Jak správně pracovat s rukou Mill Bosch

Pracujte s rukou.on.cutting frézovací mlýn

Článek byl připraven s podporou informací http: // www.Multicut.Ru.

Řezačka frézování je nástroj pro zpracování řeziva, který provádí mnoho rotací vysokou rychlostí. Stává se to jako profesionální vybavení, jako jsou frézování a gravitační stroje, a pro nezávislé zpracování, vyžadující určité dovednosti a znalosti. Podrobné pokyny s tréninkovým videem na webu pomohou kvalitativně provádět operace zpracování dřeva s ručně vyrobeným elektrofrezerem.

Provozní pokyny / Práce s manuální frézovací řezačkou Bosch PoF 1400 ASE

Uživatelský manuál. Bosch Pof 1400 Asse.

Práce s manuálním frézováním Mill Bosch PoF 1400 ASE. Takže práce s nástrojem je produktivní a nezpůsobuje poškození vašeho zdraví, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů a bezpečnostních pokynů může způsobit elektrický šok, oheň a těžká zranění.

Uložte tyto pokyny a pokyny pro budoucí použití. Koncept „Power Tool“ použitého v těchto pokynech a pokynech se vztahuje na napájecí nářadí s napájením (se síťovým šňůrou) a nástrojem pro baterii (bez síťového šňůry). Zástrčka elektrického nářadí by se měla přiblížit k zásuvnému zásuvce.

správně, pracovat, rukou, mill, bosch

V žádném případě nezmění vidličku zástrčky. Nepoužívejte přechodné zástrčky pro elektrické nářadí s ochranným uzemněním. Prozkoumané zástrčky a vhodné zásuvky zástrčky snižují riziko léze elektřiny.

Práce s nástroji. Zapnutí napájecího nástroje  Zvažte síťové napětí! Napětí aktuálního zdroje musí odpovídat údajům na tovární desce nástroje Power Tool. Power Tools 230 V může také pracovat na napětí 220 V.

Nastavení počtu revolucí pomocí instalačního kola 23 Můžete nastavit požadovaný počet revolucí také během operace. 1. 2 Nízká rychlost 3. 4 Průměrná rychlost 5. 6 Vysoké rychlosti uvedené v hodnotách tabulky jsou indikativní hodnoty. Požadovaný počet revolucí závisí na materiálu a pracovních podmínkách a může být určen praktickým způsobem. Instalace hloubky frézování. Instalace hloubky frézování je povolena pouze tehdy, když je napájecí nástroj vypnutý. Úpravy hloubky řezání Proveďte následujícím způsobem: Nainstalujte napájecí nástroj s pevnou řezačkou do částečné části POF 1400 ACE: Nainstalujte popisovač přesného nastavení hloubky frézování 18 ve střední poloze. Otočte rukojeť 18 k tomu, dokud není 19. Značka v poloze zobrazena na obrázku. Poté otočte stupnici 17 na jemnou úpravu hloubky frézování (POF 1400 ACE)

Po zkušebním zadání můžete otočit popisovač nastavení hloubky frézování frézování 18 přesně nakonfigurujte hloubku frézování na požadovanou hodnotu; Chcete.li zvýšit hloubku, otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, aby se zmenšil hloubku. ve směru hodinových ručiček. V tomto případě stupnice 17 slouží k orientaci. S jedním otočením rukojeti změníte hodnotu hloubky o 2,0 mm a přesunutím jednoho rizika rozdělení horního okraje stupnice 17. 0,1 mm. Maximální hodnota změny hloubky frézování je ± 8 mm. Příklad: Požadovaná hloubka frézování je 10,0 mm, se zkušebním frézováním byla získána hodnota 9,6 mmNapříklad svisle svisle frézování a položte jej pod posuvnou desku., Dřevěné tahy 7, takže frézovací řezačka 21 při snižování se nedotýká obrobku. Otočte upínací páku upevnění hloubky frézování 16 ve směru  a pomalu posuňte svisle frézovacího stroje dolů, dokud se hloubka omezí 13 na krok důraz 9. Poté, orální stupnice 17 na „0“ a uvolněte jehněčí šroub 11 Otočte rukojeť 18 o 0,4 mm/4 divize (rozdíl mezi danou a skutečnou hodnotou) ve směru hodinových ručiček a utažte jehněčí šroub

Jedenáct.Zkontrolujte zavedenou hloubku zkušebním frézováním. Po instalaci hloubky frézování nezměňte polohu posuvníku pomocí indexové značky 12 v hloubce 13, takže můžete vždy určit aktuální hloubku v měřítku 14. Jemné úpravy hloubky frézování (POF 1200 AE) s krokem Stop 9 můžete předem nastavit hloubku frézování. Nastavení se provádí, jak je popsáno výše, s jediným rozdílem je, že rotace nastavovacích šroubů kroku Stop 24 může být změněna výška zastávek ve vztahu k sobě navzájem. Binding s pomocnou zastávkou. Pro zpracování velkých polotovarů například pro frézování drážky můžete opravit desku nebo lištu jako pomocnou zastávku a mlýn podél této zastávky. Přesuňte svisle frézovacího stroje se zploštětou stranou posuvné desky podél pomocné zastávky. Frézování mandingu nebo frézování profilů během frézování okrajů nebo profilů frézování by mělo být vybaveno průvodcem Tsapple nebo kuličkovým ložiskem. Přiveďte přiložený energetický nástroj na stranu do Delei tak, aby vodítko nebo kuličkovou ložisko frézovací řezačky spočívalo na linii části, která má být zpracována řídit energetický nástroj oběma rukama podél okrajů součásti. Sledujte obdélníkové fit. Příliš mnoho úsilí může poškodit okraj části. Migrace s paralelním důrazem. Vložte paralelní důraz 31 s vodicími tyčemi 30 do podpůrné desky 6 a nezbytným způsobem ji zajistěte pomocí jehněčích šroubů 4. Řídit zahrnutý energetický nástroj s jednotným napájením a bočním tlakem na paralelní důraz podél okraje součásti. Monetické mletí na oblouku. Otočte paralelní důraz 31 povrchů přizpůsobení. Vložte paralelní důraz 31 s vodicími tyčemi 30 do podpůrné desky 6 a nezbytným způsobem ji zajistěte pomocí jehněčích šroubů 4. Upevněte soustředěnou kolíku 32 s jehněčím šroubem 33 skrz díru na paralelním zastávce 31. Svítí centrovacího kolíku 32 k výraznému středu oblouku obvodu a proveďte frézování s rovnoměrným krmením. Hodně štěstí! Specifikace:

Oblast aplikace

Zkušení řemeslníci používají různé techniky při práci s manuálním mlýnem na dřevě. Toto je univerzální vybavení, které vám umožní provádět mnoho tesařských prací.

 • Frézování byt, tvarované povrchy, profilování sukních desek, platbands, absolventi nebo římsy.
 • Vytvoření výklenků technologických a postav. To může být například hřebeny, drážky atd.
 • Vytvoření otvorů slepých a prostřednictvím typu.
 • Vytváření složitých detailů dřeva a jejich přesné kopírování.
 • Aplikace na připravených površích kreseb, gravírování, vzorů a dalších dekorů.
 • Nakládací smyčka, zámky dveří.
 • Vytvoření spojovacího spojky různých typů. Tento postup je však poměrně komplikovaný, vyžaduje mistra určité zkušenosti s vlastnictvím nástroje.

Jak pracovat s ručním mlýnem? Chcete.li provést správné zpracování dřeva, musíte připravit několik improvizovaných nástrojů a materiálů. Budete tedy potřebovat frézovací řezačku, dřevěnou krabici nebo desky, elektrikář. V práci se také často používá elektrický vrták a vrták, který se často používá. Musíte připravit šablony a pán musí mít kombinézy, ochranné brýle a respirátor.

Zpracovaná část by měla být v pevné poloze. K tomu musí být pevně opraveno svorkou nebo svěrákem. Musíte dodržovat zavedená doporučení pro práci se zařízením. Například například v době nemůžete nakrájet vrstvu dřeva silnější než 5 mm. Hluboké drážky jsou vybírány pro několik průchodů. Existuje mnoho dalších nuancí práce s prezentovaným vybavením.

Co lze udělat

Po zjištění, jak pracovat s frézovacím mlýnem, můžete začít vytvářet drážky, drážky a čtvrtiny. Takové sloty se používají v procesu výroby sloučenin odnímatelného a nepoužitelného typu. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit:

Složité povrchy a obrysy musí nejčastěji vytvářet zaměstnance podniků nábytku, workshopy pro výrobu uměleckých produktů ze dřeva. S výhradou všech pravidel a doporučení týkajících se použití nástroje bude práce s manuálním frézovacím mlýnem snadná a zajímavá.

Otevřená drážka

Když je plánováno pro provádění zpracování obrobku, tvorba drážky ze samotného okraje, musíte nástroj správně opravit. Hlavní řezací prvek by měl viset přes okraj stromu. Dále musí Master dodržovat algoritmus kroku.prostřednictvím.krok:

 • Po snížení nože do požadované hloubky bude nutné opravit polohu koše.
 • Nyní můžete spustit motor a zpracovat dřevo.
 • Po dokončení procesu zpracování u konce by se měla zvednout řezačka a západka by měla oslabit. Teprve poté můžete motor utopit.

Neslyšící drážky se provádí podobným způsobem. Mistr však nezačne pracovat z extrémní části části.

Hluboká drážka

Pro provedení tohoto typu zpracování dřeva na konci každé pasáže zpracované zóny vytvořte nový indikátor hloubky ponoření řezačky. V tuto chvíli by měl být nástroj vypnut.

Odborníci doporučují nastavení prohlubující se úroveň více než 5 mm, což Master umožní pečlivě provádět práci. Při zpracování poslední vrstvy stojí za to nastavit hloubku 1,5 mm, což přispěje k vytvoření čistého povrchu.

Rada! Práce manuálního mlýna na dřevě vyžaduje pozornost mistra (zejména začátečník).

Úzká drážka

Pro vytvoření úzké drážky ve zpracované části bude vyžadováno další zařízení. K jedinému nástroji je připojena plochá základna. Na obou stranách pomocného zařízení je nutné instalovat vodicí tyče. To dosáhne přímé trajektorie frézovacího aparátu.

Je důležité, aby osy byly umístěny na stejné linii s centrální částí nože. Během provozu se doporučuje provádět frézovací mlýn tak, aby pruty byly rovnoměrně přitisknuty proti bočním částem obrobku.

Koncový povrch

Koberce často musí zpracovat koncové části obrobku. V tomto procesu musí mistr přijímat Pure Kant.

 • Nejprve musíte provést jemný řez. Frézovací stroj by měl být prováděn ve směru rotace nože. To dosáhne jednotné vrstvy na hlavní části dřeva.
 • K očištění koncového povrchu je nutné provést frézovací mlýn proti směru rotace nože. Brzy vzhled dřevěného produktu získá požadovaný tvar.

Práce s manuálním frézovacím mlýnem je obtížný proces, ale dodržování doporučení specialistů, každý to může zvládnout.

Zakřivené hrany

Co může udělat frézovací mlýn doma? Kromě tvorby úzkých, hlubokých a otevřených drážek ve zpracovaných detailech může pán vyrobit zakřivené hrany.

Aby se ve zpracované části vytvořil zakřivenou hranu, musí pán připravit šablony s tvrdým kroužkem (kulatá deska se stranami). Prsten se bude pohybovat podél šablony a nastavit správnou trajektorii.

Poznámka! Část můžete opravit na podrážce frézovacího stroje pomocí speciálních spojovacích prostředků.

Konstrukce během práce s zpracovaným materiálem musí být stisknuta svorkami ke stolu. Používání šablon umožňuje každému masterovi vytvářet naprosto identické produkty, z nichž se vyrábí nábytek nebo jiné vnitřní prvky.

Dekorativní povrch

Vzory na dřevěných površích zdobí karpentry. Nejzajímavější metodou zpracování přírodního dřeva je vzorovaná a umělecká frézování. Práce s nástrojem je poměrně jednoduchá kvůli skutečnosti, že dřevo je v práci pružné. Během dekorativní dekorace materiálu bude potřeba pán:

Je nutné přenést svůj oblíbený obrázek na dřevěné plátno. Plátno se vzorem je upevněno na stabilním povrchu. Řezačka frézování musí být hladce pořízena podél obrysu obrázku a odstranit dřevo ve vrstvách. To dává objem obrobku.

Ostření okrajů frézovacím mlýnem na dřevě

Jednou z hlavních technik prováděných strojem na frézování dřeva je zpracování okrajů polotovarů.

Pro zjednodušení v práci se používají speciální ploché šablony. Presortovaná dřevěná deska nebo překližka je dobře vhodná. Šablona existuje požadavek: jeho délka by měla být větší než u obrobku, a to jak před frézováním. To je nutné, aby byla hrana rovnoměrná. Tloušťka šablony by neměla překročit velikost vůle mezi ložiskem podpory a hlavou přímého dřevěného trysky na frézovacím stroji.

Krinoline oblast

Pro řezací křivku okraje dřeva s frézovací řezanou se používá šablona se speciálním tvrdohlavým prstencem ve formě kulaté desky se stranami. Pohyby desky podél šablony poskytují správnou trajektorii řezací hlavy nástroje. Tvrdohlavý prsten je zašroubován k podrážce frézovacího stroje se šrouby. Šablona je upevněna na ošetřeném povrchu páskou nebo se svoláním svorky. Teprve poté můžete přistoupit k frézování.

Zajímavý! Vložte výrobu dřevěných produktů se stejně naostřenými zakřivenými hranami na proudu pomocí speciálních šablon.

Hrana s čtvrtinou

Práce frézovacího mlýna na řezání na okraji dřevěné polotovary čtvrtiny drážky se provádí v následující sekvenci:

 • Hladká hladká šablona je upevněna na frézovacím stole.
 • Dřevěný obrobku je upnut na svorky.
 • Řezačka by měla být nainstalována tak, aby se řezací hlava pohybovala podél obrobku a válce. podle šablony.
 • Vložte trysku do pracovní pozice, zavřete ji.
 • Zapněte manuální frézovací stroj na strom, proveďte pohyby podle šablony. Existuje důležitý bod o rychlosti rotace řezací hlavy. Čím větší je hloubka zpracování, tím menší je potřeba.
 • Po dokončení prvního plného průchodu podél zpracované hrany stojí za to vypnout frézovací řezačku a pečlivě zkontrolovat kvalitu ostření. Pokud neexistují žádné stížnosti, mohou být svorky odlečeny a dřevěná část lze vzít. Pokud zpracování vyžaduje zlepšení, je proveden další plný průchod.

Okraj okraje větší šířky než délka řezačky

Krok.by.krok technologie práce manuálním frézovacím mlýnem pro případ, kdy je délka řezné části trysky menší než šířka okraje dřevěného obrobku:

 • Opravit plochou šablonu.
 • Proveďte první celou řadu s frézovací řezačkou podél zpracované oblasti.
 • Odstraňte šablonu.
 • Pro druhou pasáž slouží již naostřená hrana šablony. Podél ní je nasměrován podporovatel trysky mrazničky.
 • Pokud taková délka řezné roviny nestačí pro normální frézování, provede se další průchod.
 • Obrobku by mělo být obráceno vzhůru nohama, lisovaný se svorkami.
 • K stroji je připojena tryska s ložiskem. Posune se podél již zpracovaného povrchu a řezací čepele zbývají zbývající části okraje.

Okraje frézování postav

Můžete provést figurativní ostření okrajů obrobku pomocí frézovacího stroje na stromě za jednu podmínku. Není to nejmenší hořba a osusin na povrchu dřeva. To povede ke zpracování nízké kvality, takže všechny vady by měly být předem eliminovány.

Pokud je povrch okraje nerovnoměrný a není to zcela eliminován, musíte odříznout obdélník z překližkové listy až do 10 mm s tloušťkou skládačky. Podél jeho okraje se aplikuje vzor pro kudrnaté hraně. Tento obdélník bude šablonou. Již na obrysech aplikovaných frézovacím strojem je dosaženo plochého ostření. Místa, kde potřebujete odstranit velkou vrstvu dřeva, jsou navíc vypracovány elektrikářem.

Hlavní typy trysek

Hlavní typy pro frézování se používají koncové řezačky s průměrem stopky 6,8 nebo 12 mm.

Prodávají se kusem nebo v sadách, které zahrnují nejoblíbenější typy frézování.

Existují sady s ocasy 7 mm, ale je obtížné najít pod nimi tsuh. V závislosti na účelu a tvaru řezu jsou bromické a drážky. Nádor patří:

Společným rysem bromatických frézovacích rostlin je přítomnost ložiska hrajícího roli zastávky. Drážky zahrnují:

Řezačky drážky nemají tvrdohlavá ložiska a umožňují vám provádět řezy jak na okrajích, tak na desce. V horní části jsou rovné řezačky s ložiskem, bezprostředně nad řezanými hranami. Obvykle jeho průměr odpovídá velikosti řezné části, která vám umožňuje snížit zakřivené postavy podle šablony. Takové řezačky se nazývají předjíždění. V případě potřeby nejsou zahrnuty do složení standardních sad, musí být zakoupeny samostatně. Téměř všechny řezačky jsou vyráběny v několika velikostech. Pro prohloubení požadované velikosti je nutné vybrat řezačku odpovídajícího průměru nebo profilu.

Typy ručních mlýnů

Použijte frézování dřeva při výrobě nábytku, výroby a instalace dveří, položení dřevěných podlah, pro různé druhy řemesel. Výběr nástroje závisí na vyhlídkách na jeho použití: zvláštní a univerzální účel.

 • Ponořitelné (pro otvory, drážky, drážky jakékoli hloubky. motor s řezačkou se pohybuje podél svislé osy);
 • Hrana (pouze pro okraje, zkosení. s vodicím ložiskem);
 • Lamel (pro kulaté lineární drážky);
 • Hmoždinka (pro drážky, pod hmoždinkami, montáž Spike-Paz).

ponorné; 2. hrana; 3. Lamella; 4. hmoždinka

Univerzální frézovací řezačka je vybavena dvěma základnami. V tomto případě nástroj funguje jako ponorky a zpracovává hrany.

Při výběru nástroje musíte věnovat pozornost parametrům:

 • Napájení (pro domácího mistra, je dost 0,8–1,3 kW);
 • Řezací mlýny;
 • Shoda energie a „rezerv“;
 • Typ svorky (nejlepší. kónická Zanga);
 • Nastavení rychlosti (hladké, hodiny);
 • Maximální hloubka ponoření;
 • Přesnost práce;
 • Hladký start;
 • Blokování zabezpečení;
 • Přítomnost Dustyxe.

Po určení úrovně důležitosti každého parametru najdete frézovací řezačku odpovídající nadcházejícím úkolům a intenzitě provozu.

Země s podporou

Nejzákladnější a nejkompaktnější zařízení, které nastavuje polohu stroje. Nachází se pod nebo nad řezáním nožů a proto je založen na horní nebo dolní okraji okraje. Pomocí takového vybavení dostanou tvarované okraje nebo naříznou drážky pro spojení, lemování, těsnění atd. D.

Mezi výhody metody patří nezodpovědnost přípravných operací (je třeba nakonfigurovat pouze vertikální polohu) a možnost přesného zpracování zaoblených a zakřivených okrajů (typický příklad. deformační deska). Nevýhody vyplývají z výhod. nebude možné učinit křivé křivé křivé.

Blok: 5/14 | Letní postavy: 694

Nainstalujte hloubku frézování

Všechny modely ručních mlýnů mají určité maximální hloubku v materiálu, které lze ošetřit agregátem. Zřídka je nutné zpracovat v maximální hloubce, takže nejčastěji musí být výška upravena. I při frézování velké hloubky je lepší snížit zatížení řezaček a samotného vybavení, podle úrovně zpracování. Chcete.li to provést, můžete použít revolveringový důraz. malý disk na liště, který je vybaven zastávkami (nohama) různých výšek. Na jednotce mohou být 3-7. Je to obzvláště výhodné, pokud můžete upravit výšku každého z nich. Toto je jeden ze znaků frézování třídy. Aby se napravil revolvingový důraz, s ohledem na požadovanou polohu je nutné použít západku, což je malá vlajka.

Expozice hloubky frézování na řezačkách rukou se provádí v několika fázích:

 • Nástroje jsou nainstalovány na sudých površích, uvolňují se svorky a pevně stisknou řezačku na povrch;
 • Revolvingová zastávka se provádí odšroubováním jeho západky;
 • Na základě velikosti potřebné hloubky je noha vybrána v revolveru. Chcete.li to provést, otočte disk se zastávkami na požadovanou polohu;
 • Šrouby nejsou pevné a tyč je držen prsty, když se pohybuje mobilním ukazatelem, takže jeho hodnota se shoduje s nulou;
 • Rod stoupá na požadovanou hodnotu hloubky frézování, poté je západka spuštěna na revolveru.

Poté, co při zpracování materiálu provede správně všechny akce, vstoupí do hloubky vystavené hloubky strom frézování stromu.

Stojí za zmínku, že dobré řezačky frézování jsou vybaveny kolem kola, které poskytuje přesné nastavení hloubky zpracování. Umožňuje to, udržuje nakonfigurované hodnoty, upravte hlubokou velikost i na velmi malé hodnoty.