Vůz s kotoučovou pilou vlastníma rukama

Montáž kolejnic a vozíků CNC obráběcích strojů vlastníma rukama

Nejčastěji používaným materiálem jsou leštěné hřídele, které jsou levné. Není obtížné tyto komponenty zakoupit. Musí být sestaveny a zpracovány. Většinou z masivní oceli.

Vrchní vrstvy jsou indukčně tvrzené, což má pozitivní vliv na dobu používání a rychlost opotřebení. Dokonalá hladkost povrchu umožňuje hladký chod vozíku po leštěném povrchu. Hřídele lze bez problémů připevnit oběma rukama na obou koncích.

Na trhu je však také mnoho padělaných prvků vyrobených z nekvalitního kovu, protože pravděpodobnost přesného testování na místě je nulová.

 • Základna není pevná. Hřídel lze podepřít pouze na základě dvou upínacích zařízení. Díky tomu je instalace ve firmě mnohem jednodušší, ale stále nezávislá na podpoře stolu. Tím se zvyšuje možnost výskytu závad při zpracování obrobku. Po určité době se vodicí lišty soustružnického vozíku odvalují a deformují.
 • Na dlouhých úsecích dochází k prověšení. Hřídele delší než 100 cm se kvůli prohýbání nepoužívají k obrábění. Důležitá je také tloušťka a délka hřídele. Nejlepší volbou je 0,05 nebo ještě lépe 0,06. 0,1.

Co je to vozík pro kotoučovou pilu a k čemu slouží?

Vozík nebo vodicí lišta je pomocným nástrojem při práci s pilou. Dodává se v různých velikostech a je potřebný k řezání dřevěných materiálů od malých rámů až po velké desky, jako jsou nábytkové desky. Zajišťuje co nejpřesnější řez a snižuje potřebu dalších úprav.

Takové užitečné příslušenství jako vozík pro kotoučovou pilu, s vlastníma rukama, aby se někdy jednodušší než koupit ready-made sadu. Tímto způsobem je možné přesně nastavit všechny rozměry.

Charakteristika vozu

Při nákupu nebo stavbě domácího kočáru se zohledňují ukazatele:

Aby stroj dlouho vydržel a dobře fungoval, je třeba jej monitorovat:

 • Délka a šířka řezu.
 • Směr a snadnost pohybu nástroje.
 • Hustota výrobku používaného řemeslníkem.
 • Pořadí operací, bezpečnostní opatření.
 • Obecná funkce pily.

DIY DIY stolní pila

Ruční kotoučová pila je nepostradatelným nástrojem v domácí dílně váženého majitele. Aby byla kotoučová pila úspěšná, musí mít vodicí lištu. Pilové kotouče mají nemalý význam. jejich tloušťka a velikost zubů ovlivňují kvalitu a přesnost řezu. Čím menší je zub, tím čistší je řezná plocha.

Dobře vybavená dílna má elektrické ruční nářadí s vodicí lištou kotoučové pily, které bylo ručně vyrobeno a nastaveno pro úspěšnou práci. Stejně jako speciální přípojka pro vysavač a pytle nebo nádoby na piliny. Jedná se o velmi praktické řešení, protože během dlouhého řezání nemusíte každou minutu zastavovat a uklízet pracovní prostor. Tuto pilu vyrábí společnost Bosch pro profesionály. Má také nastavitelný úhel řezu a hloubku řezu.

Správný nástroj pro danou práci

Před nákupem je vhodné se ujistit, že vybraný nástroj má správnou hloubku řezu ve svislém směru a pod úhlem. Dalším aspektem, který může usnadnit běžnou práci, je délka kabelu. Pokud nejsou vhodné podmínky pro použití prodlužovacího kabelu, je třeba zvolit pilu s dlouhým kabelem.

Renomovaní výrobci nabízejí nástroj, který výměnu pilových kotoučů ještě více usnadňuje. Jedná se o vynikající elektrické nářadí pro použití při drobných opravách v domácnosti nebo na zahradě.

Pro kutily je tato pila nepostradatelná. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro malé aplikace i v malých dílnách.

Výhody a nevýhody domácího vozíku kotoučové pily

Při výrobě vozíku pro kotoučovou pilu můžete:

 • Dosažení optimálních rozměrů.
 • Upravit standardní vzhled, např. vytvořit poloměr vozíku pro zakřivené tvary.
 • Výběr správných materiálů: hliník, dřevo, profily atd.д.
 • Úsporné. používejte nástroje, které jsou po ruce.

Při vlastní výrobě vodicí lišty se však setkáváte s mnoha problémy. Zejména je nutné mít odpovídající znalosti o procesu, pořídit si specifické nástroje pro práci, které neprofesionální truhlář nemusí mít.

Vozíky se dělí na ruční a stacionární, amatérské a profesionální

Konstrukční detaily

Těsně před zahájením práce je důležité pochopit, z čeho se sklíčko skládá a jak je vzájemně propojeno. Konstrukce je znázorněna na příkladu čepovacího vedení pro frézku.

Rozměry, hmotnost a celkový vzhled

Velikost saní je individuální a do značné míry závisí na konkrétní pile, její hloubce řezu a zamýšleném použití. Například stroj s čepovacím vedením může mít hmotnost až 800 kg. Aby se předešlo nepřesnostem, doporučuje se zhotovit stavební výkres.

Konstrukce ochranného krytu pracovního nástroje

Ochranný kryt nástroje je samostatná konstrukce, která se skládá z vývodu a držáku, vodicí lišty a kluzáku.

Tip! K ovládání pohybu ochranného krytu je vhodné použít ruční kolečko. K instalaci desky a jejímu upevnění nahoře a dole se používají šrouby.

Seznam a uspořádání ovládacích prvků

 • Tlačítko pro zapnutí a vypnutí pohonu.
 • Rukojeti.
 • Rukojeť, která upíná hlavu vřetena.
 • Zarážka vřetena.
 • Ruční kolečko.
 • Tlačítka pro zajištění ramene pravítka.
 • Barevná světla, která dávají signál.

Montáž komponentů

Hlavními částmi stroje jsou litinové lože, litinový stůl s výztužnými žebry a pohyblivý vozík. Vodicí lišta je zase deska, svorka a pravítko, ložiska a omezení pro zdvih.

Strojní součásti a sestavy

 • Motor se 2 rychlostmi.
 • Hlava vřetena.
 • Spojovací mechanismus.
 • Deska pod motorem.
 • převod klínovým řemenem.

Kinetické obvody

Při výrobě vlastního řízeného stroje musí řemeslník prostudovat kinetickou a elektrickou strukturu. Kinetické schéma popisuje celou činnost spotřebiče. jeho části a vztahy mezi nimi, princip a posloupnost operací.

Konstrukce podle kinetického a elektrického schématu

Schéma elektrického obvodu

Schéma zapojení je grafický dokument, ve kterém jsou identifikovány všechny prvky určitého zařízení. Toto schéma zapojení znázorňuje obecně proces přeměny elektrické energie, zejména pro aktivaci vozíku pily.

Elektrická zařízení

Vozík kotoučové pily je poháněn dvourychlostním elektromotorem, který je s vřetenem spojen řemenem. Díky této konstrukci dokáže zrychlit za 2,3 sekundy.

Důležité! Téměř vždy existuje bezpečnostní mechanismus, který zabraňuje přehřátí motoru.

Ložisková tyč

Provádění vlastních řezacích prací vyžaduje přísné dodržování bezpečnostních předpisů.

Řezná podpěra se často používá při práci s kotoučovou pilou, účinná je pouze v případě přímočaré pily, problémy mohou nastat při řezání: lišta je přitlačena k obrobku pomocí upínací svorky.

Svorka je na spodní a horní straně stolu stroje. Výsledkem je omezená délka řezu, ale motor pily se nevyhnutelně opírá o svorku a řez se provádí ve dvou krocích. Kvalita úkosu bude špatná, s vysokou pravděpodobností nežádoucího stupňování: aby byl řez dokonalý, musí se pilový kotouč pohybovat plynule od začátku až do konce řeziva. U továrních modelů je přípravek umístěn mimo vodicí lištu kotoučové pily, takže nepřekáží při řezání.

Odrůda

Sortiment rotačního nářadí Interskol je působivý. K dispozici je mnoho modelů elektrického nářadí, například DP 235m 2000m, DP 165 1200, DP 210 1900, DP 190 1600, DP 225. Při výběru nejlepšího řešení se musíte řídit výhradně individuálními požadavky jednotlivých zákazníků.

Různé pily, které jsou dnes na trhu, lze rozdělit do dvou velkých skupin:

 • Příručka. Jejich název napovídá, že se používají ručně. mezi výhody těchto zařízení patří vysoká mobilita a snadné používání díky promyšlené ergonomii a designu.
 • Stacionární. hlavní rozdíly těchto modelů souvisejí s jejich konstrukcí: tyto modely jsou vybaveny vodicí lištou, jakož i měřícími pravítky, značkami na pracovním stole. Hlavní výhodou těchto zařízení je, že je lze použít pro přesné řezání materiálů.

Existuje také další klasifikace pil Interskol, kde je hlavním rozlišovacím kritériem oblast použití. Podle účelu použití lze rozlišit dvě skupiny elektrického nářadí:

Postup výroby vodicího kotouče kotoučové pily

Co se týče velikosti navržené konstrukce vedení, je individuálně přizpůsobena hloubce řezu stávající pily a obrobkům, které budou dále zpracovávány.

Pro výrobu stolní desky se používá překližka. Jeho délka může být libovolná. Šířka může být 35 cm, což je vhodné pro většinu kotoučových pil. Po 10 cm od dlouhé hrany překližky je třeba vyznačit místo pro profil s T-drážkou. Profil by měl být pokud možno kratší než skutečná délka pracovní desky, aby bylo možné stroj později snadněji uložit. Profil musí být zasazen do drážky. Nejvhodnější je zvolit ji pomocí ruční frézy a nastavit paralelní doraz. Při práci s překližkou je lepší jít do hloubky postupně a provést několik přejezdů.

Dýhu obrousíte, abyste odstranili nedokonalosti povrchu.

Zatlačte T-drážkový profil do vloženého zapuštěného sedla. Po celé délce je upevněn samořeznými šrouby.

Pro přímé vedení samotného elektrického nástroje můžete najít úhelník, ale často má stejné strany, což není zcela vhodné. Mnohem lepší je koupit kanál a podélně ho rozřezat, čímž získáte 2 dokonalé úhly s nízkou hranou.

Nyní vytvořte zarážky pro desku. K tomu vezměte 2 desky o průřezu 30 mm, jejichž délka odpovídá šířce překližkové desky stolu. V tomto případě je délka 35 cm. Pokud jde o šířku desek, měla by se rovnat skutečné hloubce řezu kotoučové pily plus 8 mm. Srovnejte desky k sobě a označte 7 cm od okraje. Od této čáry se měří délka odpovídající šířce pilového kotouče. Druhá značka je nastavena o něco širší, s ohledem na tloušťku stěny úhelníku a mezeru 1 mm.

Po upnutí desek do svěráku vše podle vyznačených linií rozřežte pilkou na železo do hloubky 1 cm a poté vytvořte drážku.

Nyní je třeba připevnit prkna k pracovní desce. Za tímto účelem se nejprve přilepí a poté přišroubují

Všimněte si, že druhá deska je upevněna na konci profilu T-drážky, nikoli na překližce. Před lepením je třeba do profilu zašroubovat T-šroub. Pokud upevníte úhelníky kanálů přímo do drážek na deskách, budete muset zajistit větší tuhost sloupků

Chcete-li udržet sloupky od sebe, je nejlepší je přišroubovat do dřeva, místo abyste do nich vložili nábytkovou hmoždinku a pak použili šroub

Podpěry vyrobené z desek mohou být opatřeny kanálky, které lze zasunout přímo do pracovní desky, čímž se zvýší její tuhost. Aby byla konstrukce skládací, je lepší do dřeva namísto šroubování zabudovat hmoždinku.

Vodicí lištu je také možné posunout tak, aby ji bylo možné použít pro frézu. Je třeba udělat ještě několik otvorů a vložit nábytkové zátky.

Pro snadnější uložení stroje v závěsné poloze můžete do překližky vyříznout průchozí otvor, který vyčnívá z pracovní desky.

Nyní je třeba kotoučovou pilu nasadit na ližiny. Měla by být zapnuta a vedena od jednoho okraje desky stolu k druhému. Mírně vyčnívající čepel vytvoří drážku asi 2 mm, a to díky tomu, že drážky sloupků nebyly zapuštěny o 8 mm, ale o 1 cm.

Aby se zabránilo naklápění a brzdění pily během jízdy po vodicí liště, lze na vodicí lištu umístit nábytkovou konzolu a lehce ji zapíchnout. V závislosti na typu podešve to nemusí být nutné.

Pokud používáte již hotový stroj, můžete si vyrobit kolejnice pro šikmé upevnění obrobků. Nejdříve je třeba použít klíny 45 a 30 stupňů. K tomu vezměte dvě lamely a vyvrtejte do nich otvor pro posuvný T-šroub.

Po zajištění jednoho obrobku pod úhlem 45 stupňů a ručním stlačení matice je třeba přečnívající konec odříznout pilkou. Vzniklý díl by měl být přilepen ke spodní části pásu, čímž vznikne další zarážka. Opírá se o boční hranu pracovní desky, takže později můžete lištu upevnit bez úhloměru. Stejným způsobem můžete připravit speciální vodítka i pro jiné úhly.

Na šroub vyčnívající z T-drážky lze připevnit upínací patku, vodítka a další truhlářské vybavení, čímž se rozšiřují možnosti výsledného stroje. Výrobní náklady takového zařízení nejsou vysoké a zároveň jeho funkčnost je dostatečná pro zpracování nevelkých obrobků nebo přesné a rychlé obložení dřeva.

Vodítka a vozíky pro CNC vlastníma rukama: typy, konstrukce

Mechanika každého obráběcího stroje, bez ohledu na jeho účel a typ, zahrnuje tyto základní součásti. Z tohoto důvodu nelze jejich parametry zanedbávat. Obecně se uznává, že za tak důležitou součást kovoobráběcích nebo dřevoobráběcích strojů se považují vodicí dráhy. Určují bezchybný a cyklický provoz.

Pokud se tedy rozhodnete pro stavbu stroje, musíte se ujistit, že používáte kvalitní CNC vodítka, která mají pozitivní vliv na funkčnost stroje. Nešetřete na příslušenství.

Základní typy průvodců

Při konstrukci a instalaci strojů (továrních i domácích) se používají různé typy vodítek zařízení. To je dáno jejich funkcí. frézování, vrtání nebo soustružení. Mohou být dvou typů.

Vodítka skluzavek

Používají se ve strojích s nízkým příkonem, které nevyžadují velkou přesnost nebo vysoký výkon. Používají se ve stolních vrtacích, soustružnických a dřevoobráběcích strojích.

Leštěná hřídel jako typ vodicího prvku je jedním z cenově nejefektivnějších. Jedná se o nejčastější.

DŮLEŽITÉ! Je vyroben z vysoce legované oceli, indukčně kalený a následně broušený. Tato úprava prodlužuje provozní dobu a hřídel se méně opotřebovává.

 • upevnění v koncových bodech, neexistuje žádné upevnění k loži, což znamená, že neexistuje pevné spojení se stolem a dochází k chybám při obrábění;
 • prověšení při větších délkách, takže je přípustný maximálně 1 metr. Je vhodné, aby poměr průměru hřídele k délce hřídele byl optimální (0,5).06-0.1) k dosažení uspokojivých výsledků.

Rolovací vodítka

Jsou konstruovány s valivými ložisky.

Lineární ložiska mají větší vůli než pojezd vodicích drah, jsou méně zatížena. Má však řadu nevýhod:

 • nízká nosnost;
 • krátká životnost;
 • výroba s pevnou zpětnou vazbou;
 • citlivé na prach a třísky na hřídeli.

Materiál pouzder. bronz, mosaz, kaprolon. Při dodržení tolerancí nejsou bronzová pouzdra horší než válečková ložiska. Pokud je kluzné ložisko opotřebované, je občas seřízeno a k odstranění vůle je třeba. Z tohoto důvodu je vhodnější kulové pouzdro, protože je dostupné a vyměnitelné.

Je také vhodné stručně popsat další typy.

 • Drážkovaná hřídel se vyznačuje speciální oběžnou dráhou pro kuličky pouzdra. Robustnější a odolnější proti opotřebení než standardní hřídele, užitečné v aplikacích, kde jsou žádoucí koncová vedení. Velmi zřídka se používají v obráběcích strojích kvůli jejich vysoké ceně.
 • Hřídel je podepřena válcovými lineárními vedeními, která zabraňují průhybu při zatížení a vlastní hmotnosti. Je pevně namontován na lůžku stroje. Navzdory nevýhodám v podobě velké vůle v pouzdře a nízké životnosti mají válcové vodicí dráhy vysokou nosnost. Na rozdíl od lineárních ložisek reagují různé pojezdy různě na stupeň zatížení. U malých CNC strojů s těžkým vřetenem hrozí riziko ztráty přesnosti.
 • Úkolem profilovaných vodicích drah je zvýšit přesnost. Jsou také připevněny k lůžku. Díky speciálním oběžným drahám je zatížení vozíku rovnoměrně rozloženo po celé ploše a kontaktní profil kuličky na vodicí dráze je obloukový. Výhodou je dobrá nosnost a odolnost proti opotřebení a minimalizace vůlí. Složitost výroby těchto kolejnic má negativní dopad na tvorbu cen a je velmi nákladná. To platí zejména pro vodicí dráhy dodávané známými značkami, jejichž stroje jsou numericky řízené.
 • Válečkové vodicí dráhy mají plochou oběžnou dráhu a modul kuličkových ložisek s recirkulací je místo kuliček vybaven válečky, které zlepšují všechny aspekty vodicího systému. Používají se ve strojích na frézování železných kovů, oceli a kamene.
 • „Holubičí ocas se obvykle volí pro průmyslové obráběcí stroje, kde je vyžadována zvýšená tuhost. U tohoto typu vedení dochází k posuvnému pohybu rovinných ploch na maximální styčné ploše. Vyrábějí se jako monolitický celek s lůžkem. Vzhledem ke složitosti a časové náročnosti výroby a oprav se při stavbě hobby strojů tato vodítka nepoužívají.

Která provedení jsou upřednostňována

Ne každý si může dovolit pořídit například CNC obráběcí centrum pro domácí výrobu malých sérií dílů, formátovací stroj nebo pro soustružení. Domácí CNC jednotka vyrobená vlastníma rukama je však možná. Sestavený přístroj v rukou odborníka předvádí vzory správného zpracování obrobku.

Pozinkované nebo pochromované trubky

Dodávají se v různých průměrech, lze je použít jako tyče při montáži zařízení s malým výkonem. brusky na plocho, vrtačky nebo soustruhy. Válcová brusná tyč slouží k pohonu bronzového pouzdra.

Někdy se podpora vyrábí i bez ní. Trubky mají nízkou cenu a snadno se s nimi pracuje.

Přestože existují nevýhody: nízký zdroj (k setření ochranné vrstvy dochází po 15-20 průchodech, poté se ocel intenzivněji opotřebovává), není požadovaná úroveň pevnosti při vysokém zatížení.

Frézovací stroj

Frézka, jejíž vodicí mechanismus je založen na použité maticové tiskárně nebo psacím stroji „Amber“, je účinná. Dlouhá životnost této varianty. Není třeba hledat velmi široká ložiska, jejich vnitřní průměr musí být stejný jako průměr šroubů.