Zemřít brusky broušení. Zemřít brusky broušení

Broušení

Broušení je proces abrazivního obrábění, který jako řezací nástroj používá broušení.

K broušení se používá široká škála strojů:

Ručně kusované kameny ořezané nůž (grindstones) ruční elektrické nářadí, jako jsou brusci úhlu a zemnící mletí různé druhy drahých průmyslových strojových nástrojů nazývané broušení stroje Bench Groundders, které se často vyskytují v obytných garážích a sklepch na broušení je velká a rozmanitá oblast výroby a výroba nástrojů. Může produkovat velmi jemné povrchové úpravy a velmi přesné rozměry; Přesto v kontextech hromadné výroby může také docela rychle rozdrtit velké objemy kovu. Obvykle je vhodnější pro obrábění velmi tvrdých materiálů, než je „pravidelné“ obrábění (tj. Snížení větších žetonů s řezacími nástroji, jako jsou kousky nástrojů nebo frézovací řezačky), a až do posledních desetiletí to byl jediný praktický způsob, jak se strojit jako takové Materiály jako tvrzené oceli. Ve srovnání s „pravidelným“ obráběním je obvykle vhodnější pro přijímání velmi mělkých řezů, jako je snížení průměru hřídele o půl tisícinu palce nebo 12.7 μm.

Broušení je podmnožinou řezání, protože broušení je skutečný proces řezání kovů. Každé zrno abrazivních funguje jako mikroskopická jednobodová řezná hrana (i když s vysokým negativním úhlem hrábě), a stříhá malý čip, který je analogický tomu, co by se obvykle nazývalo „řezaným“ čipem (otáčení, frézování, vrtání, poklepávání, poklepávání, poklepáním, poklepáním, poklepáním, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím, klepnutím atd.). Mezi lidmi, kteří pracují v obráběcích polích, je však často chápáno, že se odkazuje na makroskopické řezné operace, a broušení je často mentálně kategorizováno jako „samostatný“ proces. Proto se podmínky obvykle používají samostatně v praxi v obchodě.

Lapování a broušení jsou podmnožiny broušení.

Broušení povrchu

Broušení povrchu používá rotující abrazivní kolo k odstranění materiálu a vytváří rovný povrch. Tolerance, kterých je obvykle dosaženo broušením, jsou ± 2 × 10. 4 palce pro mletí plochého materiálu a ± 3 × 10. 4 palce pro paralelní povrch (v metrických jednotkách: 5 μm pro plochý materiál a 8 um pro paralelní povrch a 8 μm pro paralelní povrch ).

Povrchová mlýnka je složena z abrazivního kola, pracovního zařízení známého jako učebné, elektromagnetické nebo vakuum a reciproční tabulky.

Broušení se běžně používá na litině a různých typech oceli. Tyto materiály se hodí k broušení, protože je může držet magnetické sklíčivo běžně používané na brusných strojích a netají se do kola, ucpávají a brání jim v řezání. Materiály, které jsou méně běžně uzemněny, jsou hliníková, nerezová ocel, mosazné plasty. To vše má tendenci ucpat řezací kolo více než ocelový litina, ale se speciálními technikami je možné je brousit.

Válcové broušení

K broušení válcových povrchů a ramen obrobku se používá válcové broušení (také nazývané broušení středového typu). Obrobka je namontována na centrech a otočil se zařízením známým jako řidič hnacího psa nebo centra. Abrazivní kolo a obrobku se otáčí samostatnými motory a různými rychlostmi. Tabulku lze upravit tak, aby produkovalo zužové. Hlava kola může být otočena. Pět typů válcových broušení je: vnější průměr (OD) broušení, uvnitř průměru (ID) broušení, broušení, broušení krmiva a broušení bez středu.

Válcovská mlýnka má broušení (abrazivní) kolo, dvě centra, která drží obrobku, a sklíčidlo, broušení pes nebo jiný mechanismus, který bude řídit práci. Většina válcových brusných strojů zahrnuje otopení, které umožňuje formování zúžených kusů. Kolo a obrobek se pohybují paralelně k sobě v radiálním i podélném směru. Abrazivní kolo může mít mnoho tvarů. Standardní kola ve tvaru disku lze použít k vytvoření geometrie s kuženou nebo rovnou obrobku, zatímco tvořená kola se používají k vytvoření tvarovaného obrobku. Proces používající vytvořené kolo vytváří méně vibrací než použití běžného kola ve tvaru disku.

Tolerance pro válcové broušení se drží do pěti deseti tisícin palce (± 0.0005) (Metrika: ± 13 um) pro průměr a jednu deseti tisícinu palce (± 0.0001) (metrika: 2.5 um) pro kulatost. Přesné práce mohou dosáhnout tolerance až padesát milionů palce (± 0.00005) (metrika: 1.3 um) pro průměr a deset milionů (± 0.00001) (metrika: 0.25 um) pro kulatost. Povrchové povrchové úpravy se mohou pohybovat od 2 do 125 mikroinches (metrika: 50 nm až 3 um), přičemž typické povrchové úpravy v rozmezí od 8 do 32 mikroinchů. (Metrika: 0.2 um až 0.8 um)

Broušení krkve

Creep-Feed Grounding (CFG) byl vynalezen v Německu na konci padesátých let Edmund a Gerhard Lang. Na rozdíl od normálního broušení, které se používá především k dokončení povrchů, se CFG používá pro vysokou rychlost odstraňování materiálu, konkuruje frézování a otáčení jako výběr výrobního procesu. Hloubky řezu až 6 mm (0.25 palců) se používají spolu s nízkou rychlostí obrobku. Povrchy s měkčí pryskyřičnou vazbou se používají k udržení nízké teploty.6 mikrometrů rmax

S CFG trvá 117 sekund, než odstraní 1 in.3 materiálu, zatímco přesné broušení by trvalo více než 200 sekund. CFG má nevýhodu kola, které je neustále ponižující a vyžaduje vysokou sílu vřetena, 51 hp (38 kW) a je omezená v délce části, kterou může stroj na stroj.

Pro řešení problému ostrosti kola bylo v 70. letech vyvinuto broušení krkvavého krku (CDCF). Během obrábění neustále obléká kolo a udržuje jej ve stavu specifikované ostrosti. Trvá to jen 17 sekund. Chcete.li odstranit 1 In3 materiálu, obrovský zisk produktivity. Je vyžadována napájení vřetena 38 HP (28 kW) a běží při nízkých rychlostech vřetena. Limit délky části byl vymazán.

brusky, broušení

Vysoce účinné hluboké broušení (HEDG) používá pokovená superabrazivní kola, která nikdy nepotřebují oblékání a vydrží déle než jiná kola. To snižuje investiční náklady na kapitálové vybavení. HEDG lze použít na dlouhé délky částí a odstranit materiál rychlostí 1 IN3 za 83 sekund. Vyžaduje vysokou energii vřetena a vysokou rychlost vřetena.

Peel broušení, patentované pod názvem QuickPoint v roce 1985 Erwin Junker Maschinenfabrik, GmbH v Nordrachu v Německu, používá nástroj s superabrazivním nosem a může strojové válcové části.

Ultra vysokou rychlostní broušení (UHSG) může běžet při rychlostech vyšší než 40 000 FPM (200 m/s), přičemž 41 sekund zabere 1 in.3 materiálu, ale stále je ve fázi RD. Vyžaduje také vysokou energii vřetena a vysokou rychlost vřetena.

Ostatní

Broušení bez centra

Broušení formuláře je specializovaný typ válcového broušení, kde má broušení přesný tvar konečného produktu. Brousový kolo neprochází obrobkem.

brusky, broušení

Vnitřní broušení se používá k mletí vnitřního průměru obrobku. Zúžené otvory mohou být uzemněny pomocí vnitřních brusky, které se mohou otočit na vodorovné poloze.

Centerless broušení je, když je obrobku podporováno čepelí místo center nebo sklíčidel. Používají se dvě kola. Větší se používá k mletí povrchu obrobku a menší kolo se používá k regulaci axiálního pohybu obrobku. Mezi typy broušení bez středu patří skrz krmení, broušení v krmení/ponoření a vnitřní mletí bez středu.

Pre-Grinding Když byl postaven nový nástroj a byl ošetřen tepelně, je před zahájením svařování nebo hardfacingové. To obvykle zahrnuje broušení OD o něco vyšší než cílová grind OD, aby se zajistila správná velikost povrchové úpravy.

Elektrochemické broušení je typ broušení, ve kterém je pozitivně nabitý obrobku ve vodivé tekutině erodován negativně nabitým broušením. Kusy z obrobku jsou rozpuštěny do vodivé tekutiny.

Schéma elid broušení

Broušení elektrolytického obvazu (ELID) je jednou z nejpřesnějších metod broušení. V této technologii ultra přesnosti je brusné kolo oblečené elektrochemicky a v procesu, aby se zachovala přesnost broušení. Elidová buňka se skládá z kovového vázaného broušeného kola, katodové elektrody, pulzního napájecího zdroje a elektrolytu napájecího proudu. Kolo je připojeno k kladnému terminálu napájecího zdroje DC prostřednictvím kartáče, zatímco elektroda je připojena k zápornému pólu napájecího zdroje. Alkalické kapaliny se obvykle používají jako elektrolyty a chladicí kapalinu pro broušení. Tryska se používá k injekci elektrolytu do mezery mezi kola a elektrodou. Mezera je obvykle udržována jako přibližně 0.1 mm až 0.3 mm. Během broušení se jedna strana kola účastní operace broušení, zatímco druhá strana kola je oblečena elektrochemickou reakcí. Rozpuštění materiálu kovové vazby je způsobeno obvazem, který zase vede k nepřetržitému výčnělku nových ostrých krutostí.

Použití pro burry karbidu

Použijte otřepy karbidu ve vzduchových nářadích, jako jsou mlýnky, pneumatické rotační nástroje a vysokorychlostní rytci. Mikro motory, přívěsky, flexibilní šachty a hobby rotační nástroje, jako je dremel.

Jaký řez byste si měli vybrat?

Single Cut (One Flute) Carbide Burrs mají pravou ruku (nahoru řezané) spirálové flétny. Jeden řez se používá s nerezovou ocelí, tvrzenou ocelí, mědí, litinou a železnou kovů a rychle odstraní materiál hladkým povrchem. Používejte pro odstranění, frézování, odhazování a čištění těžkých zásob.

Těžké odstranění čištění frézování materiálu vytváří dlouhé žetony

Používejte otřepy s dvojitým řezem na železných a netrpených kovech, hliníku, měkké oceli a také pro všechny nekovové materiály, jako je kámen, plasty, tvrdé dřevo a keramika. Tento řez má více řezných hran a odstraní materiál rychleji. Dvojitý řez také nazývaný diamantový řez nebo křížový řez (2 flétny proříznou přes sebe) a zanechá hladší povrch než jeden řez kvůli výrobě menších žetonů, když odřízly materiál. Použijte dvojitý řez pro odstranění středně lehkých zásob, odhazování, dokončení a čištění. Otřepy karbidu s dvojitým řezem jsou nejoblíbenější a pracují pro většinu aplikací.

Střední světlo odstranění materiálu odsuzování jemného úklidu hladké povrchové úpravy vytváří malé čipy

Jakou rychlost RPM byste měli použít?

Rychlost, jakou používáte svůj karbidový otřer ve vašem rotačním nástroji, bude záviset na materiálu, na kterém jej používáte, a na vytvořeném obrysu, ale lze říci, že nepotřebujete více než 35 000 ot / min. Pokud se Burs snadno štěpí, mohlo by to být způsobeno příliš pomalou rychlostí. Je ideální začít s pomalu a zvyšovat rychlost, když jdete. Vysoké rychlosti zabrání ucpávání ve flétech vašich karbidových burs.

Stejně jako u všech kousků a otřepů, nechte Burr dělat práci a vyvinout jen malý tlak, jinak se řezací hrany flétny odtrhnou nebo budou příliš rychle hladce, čímž se zmenší životnost vaší otřepy.

Naše otřepy karbidu, které vyrábíme, jsou strojové mleté ​​ze speciálně zvoleného stupně karbidu. Vzhledem k extrémní tvrdosti karbidu wolframu mohou být použity na mnohem náročnějších pracovních místech než HSS (vysokorychlostní ocel). Karbidové otřepy také fungují lépe při vyšších teplotách než HSS, takže je můžete spustit teplejší a déle. Burry HSS začnou změkčit při vyšších teplotách, takže karbid je vždy lepší volbou pro dlouhodobý výkon.

Klikněte sem, pokud máte zájem o dropshipping naše nářadí USA vyrobené v USA.

Sledujte nás na sociálních médiích pro speciální kupóny

Die Grinder Diamond Broušení

Die Grinder je jedním z ručně držených energetických nástrojů používaných pro broušení, broušení, honění, leštění nebo obráběcí materiál (obvykle kov, ale také plast nebo dřevo).

Tento diamantový broušení s šachtou používaným na mlýnku na zemní.

Diamantový broušení zemního mlýnku má dlouhou životnost, dobrá údržba tvaru.

Aplikační případ pryskyřičného leštícího kola

Disk Diamond Lew Disk pro broušení řezačky karbidu (30d 3t 1.8H, 2000#. 8000#)

Kontaktujte nás

Přidat: Ne.171 Zhongyuan Rd, Zhongyuan District, Zhengzhou, 450001, Henan, China Tel: 86-371-86545906 Telefon / Whats App: 86 18339903057 E-mail: [E-mail chráněn]]

Kola úhlové brusky, která potřebujete pro výrobu

Začínáme ve výrobě? Jedním z vašich nejužitečnějších nástrojů bude vaše praktická mlýnka. Můžete čistit rez a malovat, rozbít strusku svařování, odstranit kov a nakrájet věci. Takže jaká kola byste měli mít ve svém arzenálu a co dělají? Vybrali jsme čtyři nejlepší kola mlýnek na úhlu pro výrobu a podívali jsme se na to, co dělají na kus oceli.

Pokud děláte výrobu, potřebujete čtyři typy kol pro mlýnek na úhel. Jsou to standardní brusné kolo, chlopeň, mezní kolo a drátěné kolo. Pokud se posouváte na dno článku, můžete vidět, co každá z těchto kol dělá s kusem rezavého kovu.

Kola úhlové brusky jsou spotřebním materiálem: vydrží po určitou dobu a poté je musí být vyměněna. Experimentovali jsme s super levnými verzemi kol úhlu a zjistili jsme, že netrvají tak dlouho a nedrží pohromadě, stejně jako verze, které stojí trochu více. Zde je několik, které jsme vyzkoušeli a měli rádi:

Také se nám líbí produkty z Norton, Gemini a Milwaukee.

Broušení

Broušení kotouč s 7/8 „otvorem Arbor, můžete brousit s tímto brusným kotoučem kdekoli na obličeji nebo okrajem broušení.

Kolo úhlu brusky pro rychlé odstranění materiálu

Standardní brusné kolo je hlavně o rychlém odstranění kovu. Použijte broušení, pokud chcete rozdrtit svary, vyčistit řezy a připravit kov na svařování (protože k svařování potřebujete holý lesklý kov). Ze čtyř kol to odstraní materiál nejrychlejší. Produkuje také horké, velké jiskry. Ujistěte se, že jiskry nezasáhnou nic, na čem vám záleží. Jiskry se roztaví a vloží do skla, spálíte otvory do nějakého oblečení a mohou být na pokožce trochu bolestivé.

Broušení kol přicházejí v různých kruzích. Stejně jako brusný papír jsou nižší čísla (jako 40 obrže) hrubá a materiál odstraňují rychleji. Budeme varovat, že čím nižší je štěrk, tím větší, teplejší a bolestivější jsou jiskry. I když je to v pořádku, pokud pracujete na pracovním stole, broušení pod 4×4 v nepříjemné poloze může být velmi nepříjemné s kolami s nízkou štěrkou. I s typickým bezpečnostním vybavením je těžší chránit vaše tělo, vaše uši a oči před skákací jiskry, když jste pod vozidlem zaseknuty, takže pro tento typ práce navrhujeme vyšší drsné kolo pro tento typ práce. Stray Sparks může snadno ricochet a odrazit za obličejovou kombinací/brýle. Hlavní kolo bude trvat trochu déle, ale je to bezpečnější a pohodlnější.

1/4 „Silné brusné kolo pro rychlé odstranění materiálu Standardní broušení kol jsou ideální pro rychlé odstranění kovů pomocí mlýnku na úhlu. 1/4 „tlustá je pro většinu broušení kola docela standardní.

Standardní brusník úhlu GRINDING BRAYING WHELO. Ujistěte se, že se kola zapadnete do stráže mlýnku.

Nakupujeme broušená kola s úhlem mlýnky 5-10 najednou a toto množství může provádět většinu typických výrobních projektů na jednom nákladním vozidle.

Nízká drsná kola mohou nechat „škrábance“ ve vašem kovu. Opravdu hrubá broušená kola mohou také zanechat mírné otřepy na okraji vašeho obrobku. Obvykle tyto škrábance vyčistíme pomocí disk s chlopeň (níže) na postižených oblastech, dokud kov není hladký a lesklý.

Nejlepší kolo mlýnek na ostření sekačky a další nástroje

Toto je také kolo mlýnek na úhlu, které byste měli použít pro ostření sekaček, lopaty a další „tupé“ zahradní nástroje. Je snadné odstranit čepel sekačky, vložit ji do lavičky a zaostřit ji pomocí mlýnku na úhel. Často často dokončujeme kotoučem chlopně, abychom se ujistili, že je hladký.

Disk klapky je pro dokončení

Chlapné kolo pro jemnější kovové broušené disky jsou ideální, když chcete písčit se s mlýnkem úhlu. Mohou lehce zkosené okraje, odstranit otřepy a sundat ostré hrany z rohů.

Nejlepší broušení kol pro úhlové brusky

Broušená kola nahoře mají tendenci dlátovat materiál, na kterém pracujete, ale disk s klapkou vyhladí. Zatímco broušení je tvrdý kompozitní materiál, disk je v podstatě jen překrývající se obdélníky pískového papíru. Pokud byste měli spustit broušení přes okraj na kusu oceli, pak jste přejeli neht na tomto místě, chytil by to, protože broušení vytlačí materiál na jeho přední hraně. To je burr. Burry vypadají špatně a mohou být ostré. Snadno se naříznou nechráněné ruce. Disk klapky funguje skvěle pro vyčištění otřepů a zářícího drážkového kovu.

Disky klapky Debrujte kov a sundejte drsné hrany Použijte disky klapky pro jemnější kovové broušení.

Stejně jako standardní brusné kolo, přicházejí v různých kruzích. Stejně jako brusný papír jsou vyšší krupice pro jemnou práci a hrubé krupice jsou pro drsnější práci. K dokončení těžkého broušení používáme disky klapky. Disky klapky způsobují obrovský rozdíl v tom, jak vypadá váš hotový kus odstraněním otřepů a škrában.

Pokud kovová část, na které pracujete, bude zpracováno lidmi, doporučujeme použít disk klapky na exponovaných okrajích a rocích přinejmenším, aby se zabránilo nechráněným rukama v řezání zachycených a řezaných otřepů a ostrých okrajů.

Mezní kolo je pro řezání kovů

Tenký profil mezního kola je tenkost mezního kola, což je tak snadno proříznuté kovem. Tohle je.045 „tlustý.

Nejlepší kolo brusky úhlu pro řezání kovu

Cutoff Wheel s 7/8 „Arbor Cutoff Wheels s 7/8“ Arbor se hodí speciální rameno na úhlové brusky, které mají 5/8 „-11 závitový arbor.

Mezní kolo se používá pro řezání kovu. Můžete jej použít pro řezání svarů, řezání malých dílů z plechu nebo kovového plechu nebo zkrácení šroubů. Používáte pouze okraj kola, ne zadní nebo přední tvář. Ve skutečnosti použití obou obličeje oslabí kola Cuttoff, protože jsou tak tenká a vlákna, která drží kolo pohromadě, jsou tak odkrytá.

Řezací kola jsou výrazně tenčí než standardní broušení kol. Obvykle budete používat něco, co je buď 1/8 „nebo 0.045 „tlustý. To je 1/2 až 1/4 tak silné jako broušení 1/4 „. Vzhledem k jejich tenkosti a skutečnosti, že se proříznou pouze na okraji, mohou kov velmi rychle řezat.

Nejlepší kola pro kovové kola jsou také nejtenčí. Čím tenčí je však kolo, tím nebezpečnější jsou. Tenká řezací kola se snadněji ohýbají, a tak se snadněji rozbijí. Pokud pracujete na pracovní lavici v pohodlné poloze s dobře umístěným obrobkem, tenký mezní kolo je v pořádku. Pokud plánujete pracovat pod vozidlem v nepříjemné poloze, doporučujeme použít 1/8 „mezní kolo, které je trochu rigidnější a odolá odoláváním rozbití, pokud ztratíte rovnováhu nebo polohu.

Také nejnebezpečnější kolo brusky úhlu.

Mezní kola jsou skvělá pro výrobu, když potřebujete řezat kov, mezní kolo na vašem úhlu mlýnek rychle dokončí práci.

Zatímco mezní kolo je velmi, velmi šikovné, je to extrémně nebezpečné kolo, protože je tenké. Pokud se škubáte, ztratíte rovnováhu nebo jinak náhodně otočí mlýnek při používání tohoto kola, rozbije se. Projektily, které odlétají, by vám mohly zlomit nos, poškodit ruce, zranit kolemjdoucí atd. Udržujte obličej pryč od toho a ven z roviny spřádacího kola.

Rozbili jsme snad jedno nebo dvě standardní broušení 1/4 „broušení za několik let báječné práce, ale rozbili jsme mnoho mezních kol. Spousta výrobců má zranění z toho, že nenosí správné bezpečnostní vybavení nebo nepoužívá mezní kola nebezpečně. Jeden z nás má dokonce pěknou jizvu a nějaký brusný materiál trvale zabudovaný pod nehtem poté, co jeho ruku ovlivnil rozbitý mezní kolo a rozbil jeho neht. Je těžké získat vše nastaveno perfektně pro použití mezního kola na úhlové brusky, takže co nejlépe můžete a noste spoustu bezpečnostních zařízení.

Bezpečnostní brýle, obličejová maska, stráž mlýnek, těžké rukavice a žádné kolemjdoucí jsou nezbytné, když se roztočíte toto kolo. Doporučujeme nepoužívat mezní kolo, pokud nejsou oba konce vašeho materiálu správně podporovány. Jinak může závěsné kus přitisknout točení a rozbít ho. Místo toho by měla být použita pila na kotleta, jako je zkrácení délek hadiček nebo úhlu železa.

Drátěné kolo je pro čištění

Drátěné zadní kolo s 5/8 „Arbor máme rádi navléknuté altány pro drátěná kola, protože usnadňují zapínání a vypínání kola.

Nejlepší kolo brusky pro čištění barvy a rzi

Drátěná kola jsou vynikající pro odstranění povrchové rzi a barvy. Nejvíce abrazivní kola mají silné, zkroucené štětiny. Přímé a tenké štětiny jsou mnohem méně abrazivní, ale nejsou dostatečně agresivní, pokud potřebujete rychlé odstranění barvy a rzi. Ve skutečnosti jsou všechna drátěná kola, která používáme pro naše úhlové brusky. Používáme pouze rovné štětiny drátěné kola na připevňovacích nástavcích a zemních mletí a všichni jsou malý průměr.

Přední část drátu se jedná o silné, zkroucené štětiny, takže to bude agresivní kolo. Toto je nejlepší typ drátěného kola pro těžké barvy a rzi.

Stejně jako ostatní kola mohou věci odletět z tohoto kola při vysokých rychlostech. Dráty se občas uvolní dostatečně tvrdě, aby se držely na pokožce. To není tak špatné, ale to by vás mělo povzbudit, abyste nosili ochranu očí. Nekupujte levná drátěná kola pro mlýnek na úhel. Vyzkoušeli jsme drátěná kola z přístavu Freight a kromě toho, že vás netrvají příliš dlouho, budou vás stříkat vodicími vlákny tak dlouho, dokud bude drátěné kolo trvat. Kromě toho, že je netolerantně otravný, je to také nebezpečné pro vás a kohokoli kolem vás, protože vlákna může tak snadno propíchnout pokožku (a určitě oční bulvy).

Testy skutečného světa: Co dělají tato broušení

Vzorek kola

Drátěné kolo snadno sundalo stupnici rzi. Pokud byste se chystali přilepit svařování nouzové opravy s prutem 6010/6011, pravděpodobně by to bylo dostatečně čisté pro proces svařování. Chtěli byste však holý, lesklý, čistý kov pro MIG nebo Tig. Drátěné kolo s ocelovými štětinami nebude dráždit ocel (i když by to mohlo „změkčit“ vzhled), ale může dráždit měkčí kovy, jako je hliník nebo mosazi.

Efekt drátu kola na rezavý kov, raději máme lesklý kov pro svařování, ale pro mnoho projektů si drátěné kolo sundá dostatek rzi, aby později provedl rozumnou práci.

Ukázka disku klapky úhlu

Disk klapky je v podstatě bezcenné pro odstranění rzi, pokud není jen flash rezavě. Měřítko přichází pomalu a nikdy se nečistíme holý kov, takže je to docela zbytečné použití.

Klopový kol na rezavý kov A chlopní kolo nestačí pro odstranění těžké rzi. Je vhodnější pro jemnější kovové broušení a dokončení.

Ukázka brusného kola úhlu

Dostaneme se přímo dolů na holý, lesklý kov. Toto kolo zanechalo v kovu docela těžké drážky. Nebude to vypadat dobře, ale pro funkční kus na tom nezáleží. Všimněte si, že jsme rozebrali důvody způsobené procesem koroze. To znamená, že jsme také snížili celkovou tloušťku obrobku na těchto místech. Obecně byste neměli brousit 1/8 ”hluboké jámy na materiálu 1/4”, protože snižujete sílu této oblasti na 1/8 “. Pravidelné brusné kolo je také skvělé pro mletí mlýnské stupnice, což je matně šedý „povlak“, který přichází na spoustu běžně dostupných kovů.

Účinek broušení na rezavý kov Broušený kolo je velmi efektivní při čištění rezavě na holý kov, ale má tendenci zanechat hrubý povrch a může mít za následek hodně odstranění materiálu, pokud nejste opatrní.

Broušení kola poté vzorek disku klapky

Nejprve jsme použili pravidelný broušený kolo a pak jsme ho přejeli s diskem klapky. Obrobku má stále trochu dráždivé, ale většina z těch mělkých byla „zbití“. Povrch je mnohem plynulejší na dotek než samotný broušení. Na rozdíl od vzorku pouze pro broušení by to vypadalo docela dobře s kabátem barvy. Produkční kus s naprosto hladkým povrchem (pomyslete na svařovaný nárazník ve stylu desky s hladkými rohy) by pravděpodobně použil méně agresivní brusné kolo (mělčí dráždivé) následované klapkovým kolem.

Pomocí broušení pak broušeného chlopní disk na kovu pomocí chlopně po hrubém broušení je ocel mnohem plynulejší.

Vzorek kola úhlu mlýnek

Toto je jen přímý střih s mezníkem. Při řezu si musíte dávat pozor na to, jak se řezaný kus pohybuje tak, aby se nepřipnul mezní kolo nebo kopal do kola, když padá. Pro kousky této velikosti a větší je bezpečnější používat kotlea, pásmo nebo hackerské kresby (to není tak špatné!). Toto kolo je 0.045 ”tlustý, takže to dělá o něco rychlejší, tenčí řez než silnější 1/8” (0.125 ”) kola. Snadněji se to také rozbije.

Účinek úhlu mlýnek na kovová kola by měl být použit pouze pro řezání. Nepoužívejte přední nebo zadní stranu kola pro řezání, nebo riskujete riziko oslabení kola a způsobujete, že se rozbije.

O AUTOROVI

Mike Johnson

Mike vyšel z lůna s Birfieldem v jedné ruce a hůlkou 6010 v druhé, připraven svařit jakoukoli kus stezky postižené oceli dohromady. Má rozbitý, zlomený a upravil různé soupravy, od Toyotas po Jeepy po Fords až po Chevies. Rád cestuje na dlouhé vzdálenosti po zemi a šťastně utratí každou noc v posteli vyzvednutí pod hvězdami.

Kola úhlové brusky, která potřebujete pro výrobu

Začínáme ve výrobě? Jedním z vašich nejužitečnějších nástrojů bude vaše praktická mlýnka. Můžete čistit rez a malovat, rozbít strusku svařování, odstranit kov a nakrájet věci. Takže jaká kola byste měli mít ve svém arzenálu a co dělají? Vybrali jsme čtyři nejlepší kola mlýnek na úhlu pro výrobu a podívali jsme se na to, co dělají na kus oceli.

Pokud děláte výrobu, potřebujete čtyři typy kol pro mlýnek na úhel. Jsou to standardní brusné kolo, chlopeň, mezní kolo a drátěné kolo. Pokud se posouváte na dno článku, můžete vidět, co každá z těchto kol dělá s kusem rezavého kovu.

Kola úhlové brusky jsou spotřebním materiálem: vydrží po určitou dobu a poté je musí být vyměněna. Experimentovali jsme s super levnými verzemi kol úhlu a zjistili jsme, že netrvají tak dlouho a nedrží pohromadě, stejně jako verze, které stojí trochu více. Zde je několik, které jsme vyzkoušeli a měli rádi:

Také se nám líbí produkty z Norton, Gemini a Milwaukee.

Broušení

Broušení kotouč s 7/8 „otvorem Arbor, můžete brousit s tímto brusným kotoučem kdekoli na obličeji nebo okrajem broušení.

Kolo úhlu brusky pro rychlé odstranění materiálu

Standardní brusné kolo je hlavně o rychlém odstranění kovu. Použijte broušení, pokud chcete rozdrtit svary, vyčistit řezy a připravit kov na svařování (protože k svařování potřebujete holý lesklý kov). Ze čtyř kol to odstraní materiál nejrychlejší. Produkuje také horké, velké jiskry. Ujistěte se, že jiskry nezasáhnou nic, na čem vám záleží. Jiskry se roztaví a vloží do skla, spálíte otvory do nějakého oblečení a mohou být na pokožce trochu bolestivé.

Broušení kol přicházejí v různých kruzích. Stejně jako brusný papír jsou nižší čísla (jako 40 obrže) hrubá a materiál odstraňují rychleji. Budeme varovat, že čím nižší je štěrk, tím větší, teplejší a bolestivější jsou jiskry. I když je to v pořádku, pokud pracujete na pracovním stole, broušení pod 4×4 v nepříjemné poloze může být velmi nepříjemné s kolami s nízkou štěrkou. I s typickým bezpečnostním vybavením je těžší chránit vaše tělo, vaše uši a oči před skákací jiskry, když jste pod vozidlem zaseknuty, takže pro tento typ práce navrhujeme vyšší drsné kolo pro tento typ práce. Stray Sparks může snadno ricochet a odrazit za obličejovou kombinací/brýle. Hlavní kolo bude trvat trochu déle, ale je to bezpečnější a pohodlnější.

1/4 „Silné brusné kolo pro rychlé odstranění materiálu Standardní broušení kol jsou ideální pro rychlé odstranění kovů pomocí mlýnku na úhlu. 1/4 „tlustá je pro většinu broušení kola docela standardní.

Standardní brusník úhlu GRINDING BRAYING WHELO. Ujistěte se, že se kola zapadnete do stráže mlýnku.

Nakupujeme broušená kola s úhlem mlýnky 5-10 najednou a toto množství může provádět většinu typických výrobních projektů na jednom nákladním vozidle.

Nízká drsná kola mohou nechat „škrábance“ ve vašem kovu. Opravdu hrubá broušená kola mohou také zanechat mírné otřepy na okraji vašeho obrobku. Obvykle tyto škrábance vyčistíme pomocí disk s chlopeň (níže) na postižených oblastech, dokud kov není hladký a lesklý.

Nejlepší kolo mlýnek na ostření sekačky a další nástroje

Toto je také kolo mlýnek na úhlu, které byste měli použít pro ostření sekaček, lopaty a další „tupé“ zahradní nástroje. Je snadné odstranit čepel sekačky, vložit ji do lavičky a zaostřit ji pomocí mlýnku na úhel. Často často dokončujeme kotoučem chlopně, abychom se ujistili, že je hladký.

Disk klapky je pro dokončení

Chlapné kolo pro jemnější kovové broušené disky jsou ideální, když chcete písčit se s mlýnkem úhlu. Mohou lehce zkosené okraje, odstranit otřepy a sundat ostré hrany z rohů.

Nejlepší broušení kol pro úhlové brusky

Broušená kola nahoře mají tendenci dlátovat materiál, na kterém pracujete, ale disk s klapkou vyhladí. Zatímco broušení je tvrdý kompozitní materiál, disk je v podstatě jen překrývající se obdélníky pískového papíru. Pokud byste měli spustit broušení přes okraj na kusu oceli, pak jste přejeli neht na tomto místě, chytil by to, protože broušení vytlačí materiál na jeho přední hraně. To je burr. Burry vypadají špatně a mohou být ostré. Snadno se naříznou nechráněné ruce. Disk klapky funguje skvěle pro vyčištění otřepů a zářícího drážkového kovu.

Disky klapky Debrujte kov a sundejte drsné hrany Použijte disky klapky pro jemnější kovové broušení.

Stejně jako standardní brusné kolo, přicházejí v různých kruzích. Stejně jako brusný papír jsou vyšší krupice pro jemnou práci a hrubé krupice jsou pro drsnější práci. K dokončení těžkého broušení používáme disky klapky. Disky klapky způsobují obrovský rozdíl v tom, jak vypadá váš hotový kus odstraněním otřepů a škrában.

Pokud kovová část, na které pracujete, bude zpracováno lidmi, doporučujeme použít disk klapky na exponovaných okrajích a rocích přinejmenším, aby se zabránilo nechráněným rukama v řezání zachycených a řezaných otřepů a ostrých okrajů.

Mezní kolo je pro řezání kovů

Tenký profil mezního kola je tenkost mezního kola, což je tak snadno proříznuté kovem. Tohle je.045 „tlustý.

Nejlepší kolo brusky úhlu pro řezání kovu

Cutoff Wheel s 7/8 „Arbor Cutoff Wheels s 7/8“ Arbor se hodí speciální rameno na úhlové brusky, které mají 5/8 „-11 závitový arbor.

Mezní kolo se používá pro řezání kovu. Můžete jej použít pro řezání svarů, řezání malých dílů z plechu nebo kovového plechu nebo zkrácení šroubů. Používáte pouze okraj kola, ne zadní nebo přední tvář. Ve skutečnosti použití obou obličeje oslabí kola Cuttoff, protože jsou tak tenká a vlákna, která drží kolo pohromadě, jsou tak odkrytá.

Řezací kola jsou výrazně tenčí než standardní broušení kol. Obvykle budete používat něco, co je buď 1/8 „nebo 0.045 „tlustý. To je 1/2 až 1/4 tak silné jako broušení 1/4 „. Vzhledem k jejich tenkosti a skutečnosti, že se proříznou pouze na okraji, mohou kov velmi rychle řezat.

Nejlepší kola pro kovové kola jsou také nejtenčí. Čím tenčí je však kolo, tím nebezpečnější jsou. Tenká řezací kola se snadněji ohýbají, a tak se snadněji rozbijí. Pokud pracujete na pracovní lavici v pohodlné poloze s dobře umístěným obrobkem, tenký mezní kolo je v pořádku. Pokud plánujete pracovat pod vozidlem v nepříjemné poloze, doporučujeme použít 1/8 „mezní kolo, které je trochu rigidnější a odolá odoláváním rozbití, pokud ztratíte rovnováhu nebo polohu.

Také nejnebezpečnější kolo brusky úhlu.

Mezní kola jsou skvělá pro výrobu, když potřebujete řezat kov, mezní kolo na vašem úhlu mlýnek rychle dokončí práci.

Zatímco mezní kolo je velmi, velmi šikovné, je to extrémně nebezpečné kolo, protože je tenké. Pokud se škubáte, ztratíte rovnováhu nebo jinak náhodně otočí mlýnek při používání tohoto kola, rozbije se. Projektily, které odlétají, by vám mohly zlomit nos, poškodit ruce, zranit kolemjdoucí atd. Udržujte obličej pryč od toho a ven z roviny spřádacího kola.

Rozbili jsme snad jedno nebo dvě standardní broušení 1/4 „broušení za několik let báječné práce, ale rozbili jsme mnoho mezních kol. Spousta výrobců má zranění z toho, že nenosí správné bezpečnostní vybavení nebo nepoužívá mezní kola nebezpečně. Jeden z nás má dokonce pěknou jizvu a nějaký brusný materiál trvale zabudovaný pod nehtem poté, co jeho ruku ovlivnil rozbitý mezní kolo a rozbil jeho neht. Je těžké získat vše nastaveno perfektně pro použití mezního kola na úhlové brusky, takže co nejlépe můžete a noste spoustu bezpečnostních zařízení.

Bezpečnostní brýle, obličejová maska, stráž mlýnek, těžké rukavice a žádné kolemjdoucí jsou nezbytné, když se roztočíte toto kolo. Doporučujeme nepoužívat mezní kolo, pokud nejsou oba konce vašeho materiálu správně podporovány. Jinak může závěsné kus přitisknout točení a rozbít ho. Místo toho by měla být použita pila na kotleta, jako je zkrácení délek hadiček nebo úhlu železa.

Drátěné kolo je pro čištění

Drátěné zadní kolo s 5/8 „Arbor máme rádi navléknuté altány pro drátěná kola, protože usnadňují zapínání a vypínání kola.

Nejlepší kolo brusky pro čištění barvy a rzi

Drátěná kola jsou vynikající pro odstranění povrchové rzi a barvy. Nejvíce abrazivní kola mají silné, zkroucené štětiny. Přímé a tenké štětiny jsou mnohem méně abrazivní, ale nejsou dostatečně agresivní, pokud potřebujete rychlé odstranění barvy a rzi. Ve skutečnosti jsou všechna drátěná kola, která používáme pro naše úhlové brusky. Používáme pouze rovné štětiny drátěné kola na připevňovacích nástavcích a zemních mletí a všichni jsou malý průměr.

Přední část drátu se jedná o silné, zkroucené štětiny, takže to bude agresivní kolo. Toto je nejlepší typ drátěného kola pro těžké barvy a rzi.

Stejně jako ostatní kola mohou věci odletět z tohoto kola při vysokých rychlostech. Dráty se občas uvolní dostatečně tvrdě, aby se držely na pokožce. To není tak špatné, ale to by vás mělo povzbudit, abyste nosili ochranu očí. Nekupujte levná drátěná kola pro mlýnek na úhel. Vyzkoušeli jsme drátěná kola z přístavu Freight a kromě toho, že vás netrvají příliš dlouho, budou vás stříkat vodicími vlákny tak dlouho, dokud bude drátěné kolo trvat. Kromě toho, že je netolerantně otravný, je to také nebezpečné pro vás a kohokoli kolem vás, protože vlákna může tak snadno propíchnout pokožku (a určitě oční bulvy).

Testy skutečného světa: Co dělají tato broušení

Vzorek kola

Drátěné kolo snadno sundalo stupnici rzi. Pokud byste se chystali přilepit svařování nouzové opravy s prutem 6010/6011, pravděpodobně by to bylo dostatečně čisté pro proces svařování. Chtěli byste však holý, lesklý, čistý kov pro MIG nebo Tig. Drátěné kolo s ocelovými štětinami nebude dráždit ocel (i když by to mohlo „změkčit“ vzhled), ale může dráždit měkčí kovy, jako je hliník nebo mosazi.

Efekt drátu kola na rezavý kov, raději máme lesklý kov pro svařování, ale pro mnoho projektů si drátěné kolo sundá dostatek rzi, aby později provedl rozumnou práci.

Ukázka disku klapky úhlu

Disk klapky je v podstatě bezcenné pro odstranění rzi, pokud není jen flash rezavě. Měřítko přichází pomalu a nikdy se nečistíme holý kov, takže je to docela zbytečné použití.

Klopový kol na rezavý kov A chlopní kolo nestačí pro odstranění těžké rzi. Je vhodnější pro jemnější kovové broušení a dokončení.

Ukázka brusného kola úhlu

Dostaneme se přímo dolů na holý, lesklý kov. Toto kolo zanechalo v kovu docela těžké drážky. Nebude to vypadat dobře, ale pro funkční kus na tom nezáleží. Všimněte si, že jsme rozebrali důvody způsobené procesem koroze. To znamená, že jsme také snížili celkovou tloušťku obrobku na těchto místech. Obecně byste neměli brousit 1/8 ”hluboké jámy na materiálu 1/4”, protože snižujete sílu této oblasti na 1/8 “. Pravidelné brusné kolo je také skvělé pro mletí mlýnské stupnice, což je matně šedý „povlak“, který přichází na spoustu běžně dostupných kovů.

Účinek broušení na rezavý kov Broušený kolo je velmi efektivní při čištění rezavě na holý kov, ale má tendenci zanechat hrubý povrch a může mít za následek hodně odstranění materiálu, pokud nejste opatrní.

Broušení kola poté vzorek disku klapky

Nejprve jsme použili pravidelný broušený kolo a pak jsme ho přejeli s diskem klapky. Obrobku má stále trochu dráždivé, ale většina z těch mělkých byla „zbití“. Povrch je mnohem plynulejší na dotek než samotný broušení. Na rozdíl od vzorku pouze pro broušení by to vypadalo docela dobře s kabátem barvy. Produkční kus s naprosto hladkým povrchem (pomyslete na svařovaný nárazník ve stylu desky s hladkými rohy) by pravděpodobně použil méně agresivní brusné kolo (mělčí dráždivé) následované klapkovým kolem.

Pomocí broušení pak broušeného chlopní disk na kovu pomocí chlopně po hrubém broušení je ocel mnohem plynulejší.

Vzorek kola úhlu mlýnek

Toto je jen přímý střih s mezníkem. Při řezu si musíte dávat pozor na to, jak se řezaný kus pohybuje tak, aby se nepřipnul mezní kolo nebo kopal do kola, když padá. Pro kousky této velikosti a větší je bezpečnější používat kotlea, pásmo nebo hackerské kresby (to není tak špatné!). Toto kolo je 0.045 ”tlustý, takže to dělá o něco rychlejší, tenčí řez než silnější 1/8” (0.125 ”) kola. Snadněji se to také rozbije.

Účinek úhlu mlýnek na kovová kola by měl být použit pouze pro řezání. Nepoužívejte přední nebo zadní stranu kola pro řezání, nebo riskujete riziko oslabení kola a způsobujete, že se rozbije.

O AUTOROVI

Mike Johnson

Mike vyšel z lůna s Birfieldem v jedné ruce a hůlkou 6010 v druhé, připraven svařit jakoukoli kus stezky postižené oceli dohromady. Má rozbitý, zlomený a upravil různé soupravy, od Toyotas po Jeepy po Fords až po Chevies. Rád cestuje na dlouhé vzdálenosti po zemi a šťastně utratí každou noc v posteli vyzvednutí pod hvězdami.