Jak správně nabrousit ruční pilu na dřevo

Broušení a seřizování pily

Základní řezný prvek každé ruční pily. zuby automatického vyžínače jsou na noži vyříznuty do klínového řezáku. Dřevo se řeže podélně, příčně a pod úhlem pro výrobu všech druhů výrobků Θ proto se rozlišuje mezi příčným řezem, podélným řezem a řezem pod úhlem k vláknům a v každém případě se používá pilový kotouč s jiným tvarem zubů.

Příčné pily se používají při příčném řezání, kdy řezné hrany řežou do dřevěných vláken jako nůž a vytvářejí prořez. Podélné řezání se od příčného liší tím, že směr řezu pily je rovnoběžný s vlákny dřeva. Přední hrany zubů kotoučových pil hoblují dřevo podobně jako nože u hoblíků a prohlubují se, aby vytvořily zářez. Při řezání dřeva pod úhlem Θ se používají univerzální (smíšené) pily se zuby, které jsou mezistupněm mezi příčnými a podélnými zuby.

broušení pil

Broušení pilových zubů. je druh umění, který vyžaduje dobrou ruku, dobré oko a pozornost. Naučit se to není těžké, stačí jen chtít a dodržovat následující pravidla:

 • pilový kotouč by měl být pevně upnutý v přípravku na dřevo, který by měl být rovněž upevněn na dobře osvětleném pracovním stole. Broušení pilových zubů na stoličce nebo na klíně není uspokojivé.
 • Je třeba použít osobní pilník a následně obroušené hrany zubů odstranit sametovým (jemně broušeným) pilníkem nebo pilníkem na nehty. pilník by měl být pokud možno nový, ostrý a s hákovitou rukojetí. Pokud ho zrovna nemáte, můžete použít použitý, ale je třeba ho vyčistit ocelovým kartáčem a potřít dřevěným uhlím, aby se pilník nezanášel a neotupil. Při broušení zubu by měl pilník uchopit kov a odstranit jeho vrstvu v závislosti na velikosti tlaku, který vyvíjí. A pokud klouže po zubu, aniž by odstranil kov, jsou zuby pily příliš ztvrdlé nebo je pilník opotřebovaný. V tomto případě je nutné ostření opakovat s novým souborem. Pokud i přesto na zubu sklouzne, zbývá vám jiná pila.
 • Pravou rukou držte rukojeť pilníku, levou rukou držte konec pilníku a veďte pilník na hroty pily. Zpracování souboru v závislosti na typu pily je vysvětleno níže.
 • Pilník by měl být na zuby pilníku přitlačován hladce a rovnoměrně, a to pouze jedním směrem od sebe. pilník se při návratu do výchozí polohy nesmí dotýkat zubů.
 • měli byste se snažit frézovat kov o minimálně stejné tloušťce na všech stranách zubu a vždy pilník vyhlazovat stejným tlakem, což pomáhá udržet úhly, rozteč a výšku pilníku po nabroušení.
 • na bocích zubů na výstupní straně pilníku se tvoří otřepy, které snižují ostrost zubů, a pokud nejsou odstraněny, dochází k prořezávání otřepů a výraznému otupení zubů. Při odstraňování otřepů se boky hrotů brousí sametovým pilníkem a na bočních hranách se otřepy odstraňují mokrou frézou.
 • Po nabroušení zubů je třeba zkontrolovat jejich ostrost. Podívejte se na špičku jehly a ostří žiletky: když jsou nabroušené, na světle se nelesknou. Pokud je otupíte, objeví se na špičce jehly a na okraji čepele zaoblené plochy, které odrážejí světlo a krásně se lesknou. Tento princip je základem pro kontrolu kvality přebroušení pilových zubů. K tomu se pila přiloží před oko a zuby se sledují podél čepele. Pokud se jejich řezné hrany a špičky nelesknou, jsou zuby pily dostatečně nabroušené, a pokud se některé z nich lesknou (což je častý případ), je třeba je opilovat sametovým pilníkem, odhrotovat a znovu zkontrolovat, zda se od jejich špiček a hran neodráží světlo.

Příčné pily. Zuby příčné pily se brousí jemným pilníkem s úhlem 60° nahoře.

Pro broušení zubů se pilový kotouč upíná do speciálního zařízení, které umožňuje nastavit kotouč pod úhlem 45-50° k rovině stolu. Veďte pilník rovnoběžně s pracovním stolem pod úhlem 60-75° k pilovému kotouči, a tak se v prvním zubu nabrousí levá hrana A1A2B2B1.

Zuby pily brousíte v několika krocích. Začněte přejíždět pilníkem po levých okrajích lichých zubů ve vzdálenější řadě a nastavte ruce stejným pohybem. Poté se přes pravé hrany stejných lichých zubů přejede pilníkem, čímž se dokončí broušení hlavních břitů s velmi ostrými hroty. Po nabroušení lichých zubů otočte pilový kotouč v brusce a nabruste sudé zuby na vzdálenější straně. Při ostření zubů příčné pily je třeba dbát na to, aby hlavní řezné hrany každého zubu byly ostré s dihedrálním úhlem φ = 60-75°, krátké ostří a ostrý hrot.

Broušení zubů pro příčné řezání

K broušení křížových nástrojů je nejlepší použít trojúhelníkový pilník s osobním zářezem 60°. Po upnutí tupé pilky do vodítka pily opilujte levou hranu na prvním řezáku. Doporučuje se upnout nůž v úhlu 45-50° vzhledem k pracovní rovině. Nastavte pilník rovnoběžně s pracovním stolem v úhlu 60-75°.

Rekonstrukční manipulace s tupými krumpáči probíhá v několika krocích. nejprve naostřete levé hrany lichých fréz, poté pravé. Poté, co liché břity projdou, otočte nástrojem v ostřicím přípravku a začněte brousit sudé zuby na vzdálenější straně. Při kácení příčnými pilami je důležité kontrolovat ostrost řezných hran.

Jak si sami nabrousit hroty pily na dřevo Jak si sami nabrousit hroty pily na dřevo, je vysvětleno v následujících pokynech

Elektrické nářadí pro práci se dřevem má ve srovnání s ručním nářadím mnoho výhod, ale ruční nářadí je dnes stále stejně oblíbené. Nejjednodušším ručním nástrojem pro řezání dřevěných materiálů je pilka na železo. V závislosti na četnosti a povaze používání se zuby otupí, takže jak nabrousit pilku na dřevo doma chce vědět mnoho lidí, kteří jsou unaveni z titánského úsilí o dosažení výsledků.

správně, nabrousit, ruční, pilu, dřevo

Obecné požadavky na ostření

Broušení pilky na železo je složitý proces, který vyžaduje přesnost. Pro usnadnění ostření by se měly používat pouze kvalitní soubory a soubory s dostatečnou ostrostí. Pokud je třeba pilu často brousit, je nejlepším řešením mít pro tuto práci samostatnou sadu nástrojů. Před ostřením je dobré se podívat na zuby pilky. Pokud je jejich odstín tmavší než ostří, znamená to, že jsou ztvrdlé. Takovou pilku na železo není možné nabrousit.

správně, nabrousit, ruční, pilu, dřevo

Při domácím broušení by se měl kov rovnoměrně odstranit. Každý zub se brousí stejným počtem tahů bez ohledu na to, jak byl před broušením opotřebovaný. Neměňte úhel souboru ani jej neotáčejte kolem osy. Pohyb by měl být prováděn výhradně rukou, protože touto technikou se dosáhne účinného odstranění kovu na pile a obsluha může nástroj bezpečně ovládat v rukou.

Aby se předešlo komplikacím při ostření, měl by být pilový kotouč pevně upnut ve svěráku. Je vhodné použít přímý zdroj světla, abyste se nemuseli dívat na obrobek.

Jak nabrousit pilu na dřevo: jednoduchý návod krok za krokem | (Foto Video)

Nabroušená pilka na železo řeže sama, jak vám potvrdí každý profesionální truhlář nebo tesař. Pokud s tím nesouhlasíte, je na čase nástroj nabrousit.

Broušení pilky na železo zahrnuje také broušení zubů břitů. K tomu slouží speciální zařízení a šikovné nástroje.

Jak nabrousit ruční pilku na dřevo a odstranit otřepy na zubech

Dříve nebo později se každý řezný nástroj vyřadí z provozu a otupí se. V tomto případě není nutné vyměňovat celý nástroj. Stačí správné ostření. Můžete to udělat s pomocí těch nástrojů, které jsou již k dispozici v domě (nejčastěji). Je samozřejmé, že nic nebude fungovat, pokud nevíte, jak nástroj správně nabrousit. V tomto článku vám mistr instalatér poradí, jak nabrousit ruční pilku na dřevo a odjehlit zuby.

Abyste dosáhli dobrého řezu, musíte pochopit mechanismus, jakým řezné hrany pily působí na broušený materiál. Na rozdíl od oceli a plastu je dřevo různorodý materiál, a právě proto bylo vyvinuto několik typů pil, které se liší profilem zubů, úhlem ostření a stupněm oddělování. Všechny typy pil na dřevo, jejich vlastnosti a technické údaje jsou uvedeny v GOST 26215-84.

Základní typy zubů pro pilu na dřevo: 1. pro příčné řezání typu 1; 2. pro příčné řezání typu 2; 3. pro podélné řezání typu 1; 4. pro podélné řezání typu 2; 5. pro univerzální řezání

Existují tři typy pil: příčné, podélné a univerzální. Hlavní rozdíl spočívá v principu řezání: při příčném řezání dřeva se zuby setkávají s úlomky různé hustoty. Na jedné straně je tato okolnost ve váš prospěch: vytvořené třísky jsou menší a snadno se odstraňují z kontaktní plochy, což umožňuje broušení obou stran zubu pro řezání jak v přímém, tak v obráceném směru posuvu. Naproti tomu příčné řezání je částečně rázové řezání, takže jsou nutné tupější úhly řezných hran.

Řezání dřeva podél vláken lze popsat jako opakované cykly mikrohoblování. Síla působící na zub je rovnoměrná, takže zuby jsou asymetricky tvarované a směřují ve směru řezu. Hrana, která se vytvoří na špičce zubu, je dokonale kolmá na rovinu čepele. Při podélném řezání vznikají podlouhlé třísky, které se obtížně odstraňují z kontaktní plochy. Také při podélném řezání dochází k většímu uvolňování vlhkosti, pryskyřic a lepivých látek, což v kombinaci s prvním faktorem brání řezání v obou směrech. k odvádění třísek dochází při přímém vedení nástroje: kolmý směr řezné hrany způsobuje vyvrhování třísek ve směru řezání. Zpětný pohyb odstraňuje zbytky třísek a zajišťuje samočištění okrajů.

Všechny typy pilových zubů jsou nastaveny a střídavě naklápěny v různých směrech od podélné osy pilového kotouče. V podélném profilu řady zubů pily tak vzniká jakýsi holubičí ocas. dvě sady řezných klínů tvořených špičkami řezných hran zubů. Pila proto vytváří na spodní části řezné hrany dvě drážky, které zajišťují rovnoměrné odstupňování a účinný odvod třísek.

Kvalifikovaní technici si jsou vědomi následujících příznaků, které signalizují, že se pila brzy porouchá:

 • Při řezání dřeva začne pila znít jinak;
 • Je vidět, že se špičky zubů zaoblily a nejsou již ostré;
 • Mění se barva zubů;
 • Řezný tlak pily se zvyšuje;
 • Směr řezu pily je špatně řízen;
 • Časté zasekávání zubů ve dřevě.

Oddělování zubů musí vždy předcházet jejich broušení. Při roztírání musí být zuby vychýleny doleva a doprava pod určitým úhlem od roviny pily. Příliš malý úhel způsobí, že se zuby „zaboří“ do dřeva. Naopak příliš velký úhel odklonu zubů způsobuje příliš široký prořez, zvyšuje množství odpadu (pilin) a vyžaduje příliš mnoho svalové energie k tahu pilky. Účelem broušení zubů je obnovit následující geometrii zubů:

Kalené zuby nelze brousit. Mají černou barvu s namodralým nádechem.

K broušení zubů s minimální ztrátou času a kvality byste měli používat speciální zařízení a nástroje, jako jsou např. následující:

 • Pracovní stůl;
 • Zámečnický svěrák;
 • Kleště;
 • Přímá bruska;
 • Úhloměr a měřidlo;
 • Kladivo;
 • Lze použít nástroje, které umožňují upnutí pilového kotouče pod úhlem 90 nebo 45 stupňů.

Je nezbytné používat následující soubory:

Při ostření pilky na dřevo se hodí jak jednoduchý svěrák, který je poměrně nepohodlný a časově náročný, tak víceosý svěrák, protože jeho lůžko je otočné a upevněné v potřebných úhlech, aby se nástroj pohyboval striktně ve vodorovné rovině. Je vhodné zajistit dodatečné osvětlení pracovního prostoru elektrickými světly. Po celou dobu ostření se musí pilník / pilka pohybovat plynule, je nutný konstantní přítlak a není třeba zaznamenávat žádné odchylky od běžného úhlu řezu. Ostření probíhá pouze při zpětných pohybech pilníku. Pilník/pískový pilník musí být vrácen ve vzduchu a nesmí dojít ke kontaktu s pilovým kotoučem.

Pily na železo se používají k různým účelům. Dřevo se řeže podélně nebo příčně. Zuby jsou také odpovídajícím způsobem odlišné.

Broušení pilového listu je v jistém smyslu umění, které vyžaduje pozornost, dobré oko a správné ruce. Naučit se vyplňovat není obtížné, ale je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Bezpečně upnuté. Čepel pily by měla být pevně upnuta do přípravku na dřevo, který by měl být stabilně umístěn v dobře osvětleném pracovním prostoru, jak je ukázáno ve videu o broušení pily na dřevo. Broušení zubů na klíně nebo na stoličce nefunguje dobře!
 • Použijte kvalitní nástroj. Je nutné použít vlastní pilník a poté pilníkem na nehty nebo jemným pilníkem očistit zbroušené hrany zubů. Samozřejmě potřebujete, aby byl soubor ostrý a nový. Lze použít i pilník z druhé ruky, který je však třeba čistit ocelovým kartáčem a potírat dřevěným uhlím, aby se pilník neztupil a nezanesl.
 • Odstraňování kovové vrstvy. Při broušení zubu by se měl pilník zabrousit do kovu a odstranit příslušnou vrstvu kovu v závislosti na síle přítlaku. Pokud náhle sklouzne po zubu, aniž by odstranil kov, znamená to, že je pilník opotřebovaný nebo jsou zuby frézy příliš ztvrdlé. V takovém případě je třeba vybrousit druhý pilník. Pokud pilník po výměně pilníku sklouzne po zubu, je třeba použít jinou pilku na železo.
 • Tlak na zuby. Pravou rukou upněte rukojeť pilníku, levou rukou přidržujte konec pilníku a veďte pilník na zuby pily. tlak pilníku na zuby by měl být rovnoměrný, plynulý a samozřejmě v jednom směru. Při návratu do výchozí polohy se pilník nesmí dotýkat hrotů.
 • správná manipulace se soubory. snažte se na bocích zubů pilovat kov o přibližně stejné tloušťce, a to stejným počtem pilníků se stejným tlakem, abyste zachovali rozteč, výšku a úhel zubu po nabroušení.
 • Odhrotování. na výstupních hranách pilových zubů se vytvářejí otřepy, které snižují ostrost pilníku, a pokud nejsou odstraněny, odlomí se během používání pilníku a pilník se poté značně otupí. Okraje hrotů odjehlíte pilováním vysokým sametovým pilníkem a případné otřepy z bočních hran odstraníte mokrým hrotem na otřepy.
 • Kontrola kvality práce. Po nabroušení zubů nezapomeňte zkontrolovat jejich ostrost. Podívejte se na ostří žiletky a hrot jehly: při broušení se na světle nelesknou. A pokud jsou tupé, objeví se na okraji čepele a na špičce jehly zaoblené plochy, které odrážejí světlo a dobře se lesknou. Kontrola kvality ostření zubů pilky na železo. Za tímto účelem se umístí před oko tak, že se podíváte podél čepele na její zuby. Pokud nejsou jejich řezné špičky a hrany lesklé, je to známka toho, že zuby pily jsou nabroušené. A pokud se náhle některé zuby lesknou (to se stává často), je třeba je obrousit pilníkem se sametovým vroubkováním, tj. obrousit je a znovu zkontrolovat odraz světla přes jejich vrcholky a hrany.

Při ostření určitého typu pilky na dřevo je vhodné věnovat pozornost následujícím bodům. Podívejme se, jak brousit jednotlivé typy pil na dřevo.

K broušení zubů příčných pil se používá tříbřitý pilník s poměrně jemným zářezem a úhlem téměř 60 stupňů. Chcete-li nabrousit zuby, upněte pilku na železo do speciálního zařízení, které umožňuje nastavit čepel pod úhlem 45-50 stupňů k povrchu pracovního stolu. Pilník naostřete pod úhlem 60-75 stupňů rovnoběžně s pilovým kotoučem a naostřete levou hranu pilového kotouče v prvním zubu.

V několika krocích naostřete zuby pily. Začněte pilníkem na levé straně lichých zubů ve vzdálené řadě a nastavte ruce stejným pohybem. Poté přejeďte pilníkem po pravých hranách stejných lichých zubů, čímž dokončíte broušení břitů ostrými hroty.

Po nabroušení lichých zubů na pilovém kotouči otočte pilový kotouč v brusce a nabruste sudé zuby na vzdálenější straně. při broušení zubů příčné pily je třeba pečlivě dbát na to, aby každý zub měl ostré řezné hrany s úhlem 60-75 stupňů, tj. ostrý horní a krátký řezný okraj.

K ostření podélných pilových zubů s úhlem menším než 60 stupňů se používají pilníky s hrubším nebo diamantovým ostřím s jemným výbrusem a pilníky s trojúhelníkovým úhlem 60 stupňů na vrcholu nejsou k ostření vhodné.

Pro broušení zubů podélného pilového kotouče se kotouč vertikálně nastaví do upínacího zařízení a poté se zařízení upne na pracovní stůl. Zde jsou uvedeny dva způsoby broušení zubů ruční pily, které se liší úhlem broušení:

 • První metodou je přímý postup, kdy se pilníkem nebo pilníkem na nehty pod úhlem 90 stupňů vodorovně na ostří odstraní tenká vrstva kovu ze zadní a přední strany zubu, aby se ostří naostřilo. Všechny zuby v zadní řadě se brousí tímto způsobem. Poté se nůž v upínacím zařízení obrátí a zuby druhé řady se nabrousí. Tuto techniku dnes používá mnoho truhlářů a kutilů při broušení zubů takové podélné pilky.
 • Druhým způsobem je šikmé broušení, které se od prvního liší pouze směrem nástroje k čepeli pily. s úhlem ostření přibližně 80 stupňů. Rovněž zbruste zadní a přední hrany zubů, nejprve jednu řadu a pak druhou. Tímto broušením zubů získáte stejné boční hrany, jaké se používají při broušení pil na cibuli.

Pokud jste se rozhodli koupit pilku na železo pro smíšené řezání, musíte vědět, jak ji správně nabrousit. Pro obnovení kvality řezných zubů se brousí hrubozrnnými pilníky nebo jemnozrnnými diamantovými pilníky. Stejně jako u broušení podélné pily jsou známy dva způsoby. Obě jsou přímé a diagonální a liší se od sebe úhlem ostření (90 a 75-80 stupňů).

Při seřizování pily je třeba pamatovat na to, aby byly všechny zuby ohnuty pod stejným úhlem, aby se nezvyšoval odpor při tahu a nedocházelo k vysokému opotřebení kovu. Začněte ohýbat uprostřed hrotu. Pokud byste se je snažili ohýbat úplně dole, mohli byste poškodit ostří. Zuby se od čepele odklánějí jeden po druhém, tj. každý sudý zub doleva a každý lichý doprava. Pouze zkušený truhlář může určit nastavení vizuálně a bez použití nástrojů. Takové dovednosti získáte až po mnoha desítkách pilových čepelí.

Pokud to není možné, mohou být užitečné speciální nástroje. Nejdostupnější variantou je běžný plochý ocelový plech. Je do něj vyříznuta drážka, do které by měl pilový list vniknout prakticky bez vůle. Zapojení probíhá následovně:

 • Pilka na železo je upnutá tak, že zuby jsou mírně viditelné nad svorkou;
 • Každý zub se upne do drážky v sadě a ohne se směrem ke středu;
 • Úhel odstupu je třeba neustále kontrolovat;
 • Každý sudý zub v řadě se ohýbá doleva, každý lichý doprava nebo v opačném pořadí.

Pokud se výška zubů liší, řezání dřeva není efektivní, protože zuby s vyšší výškou se kvůli většímu zatížení více opotřebovávají, zatímco zuby s nižší výškou se procesu řezání vůbec neúčastní. Tahy čepele budou nerovnoměrné, křečovité. Přesnost řezání a kvalita řezných ploch jsou rovněž předmětem kritiky. Před broušením je nutné zuby vyrovnat. Výška se kontroluje takto:

 • Zuby se přitisknou k papíru, který leží na rovné ploše;
 • Je na něm vytištěna čepel;
 • Výška zubu se určuje z profilu otisku.

Chcete-li vyrovnat zuby s různou výškou, upněte čepel do svěráku a zbruste přebytečný kov. Pokud je výškový rozdíl mezi zuby příliš velký, je třeba zvolit průměrnou hodnotu a pokusit se jí přizpůsobit co nejvíce zubů.

V příběhu. Broušení úhlovou bruskou za pět minut

Lze říci, že není tak obtížné zvládnout (ohnout a nabrousit zuby) tak jednoduchý nástroj, jako je pilka na železo, sám doma. Pokud se budete řídit obecnými pravidly, budete mít určité praktické zkušenosti a budete používat ty nejjednodušší pomůcky, můžete svému nástroji vdechnout druhý život vlastníma rukama a vyhnout se dalším výdajům za nákup nové truhlářské pily.

Jak je pila nastavena a co je její součástí

Fretting pily je ohýbání zubů v různých směrech o nastavenou hodnotu. To se provádí proto, aby se pila během obrábění nezasekávala v materiálu a aby se umožnil její snadný a plynulý posuv. Čím větší je úhel hrotů, tím menší je riziko zaseknutí nože do dřeva. Příliš široké nastavení má však také negativní vliv na proces řezání. Maximální hodnota nesmí překročit 2 mm.

Pokud řežete suchý materiál, měla by být šířka sady 0,3-0,5 mm, pokud řežete mokré dřevo, měla by být sada 0,5-1,0 mm.

K tomuto procesu lze použít speciální kleště. Nastavte na nich potřebnou velikost ohybu a poté nástroj upravte. Proces je rychlý a kvalitní, ale kleště nejsou levné. Proto mnoho lidí používá nastavovací vložky s dorazem a ručním nastavením.

Před odklopením pilu pevně zajistěte ve svěráku. Zuby se opracovávají jeden po druhém: nejprve jedna strana a pak druhá. Při ohýbání je třeba vycházet ze středu nástroje, nikoliv ze základny. V opačném případě se může rozbít.

Nastavení výšky

Různé výšky řezných zubů výrazně snižují řezný výkon ve dřevě. Vyšší snesou větší zatížení a rychleji se opotřebovávají, nižší se neprořezávají. Tahání je nepravidelné, trhavé. Zhoršuje se přesnost řezu i kvalita řezné plochy.Před ostřením čepele je třeba provést vyrovnání výšky zubů. Výška se kontroluje takto: ostří se přitiskne na list papíru ležící na stole. Profil je vytištěn na plechu a z otisku lze určit výšku každého zubu. Pro vyrovnání zubů různých výšek je třeba nůž upnout do stolního svěráku. Vyčnívající ozubení musí být opilováno.

Zařízení pro vyrovnávání výšky zubů

Neustálé používání způsobuje, že zuby ztrácejí svou ostrost a opotřebovávají se řezné hrany, což snižuje kvalitu řezu a prodlužuje dobu potřebnou k dokončení úkolu.

Koupí nového se situace na dlouho nevyřeší a oprava starého nože nezabere víc než půl hodiny.

Včasné naostření pilky na železo obnoví řeznou kapacitu nožů a zajistí, že bude vždy k dispozici provozuschopný nástroj.

Jak se to dělá. Ruční Pily

správně, nabrousit, ruční, pilu, dřevo

Ostrost řezných hran je třeba korigovat při prvních známkách opotřebení, které může postihnout lokální oblasti i celou pracovní plochu.

Mění se také velikost nožů, což vede k zasekávání při práci.