Nejlepší recenze Trimmer String Trimmer 2023 – plyn, bezdrátový a elektrický. John Deere Weed Wacker

John Deere Weed Wacker

Rychlá max nabídka :: deaktivována = „Uživatel.Pivot.typ != ‚online‘ || uživatel.Pivot.postavení != ‚schváleno‘ || současný_lot.Stav ‚prodáno‘ || současný_lot.Stav ‚Nenositel‘ „_applyMoneyFormat (navrhovaný_proxy_bid / 100, měna.název)

Toto je nadcházející aukce. Sledujete tuto aukci. Kliknutím výše budete informováni, když je aukce otevřena pro nabízení.

Prodejce se rozhodl skrýt nabídkovou historii před přístupem veřejnosti. Máte.li jakékoli dotazy, kontaktujte prodejce.

Akce

Postavení polohy:

Prodejce

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Kontaktujte technickou podporu Aucto telefonicky na čísle 1-844-326-7310 nebo e-mailem na technickém@aucto.com

Podmínky nabídky

Podmínky těchto uchazečů (tyto „Pojmy nabídky“) řídit váš přístup a používání www.Aucto.com (The „Stránka“ nebo „Webová stránka“), provozované společností Aucto Inc. (společně s jeho přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, „Aucto“, „my“, „náš“ nebo „nás“) a služby v nich uvedené. Podmínky těchto uchazečů jsou navíc k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Aucto, podmínkách webových stránek Aucto, podmínek jakéhokoli prodejce a podmínek jakékoli jiné dohody, které můžete mít s Aucto pro produkty, služby nebo jinak. V případě konfliktu mezi podmínkami těchto uchazečů a jakoukoli jinou dohodou bude druhá dohoda ovládat. Vy, uživatel, přijmete podmínky těchto uchazečů pomocí webu a/nebo kliknutím níže, okamžitě po takovém přijetí ( „Datum účinnosti“).

I. Definice.

(A) „Nepříjemná nabídka“ Znamená nabídku, kterou automaticky zadala nabídková technologie společnosti Aucto jménem uchazeče až do maximální nabídky uchazeče.

(C) „Max nabídka“ Znamená nejvyšší částka zadaná uchazečem, který je uchazeč ochoten zaplatit za hodně v aukci nebo aukci webového vysílání.

(F) „Služby“ prostředky (i) procházení webu; ii) komunikace s prodejci; (iii) nabízení v aukcích a aukcích webových vysílání po schválení prodejců; (iv) nákup položek na prodej; (v) pomocí portálu nabídkového portálu Aucto k řízení nabídek, nákupů, plateb a zásilek; a (vi) pomocí distributora plateb společnosti Aucto zaplatit za nákupy.

(G) „Účet ověřeného uchazeče“ znamená nákupní účet, který je ověřen Aucto po obdržení platné a přijaté kreditní karty. Držitelé účtu ověřených nabídkových uchazečů si mohou zakoupit položky z trhu Aucto a zaregistrujte se pro online aukce a aukce webových vysílání.

Ii. Přístup k účtu a uživateli.

(a) Chcete.li získat přístup a používat služby, musíte na webu obsahovat účet ověřeného nabídky, v souladu s podmínkami webových stránek Aucto a podléhajícím se podmínkami webových stránek Aucto webové stránky. Jakýkoli odkaz na uživatelský účet na smluvních podmínkách webových stránek AUCTO zahrnuje také ověřené účty nabídkových nabídek.

b) Aucto si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit všechny nebo část služeb podle svého výhradního uvážení; s upozorněním nebo bez předchozího upozornění.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že schopnost společnosti Aucto poskytovat služby může být bráněna nebo přerušena technickými problémy způsobenými v důsledku problémů s připojením k internetu, chybami na webových stránkách Aucto, sítě, technologie, serverů, softwaru a hardwaru nebo chyb způsobených Aucto’s Personál aukčního kontroléru („Technické poruchy“). Za žádných okolností bude Aucto odpovědný za uchazeče, jeho přidružené subjekty nebo jakoukoli třetí stranu za jakékoli škody, skutečné nebo vnímané, způsobené technickými poruchami.

Iii. Schválení prodejce.

(a) Každý prodejce, který hostuje online aukci a/nebo aukci webového vysílání na webu, si vyhrazuje právo přezkoumat profily uchazečů a přijmout nebo odmítnout uchazeče, aby se účastnili své akce na základě výhradního uvážení prodávajícího.

(b) Každý prodejce si vyhrazuje právo požádat o další informace nebo peněžní vklad jako podmínku pro schválení uchazeče o účast na jejich prodejní akci.

IV. Umístění nabídek.

(a) Po schválení prodávajícího mohou uchazeči uvést nabídky na pozemky, které si chtějí koupit v aukcích online nebo aukcí webových vysílání. V době vypršení aukce bude uchazeč s nejvyšší nabídkou na každou šarži považován za vítězný uchazeč, čeká na schválení od prodejce.

(b) Maximální nabídku můžete v online aukci nebo aukci webového vysílání umístit maximální nabídku. Když umístíte maximální nabídku, nabídkového technologie Aucto automaticky umístí na to, že se za vás zabereš, na tuto pozemek až po maximální nabídku.

(c) Online aukce na Aucto mohou mít prodloužení času. Pokud je nabídka umístěna na poslední chvíli před vypršením doby vypršení tohoto pozemku, bude nabídková doba na této pozemku prodloužena po předem stanovenou dobu.

(d) V aukci webového vysílání bude Aucto sdělit přední online nabídku prodávajícímu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli nabídka, kterou uvedete, podléhá schválení prodejce. Prodávající si vyhrazuje konečné právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku sdělenou Aucto vaším jménem.

e) Jakmile je nabídka uložena, je považována za konečnou a závaznou. Uchazeč nesmí odstranit ani zrušit umístěnou nabídku bez výslovného povolení od prodejce.

(f) Podaní nabídky na hodně uchazeč uznává a souhlasí s tím, že dodržuje všechny podmínky stanovené v této dohodě a podmínkách prodávajícího.

g) Prodejce se může rozhodnout zveřejnit výsledky aukce v době vypršení aukce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nabídky umístěné u vás na webu mohou být viditelné pro veřejnost na Aucto.com.

(h) Berete na vědomí, že z webu může být odstraněna aukční událost nebo šarži na prodej a vyloučena z prodeje na základě výhradního uvážení prodávajícího.

PROTI. Dohody o nákupu a prodeji; Zřeknutí se odpovědnosti.

(a) Pokud jste vítězný uchazeč v jakékoli aukci, nebo pokud si zakoupíte položku z webu, uzavřete přímo do smlouvy o nákupu a prodeji přímo s prodejcem. Vy jako uchazeč předpokládáte veškerá rizika a odpovědnost spojená s jakoukoli dohodou, kterou uzavřete s prodejcem na webu.

(b) Aucto nemá kontrolu nad položkami prodanými na webu a Aucto nekontroluje ani nevyhodnocuje stav, kvalitu nebo původ prodaných položek nebo ověřuje nároky, které každý prodávající týká jeho položek uvedených k prodeji na webu.

(c) Aucto nemá kontrolu nad podmínkami upravujícími každou prodejní akci stanovenou prodejci na webu ( „Podmínky prodejce“).

(d) Aucto není prodávajícím na webu a není stranou žádné smlouvy o nákupu a prodeji, do které uzavřete s jakýmkoli prodejcem na webu.

(e) Aucto se výslovně zříká jakékoli záruky jakéhokoli druhu, výslovného nebo předpokládaného, ​​na jakékoli položky uvedené k prodeji na webu. Všechny položky by měly být zváženy ve stavu „As-IS, kde je“, pokud prodejce není uvedeno jinak.

(b) Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakákoli položka, na kterou nabízíte nebo zakoupíte na webu, může podléhat následujícím poplatkům; Kromě částky nabídky: (i) daně (definované níže); ii) Poplatky za přepravu, manipulaci a odstranění účtované prodejcem; (iii) prémie kupujícího účtovaná prodejcem a uvedená na stránce položky na webu; Nebo prémii kupujícího Aucto, účtované společností Aucto a uvedeno na stránce položky na webu; a (iv) všechny ostatní poplatky uvedené v podmínkách prodávajícího a/nebo na stránce položky na webu.

(c) Budete výhradně odpovědní a zaplatíte a zaplatíte, když jsou splatné, pokud jde o prodej, používání, převod, spotřební daně, DPH nebo jiné federální, státní, místní nebo zahraniční daně, povinnosti, tarify, poplatky nebo jiné posouzení (a související úroky a sankce ) (společně, „Daně“) použitelné na vaše činy nebo opomenutí související s používáním webu, včetně, ale nejen na váš nákup a/nebo prodej zařízení a/nebo zboží prostřednictvím webu. Tímto souhlasíte s tím, že budete odškodnit, bránit a zadržet neškodné Aucto z jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti za úhradu takových daní.

(d) Prodejci mají možnost využít platební brány Aucto k zpracování plateb. S Aucto Payment Gateway budou mít kupující možnost platit přes převod drátu nebo kreditní karty (Visa, MasterCard, Discover nebo American Express). Placení prostřednictvím kreditních karet bude k dispozici pouze za objednávky pod 5000.

Vii. Platba prémie kupujícího Aucto.

a) Některé položky dostupné na prodej na webu mohou podléhat prémii kupujícího AUCTO. V případě potřeby bude částka prémie Aucto kupujícím jasně zobrazena, když na položku vložíte nabídku nebo přidáte položku do košíku.

(b) Prémiové prémii jakéhokoli kupujícího AUCTO bude fakturováno spolu s vaším nákupem a je splatné okamžitě po obdržení faktury.

(c) Prémie kupujícího Aucto se automaticky vyplatí Aucto, když uchazeč provede platbu prodávajícímu pomocí distributora plateb společnosti Aucto. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zaplatíte Aucto Premium Aucto kupujícím. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že splatná prémie za kupujícího AUCTO bude automaticky odečteno z platby, kterou provedete prodávajícímu.

(d) Pokud se daně vztahují na prémii kupujícího Aucto, budou přidány do faktury Aucto pro prémii kupujícího.

Viii. Povinnosti uchazeče.

(a) Souhlasíte s tím, že splníte všechny povinnosti stanovené na webových stránkách AUCTO, podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za provedení jakékoli due diligence na jakékoli položce, kterou vám přejete nabídnout nebo nakupovat na webu.

(c) Podat nabídku na událost ve stylu aukce, nabídku na nákup nebo se zavázala koupit položku na webu je právně závaznou povinností. Pokud jste úspěšný kupující, souhlasíte s tím, že zaplatíte částku vaší nabídky, plus všechny příslušné daně a poplatky a prémii jakéhokoli kupujícího, v čase a způsobu určeném prodávajícím a jak je uvedeno v tomto dokumentu.

d) Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky prodávajícího, jak je zveřejněno na každé konkrétní dražbě, likvidaci nebo prodeji, a se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Pokud se vám nezaplatí jakékoli dlužné částky, může Aucto podle svého uvážení dočasně nebo trvale ukončit svůj uživatelský účet a/nebo zamítáte přístup na web a Aucto si výslovně vyhrazuje právo vykonávat všechna a všechna práva a pronásledovat jaká a všechna právní prostředky, které může mít, v souladu nebo spravedlnosti.

e) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto nebude kdykoli jednat jako agent jménem jakéhokoli uchazeče nebo prodávajícího.

(f) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto monitoruje historii nabídky nabídek, historii přihlášení, adresu IP a další historii prohlížení, kterou může prodávajícímu zpřístupnit na vyžádání.

Ix. Modifikace.

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo změnit podmínky těchto uchazečů, naše produkty, služby nebo jakýkoli jiný obsah webu, kdykoli a podle našeho výhradního uvážení. Nezavážíme se však aktualizovat takové materiály. Jakákoli změna, úprava nebo změna bude účinná ihned po zveřejnění webových stránek a vzdáte se jakéhokoli práva, které budete možná muset obdržet konkrétní oznámení o takové změně, úpravě nebo změně. Často zkontrolujte podmínky těchto uchazečů a všechny příslušné zásady k pochopení podmínek, které se vztahují na vaše používání webu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto uchazečů nebo s jakýmkoli změnou, úpravou nebo změnou, musíte přestat používat web a služby. Vaše pokračující používání webu nebo jakékoli služby z Aucto po zveřejnění jakýchkoli změn, úprav nebo změn představuje vaše přijetí.

X. Vládní zákon; Místo.

Podmínky těchto uchazečů se řídí a vykládá podle zákonů státu Ohio bez ohledu na jakékoli konflikty zákonů. Jakékoli nároky nebo spory týkající se podmínek těchto uchazečů budou vyslechnuty výhradně u státních soudů státu Ohio, Fulton County nebo v U.S. Okresní soud, Severní okres Ohio a strany, které se dosud souhlasí s výhradní osobní jurisdikcí místa konání u tohoto soudu. Strany se vzdávají jakékoli obrany založené na fórech, které nejsou kombinované, nedostatek jurisdikce a tím se vzdávají soudního řízení porotou.

Xi. Smíšený.

Nebudete postoupit žádná ze svých práv ani delegovat žádnou ze svých povinností nebo povinností podle podmínek těchto uchazečů, ať už podle zákona nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Aucto. Nadpisy v podmínkách tohoto uchazeče jsou pouze pro informaci a neovlivňují interpretaci podmínek těchto uchazečů. Žádná agentura, partnerství, společný podnik nebo pracovní vztah není zamýšleno nebo vytvořena podmínkami těchto uchazečů. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek tohoto uchazeče považováno za neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli ohledu, strany se dohodnou na tom, že takové období nebo ustanovení bude považováno za upraveno v rozsahu nezbytném k tomu, aby jeho vymáhání bylo povoleno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a zbývající část. z podmínek těchto uchazečů a všech ostatních ustanovení této smlouvy. Žádné selhání nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva za podmínek těchto uchazečů nesmí být nefungováno jako vzdání se takového práva a žádné jediné nebo částečné cvičení takového práva nesmí brání jakémukoli jinému nebo dalšímu vykonávání takového práva nebo jiného práva. Ustanovení podmínek těchto uchazečů bude závazná a budou mít ve prospěch stran, jejich dědici, nástupci a povolené postoupení.

Nejlepší recenze Trimmer String Trimmer 2023. plyn, bezdrátový a elektrický

Ať už tomu říkáte plevel jedlík, wacker plevelů, zastřihovač plevelů nebo něco jiného, ​​zastřihovače strun mají stejný základní koncept. linie Trimmer dostatečně rychle, aby se tipy pro snížení trávy. Zeptejte se náhodného vzorkování pěti lidí a pravděpodobně vám řeknou pět různých modelů pro nejlepšího zastřihovače řetězců. Požádali jsme náš ne-tak-náhodný tým, aby se ponořil a nabídl svá doporučení pro všechno od majitelů domů s malými trávníky až po profesionální posádky péče o trávník.

Celkově nejlepší zastřihovač strun pro profesionály

Echo X-Series String Trimmer SRM-2620T

Celkově je tu spousta debat o nejlepším zastřihovači plynového řetězce a Echo se v něm neustále objevuje s jejich modelem SRM-2620/2620T. Jediným rozdílem mezi nimi je model „T“ má 2: 1 s vysokým torque a obecně doporučujeme, aby jeden pro profesionální použití.

Tento model vyvažuje všechny věci dobře. 25.Motor 4cc udržuje váhu přiměřenou (12.5 liber suchý) a je neustále snadné začít. Pokud jde o poměr výkonu k hmotnosti, je 2620T stejně dobrý, jak se dostane. Drží necelých 21 uncí paliva, má pevné runtime. Je to také vysoce manévrovatelné a úzký stráž vám dává skvělé výhledy na 17palcovém řezaném řádku. Jako bonus přidané, rychlostní krmení 400 hlavy usnadňuje změny linky.

Cena: 389.99 (359.99 pro 2620)

Celkově nejlepší zastřihovač strun pro majitele domů

Ego Powerload String Trimmer s řádkem IQ ST1623T

Pro majitele domů je to docela snadné volání, abyste přepnuli na systém napájený baterií, pokud je ve vašem rozpočtu. Ego důsledně vydává některé z nejvýkonnějších a nejnižších vibračních řetězců na trhu.

Ještě lepší je, že mají tendenci vést technologický vývoj a znovu posunuli bar vpřed s ST1623T. Je vybaven Powerload. technologií, která vám umožní načíst linku snadněji než kdy jindy. Stačí namáhat nový řádek k polovině bodu v hlavě, stiskněte tlačítko Powerload a automaticky se navíjejí.

K dispozici je také řádek IQ. Jedná se o automatický systém krmení, který udržuje vaši linku na 16 palcích, aniž byste museli narazit hlavu, když jdete. Házejte do teleskopické hřídele z uhlíkových vláken a je docela snadné pochopit, proč je to naše volba jako nejlepšího zastřihovače pro majitele domů.

Cena: 197 holá, 299 se 4.0ah baterie a nabíječka

Nejlepší plynový řetězec řetězec

STIHL Professional String Trimmer FS 91 R

Echo’s 2620T byl naším výběrem pro nejlepší celkový profesionální zastřihovač řetězců a jako plynový model je to zjevně nejlepší zastřihovač plynového řetězce v naší knize také. Nedaleko je Stihlův pracovní kůň. FS91. Toto 16.5palcový motor Trimmer 28 ccm má dostatek energie pro oříznutí trávníků a dokonce vidí nějakou práci na farmě a ranči. Zároveň jeho 12.Suché hmotnosti 1 liber se snadno spravuje a její 24-uncová palivová nádrž nabízí působivý čas spouště.

Rozsáhlá prodejce a servisní síť STIHL je samozřejmě hlavním plusem vlastnictví svých produktů. Pokud potřebujete pravidelnou údržbu nebo mimo šanci, váš zastřihovač nečekaně potřebuje opravu, můžete ji rychle dostat zpět do hry.

Nejlepší bezdrátový zastřihovač poháněných baterií

Husqvarna 520Ilx Battery-Poing String Trimmer

Husqvarna’s 520ILX je postaven pro profesionální a velké nemovitosti, je bezdrátový zastřihovač řetězců napájeného baterií, který by měl být na vašem radaru. Jeho výkon má pravdu pro zasažení trávníků na trávníku a my se nám líbí tlačítko Reverzní směr uvolnění zamotané trávy.

Jsou to i další vlastnosti, které ji odlišují. Holý zastřihovač váží jen 6.6 liber a přidání baterie ji udržuje dobře pod 10-librovou značkou. Je to jeden z nejlehčích, nejvíce vyvážených zastřihovačů, které můžete získat s profesionálním sestavením.

Odtud má extrémně nízké vibrace a přestože hladina hluku není nejnižší, co jsme testovali, jeho tón je mnohem méně dráždivý než jiné modely.

Husqvarna má model 525Ilx, který je o něco vyšší v potravinovém řetězci, ale 520 je o 100 méně a za tuto cenu ho budeme pokračovat, dokud už nebudeme nemůžeme.

Cena: 299.99 holý nástroj, 749.99 Kit

Nejlepší zastřihovač elektrických řetězců

Příloha Ryobi Elektrická řetězec RY41135

Jen proto, že dáváte přednost zapojení pro sílu. V blízkém rozhodnutí Ryobi vyjadřuje Kobalt v bitvě o 10-ampérní, 18palcové možnosti. Kromě stejné síly a řezání řádků jsou oba zastřihovače také schopné a přiměřeně nízká hmotnost. To, co tlačí Ryobi do sloupce výhry jako nejlepšího zastřihovače elektrického řetězce, je jeho snadná hlava načtení, díky které je jedna z nejvíce frustrujících částí vlastnictví zastřihovače strun snáze řešit.

Nejlepší zastřihovač řetězců pro velké plochy

Echo X-Series Brushcutter SRM-2620U

Nejlepší zastřihovač strun pro velké plochy, kde sekačky nemohou jít, musí splňovat několik kvalifikací: musí mít vynikající běh, velký řezací řádek a (podle našeho názoru) musí být design kliky na kole kola.

Vezměte si náš nejlepší profesionální výběr, přidejte popisovač kol a postroj a získáte kartáčku Echo SRM-2620U. Má stejný motor a zastřihovač, ale vyměňuje D druhy pro větší podporu, kterou design na kole nabízí, a zároveň vám poskytne stejný výkon s designem, který je mnohem snazší zvládnout po delší dobu.

Nejlepší zastřihovač řetězců pro zarostlé oblasti

Frézy štětce Husqvarna 545fr

Pokud se zabýváte velkým množstvím přerůstání, buďte připraveni si vzít čas. V tomto scénáři doporučujeme zastřihovač popisovačů kol, který je schopen používat hlavu kartáčovače, když je to opravdu tvrdé. Doporučujeme také jít s větším motorem.

Když potřebujete štětce, který neví, kdy přestat, naší nejlepší volbou jako nejlepším zastřihovačem pro přerůstání je Husqvarna 545fr. Má výkonný 45.Motor 7cc, který je šťastný pomocí ozdoby hlavy, trávníky nebo řezání štětce. Od vysoké trávy po sazenice je to efektivní způsob, jak ve spěchu vyčistit oblasti. Hodit do pohodlného postroje, kliky na kola a snadné startu s vibracemi, a to je pro nás snadné doporučení.

Nejlepší linka Trimmer String

Echo Black Diamond String Trimmer Line

Není pochyb o tom, že v této sekci (i v naší vlastní kanceláři) zahájím argument, ale nejlepší linií zastřihovače řetězce je černá diamantová linka Echo. Je hustší než mnoho základních linií venku a kombinující se s ostrým bodovaným čtvercovým zvratem, aby bylo efektivnější při řezání pro jeho velikost. K dispozici v 0.095 palců a 0.Velikosti 105 palců, je to skvělé pro téměř jakýkoli zastřihovač a je to fantastická volba pro možnosti napájené baterií.

Nejlepší značka zastřihovače řetězce

Pokud poslední část zahájila argument, tento začne to všestrannou rvačku. Pokud jde o pokrytí celého rozsahu řetězců, Echo, Husqvarna a Stihl jsou také důsledně součástí rozhovoru s jinými značkami, jako jsou Makita a Redmax. Hodit ve značkách všech baterií, jako je Milwaukee a Greenworks Commercial a krajina, mohou být matoucí.

Podle našeho názoru je Husqvarna tou nejlepší celkovou značkou zastřihovače strun. Mají širokou škálu, která pokrývá majitele domů prostřednictvím profesionálů, plynu a baterie a trávníku proříznutím štětcem lesnictví lépe než kdokoli jiný. Zatímco Stihl nastavuje standard pro servisní sítě prodejců, Husqvarna dělá skvělou práci, když se projevuje blízko domova.

Nejlepší průvodce nákupem řetězce. to, co hledáme

Plyn vs baterie vs. elektrické řetězové oříznutí

Výběr zdroje napájení řetězce zastřihovače má hodně společného s vyvažovacím výkonem, pohodlím a cenou.

Plyn nabízí nejvíce energie a když vám dojde palivo, vyplnění trvá jen několik minut. Na druhou stranu jsou hlasité, vyžadují údržbu, potřebují směs oleje a plynu a produkují emise.

Vystřihovače řetězců poháněných baterií mají nižší hluk, žádné emise a velmi málo údržby. Navíc, dnešní výkon může odpovídat motoru 30 ccm se zhruba stejným runtimeem jako nádrž na plyn. Ořizovače bezdrátových strun však mohou být dražší a nabíjení baterie může v některých případech trvat několik hodin.

Elektrické zastřihovače řetězců mají výhody bateriových poháněných s přidanými bonusy za to, že stojí méně a mají téměř nekonečný runtime. Obvykle však nedosahují tak vysoko na výkonech, a vy jste uvízli tažením prodlužovacího kabelu po celém trávníku.

Velikost linky řetězce

Většina zastřihovačů strun je ohodnocena někde mezi 0.080 a 0.105palcová linka s okrajovými možnostmi pod a nad tímto rozsahem (jeden zastřihovač řetězce dokonce používá vazby na zip, ale nedoporučujeme ji).

Obecně řečeno, linie menšího průměru nezpůsobuje tolik poškození předmětů, které zasáhnou, jako je barva na vnějších stěnách, dřevo na pergole nebo zavlažovací trubky. Rovněž získá nejvíce běhu z ořízků poháněných baterií. Jak stoupáte v průměru, linie se stává destruktivnějším a méně energeticky efektivnějším, zatímco v těžkých podmínkách drží lépe.

Pro menší trávníky, 0.Linie 080 palců je skvělá pro udržení vaší trávy pod kontrolou, má vynikající běh pro bateriové oříznutí řetězců a umožňuje vám dát více řádku na hlavu ve srovnání s většími průměry. Toto je minimální velikost řádku, kterou doporučujeme ve většině případů.

0.Linie 095 palce je skvělá všestranná kombinace pro rychlé řezání, mírné riziko poškození kolaterálu a solidní běh pro bezdrátové oříznutí. Pro většinu bezdrátových ořízků je to tak silné, jak doporučujeme jít, i když některé modely Pro jsou v pořádku, pohybují se o krok.

Pro profesionální posádky, farmu a ranč a další velké nemovitosti 0.Linka 105 palců je způsob, jak jít. Rychle vyčistí přerůstání a trávy silnějšími stonky, zatímco drží hodně zneužívání. Točí více energie, aby to bylo více energie, a pravděpodobně potřebujete motor 30 ccm, aby jej nejúčinnější využil. Pokud uvažujete o možnostech napájeného baterií, doporučujeme pouze 0.105palcová linka pro špičkové profesionální modely speciálně navržené pro to.

Řezání řádku

Řezání řádku je průměr kryty vaší čáry. U menších trávníků je 13-14 palců v pořádku, zvláště když používáte sekačku, která se může přiblížit k hranám krajiny. 15-16 palců je dobrý všestranný průměr, zatímco profesionální posádky a majitelé velkých nemovitostí získávají maximum z 17 palců nebo více.

Hmotnost

Hmotnost zastřihovače strun je velká úvaha. Čím více váhy je na konci, tím více záda musí pracovat, aby vám pomohla pracovat s tím. Ramenní popruhy ohromně pomáhají, zejména pro největší plynové jednotky a některé bezdrátové modely přicházejí také s jedním.

Ve většině případů vyberte nejlehčí zastřihovač strun, který má výkon pro vaši nejtěžší práci s kvalitou sestavení, která vám vydrží mnoho let.

Vibrace

Vibrace se zaměřily na střed s vysoce výkonnými bezdrátovými řetězci. Všechny plynové motory mají alespoň nějaké vibrace a většina lidí o tom moc nemyslela. To je stále případ plynu, ale bezdrátové a elektrické řetězové oříznutí se velmi liší v tom, kolik vibrací vytvářejí. V mnoha případech pomáhá přesun motoru na hlavu snižovat vibrace hnacího hřídele, i když to posouvá část hmotnosti od vašich paží.

Funkce

Z velké části není tu spousta dalších funkcí, které by se mohly hledat na zastřihovačích plynu a střídavých elektrických řetězců. Modely bez kartáčovských baterií však mohou mít několik, které mohou otočit vaše rozhodnutí o nákupu tak či onak. Zde je několik, na které je třeba sledovat:

  • Schopnost připojení (všechny typy výkonu)
  • Více rychlostí (včetně automatických režimů)
  • Reverzní rotace, aby rozmotala vysokou trávu
  • Rychlejší škrticí klapku
  • Kompatibilita s jiným vybavením péče o trávník a elektrickými nářadími

Hodnota

Máme velkou hodnotu. získání nejvíce třesku za naši babku je na našem seznamu vždy vysoko. Nejde jen o to, co nejlevnější zastřihovač strun můžete získat. Jde o splnění vašich nejvyšších priorit a přichází pod rozpočtem.

Proč můžete důvěřovat recenzím nástrojů pro nástroje

Někdy se podívejte na stránku „recenze“ a nemůžete zjistit, zda skutečně testovali nástroje, nebo zda jen „doporučují“ nejlepší prodejce Amazon? To jsme my. Nebudeme nic doporučit, pokud bychom to sami sami nepoužili a je nám jedno, kdo je primárním prodejcem. Je to všechno o tom, jak vám dát legitimní doporučení a náš čestný názor na každý produkt.

Od roku 2008 jsme v podnikání zahrnují nástroje, psaní recenzí a podávání zpráv o průmyslových zprávách ve výstavbě, automobilovém průmyslu a péči o trávník. Naši pro recenzenti pracují v obchodech a mají dovednosti a zkušenosti, aby věděli, zda nástroje mohou dobře fungovat v terénu.

Každý rok přinášíme a kontrolujeme více než 250 jednotlivých produktů. Náš tým položí naše ruce na stovky dalších nástrojů na mediálních akcích a veletrzích po celý rok.

Konzultujeme s inovátory v technologii a navrhování nástrojů, abychom získali širší pochopení toho, kam se tyto produkty hodí a jak fungují.

Pracujeme s více než dvěma desítkami profesionálních dodavatelů po celých Spojených státech, kteří pro nás kontrolují produkty na reálných pracovních stránkách a konzultují s námi o metodách testování, kategorií a vážení.

Letos poskytneme více než 500 kusů nového obsahu pro naše čtenáře. včetně objektivních hodnocení jednotlivých nástrojů a produktů.

Konečným výsledkem jsou informace, kterým můžete důvěřovat kvůli redakčnímu, vědeckému a skutečnému odborné zkušenosti.

Nejlepší recenze Trimmer String Trimmer 2023. plyn, bezdrátový a elektrický

Ať už tomu říkáte plevel jedlík, wacker plevelů, zastřihovač plevelů nebo něco jiného, ​​zastřihovače strun mají stejný základní koncept. linie Trimmer dostatečně rychle, aby se tipy pro snížení trávy. Zeptejte se náhodného vzorkování pěti lidí a pravděpodobně vám řeknou pět různých modelů pro nejlepšího zastřihovače řetězců. Požádali jsme náš ne-tak-náhodný tým, aby se ponořil a nabídl svá doporučení pro všechno od majitelů domů s malými trávníky až po profesionální posádky péče o trávník.

Celkově nejlepší zastřihovač strun pro profesionály

Echo X-Series String Trimmer SRM-2620T

Celkově je tu spousta debat o nejlepším zastřihovači plynového řetězce a Echo se v něm neustále objevuje s jejich modelem SRM-2620/2620T. Jediným rozdílem mezi nimi je model „T“ má 2: 1 s vysokým torque a obecně doporučujeme, aby jeden pro profesionální použití.

Tento model vyvažuje všechny věci dobře. 25.Motor 4cc udržuje váhu přiměřenou (12.5 liber suchý) a je neustále snadné začít. Pokud jde o poměr výkonu k hmotnosti, je 2620T stejně dobrý, jak se dostane. Drží necelých 21 uncí paliva, má pevné runtime. Je to také vysoce manévrovatelné a úzký stráž vám dává skvělé výhledy na 17palcovém řezaném řádku. Jako bonus přidané, rychlostní krmení 400 hlavy usnadňuje změny linky.

Cena: 389.99 (359.99 pro 2620)

Celkově nejlepší zastřihovač strun pro majitele domů

Ego Powerload String Trimmer s řádkem IQ ST1623T

Pro majitele domů je to docela snadné volání, abyste přepnuli na systém napájený baterií, pokud je ve vašem rozpočtu. Ego důsledně vydává některé z nejvýkonnějších a nejnižších vibračních řetězců na trhu.

Ještě lepší je, že mají tendenci vést technologický vývoj a znovu posunuli bar vpřed s ST1623T. Je vybaven Powerload. technologií, která vám umožní načíst linku snadněji než kdy jindy. Stačí namáhat nový řádek k polovině bodu v hlavě, stiskněte tlačítko Powerload a automaticky se navíjejí.

K dispozici je také řádek IQ. Jedná se o automatický systém krmení, který udržuje vaši linku na 16 palcích, aniž byste museli narazit hlavu, když jdete. Házejte do teleskopické hřídele z uhlíkových vláken a je docela snadné pochopit, proč je to naše volba jako nejlepšího zastřihovače pro majitele domů.

Cena: 197 holá, 299 se 4.0ah baterie a nabíječka

Nejlepší plynový řetězec řetězec

STIHL Professional String Trimmer FS 91 R

Echo’s 2620T byl naším výběrem pro nejlepší celkový profesionální zastřihovač řetězců a jako plynový model je to zjevně nejlepší zastřihovač plynového řetězce v naší knize také. Nedaleko je Stihlův pracovní kůň. FS91. Toto 16.5palcový motor Trimmer 28 ccm má dostatek energie pro oříznutí trávníků a dokonce vidí nějakou práci na farmě a ranči. Zároveň jeho 12.Suché hmotnosti 1 liber se snadno spravuje a její 24-uncová palivová nádrž nabízí působivý čas spouště.

Rozsáhlá prodejce a servisní síť STIHL je samozřejmě hlavním plusem vlastnictví svých produktů. Pokud potřebujete pravidelnou údržbu nebo mimo šanci, váš zastřihovač nečekaně potřebuje opravu, můžete ji rychle dostat zpět do hry.

Nejlepší bezdrátový zastřihovač poháněných baterií

Husqvarna 520Ilx Battery-Poing String Trimmer

Husqvarna’s 520ILX je postaven pro profesionální a velké nemovitosti, je bezdrátový zastřihovač řetězců napájeného baterií, který by měl být na vašem radaru. Jeho výkon má pravdu pro zasažení trávníků na trávníku a my se nám líbí tlačítko Reverzní směr uvolnění zamotané trávy.

Jsou to i další vlastnosti, které ji odlišují. Holý zastřihovač váží jen 6.6 liber a přidání baterie ji udržuje dobře pod 10-librovou značkou. Je to jeden z nejlehčích, nejvíce vyvážených zastřihovačů, které můžete získat s profesionálním sestavením.

Odtud má extrémně nízké vibrace a přestože hladina hluku není nejnižší, co jsme testovali, jeho tón je mnohem méně dráždivý než jiné modely.

Husqvarna má model 525Ilx, který je o něco vyšší v potravinovém řetězci, ale 520 je o 100 méně a za tuto cenu ho budeme pokračovat, dokud už nebudeme nemůžeme.

Cena: 299.99 holý nástroj, 749.99 Kit

Nejlepší zastřihovač elektrických řetězců

Příloha Ryobi Elektrická řetězec RY41135

Jen proto, že dáváte přednost zapojení pro sílu. V blízkém rozhodnutí Ryobi vyjadřuje Kobalt v bitvě o 10-ampérní, 18palcové možnosti. Kromě stejné síly a řezání řádků jsou oba zastřihovače také schopné a přiměřeně nízká hmotnost. To, co tlačí Ryobi do sloupce výhry jako nejlepšího zastřihovače elektrického řetězce, je jeho snadná hlava načtení, díky které je jedna z nejvíce frustrujících částí vlastnictví zastřihovače strun snáze řešit.

Nejlepší zastřihovač řetězců pro velké plochy

Echo X-Series Brushcutter SRM-2620U

Nejlepší zastřihovač strun pro velké plochy, kde sekačky nemohou jít, musí splňovat několik kvalifikací: musí mít vynikající běh, velký řezací řádek a (podle našeho názoru) musí být design kliky na kole kola.

Vezměte si náš nejlepší profesionální výběr, přidejte popisovač kol a postroj a získáte kartáčku Echo SRM-2620U. Má stejný motor a zastřihovač, ale vyměňuje D druhy pro větší podporu, kterou design na kole nabízí, a zároveň vám poskytne stejný výkon s designem, který je mnohem snazší zvládnout po delší dobu.

Nejlepší zastřihovač řetězců pro zarostlé oblasti

Frézy štětce Husqvarna 545fr

Pokud se zabýváte velkým množstvím přerůstání, buďte připraveni si vzít čas. V tomto scénáři doporučujeme zastřihovač popisovačů kol, který je schopen používat hlavu kartáčovače, když je to opravdu tvrdé. Doporučujeme také jít s větším motorem.

Když potřebujete štětce, který neví, kdy přestat, naší nejlepší volbou jako nejlepším zastřihovačem pro přerůstání je Husqvarna 545fr. Má výkonný 45.Motor 7cc, který je šťastný pomocí ozdoby hlavy, trávníky nebo řezání štětce. Od vysoké trávy po sazenice je to efektivní způsob, jak ve spěchu vyčistit oblasti. Hodit do pohodlného postroje, kliky na kola a snadné startu s vibracemi, a to je pro nás snadné doporučení.

Nejlepší linka Trimmer String

Echo Black Diamond String Trimmer Line

Není pochyb o tom, že v této sekci (i v naší vlastní kanceláři) zahájím argument, ale nejlepší linií zastřihovače řetězce je černá diamantová linka Echo. Je hustší než mnoho základních linií venku a kombinující se s ostrým bodovaným čtvercovým zvratem, aby bylo efektivnější při řezání pro jeho velikost. K dispozici v 0.095 palců a 0.Velikosti 105 palců, je to skvělé pro téměř jakýkoli zastřihovač a je to fantastická volba pro možnosti napájené baterií.

Nejlepší značka zastřihovače řetězce

Pokud poslední část zahájila argument, tento začne to všestrannou rvačku. Pokud jde o pokrytí celého rozsahu řetězců, Echo, Husqvarna a Stihl jsou také důsledně součástí rozhovoru s jinými značkami, jako jsou Makita a Redmax. Hodit ve značkách všech baterií, jako je Milwaukee a Greenworks Commercial a krajina, mohou být matoucí.

Podle našeho názoru je Husqvarna tou nejlepší celkovou značkou zastřihovače strun. Mají širokou škálu, která pokrývá majitele domů prostřednictvím profesionálů, plynu a baterie a trávníku proříznutím štětcem lesnictví lépe než kdokoli jiný. Zatímco Stihl nastavuje standard pro servisní sítě prodejců, Husqvarna dělá skvělou práci, když se projevuje blízko domova.

Nejlepší průvodce nákupem řetězce. to, co hledáme

Plyn vs baterie vs. elektrické řetězové oříznutí

Výběr zdroje napájení řetězce zastřihovače má hodně společného s vyvažovacím výkonem, pohodlím a cenou.

Plyn nabízí nejvíce energie a když vám dojde palivo, vyplnění trvá jen několik minut. Na druhou stranu jsou hlasité, vyžadují údržbu, potřebují směs oleje a plynu a produkují emise.

Vystřihovače řetězců poháněných baterií mají nižší hluk, žádné emise a velmi málo údržby. Navíc, dnešní výkon může odpovídat motoru 30 ccm se zhruba stejným runtimeem jako nádrž na plyn. Ořizovače bezdrátových strun však mohou být dražší a nabíjení baterie může v některých případech trvat několik hodin.

Elektrické zastřihovače řetězců mají výhody bateriových poháněných s přidanými bonusy za to, že stojí méně a mají téměř nekonečný runtime. Obvykle však nedosahují tak vysoko na výkonech, a vy jste uvízli tažením prodlužovacího kabelu po celém trávníku.

Velikost linky řetězce

Většina zastřihovačů strun je ohodnocena někde mezi 0.080 a 0.105palcová linka s okrajovými možnostmi pod a nad tímto rozsahem (jeden zastřihovač řetězce dokonce používá vazby na zip, ale nedoporučujeme ji).

Obecně řečeno, linie menšího průměru nezpůsobuje tolik poškození předmětů, které zasáhnou, jako je barva na vnějších stěnách, dřevo na pergole nebo zavlažovací trubky. Rovněž získá nejvíce běhu z ořízků poháněných baterií. Jak stoupáte v průměru, linie se stává destruktivnějším a méně energeticky efektivnějším, zatímco v těžkých podmínkách drží lépe.

Pro menší trávníky, 0.Linie 080 palců je skvělá pro udržení vaší trávy pod kontrolou, má vynikající běh pro bateriové oříznutí řetězců a umožňuje vám dát více řádku na hlavu ve srovnání s většími průměry. Toto je minimální velikost řádku, kterou doporučujeme ve většině případů.

0.Linie 095 palce je skvělá všestranná kombinace pro rychlé řezání, mírné riziko poškození kolaterálu a solidní běh pro bezdrátové oříznutí. Pro většinu bezdrátových ořízků je to tak silné, jak doporučujeme jít, i když některé modely Pro jsou v pořádku, pohybují se o krok.

Pro profesionální posádky, farmu a ranč a další velké nemovitosti 0.Linka 105 palců je způsob, jak jít. Rychle vyčistí přerůstání a trávy silnějšími stonky, zatímco drží hodně zneužívání. Točí více energie, aby to bylo více energie, a pravděpodobně potřebujete motor 30 ccm, aby jej nejúčinnější využil. Pokud uvažujete o možnostech napájeného baterií, doporučujeme pouze 0.105palcová linka pro špičkové profesionální modely speciálně navržené pro to.

Řezání řádku

Řezání řádku je průměr kryty vaší čáry. U menších trávníků je 13-14 palců v pořádku, zvláště když používáte sekačku, která se může přiblížit k hranám krajiny. 15-16 palců je dobrý všestranný průměr, zatímco profesionální posádky a majitelé velkých nemovitostí získávají maximum z 17 palců nebo více.

Hmotnost

Hmotnost zastřihovače strun je velká úvaha. Čím více váhy je na konci, tím více záda musí pracovat, aby vám pomohla pracovat s tím. Ramenní popruhy ohromně pomáhají, zejména pro největší plynové jednotky a některé bezdrátové modely přicházejí také s jedním.

Ve většině případů vyberte nejlehčí zastřihovač strun, který má výkon pro vaši nejtěžší práci s kvalitou sestavení, která vám vydrží mnoho let.

Vibrace

Vibrace se zaměřily na střed s vysoce výkonnými bezdrátovými řetězci. Všechny plynové motory mají alespoň nějaké vibrace a většina lidí o tom moc nemyslela. To je stále případ plynu, ale bezdrátové a elektrické řetězové oříznutí se velmi liší v tom, kolik vibrací vytvářejí. V mnoha případech pomáhá přesun motoru na hlavu snižovat vibrace hnacího hřídele, i když to posouvá část hmotnosti od vašich paží.

Funkce

Z velké části není tu spousta dalších funkcí, které by se mohly hledat na zastřihovačích plynu a střídavých elektrických řetězců. Modely bez kartáčovských baterií však mohou mít několik, které mohou otočit vaše rozhodnutí o nákupu tak či onak. Zde je několik, na které je třeba sledovat:

  • Schopnost připojení (všechny typy výkonu)
  • Více rychlostí (včetně automatických režimů)
  • Reverzní rotace, aby rozmotala vysokou trávu
  • Rychlejší škrticí klapku
  • Kompatibilita s jiným vybavením péče o trávník a elektrickými nářadími

Hodnota

Máme velkou hodnotu. získání nejvíce třesku za naši babku je na našem seznamu vždy vysoko. Nejde jen o to, co nejlevnější zastřihovač strun můžete získat. Jde o splnění vašich nejvyšších priorit a přichází pod rozpočtem.

Proč můžete důvěřovat recenzím nástrojů pro nástroje

Někdy se podívejte na stránku „recenze“ a nemůžete zjistit, zda skutečně testovali nástroje, nebo zda jen „doporučují“ nejlepší prodejce Amazon? To jsme my. Nebudeme nic doporučit, pokud bychom to sami sami nepoužili a je nám jedno, kdo je primárním prodejcem. Je to všechno o tom, jak vám dát legitimní doporučení a náš čestný názor na každý produkt.

Od roku 2008 jsme v podnikání zahrnují nástroje, psaní recenzí a podávání zpráv o průmyslových zprávách ve výstavbě, automobilovém průmyslu a péči o trávník. Naši pro recenzenti pracují v obchodech a mají dovednosti a zkušenosti, aby věděli, zda nástroje mohou dobře fungovat v terénu.

Každý rok přinášíme a kontrolujeme více než 250 jednotlivých produktů. Náš tým položí naše ruce na stovky dalších nástrojů na mediálních akcích a veletrzích po celý rok.

Konzultujeme s inovátory v technologii a navrhování nástrojů, abychom získali širší pochopení toho, kam se tyto produkty hodí a jak fungují.

Pracujeme s více než dvěma desítkami profesionálních dodavatelů po celých Spojených státech, kteří pro nás kontrolují produkty na reálných pracovních stránkách a konzultují s námi o metodách testování, kategorií a vážení.

Letos poskytneme více než 500 kusů nového obsahu pro naše čtenáře. včetně objektivních hodnocení jednotlivých nástrojů a produktů.

Konečným výsledkem jsou informace, kterým můžete důvěřovat kvůli redakčnímu, vědeckému a skutečnému odborné zkušenosti.