Jak řezat trubky pod úhlem 45 stupňů pomocí úhlové brusky

Jak a čím řezat trubku. 90° přesně, 45° úhel

Při stavebních nebo instalatérských pracích je třeba vědět, jak rovnoměrně řezat potrubí úhlovou bruskou. V tomto článku se budeme zabývat rychlými a snadnými způsoby řezání trubek úhlovou bruskou, abychom dosáhli dokonalého výsledku.

Blok: 1/3 | Počet znaků: 236

Metody řezání kovových trubek pod úhlem

Existuje několik způsobů, jak řezat nebo řezat trubky na míru. Z dostupných nástrojů se k tomuto úkolu nejlépe hodí úhlová bruska. Největší výzvou je však správné vyznačení těchto řezných linií. Ty se mohou lišit, ale nejčastěji je nutné dodržet pravý úhel k ose trubky nebo úhel 45° k ose trubky. Techniky se mírně liší v závislosti na tom, co potřebujete řezat:

Trubky pro vodovodní, plynové a topné potrubí;

Profilové výrobky pro montáž bran, převisů a dalších ocelových konstrukcí;

Potrubí velkého průměru. to je zřídka nutné v domácnostech, kde jsou nejširší otvory pouze v kanalizačním systému;

trubky z oceli, litiny, tenkostěnných neželezných kovů a měkkých slitin.

Oba úkoly lze provést poměrně snadno, a to i bez použití speciální formy pro úhel trubky.

DŮLEŽITÉ: Profilová čtvercová trubka

Metoda značení pomocí misky s vodou místo šablony

Tento způsob značení je vhodný pro trubky malých průměrů, které se plánují řezat pod určitým úhlem blízko okraje. Nejprve je třeba připravit hlubokou nádobu s vodou. Je na něm vyznačen plánovaný úhel sklonu. Nyní opatrně ponořte konec trubky do kapaliny, ohněte jej směrem k označení a poté jej vytáhněte.

V důsledku těchto úkonů se na něm objeví zřetelná čára pro kontakt zastřihovače s vodou, kterou je třeba zvýraznit. V tomto případě je trubka řezána pod úhlem. Tato metoda je nejvhodnější pro práce, kde je zapotřebí více značek.

Použití počítačového programu

Tento způsob značení trubek pro řezání vyžaduje počítač se speciálními programy. Začněte nakreslením rozměrů průřezu výrobku a plánovaného úhlu řezu. Získejte virtuální šablonu.

Vytiskněte ji na tiskárně. Zde je třeba si uvědomit, že čím větší je průměr trubky, tím více listů je třeba vytisknout. Poté pečlivě vystřihněte detaily kresby ze všech stránek a slepte je dohromady. nejlépe pomocí lepicí pásky. Jednoduše přiložte šablonu k trubce a označte ji.

Jedná se o velmi přesný způsob řešení problémů. Veškerý potřebný software si můžete stáhnout z internetu, je zdarma ke stažení a používání. Najdete zde také šablonu pro řezání trubky pod úhlem. Zbývá ji jen vytisknout a vystřihnout. Šablonu jednoduše obtočte kolem trubky a vyznačte ji.

Blok: 4/5 | Počet znaků: 967

Jak řezat profilovou trubku pod úhlem

Značení profilové trubky se liší od značení kulaté trubky. Ruční práce může vést ke značným nepřesnostem. Nejlepší způsob, jak tento problém vyřešit, je vytvořit šablonu pro řezání ze stejného profilu, ale s větším průměrem.

Potřebujeme malý úsek profilové trubky. Pomocí úhloměru na něm vyznačte úhel 45 stupňů. Nyní pomocí úhlové brusky odřízněte část obrobku podél vyznačené čáry. Hrany řezu musí být zbroušeny a případné nedokonalosti opraveny. Původní obrobek jednoduše vložte do šablony na řezání trubek pod úhlem. Poté vyznačte linii řezu většího dílu. Samotná trubka je pak řezána pod tímto úhlem.

Zde je návod, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. Po dokončení značení je vhodné použít úhlovou brusku. Použijte jej k čistému řezu. Lze ji nahradit pilkou na kov. Trubku můžete také řezat svařováním, ale musíte mít zkušenosti s používáním nástroje, jinak může být řez nerovnoměrný. „Jak čistě řezat trubky. nástroje a způsoby řezání“.

Speciální nástroje na řezání trubek nyní najdete ve stavebninách. Je však jednodušší a levnější vytvořit si šablonu sám.

Při pracích na plynovodu nebo vodovodu je často nutné změnit směr vedení, přičemž se potrubí nařízne a následně svaří pod správným úhlem. Nejčastěji se směr mění na 90 stupňů, což vyvolává otázku, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů, aby se spoje při svařování přesně spojily.

Problémy s úhly 45 nebo 90 stupňů lze vyřešit pomocí správných znalostí a technik, které ušetří nejen čas, ale i materiál při provádění prací. Při jiných úhlech natočení nelze problém vyřešit pomocí pravítka a papíru. na pomoc si budete muset přizvat výpočetní techniku.

Použijte nádobu s vodou

Potrubí je vyznačeno ve vodě

Co dělat, když máme co do činění s trubkou malého průměru a je nutné trubku někde u okraje řezat pod úhlem?? Hodí se hluboká pánev naplněná vodou. Před zahájením práce vypočítejte úhel sklonu a vyznačte jej na nádobě. Pak stačí opatrně spustit okraj trubky do vody a ohnout ji směrem ke značce na nádrži. Vyjměte trubku, vyznačte ve vodě kontaktní linii pro zastřihovač a bezpečně trubku podél značení odřízněte. Tato metoda je vhodná pro značení velkého počtu trubek. Připravená šablona z nádoby s vodou nám urychlí práci.

Přímý řez

Teprve po provedení značek můžeme provést čistý řez pod úhlem 90º. Použijte kus papíru nebo maskovací pásku. Ten je vhodnější, protože je připevněn přímo k povrchu a nedochází k jeho posunu.

Postup operací je následující:

 • Změřte požadovanou délku pomocí metru a označte místo čárovou značkou.
 • Poté přilepte pásku po obvodu trubky v místě označení. Čím plošší pásku nalepíte, tím lépe. optimálně by se měly široké okraje co nejvíce překrývat. To umožňuje přesné řezání trubky v místě značení.
 • Dalším krokem je upnutí trubky do svěráku nebo její přitlačení na rovnou plochu, aby se zabránilo jejímu sklouznutí během řezání a aby byl spoj rovnoměrný. Upozorňujeme, že jeden konec trubky musí zůstat volný, aby se kotouč při řezání nezasekával o stěny. Začněte řezat shora dolů.
 • Poslední věcí, na kterou je třeba dávat pozor, je co nejpřesnější vedení pilového kotouče. Jak rovnoměrně řezat trubky úhlovou bruskou. Za tímto účelem veďte kotouč co nejpřesněji podél okraje lepicí pásky.

Při řezání trubek velkých průřezů je nutné pracovat po malých úsecích. To vyžaduje, aby se trubka na konci každého řezu neustále otáčela kolem osy.

U litinových trubek se řezný vzor mírně liší. Nejprve se provede souvislý řez po celém průměru výrobku a poté se dlátem a kladivem postupně poklepává na vzniklý žlab, čímž by mělo dojít k rozdělení trubky přesně podél linie řezu.

Použité nástroje

Existuje několik způsobů řezání trubek, a to jak pomocí stavebních, tak i průmyslových nástrojů pro obrábění kovů. Ze všech typů lze pouze úhlovou bruskou vyrobit zakřivené plochy bez dalšího opracování s nejbližší hranou.

Pro individuální použití

Následující nástroj se používá k řezání ocelových trubek v domácnosti:

Ruční řezačky trubek. Řezání kruhových dílů přímým řezem pomocí řezných hran válců. Existuje několik variant tohoto typu výrobku, které se skládají z jednotlivých válečků nebo řady válečků připojených k řetězu. Taková zařízení se v domácnostech používají jen zřídka a jsou nejvhodnější pro profesionální použití.

Technologie řezání

Měl bych rovnou říct, že pokud se chystáte vyrobit vodovodní nebo topný systém z polypropylenu nebo plastového plechu, raději si rovnou kupte zahradnické nůžky. Je levný, ale výrazně usnadňuje práci.

Ve všech ostatních případech můžete použít i improvizované prostředky

V pravém úhlu

Chcete-li trubku řezat pod úhlem 90 stupňů, doporučuji před řezáním trubku označit. Nebudete potřebovat fix nebo tužku, jak byste si mohli myslet, ale kus papíru nebo lepicí pásku. Dávám přednost druhé možnosti, protože přilne k povrchu.

 • Pak podle označení přilepím na trubku lepicí pásku. Zde je důležité udělat vše tak, aby okraje papírové pásky k sobě přiléhaly s maximální přesností. Pokud funguje, můžete si být jisti, že řez bude proveden správně.

Místo lepicí pásky můžete použít fólii na trubky.

Před řezáním trubku pečlivě zajistěte.

Druhý konec trubky nechte během řezání ve vzduchu a řez začněte v horní části trubky, aby nedošlo k přiskřípnutí řezného kotouče.

 • Pak už zbývá jen provést řez úhlovou bruskou. Ujistěte se, že řezací kotouč vede přímo podél okraje maskovací pásky, kterou jste předtím přelepili.

Pokud má trubka velký průměr, rozřízněte samotnou stěnu v jednotlivých sektorech a postupně trubku otáčejte na požadovanou stranu.

Trubky velkého průměru se řežou v sektorech.

Trochu jiný způsob zacházení s litinovými trubkami, které se mohou při nesprávném řezání rozdělit. V tomto případě osobně postupuju takto:

 • Proveďte řez po celém průměru dílu;
 • pak vezměte dláto a poklepejte na řez;
 • Tento tlak by měl způsobit, že se výrobek zlomí podél drážky vytvořené kotoučem.

Diagonální řez

Nyní vám ukážu, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. V tomto případě můžete také použít označení.

 • Použijte čtvercový papír (strana čtverce musí být stejná jako vnější průměr trubky);
 • Přeložím ji šikmo;
 • omotejte ji kolem trubky a zajistěte ji.

Označení čáry řezu úhlopříčně přeloženým kouskem papíru.

Pokud v tomto případě provedete řez na šikmém okraji listu papíru, bude jeho konec svírat úhel 45 stupňů.

Dalším jednoduchým způsobem, jak si udělat značku, je spustit trubku pod úhlem do kbelíku s vodou. V tomto případě slouží mokrý okraj jako vodítko pro řezání.

Nejlepší je však nehrát chytrý trik, ale použít standardní kleště, které jsou určeny právě pro tyto případy. Konstrukčně vypadá uvedené zařízení jako obrácené U, jehož protilehlé lamely jsou seříznuty v pravém úhlu.