolujte sílu a spolehlivost struktury tak, aby vydržela římsu se závěsem. Pokud je design odolný, použijte speciální kotvu pro sádrokarton a připojte římsu ke sádrokartonu ke sádrokartonu.

Po označení montáže římsy na stropě, pomocí pivovaru děláme otvory a řídíme hmoždinky. Poté pomocí šroubů na ně opravíme římsu.

Kromě toho může být stropní římsa zavěšena na zdi (bez ohledu na to, jak to zní nelogicky). Toho lze provést, pokud z nějakého důvodu se vám nepodařilo připojit římsu ke stropu nebo se vám více jako design stropních římsu než tapet. Chcete.li to provést, kupte si speciální upevňovací prvky pro stropní římsy ve stavebnictví. Stropní římsa je připevněna ke zdi stejně jako obyčejná zeď. Jedinou nuancí bude, že taková římsa bude muset být okamžitě upevněna upevňovacími prvky, protože tyto upevňovací prvky jsou vypuštěny do kolejnic římsy, nelze zavěsit na opevněné upevňovací prvky. Poté, co vložili spojovací prvky do kolejnic, musí být upevněny vlastními šrouby.

Do položky Teleskopická římsa

Tato římsa malé sekce je připojena k rámu okna. Šíří se přímo do otvorů v záclonách. Taková římsa vyrobená z kovu nebo plastu má kulatý tvar a zpravidla nastavitelná délka.
Tato římsa, která není uzavřena oponou, provádí dekorativní funkci. Může být vyrobeno ze dřeva (tónované nebo malované), kovového (mosazného, ​​kovaného železa) nebo plastu. Kulaté římsy mají různé délky a průměry (od 16 do 35 mm).
Roony pneumatik zahrnují systémy, které jsou strukturami s drážkami. instalují háčky pro záclony. Příslušenství je obvykle vyrobeno z odolného plastu. Pneumatika letadla může být použita jako nezávislá římsa. Existují dva a tři Kříhy jsou připevněny jak ve stropu, tak ve zdi. Takové římsy si můžete zakoupit s rotačními prvky nebo bez něj; celé římsy nebo kompozitní.

Jak zavěsit římsu pro záclony pro sádrokarton: Metody

V rohu stojanu jsou již díry, římsa je jednoduše aplikována na montážní místo a body jsou zaznamenány pomocí montážních otvorů s tužkou. Prostřednictvím těchto bodů bude římsa připojena ke stropu. A pak to zbývá pouze vyvrtat otvory pro šroubování hmoždinek s penetratorem a přímo tam nainstalujte upevňovací prvky.Poznámka! Takové římsy velmi často obsahují kované prvky, kudrnaté tipy nebo tuhé detaily. To vše poskytne otevření okna jedinečný pohled. Budou dokonale doplňovat styl rokokového nebo říše.Pomocí hmoždinky-bow musíte zpočátku vyvrtat otvory odpovídajícího průměru podle značek. Zároveň je důležité nezbavit stěny, to znamená, že musíte vrtat do jedné dávky bez zbytečných pohybů s vrtáním. Plánujete provést opravy. pak byste se měli dozvědět o tom, jak připojit římsu ke sádrokartonu na stropě.

Koneckonců, tato práce má mnoho tajemství známých pouze profesionálům.Bez ohledu na typ římsy pro záclony (strop nebo zeď) můžete výrazně zjednodušit upevnění ve stadiu dekorace na zdi pomocí listů sádrokartonu. Chcete.li to provést, musíte do rámu vložit dřevěné.

Jak se vyhnout chybám

Obdrželi jste obecné informace o tom, jak připojit římsu k sádrokartonu na ložiskové stěně a stropu.

Chcete.li dělat vše správně, musíte pečlivě prostudovat technologii a možnosti spojovacích prostředků. O získaných znalostech a při provádění práce se musíte spoléhat.

Po instalaci římsy můžete zavěsit závěsy.

Základní typ

Na strop, otevírání nebo zeď mohou být nainstalovány římsy. Základna pro instalaci může být pevná a odolná (kamenné nebo dřevěné materiály) nebo křehké. Například správná odpověď na otázku, jak připojit římsu ke sádrokartonu na stropě, bez zvláštních znalostí, které je nemožné dát. Totéž lze říci v případech, kdy bylo provedeno vyrovnání stěn z listů GKL.

Je velmi obtížné zabezpečit oponu nebo římsu na ní. Taková práce vyžaduje určitý nástroj, speciální upevňovací prvky, znalost jemnosti a sekvence práce.

Typické možnosti připevnění římsy ke stropu nebo stěnám v takových případech nemusí být vhodné, kvůli jejich nedostatečné funkčnosti. Při plnění výše uvedených podmínek se však montáž římsy na sádrokartonu stává operací docela přístupnou osobám, které nemají speciální výcvik.