Zdarma přenosná pokosová pila na stojany. Složený pokosový stojan

Zdarma přenosná pokosová pila na stojany

Chris Baylor je odborník na zpracování dřeva a spisovatel s více než deset let praktických komerčních tesařských zážitků. Studoval pod mistrovským tesařem a také navrhuje dřevěné nástroje a nábytek, sdílí návody na webových stránkách včetně Workshopu Workshopu a domácích nástrojů.

Stavební plány

Složená pokosová pila, příležitostně označovaná jako pila na kotleta, je nástrojem volby, když projekty zpracování dřeva vyžadují složené úhly a přesné křížové výřezy. Při práci se složenou pokosovou pilou v dřevoručík je obvykle dlouhý stůl vlevo a vpravo od pokosové pily, aby se zásoby udržovaly v souladu s a na úrovni s tabulkou pokosové pily.

Když je však pryč od dřevařů, nejlepším způsobem, jak použít složenou pokosovou pilu, je s přenosným stojanem na pilu. Stejně jako existuje mnoho modelů MITER PILS, existuje řada verzí stojanů Složného pokosového pila komerčně dostupné. Přesto má každý model některé nevýhody. Někdy jsou příliš obtížné nastavit nebo nemají náležitou podporu pro dlouhé kusy skladu. Mnoho modelů je také poměrně drahé.

Po prozkoumání četných možností dostupných pokojových porostů jsme se rozhodli postavit jeden. Pro dlouhověkost jsme použili pažbu ošetřené tlakem pro téměř celý kus (s výjimkou stolu, který drží pilu). V našem případě byla téměř veškerá akcie pro stánek ponechána z předchozích projektů.

Když bylo vše řečeno a hotovo, měli jsme velmi silný stojan na 12 stop, který by mohl být snadno rozebrán na šest snadno transportabilních kusů a vteřiny se vrátit zpět.

Doporučené nástroje

Vytvořte podpůrné políčka stolu

Abychom mohli začít budovat naše pokosové pily, musíme vytvořit podpůrnou strukturu pod pilovacím stolem. Pila sedí na kusu částice pokryté melaminem, která je zase připojena ke dvěma krabicovým strukturám vyrobeným z dřeva ošetřeného tlakem.

Pomocí pokosové pily (s některými dočasnými podpěrami zásob), zkrátíte čtyři délky tlakově ošetřených 2×6 při 31 palcích po stranách. Vyřízněte další čtyři na 10-1/4 palce pro konce a dva při 7-1/4 palcích pro středové podpory.

Jak je ukázáno dříve, zadek jeden z koncových kusů na konec jednoho z postranních kusů a připevněn pomocí 2-1/2-palcových palubních šroubů. Připojte opačný boční kus k druhé straně koncového kusu. Poté připojte druhý konec stejným způsobem. Nakonec umístěte jeden z středových kusů přesně do středu mezi stranami a spojte se s palubními šrouby.

Opakujte se zbývajícími kousky a vytvořte druhou strukturu krabice.

Připojte tabulku pily

Po dokončených dvou strukturách nyní připojíme tabulku pily ke sestavě. Na obchodním stole umístěte obě sestavy krabic rovnoběžně s sebou (podél dlouhých stran) se šrotem 2×6 mezi působením jako spacer. Ujistěte se, že tyto dvě krabice jsou vyrovnány rovnoměrně.

Umístěte na sestavu kus 24×36-palcové části o 3/4 palcové melamin-potažené částice a rovnoměrně ji soustředí na všech čtyřech stranách (na všech čtyřech stranách by mělo být odhalení asi 1 palce)). Připojte se k sestavě substruktury s 1-5/8-palcovými šrouby. Odstraňte rozpěrku a na chvíli odložte sestavu.

Začněte sestavy nohou

Po dokončení stolu pily se zaměříme na budování dvou sestav nohou, abychom podpořili stojan. Tento krok je trochu složitý, takže před zahájením jakéhokoli řezu pracujte pečlivě a dvakrát zkontrolujte své měření. Horní řez každé ze čtyř nohou je třeba řezat.

Pomocí pokosové pily nakrájejte na délku čtyři kusy 2×4 (ošetřené) na 40 palců. Poté upravte svou pokosovou pilu pro pokosu 20 stupňů (doleva) s asi 7stupňovým (úhlem doleva) zkosení. Nastavte podporu zásob přímo před pokovovou pilou.

zdarma, přenosná, pokosová, pila, stojany, složený

Pomocí vašeho kombinovaného čtverce zarovnejte jeden 2×4 na okraji kolmo k plotu pokovové pily. Držte kus bezpečně rukama daleko od čepele, vyjměte kombinovaný čtverec a ořízněte pokosu na noze (jak je znázorněno výše). Bylo by vhodné zabezpečit kus skladu se svorkou, protože otočení čepele se může pokusit sklouznout kus, protože je řezaný. Tímto způsobem nařízněte dvě ze čtyř nohou.

Chcete.li snížit spodní část nohy, změřte 32 palců od dlouhého bodu a udělejte si značku. Umístěte pažbu proti plotu, na okraj s nejdelším bodem na nejvyšším místě v místě. Upravte zkosení na 15 stupňů vlevo a nařízněte nohu na značce. To by mělo umožnit dno nohy sedět na zemi, když je sestava na místě. Opakujte s druhou nohou.

Dále otočte pokosu na 20 stupňů vpravo a zkosení na 7 stupňů vpravo. Vyřízněte vrcholy dalších dvou nohou stejným způsobem (umístěné kolmé k plotu). Poté upravte zkosení na 15 stupňů vpravo a ořízněte dna obou nohou ve stejné délce jako první dvě nohy.

Tip: Řezání nohou na 32 palců na délku přivede řezací plochu pokosové pily asi 34 palců od země. Podle toho upravte délku nohy pro vyšší řeznou plochu.

Připojte křížovou ortézu

Vezměte jednu ze dvou různých sad nohou, které jste řezali v posledním kroku, a zarovnejte horní řezy dohromady tak, aby se nohy roztažily (dvacet stupňů v každém směru). Umístěte šrot zásoby mezi dvěma horními řezy a upněte kousky dohromady, jak je znázorněno na obrázku na této stránce.

Změřte 2 palce od horní části a vytvořte tužku přes dvě nohy kolmo k spaceru, který odděluje obě nohy. To bude znamenat horní okraj křížové vzpěry pro tuto stranu sestavy nohy. Změřte délku této linie přes obou nohou.

Postavte pokosovou pilu na zkosení nulového stupně, ale o 20 stupňů a ořízněte kus zásoby 2×4 s měřením přes dvě nohy jako měření krátkého bodu v tomto bloku. Měli byste skončit s lichoběžníkem.

Připojte tento kus na značku zobrazený pomocí některých dlouhých palubních šroubů.

Překlopte sestavu a opakujte celý postup a přidejte další krátkou křížovou svnici ve stejné výšce na opačné straně sestavy nohy. Po připojení druhé křížové ostrovy odstraňte spacer.

Opakujte celý postup s ostatními dvěma nohama.

Připojte stabilizační vzpěru

S křížovými brancemi připojenými na každé straně vrcholů sestav nohou přidáme na dno sestavy nohy stabilizační vzpěru. Výška této ortézy není tak důležitá jako pouze ujistit se, že je bezpečně připojena a ve stejné výšce na každé noze.

Z dlouhého bodu na dně jedné nohy změřte přibližně 10–12 palců na rohu nohy a vytvořte značku. Tato značka označuje, kde bude připojena horní část stabilizační ortézy. Opakujte na stejném místě na opačné noze.

Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma značkami. Stejně jako v předchozím kroku to bude krátký bod na bohu na lichoběžním řezu na skladě.

S pokovovou pilou nastavenou na pokosu 20 stupňů (zkosení nulového stupně), nakrájejte na jeden konec stabilizační ortézy. Překlopte jednotku, změřte krátkou vzdálenost a ořízněte opačnou stranu. Připojte se k sestavě nohou pomocí palubních šroubů.

Opakujte s opačnou sestavou.

Tip: Krátká až krátká vzdálenost by měla být stejná na druhé stabilizační vzpěře jako na první. Pokud se liší, můžete zažít trochu kolísání, když je stojan v používání.

Vrub paprsku

Po dokončení dvou sestav nohou obrátíme naši pozornost na paprsek, hlavní podporu projektu. Tento paprsek bude muset být pro každou sestavu nohou dvakrát zaznamenán, protože zářezy a křížové rovnátka se spojí a poskytují značnou boční podporu stojanu.

Nejprve změřte 30 palců z každého konce 12-stop dlouhého tlaku ošetřeného 2×6. Pomocí kombinovaného čtverce označte úhel 75 stupňů nakloněný ke středu (105 stupňů od opačné strany úhlu, jak je znázorněno v plánech). Vytvořte křížovou značku 2-1/2 palce nahoru. Na tomto místě označte dlouhou čáru 1-1/2 palce kolmo k úhlu. Od konce této linie vytvořte čáru pod úhlem 75 stupňů (rovnoběžně s první linií) zpět dolů ke dnu paprsku. Opakujte na opačném konci paprsku.

Dále položte jednu ze sestav nohou na podlahu v přibližném úhlu, který bude jednotka použita (se spodkou nohou na podlaze). Změřte vzdálenost mezi vysokými body dvou křížových rovnátka na horní části sestavy nohy (vzdálenost by měla být kolem 5 palců).

Udělejte si značku v této vzdálenosti od první značky, kterou jste udělali v tomto kroku (30 palců od konce) a na tomto konci paprsku označte druhý zářez přesně tak, jak jste na tomto konci udělali první. Opakujte postup na opačné straně (určitě měří vzdálenost mezi křížovými rovnátkami).

Nyní použijte křížově řezané ruční pilu a nakrájejte paralelní linie čtyř zářezů (celkem osm řezů). Použijte ostrý dlát a uvolněte konce zářezů. Užijte si čas, abyste se ujistili, že jste čistě řezali zářezy.

Umístěte nohy na paprsek

S dokončením sestav nohou a paprskem je čas dát dohromady stojan. Posuňte každou sestavu nohou na paprsek a do zářezů, jak je znázorněno na obrázku na této stránce. Křížové brodivo každé sestavy nohou by se měly těsně zapadnout (ale ne příliš pohodlně) do každé dvojice zářezů na paprsku. Může být užitečné kroutit sestavou nohou trochu, když sklouznete nohama na (nebo vypnuto) paprsku. S oběma nohama připojenými k paprsku převrátit jednotku na nohy. Sestava nohou a paprsku by měla být robustní a neměla by se kolísat. Měli byste být schopni se snadno naklonit o paprsek nebo jej zatlačit jakýmkoli směrem a mělo by být stabilní (za předpokladu, že křížové brábí na sestavách nohou jsou v každém z zářezů správně usazeny).

Přišroubujte pilu ke stolu

Jakmile jsou sestavy paprsků a nohou připojeny a jsou stabilní, obrátíme naši pozornost zpět k pilovému stolu a připojíme složené pokosové pily k stolu pily.

Chcete.li zahájit tento krok, uchopte stůl pily, který jste odložili dříve, a umístěte jej na paprsek. Dvě krabicové struktury pod stolním stolem by se měly pohodlně hodit (ale ne příliš pohodlně) přes paprsek, podobně jako sedlo na koni. Tabulka by měla být stabilní na paprsku, ale může mít velmi mírný kolísání (což by nemělo ovlivnit přesnost pily).

S pilovacím stolem na stojanu položte na stůl svou složenou pokosu. Umístěte pilu tak, aby plot byl rovnoběžný s vzdálenou stranou paprsku (jak se na něj podíváte). Umístění na tomto místě umožní, aby se snížila jakákoli zásoba přímo přes paprsek při řezu.

Vystřeďujte pilu na stole a označte umístění otvoru šroubu. (Většina složených pokosových pilů má otvory pro šrouby o průměru 1/2 palce, takže pokud vaše jednotka vyžaduje větší nebo menší šrouby průměru, nezapomeňte podle toho upravit.) Odstraňte pilu a vyvrtejte čtyři otvory pomocí 1/2-palcového pádlového bit.

Umístěte pilu zpět na stůl a zarovnejte otvory pro šrouby s otvory do stolu. Umístěte velkou plochou podložku mezi pilovou základnu a stůl. Potom proklouzněte šroubem každou dírou do pily, přes podložku a pilovací stůl. Na spodní straně stolu zasuňte velkou plochou podložku následovanou podložkou a maticí na každý šroub. Utáhněte šrouby a zamkněte pilu na stůl. Neochraňujte šrouby, protože nechcete poškodit tabulku melaminu.

Tip: Pokud nemáte nadprůměrnou velikost a sílu (nebo jsou částečné pro kýlu), je pravděpodobně dobrý nápad mít někoho, kdo vám pomůže, když odstraníte stolek pily z paprsku nebo příště jej nasadíte. Saw stůl s připojenou pilou může být docela těžký.

Vytvořte zásoby

V závěrečném kroku těchto plánů vytvoříme pár zásob, abychom udrželi zásoby ve správné výšce, když je řezán.

Nejprve nakrájejte dvě délky ošetřených 2×4 až 16 palců na délku a další dva na 12 palců. Na okamžik odložte tyto kousky.

Změřte výšku od horní části melaminového stolu k základně stolu MITER SAW. Na většině pily by tato výška měla být někde mezi 3 a 4 palci. Přidejte do této vzdálenosti tloušťku stolního stolu melaminu a pro každou podporu zásoby budete mít konečnou výšku.

Poté odečtěte tuto vzdálenost od šířky dvou 2x4s (což by mělo být 7 palců). Chcete-li ověřit, položte okraj jednoho z 16palcových kusů proti okraji jednoho z 12 palců a změřte kombinovanou šířku.

Odečtěte výšku potřebnou pro každou podporu zásob od šířky dvou 2×4 a vydělejte tento výsledek k polovině. Toto je hloubka, kterou budete muset udělat na některých polovičních kloubech, abyste vytvořili zásoby. V případě našeho pokosového stojanu jsme museli udělat hloubku polovičních kloubů na 1-9/32 palce. I když jsme mohli použít stolní pilu k výrobě těchto kloubů, rozhodli jsme se místo toho použít kruhovou pilu.

Na okraji 16palcového skladu udělejte značku na 7-1/4 palce a další na 8-3/4 palce. Toto budou okraje polovičního kloubu. Vytvořte podobné značky na 5-1/4 palce a 6-3/4 palce na okraji 12palcového kusu. Vyřízněte poloviční klouby v určené hloubce pomocí jedné z metod popsaných v našem článku o kloubech s polovinou.

Opakujte s druhým párem a zajistěte poloviční klouby pomocí lepidla na dřevo.

Dále ořízněte osm 9palcových kusů s úhlem 45 stupňů. Připojte je k kouskům 12 palců, jak je znázorněno pomocí šroubů paluby.

Nakonec nasuňte podpěry na paprsek, kde je to žádoucí. Čtyři šikmé kousky by měly držet podpěry zásob na místě.

Jak si vybrat nejlepší pokosu pro práci s zpracováním dřeva

Corey Majeau je výzkumný pracovník, tester produktu a spisovatel pro mnoho webů včetně Homedit. S desetiletými zkušenostmi jako spisovatel obsahu, grafickým designérem a testerem praktického produktu. Corey přináší týmu určitou úroveň kvality a osobnosti.

Pokud se díváte na přidání některých nástrojů do svého domácího dílny, je důležité mít všechny náležitosti. Zatímco čisticí prostředky, domácí nástroje a hardware jsou absolutní nutností, možná budete muset investovat do některých elektrických nástrojů, pokud budete dělat propracovanější projekty pro kutily. Jeden energetický nástroj, který musíte mít absolutně, je pokosová pila. Jakmile jste použili pokosovou pilu, budete mít dobrou představu o tom, jak mocné a efektivní jsou tyto neuvěřitelné pily.

Pokud jste nováčkem za nákup pily na pokosu, jsme tu, abychom pomohli. Níže jsme kurátovali seznam některých z nejlepších pokosových pily a stojanů MITER SAW, abychom mohli začít. Než se tam však dostaneme, promluvíme si trochu více o tom, co byste měli hledat v rozpuštěné pile a odpovědět na některé často kladené otázky.

Co je to pokosová pila?

Sítová pila je nástroj pro zpracování dřeva, který je přímý v aplikaci. Na rozdíl od běžné kruhové pily se může v podstatě otáčet vodorovně. umožňuje vám prořezávat vše, co potřebujete v úhlu. To nejen pomáhá s dýmky pro připojení, ale můžete také použít pilu s pokovovou pilou pro rohové části na podlahových deskách. Jako pokosová pila také používá značné úhly, uklidňujete se tím, že budete pokaždé přesně řezat.

Jak si vybrat pokosovou pilu?

Při výběru pokosové pily je třeba vzít v úvahu několik věcí.

Typy

Existuje mnoho různých typů pokovových pily, takže si musíte vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Níže je uvedeno stručný popis každého:

Posuvná pokosová pila. to dává mnohem větší hloubku řezu, když přichází s kolejnicemi. S posuvnými pokovovými pilami budete také schopni provést složenou řez.

Složená pokosová pila. tyto mají jak zkosení, tak pokosu, takže můžete udělat zkosení řezy. Je to skvělá funkce pro lisování koruny nebo jakékoli jiné obložení, které budete instalovat na zeď.

Složná posuvná pokosová pila-jak napovídá název. Protože je to složená pokosová pila, máte také levé zkosení pro složené řezy.

Duální složená posuvná pokosová pila. na této pokosové pile máte všechno z pokosového stolu po posuvné kolejnice a zkosení, které jde doleva a doprava.

Velikost

Další věc, kterou je třeba zvážit, je velikost. Získáte stejné funkce bez ohledu na velikost vaší pokosové pily. Obvykle jsou nejoblíbenější velikosti pro pokosovou pilu buď 10 “nebo 12“. Zatímco model 10 ”dokáže zvládnout většinu úloh, nedá vám to tak dobrý rozsah jako 12” pila. Kromě toho je 12 ”pila také skvělá pro práci, kde musíte provést širší křížové řezy nebo řezat vyšší základní desky.

Jako rychlá poznámka: 1. 12 ”MITER SAW. Skvělé, pokud stříháte hlubší materiál nebo pokud řezáte vysokou vertikální korunu. Pokud máte stánek, chtěli byste se také rozhodnout pro 12 ”pokosovou pilu.

10 ”MITER SAW. to je skvělé, pokud hledáte pokosovou pilu, která bude práce dokončit, ale je také přenosná.

10 ”MITER SAW. Pokud si uděláte přenositelnost více než cokoli jiného, ​​budete pokračovat a dostanete se na pilu, která je menší než 10“

Corded vs. Bezdrátový

Dalším hlediskem je, zda byste se měli rozhodnout pro pilu. Pokud hledáte něco, co si můžete pohodlně přinést, bylo by dobré se rozhodnout pro bezdrátou pokosovou pilu. Nejenže vám to ušetří energii, ale také vám to ušetří čas. Kromě toho jsou pily na baterii poháněné baterií stejně dobré jako takové, které nejsou napájeny na baterii.

Chop viděl vs. Pokosová pila

Pokud uvažujete o tom, zda byste měli získat pilu s kotletem nebo pokosovou pilou, zde jsou některé důvody, proč byste mohli zvážit jeden nad druhým.

Pokosová pila

Síťová pila se obvykle používá pro komplexní řezy a podrobnější práci. Nejen, že mohou provést úhlový řez, ale jsou také neuvěřitelně přesné a jsou nejlepším nástrojem k nákupu, pokud hledáte profesionální povrch. Jsou skvělé při krájení rámů dveří, vyrábět dveře skříně a další. Je to základ tesařů a je skvělý, pokud chcete do projektu DIY přidat jemnější detaily.

Pravděpodobně byste si koupili pokosovou pilu, pokud jste:

 • – Hledáte něco přesného
 • – Hledáte zkosení, pokosové a složené řezy
 • – Chcete něco, co si můžete přinést s sebou
 • – Chcete něco, co je docela bezpečné, a také neuvěřitelně efektivní

Chop Saw

Na druhou stranu je na druhou stranu skvělá kotleta, zdivo, dřevo spolu s řadou dalších kompozitních materiálů. Tento nástroj se vám bude líbit, pokud hledáte něco mocného a přesného. Pokud byste chtěli, můžete také přizpůsobit svou kotletou pilu, protože si můžete koupit různé čepele. stačí si dát pozor na čepel, kterou si vyberete. Je to skvělý nástroj, který lze použít k stavbě domů od základů.

Pravděpodobně byste si koupili kotletu, pokud jste:

Nejlepší pokosové pily a pokosové stojany

Níže je uveden seznam některých z nejlepších pokosových pilů a stojanů MITER SAW, které jsme našli.

Dewalt Posunding Compound Mitre Saw

Kupte si tuto 12palcovou pokosovou pilu a nejenže dostanete pilu, ale také karbidovou čepel a klíč čepelí. Dodává se také s neuvěřitelně účinným systémem pro sběr prachu, který zachytí více než 75% prachu, který by mohl být generován z vašich kutilských projektů. Úpravy jsou také s touto pilou také relativně snadné. Má také výkonný motor 3 800 ot / min, který je vhodný pro různé aplikace a je to skvělá 12 ”dvojitý zkosený posuvnou pokosu.

Metabo HPT 12 ″ Posunling Mitter Saw

Pokud hledáte posuvnou složenou pokosovou pilu, nemůže být o nic lepší než tohle. Nejen, že přichází s výkonným 15 AMP motorem, který se bude zabývat všemi vašimi úlohami pro kutily, ale má také kompaktní systém snímků, který eliminuje potřebu jakékoli zadní vůle. Také máte s nákupem pilovou čepel, prachový sáček, montáž vice. Má také laserový tržní systém pro přesnost řezání spolu s rozvodem z nuly do 57 stupňů.

MITER MITER MITER MITER

Pokud hledáte složenou pokosu, která je plná síly, výkonu a snadného použití, nemůže být o nic lepší než tohle. S touto složenou pokovovou pilou budete moci udělat spoustu kutilských úloh od budovy paluby po rámování a další. Dodává se s 15 AMP motorem a může dodávat přesné pokosové a zkosené řezy. Je také relativně kompaktní a snadno se používá a přichází s zářivkovým světlem, které pomůže osvětlovat pracovní plochu. Je to jedna z nejlepších složených pokosových pilů. zejména pokud hledáte něco, co je vhodné pro řadu aplikací.

Power Tools Bosch GCM12SD

Tato konkrétní pokosová pila přichází s patentovaným klouzavým systémem, který umožňuje širší křížové řezy spolu s lepším zarovnáním. Je také kompaktní, hladce řezá a má rozšířenou řeznou kapacitu. Kromě toho je také snadné provést úpravy této pokosové pily, protože přichází s snadno čitelným uniformem zkosení spolu s měřítkem z nerezové oceli. Pokud hledáte přesnost, tato pokosová pila také udělá trik.

Metabo HPT 10 ″ Složná pokosová pila

Tato mísová pila je dodávána s laserovým markerovým systémem pro zvýšenou přesnost řezání. To také přichází s palcem ovládaným pozitivním zastávkám, které se snadno použijí pro rychlé úpravy pokoje. Díky za velký otočný otočný plot, budete také moci svisle snížit korunní formování. Kromě toho je držení této pokosové pily také pohodlné. díky přilnavosti Elastomeru, které je skvělé pro pohodlí i kontrolu. Výkonný motor 15AMP je skvělým pro nejtěžší řezné práce, zatímco rozsah pokosového a zkoseného hněvu umožňuje zvýšenou flexibilitu a přesné řezy.

Nejlepší pokosové stojany

MITER COCKLIFE SAW STAND s odolným rámem železné kostry

Tento pokojový stojan může být nejen rychle sestaven, ale můžete jej také složit bez jakýchkoli nástrojů. Protože je to relativně lehké, budete to moci nést bez problémů. Dodává se také s robustním železným rámem, který je dodáván s povlakem odolným vůči rezisu a může podporovat až 330 liber najednou. Kromě toho je snadné namontovat a přichází s válci na stojanu, které pomáhají s redukcí tření. Když pokosový stojan přichází s gumovými zesílenými nohama, nemusíte se starat o to, že se při práci sklouzne. Je to skvělý lehký a přenosný stojan MITER, který je skvělý, pokud se plánujete pohybovat kolem.

BORA Portamate PM-4000

Pokud na vás záleží na přenositelnosti, tento pokosový stojan udělá trik. Je vyrobena z robustní trubkové oceli a má povrchovou úpravu potaženou. Kromě toho může držet až 500 liber hmotnosti a přichází se skládacími nohama, které můžete snadno složit a přenášet s sebou. Vzhledem k tomu, že tato pila stojí s rychlým připojeným pilem, můžete snadno namontovat svou pilu a další nástroje. Pokud jde o výšku, je tento stojan speciálně nastaven na 36 palců pro perfektní ergonomickou pracovní výšku.

Dewalt MIter viděl stojan

Tato těžká pokosová pila je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a je dodávána s kompaktním designem pro snadnou přepravu a skladování. Vzhledem k tomu, že má kapacitu 1 000 liber, je schopen zvládnout některé z nejtěžších pracovních míst. Stavba, je vytvořena z hliníku a také přichází s robustními nohama, které poskytnou vaši pokosovou pilu s neuvěřitelnou podporou. Transportní západka přichází s nákupem, aby se umožnily přepravy párů stojan.

BORA Portamate-MITER PM-8000 SAW STAND STAND

Tento konkrétní pokosový stojan je nejen neuvěřitelně stabilní, ale také přichází s prodloužitelným pracovním prostorem. Kromě toho má také držadla a kola, takže je můžete snadno přesunout z jedné oblasti do druhé. Pokud se nepoužíváte pro řezání, můžete také převrátit oblast stolu pily, abyste se mohli stát plným stolem, který můžete použít pro řadu dalších projektů. Vzhledem k tomu, že je vytvořen s odolnou ocelí a přichází s kompozitními křídly, je stojan dlouhodobý s vynikajícími funkcemi.

Stojan dewalt stolní stojan

Tento pokojový stojan je nejen neuvěřitelně lehký, ale také přichází s těžkým stojanem, který umožní stánku vyvážit vzpřímenou. Široká stojana a zadní nohy také pomohou nabídnout další stabilitu spolu s podporou. Protože nohy mohou být složeny, stojan je také relativně jednoduchý pro přepravu. Je to skvělá pokos, pokud hledáte něco, co není těžké, ale stále trvanlivé a dlouhodobé.

Často kladené otázky (FAQ) FAQ

Na co je použita pokosová pila?

Je to v podstatě skvělé pro složitější řezy a pokud chcete dělat podrobnější práci, jako jsou korunní a základní lišty nebo dveřní rámy. Nejenže jsou přesné pokosové pily, ale také vám poskytnou tento profesionální povrch. Jsou to všestranný skvělý nástroj, pokud chcete do svého projektu přidat nějaké jemnější detaily.

Co je nejlepší pokosová pila?

Neexistuje opravdu nejlepší pokosová pila, protože záleží na tom, co požadujete. Například možná budete potřebovat posuvnou pokosovou pilu nebo dokonce složenou pokosovou pilu v závislosti na vašich potřebách. Můžete také upřednostňovat 10 ”pokosovou pilu spíše než 12” pokosová pila. Dokud je pokosová pila schopna uspokojit vaše potřeby a bude to dělat dobře, lze pro vás považovat za nejlepší pokosovou pilu.

Jaký je rozdíl mezi pokovovou a kotletou pilou?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že kotleta pila rozřezává úhly 90 stupňů a je mnohem větší a silnější. Nelze také řezat mitery. MITER SAW Na druhé straně, řezy úhlu, zkosené spolu se složenými řezy. Může se také otáčet a dokonce otočit doleva a doprava.

Opravdu potřebujete pokosovou pilu?

Opravdu záleží na tom, jak je pokosová pila považována za specializovaný nástroj. zejména proto, že můžete provádět řezy v různých úhlech. Pokud jste někdo, kdo provádí projekty, které se otáčí korunní formování, dveřní rámy a okenní kryty, pak byste určitě chtěli jít dopředu a investovat do pokosové pily, protože to bude vaše práce mnohem rychlejší. Na druhou stranu, pokud jen hledáte jednoduchou pilu.

zdarma, přenosná, pokosová, pila, stojany, složený

Kruhové pily jsou kritickým nástrojem pro jakoukoli garáži nebo dřevozpracující obchod. MITER PILS na druhé straně jsou skvělé, pokud hledáte něco, co je rychlé a přesné, nebo pokud chcete pilu, která bude účinně křížově křižovat malé kousky materiálu.

Sečteno a podtrženo

Doufáme, že máte lepší představu o pokovových pilách a pokojových stojanech a vybrali jste jeden z výše uvedených produktů. Pokud se rozhodnete získat pilu s pokosem, ujistěte se, že ji budete dobře využít. Můžete si také udělat čas na to, abyste zjistili, který MIter viděl, že byste si chtěli koupit, protože každý z nich přichází s vlastními výhody a nevýhody. Jakmile máte svou pokosovou pilu, můžete přijít na to, aby s tím šlo o pokosovou pilu. S tím budete mít vše, co potřebujete pro svůj další projekt pro kutily.

Corey Majeau je výzkumný pracovník, tester produktu a spisovatel pro mnoho webů včetně Homedit. S desetiletými zkušenostmi jako spisovatel obsahu, grafickým designérem a testerem praktického produktu. Corey přináší týmu určitou úroveň kvality a osobnosti.

Jak jsme začali cuthub

Dave Jessop byl ve stavebnictví posledních 25 let a v současné době je generálním dodavatelem obytných a komerčních budov v Montaně, Utahu a Severní Dakotě. Dave poprvé odřízl zuby ve stavebnictví jako framer na velkém bydlení v Utahu a Kalifornii. I když byl mladý framer Dave posedlý kvalitou, bezpečností a rychlostí, takže neustále hledal způsoby, jak holit minuty, aniž by obětoval kvalitu nebo bezpečnost.

Výsledkem je, že Daveovy rámovací posádky rychle získaly pověst nejen nejlepší, ale nejrychlejší. Jeho posedlost kvalitou a rychlostí ho nakonec vedla k rozvoji stojanu Cuthub.

Tradiční pokosové stojany to prostě neřeže

Po celá léta Dave pracoval nad tím, jak by mohl nechat své zaměstnance provádět rychlé a bezpečné škrty s pilou dovedností, což je jeden z nejnebezpečnějších, ale nejdůležitějších nástrojů na jakékoli staveništi. Při používání dovednostní pily neustále trénoval své zaměstnance o důležitosti bezpečnosti, ale dovednost je jedním z těch nástrojů, které vás nakonec dostanou. Výsledkem je, že Dave viděl svůj spravedlivý podíl na chybějících prstech, stezích a příliš mnoha blízkých hovorech.

Prvním řešením Daveho bylo postavit na svých pracovních místech dřeva z dřeva, aby se zlepšila kvalita řezů, zvýšila rychlost a snížila nebezpečí pily. Jeho dřevěné střihové stanice postavené na vrcholu pilových koní vyřešily problém čistých a bezpečných řezů, ale vydržely pouze pro tuto konkrétní práci. Buď domácí stanice byla příliš zmlácena nebo příliš těžká na to, aby se vyplatila vytáhnout na další pracovní místo. Dave prohledal řešení všude a zdůvodnil, že protože nebyl jediný, kdo se s problémem zabývá, musí existovat řešení takového společného problému. Po letech přijetí na krátký konec produktů, které udělaly trochu, ale ne dost nebo produkty, které prostě nebyly dostatečně silné, aby vydržely ošetření staveniště, Dave vzal věci do svých rukou navrhováním a vytvořením práce s cuthub Stanice s pomocí laboratoří ANSYNC v Sacramentu v Kalifornii.

Ideální průmyslový pokos viděl stát pro stavebnictví

Dave’s Cuthub adresy doslova každý problém řezání na pracovišti. Cuthub je neuvěřitelně robustní a dostatečně silný na to, aby zvládl přísnost jakéhokoli staveniště. Vzhledem k velikosti a snadnému nastavení/Take-down Dave má nyní řezanou stanici, která je dostatečně mobilní a dost tvrdá, aby šla s ním z práce do práce. Cuthub, konečně postaví stojan na stejnou úroveň jako pila, což znamená, že už nebude jednat s vázanými nebo upuštěnými deskami. Cuthub zahrnuje jedinečný nejmodernější patent čekající na měřicí systém pomocí posuvné brzdy, která odjede s potřebou měření a označení před každým řezem.

Jednoduše řečeno, cuthub dramaticky zlepšil kvalitu a bezpečnost pracovních stránek Dave. To, co trvalo měsíce školení pro zaměstnance, aby mohl být schopen provádět bezpečné a přesné řezy, lze provést pouze s pouze minutami tréninku. Cuthub vytvořil ekvivalent řezačků Journeyman ze zaměstnanců nováčků v první den práce.

Staveniště bez cuthubu se stane minulostí!

Journeyman vs Rookie Cutting Challenge

Cuthub je tak snadno použitelný, že i někdo bez zkušeností s elektrickými nástroji může během několika minut provádět rychlé, bezpečné a přesné řezy.

Při nedávné výzvě pomocí cuthubu Dave nakrájel 2×4 na 14 a 3/8. Dave měřil, označil a rozřezal desku na bloky za 60 sekund. Mějte na paměti, že Dave je 25letý veterán v oboru.

Po pouhých dvou minutách tréninku byl grafický designér Alyse, který nikdy předtím neprovozoval moc, schopný provést přesně stejný úkol pomocí cuthubu za méně než 40 sekund! Alyse, nováček, nejen porazil Daveův čas, ale její škrty byly ve skutečnosti čistší a přesnější také.

Představte si, co může MITER CUTHUB STONK udělat pro vaši pracovní stránku:

 • Rychlost
 • Bezpečnost
 • Účinnost
 • Přesnost
 • Školení nových zaměstnanců
 • avings!

Jakmile zažijete snadnost cuthubu, budete se divit, jak jste si bez něj vycházeli!

MITER viděl stojan

Opravdu potřebuji stojan na pilu? Mohu jej umístit na zem a použít ji?

Krátká odpověď je ano. Ale vřele doporučuji, abyste si dostali robustní pokosový stojan nebo alespoň jeden stavěli sami. Dovolte mi vysvětlit proč:

Už několik let jsem používal svou pokosovou pilu na zemi a na normálním pracovním stole. Ale po získání stojanu na vyrobené pokosové pily jsem zvědavý, proč jsem si jeden nekoupil dříve.

Hlavním účelem pokosové pily je rychle a efektivně provést přesné řezy pokosu. To je však snadněji řečeno, než uděláno. Použití pokosové pily na zemi nebo na běžném stole může být poněkud složité, zejména pro řezání dlouhého řeziva. Kromě toho, práce dlouhých hodin na pile, která není nastavena na správnou výšku, vybere svou daň na zádech.

Naštěstí existují stojany na pokovové pily, které usnadňují život amatérům i profesionálům. Správné nastavení pokoje s pevným pokosem správně zlepší kvalitu vaší práce, ale pomůže vám pracovat rychleji, zvýšit vaši produktivitu a udržet vás dál od bolesti zad.

Stručně řečeno, potřebujete stojan na pokosovou pilu, protože nabízí:

 • Přesnost
 • Stabilita
 • Snadno řezání delšího díla
 • Opakovatelnost
 • Zvýšená produktivita
 • Přenosnost
 • A lepší zdraví.

Průvodce nákupem stojanu MITER SAW

Než jsem si koupil stojan na Saw, provedl jsem důkladný výzkum, který se zeptal svých přátel a kolegů, hledal na internetu a odkazoval na časopis s zpracováním dřeva. V tomto článku se s vámi podělím o to, co jsem se naučil. Jaké jsou k dispozici různé typy pokojových porostů, různé výhody používání stojanu a také co hledat při nákupu jednoho.

Typy porostů

Stejně jako u pily, stánky přicházejí v různých modelech, z nichž každá má vlastní zřetelné výhody.

Tradiční (základní)

Jak název napovídá, tyto druhy stojanů jsou nejzákladnější dostupné na trhu. Jsou levné a spolehlivé. Ale nepřicházejí s žádným druhem doplňků, takže je nelze snadno složit, ani nepřicházejí s žádným druhem doplňků, jako jsou kola, aby jejich přeprava usnadnila. Přesto, pokud jen hledáte stojan na základní pokosové pily, tradiční modely jsou nejlepší volbou.

Skládací pokosový stojan

Skládací pokosový stojan má horizontální železniční základnu a čtyři skládací nohy. Toto je nejoblíbenější typ stánku. Skládací stojany na skládací pokosové pily lze snadno složit, ukládat a poté se rozvinout velmi rychle. Díky tomu jsou tyto stojany ideální pro lidi, kteří buď přepravují svůj stánek často z místa na místo, nebo pro ty, kteří mají velmi málo úložného prostoru a musí být schopni zapadnout do jejich stojanu do stísněných postojů.

Jakmile vytáhnete skládací nohy, otevřou se široce a poskytují stabilní nastavení. Poté namontujete na základnu pomocí pokosové pily pomocí jarních nakládaných držáků. Můžete upínat pilu na různých pozicích na základně.

Pracovní paže na obou stranách se sklouzává. Tyto teleskopické podpěry můžete upravit podle délky kusu. Než vytáhnete posuvnou podporu, ujistěte se, že výška podpory je upravena na stejnou rovinu postele pokosové pily.

Většina stojanů skládacího pokosového pila z renomovaných značek má také zarážka na posuvné podpoře. Toto je malá, ale velmi užitečná funkce, když musíte řezat spoustu identických kusů. Musíte jen měřit první kus a nastavit zátku. Od té doby jen tlačíte obrobku na zátku a neustále řezáte, aniž byste se obávali měření každého kusu.

Rolling Mitre Saw stojan

Rolling stojany se liší od ostatních stojanů jedním klíčovým způsobem; jsou vybaveny párem kol pro snadnou přepravu na krátký dosah. Tento typ stojanu má základnu, kde opravíte pilu, skládací nohy a teleskopické podpěry. Na jedné straně mají širokou nohu a na druhé straně dvě uzamčená kola, která můžete převrátit, aby se pila pohybovala.

zdarma, přenosná, pokosová, pila, stojany, složený

Jak si dokážete představit, že pokosová pila s koly je nesmírně přenosná, a proto je neuvěřitelně užitečná, pokud se musíte hodně pohybovat. Jakmile uvolníte úlovek, nohy se sklopí a můžete uvést stojan do vzpřímené polohy. Pak ji můžete držet v jedné ruce s koly na zemi a snadno je vytáhnout.

V případě, že pracujete na velkém pracovišti a nemyslíte si, že máte trpělivost, abyste neustále pohybovali pravidelným stojanem a poté jej znovu sestavili, pak je to cesta k kolům.

Stolku stolu

Jsou podobné železničnímu stojanu, ale bez dlouhých skládacích nohou. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že v případě stolního stojanu musí být pila přišroubována a pevná. Jinými slovy, máte menší přenositelnost ve srovnání se stojanem na skládání a válcování.

Domácí pokosová pokožka pila stojany

Jsou tam stojany, které si můžete postavit. Tito často ve vašem obchodě často zabírají hodně prostoru než stánky s profesionálně postaveným. Můžete snadno postavit velmi jednoduchý domácí pokosový stojan na šrot ležícího kolem. Podívejte se na výše uvedenou náčrt pro kutilový plodový plán, který můj přítel postavil sám. Tento pokosový stol na pilu vznesl podpěry na obou stranách a stojcích/policích níže. Pokud máte poměrně prostornou dílnu, vytvořte něco podobného. Bude to nejen udržovat vaši pilu robustní, ale bude také udržovat vaše nástroje organizované. Obě podpěry na obou stranách stojanu mohou také fungovat, protože pokosová prodloužení plotu. Doporučil bych stojan pro kutily, pokud jste na přísném rozpočtu.

Kapacita

Potřebujete stojan, který dokáže udržet stabilní. Zatímco větší stojan určený pro 12palcovou pilu může být nadměrný pro vaši malou 8 palcovou pokosovou pilu, pomyslete si také na vaše budoucí plány. Plánujete upgradovat pokosovou pilu na větší?

Upínání se stánku se schopností upínat kusy dřeva je nezbytné, pokud řezáte dlouhé řezivo. Ne všechny stojany nesou tuto funkci, ale doporučuji vyjít z vaší cesty, abyste našli ten, který to dělá. Opravdu to váš život výrazně usnadní.

Jak snadné je použít

Dalším důležitým hlediskem je, jak snadný je stojan použít. To bude do značné míry záviset na vás a na vaší vlastní úrovni dovedností. Pokud stánek přichází se spoustou funkcí, které nikdy nebudete používat, pak je to plýtvání vašich peněz. Mnoho stojanů má funkce, které budou opravdu užitečné pouze pro profesionály, a nemá smysl pro zájemci platit navíc za profesionální stánek.

Pokud jste začátečník nebo fand, může být dobrý nápad investovat do levnějšího, ale stabilního stánku.

Přenosnost

Důležitou věcí, kterou je třeba zvážit, je samozřejmě, jak často budete přesouvat svůj stánek z místa na místo. Pokud jen zřídka pohybujete svůj stojan, ušetřete si nějaké peníze a nekupujte si stojan, který má kola nebo který se má pohybovat kolem. Místo toho si jen koupit základní stojan. Pokud se však sami předvídáte, že se často pohybujete státem, pak opravdu navrhuji, abyste investovali peníze navíc do snadno pohyblivého stojanu.

Závěr

Po přečtení této příručky byste měli být schopni koupit stojan na pilu, který pro vás funguje dobře. Pokud máte ještě více otázek, nezapomeňte konzultovat odborníky v místním hardwarovém obchodě, budou vám moci poskytnout osobní radu, která vás může nasměrovat správným směrem.

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky týkající se stojanů MITER SIL.

Jaké jsou výhody použití stojanu?

Existují různé výhody pro použití stojanu pokovové pily. Nemyslete si, že tyto výhody jsou také jen pro amatéry; Dokonce i ti, kteří používali pokovové pily po celá léta.

Všestrannost

První hlavní výhodou, kterou chci zmínit, je všestrannost. Pro ty z vás, kteří jsou obeznámeni s pilami, budete vědět, že jedním z hlavních problémů s pravidelnými pokovovými pilami je to, že se snaží snížit delší kousky řeziva. Vaše průměrná pokosová pila může snadno řezat řezivo, které je 6 až 8 palců, ale už déle a budete se snažit oříznout stejnou přesností.

Potřebujete náležitou podporu k odpočinku dlouhého dřeva. Stojan na pokosovou pilu vám umožňuje snížit větší rozmanitost lesů.

Kompaktnost

Pracovní stoly a stoly zabírají hodně prostoru. Totéž neplatí pro stojan na pokosovou pilu. Jsou extrémně kompaktní a snadno se pohybují z místa na místo. Většina modelů může být složena během několika minut a uložena téměř na jakémkoli místě. Jsou také lehké, aby se nosily, takže byste neměli mít vůbec žádný problém přesunout z místa na pracovišti na pracovní místo.

Normální pokosové pily lze přesunout z místa na místo, ale obecně je to trochu potíže. A pokud máte pokročilejší pokosovou pilu, například řekněte posuvnou směs pokosového pily, pak je ještě obtížnější ji přesunout z místa na místo. Pokud dostanete rolovací stánek, usnadňuje vám život.

Můžete jít na modely, které jsou těžší a méně přenosné, pokud nejste typ člověka, který bere své nástroje na různé pracovní stránky. Ale osobně se mi vždycky líbí, že mám schopnost snadno sbalit a přesunout svůj stojan, i když je to jen přesunut na různá místa v dílně.

Přesnost

Další hlavní výhodou používání pokosového stojanu je to, jak vám umožňuje provést přesnější řezy mnohem rychleji než obvykle. Stojan na dobrý pokosový stojan nabídne vaši pilu a také pro vaši pracovní kus. Stoppers vám pomáhají opakovaně provádět přesné řezy.

Stabilita

Podobně pokojové stojany poskytují větší míru stability. Pokud máte nešťastné štěstí z práce v prostoru, který nemá ani půdu, nebo pokud zjistíte, že vaše řezy jsou často zničeny skluzavkami ruky nebo nezamýšleného otřese. Stodovky pomáhají poskytnout stabilní základnu pro odpravu, což zase povede k přesnějším řezům.