Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů

Jak řezat profilovou trubku pod úhlem

Při instalačních a instalatérských pracích je často nutné řezat polotovary pod určitým úhlem. Změna směru řezu je nutná pro následné spojování a svařování s jinými trubkami stejné konfigurace nebo pro instalaci uzavíracích a regulačních ventilů.

Je třeba mít na paměti, že přesnost řezání pod pravým úhlem je nezbytná pro dosažení vysoké hustoty spojů. K tomu potřebujete správné nářadí, kvalitní řezačku trubek a patřičné zkušenosti s prací s trubkami.

V tomto článku se podíváme na techniky řezání trubek pod různými úhly.

Metody značení trubek pod úhlem 45 stupňů

Řezání trubkových předrubů pod úhlem 45° je většinou vyžadováno v topenářských, kanalizačních a plynových zařízeních. Pro tyto účely používáme nerezové a železné trubky válcového průřezu, malého a středního průměru. 20-500 mm.

Jedním z hlavních problémů při řezání trubek pod úhlem 45 stupňů je změřit správný úhel a dosáhnout čtvercového řezu tak, aby se spojované prvky překrývaly s přesností na milimetry. To platí zejména pro tenkostěnné trubky. při nejmenší odchylce řezu již stěny spojených trubek nemohou dokonale přiléhat k sobě. Proto je třeba věnovat velkou pozornost přesnosti řezání.

Pokud není k dispozici výrobní šablona, lze použít papírovou šablonu ve tvaru čtverce. K vytyčení potrubí se používají následující kroky

 • Přeložte čtvercový list papíru přísně diagonálně tak, že zarovnáte protilehlé rohy. Délka úhlopříčky šablony se musí rovnat obvodu obrobku.
 • Složený plech se omotá kolem trubky. Je důležité, aby strana šablony, která je nejblíže konci dílu, byla dokonale kolmá na středovou osu.
 • Místo budoucího řezu označte tečkovanou čarou.
 • Poté se trubka rozřízne.

Značení čtvercových a obdélníkových trubek

K vytvoření šablony pro označení průřezu trubky se doporučuje použít podobný polotovar s větším průřezem. Obrobek se jednou označí pomocí technického pravítka nebo úhloměru. Do dutiny prefabrikované šablony se vloží profil, který se označí a poté se vyřízne.

Označte trubky pod úhlem 90 stupňů

Vyznačení úhlu 90 stupňů pro trubku je poměrně snadné. V případě potřeby lze použít list papíru: omotat jej kolem trubky, upevnit a označit. Pro dosažení rovného řezu je důležité, aby okraje plechu po celém obvodu lícovaly.

Jak řezat čtvercovou trubku pod úhlem 90 stupňů?

Pro řezání trubek se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem se upřednostňuje metoda trojúhelníku. Pomocí tohoto nástroje označte střídavě každou stranu profilu fixem. Po vyznačení linie řezu se trubka rozřízne.

Značení trubek pod jinými úhly

Ostatní úhly vyžadují šablonu s odpovídajícími rozměry. Šablonu můžete připravit pomocí aplikace Excel nebo jiného počítačového programu zadáním průměru potrubí, požadovaného úhlu atd.д.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Jak řezat trubky metodou „límce?

V instalacích pro zásobování vodou jsou často vyžadovány trubkové polotovary s trojúhelníkovým řezem na konci. Tato konfigurace potrubí je nutná pro připojení dalšího potrubí s kruhovým průřezem v pravém úhlu.

Pro provedení límcového řezu postupujte následovně:

 • Změřte obvod trubky.
 • Trubky se řežou pod úhlem 90 stupňů.
 • Na konci trubky vyznačte stejně vzdálené body, které spolu svírají úhel 90 a 180 stupňů.
 • Vypočítejte: Průměr potrubí vydělte třemi.
 • Počínaje dvěma diametrálně umístěnými body se měření označí body.
 • Tyto body jsou spojeny s dalšími hladkými oblouky.
 • Po řezání oddělte pomocí nástroje na řezání trubek půlkruhové segmenty, které jsou připraveny pro následné svařování.

Jednoduchý kolmý řez 90°

Někteří lidé dokonce považují značení za zbytečné, zejména pokud máte velkou úhlovou brusku s velkým řezným kotoučem. Při následném vyrovnávání trubek řezaných bez označení však mohou nastat problémy. Abyste se jim vyhnuli, můžete použít obyčejnou lepicí pásku nebo maskovací pásku, která se nalepí kolem trubky. Přitom se jeho hrany v počátečním a koncovém bodě musí dokonale shodovat. Pokud je vše provedeno správně, obě trubky do sebe po řezání zapadnou a vytvoří dokonale rovnou linii trubek bez mezer.

Jak řezat trubky se čtvercovým profilem

Řezání čtvercových trubek lze provádět podobným způsobem, ale je snazší použít úhlovou brusku. Přípravek se postupně přikládá na každou stranu, pro kterou je třeba řezaný prvek otočit, a nanášejí se značky. Poté je třeba trubku pevně upnout a pak je možné začít s prací. K řezání lze použít jakýkoli vhodný nástroj. Pokud je třeba řezat velké množství trubek, je vhodné vyrobit kompletní šablony z odřezků. V tomto případě je třeba měřit a měřit pouze jednou.

Pokud je třeba řezat větší průměry, lze použít řadu specializovaných nástrojů a zařízení. To může být nutné například v případě, že je třeba opravit potrubí.

řezat, trubku, úhlem, stupňů
 • úhlová bruska. Použití úhlové brusky je opodstatněné z hlediska dostupnosti nástrojů a srovnatelné ceny. V tomto případě však nelze spoléhat na vysoký výkon a navíc práce tímto způsobem není bez rizika.
 • Válcovací stroj. Tyto přístroje se často nazývají také řezačky trubek. Takový přístroj je vlastně stejný jako úhlová bruska, ale více přizpůsobený pro tento typ práce. Stroj obsahuje řezací lůžko, ve kterém je upnut řezaný prvek, a klec s integrovanými řezacími kotouči, které provádějí vlastní řezání. Je důležité si uvědomit, že každý stroj musí být zakoupen pro konkrétní účel, tj. pro velikost potrubí.
 • Řezání plynu. Nejčastěji se používá pro větší průměry. Řez se provádí plamenem vysoké intenzity a odpadní produkty se odfouknou tlakovým plynem. Tuto metodu lze považovat za nejpraktičtější a nejefektivnější.

Řezání plynem je nejrychlejší možností

HLEDEJTE plynovou řezačku na AliExpress →

K dispozici jsou i další řezací aplikace, jako je řezání plazmou, vodním paprskem nebo laserem, které se však v soukromé praxi používají jen zřídka.

Jak řezat litinové potrubí

Pokud je potrubí vyrobeno z litiny, potřebujete k jeho správnému řezání určité odborné znalosti. Jde o to, že tento materiál se vyznačuje vysokou křehkostí, což znamená, že před řezáním takové trubky je třeba určit algoritmus činností.

 • Označení stejným způsobem jako u ocelových trubek.
 • V místě řezu umístěte dřevěný špalík, který bude dláto podpírat.
 • Poté je třeba provést několikamilimetrový řez po celém obvodu.
 • Poté se do drážky vloží dláto a kladivem se provede ostrý a silný úder.

Tím se rozdělí podél linie a vytvoří se dostatečně rovnoměrný řez, který lze v případě potřeby obnovit.

Prohlédněte si frézu na ocelové trubky na AliExpress →

Řezání trubky pod úhlem 45 stupňů

To se nejčastěji provádí při instalaci vodovodního a topného potrubí a montáži rámových konstrukcí. Je možné řezat trubku pod 45 stupňů úhlovou bruskou na značení, které dělají, nebo listem papíru stejného formátu A4, nebo použít obvyklý školní (kreslení) rovnoramenný čtverec.

Použijte list papíru nebo lepenky

Abyste dosáhli správného úhlu, je třeba provést několik dalších kroků. Pokud se nechcete do záhybů zamotat, vytvořte čtverec a přeložte ho šikmo, abyste získali správný úhel. Totéž můžete provést s jakýmkoli listem, pokud jsou jeho strany navzájem stejné. Metoda je výhodná, protože ji lze použít jak pro trubky velkého průměru, tak pro trubky [čtvercového a obdélníkového tvaru].

DŮLEŽITÉ: Ocelové vodovodní a plynové potrubí

Značení čtvercem

Pokud máte po ruce úhelník, musíte nejprve určit přesnou linii pro ořezávací plochu trubky, včetně profilované trubky. Přiložte nástroj a jemně jím přejíždějte po povrchu, abyste vytvořili 45stupňovou linii pro řez ořezávačem. Stejná technika se používá s úhlem 30 stupňů.

Pokud je trubka profilovaná

Trubku čtvercového nebo obdélníkového průřezu nakloňte podle značení

A zde máme například profilovou trubku, nikoliv kulatou. Ruční značení profilové trubky může vést k velké chybě. Nejlepším řešením této situace je vyrobit šablonu stejného profilu o větším průměru. Vezměte malý úsek profilové trubky a pomocí úhloměru vyznačte úhel 45 stupňů. Úhlovou bruskou odřízneme podél vyznačené čáry a hrany zbrousíme, abychom se při práci neporanili o otřepy. Poté stačí do šablony vložit profil menšího průměru a po vyznačení jej vyříznout.

Úhlové řezání profilové trubky v brusce na trubky

V tomto článku jsme se zabývali řezáním trubek pod úhlem 45 stupňů. Jedním z výše uvedených způsobů označte a vystřihněte. Pro rovnější řez je lepší použít úhlovou brusku. Při řezání svařováním potřebujeme zkušenosti, jinak budou řezy nerovnoměrné. V krajním případě můžete použít pilku na kov. Na trhu je nyní mnoho různých nástrojů pro řezání pod úhlem, ale jejich nákup je spojen s dalšími náklady. Je jednodušší a levnější vytvořit šablonu jednou a používat ji podle potřeby.

Označení rohu papírem

Jedním z nejjednodušších způsobů je použití papírového fixu. Potřebujete čtvercový list papíru. Je složen přesně podél úhlopříčky. Výsledná šablona pro řezání trubek musí být ovinuta kolem obrobku tak, aby její delší strana byla rovnoběžná s průřezem trubky.

Na menší straně se pak vytvoří úhel 45 stupňů. Zbývá vyznačit čáru ořezu stavební tužkou nebo fixem na listu papíru.

Doporučuje se zajistit část značení úzkou páskou, aby nedošlo k jejich náhodnému vymazání. Tato metoda je vhodná pro dlouhé a velké trubky s řezem přibližně uprostřed kusu.

Vyznačení rohu papírem

Označování papírových archů je jedním z nejjednodušších způsobů provedení úkolu. Je zapotřebí čtvercový list papíru. Lze jej složit přesně na úhlopříčku. Výsledná šablona pro řezání trubek musí být ovinuta kolem obrobku tak, aby její dlouhá strana byla rovnoběžná s průřezem obrobku.

Pak se na kratší straně vytvoří úhel 45 stupňů. Nyní si můžete tužkou nebo fixem na kus papíru vyznačit čáru řezu trimrem.

Doporučujeme označené místo omotat úzkou lepicí páskou, aby nedošlo k jeho nechtěnému smazání. Tato metoda je vhodná pro dlouhé a velké trubky s řezem přibližně uprostřed výrobku.

Mechanizované metody

Pro zjednodušení řezání trubkových výrobků se široce používá tepelné zpracování kovu a mechanizované metody.

úhlová bruska. Nejrozšířenější mechanickou metodou je použití úhlové brusky s brusným kotoučem. je vhodný nejen pro použití v domácnosti, ale také pro průmyslové použití. Práce s úhlovou bruskou však vyžaduje mimořádnou opatrnost a pozornost. Mírná nesouosost může způsobit zadření nebo dokonce zničení disku. Z tohoto důvodu by se neměly zanedbávat osobní ochranné prostředky. A samozřejmě je třeba dodržovat následující pravidla

 • Řezání úhlovou bruskou musí provádět pouze kvalifikovaný brusič a nikdo jiný;
 • Trubka by měla být co nejpevněji upnuta ve svěráku;
 • beton, kámen nebo jiné materiály se nesmí řezat kovovým kotoučem;
 • aby se zabránilo nekontrolovanému vysunutí kotouče, musí být směr otáčení úhlové brusky stejný jako směr otáčení samotného brusného kotouče;
 • Před zahájením práce je nutné nosit obličejový štít nebo ochranné brýle;
 • Úhlovou brusku nikdy nepoužívejte bez bezpečnostního krytu.

Silnostěnné trubky lze také řezat na míru pomocí úhlové brusky. Je pravda, že spotřeba brusných kotoučů je vysoká.

Řezání kovových trubek úhlovou bruskou je nejdostupnější a nejlevnější metoda

Válečková řezačka trubek. Zde jsou hlavními pracovními prvky jeden nebo několik válečků. Pohybem po povrchu trubky odstraňují kov v řezné zóně. Řezné válce se pohybují po speciální vodicí liště s klecí, která je před zahájením práce umístěna v místě řezu. Jejich přítlačná síla na trubku se reguluje mechanicky pomocí šroubů. Řezání probíhá kmitavým pohybem dolů a nahoru v kombinaci s postupným přitahováním válců.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Je třeba poznamenat, že řezání ocelových trubek o velkém průměru pomocí řezačky trubek nijak neusnadňuje ani neurychluje proces.