Vrtáky pro řezání plechu

Dvě příslušenství, která z obyčejného elektrického šroubováku udělají univerzální zázračný nástroj

Je úžasné, jak úžasné věci lze někdy najít na obrovské ploše slavného nákupního webu Aliexpress. Mezi různými produkty jsou často velmi užitečné nástroje, které jsou v domácnosti nepostradatelné. Dnes jsme pro vás připravili velkou sbírku praktických bitů a příslušenství, které vám pomohou proměnit běžný elektrický šroubovák v pilu, skládačku a dokonce i nýtovačku.

Typy vrtáků a jejich použití pro řezání kovů

Při stavebních nebo opravárenských pracích se téměř každý setká s nutností řezat kus kovu. K tomuto postupu můžete použít úhlovou brusku, frézku, ruční nůžky na kov.

Co ale dělat, když potřebujete řezat plech, ale nemáte takové nástroje po ruce?? Problém lze vyřešit pomocí běžné vrtačky a speciálního nástavce, který lze zakoupit v každém stavebním obchodě.

Typy řezných bitů a příslušenství: jejich ceny

Pokud je třeba řezat kov a úhlová bruska nebo pilka na železo není k dispozici, lze k tomuto účelu použít elektrickou vrtačku se speciálním nástavcem. Tato zařízení umožňují řezat kusy plechu a některé modely umožňují pracovat s kovovými profily.

Tato zařízení mají nejen mnoho výhod, ale také omezení, z nichž hlavním je tloušťka materiálu, který lze zpracovávat.

vrtáky, řezání, plechu

Ve výrobě a stavebnictví je třeba pravidelně řezat plechy, vyřezávat do nich otvory, vyřezávat zářezy různých tvarů.

S těmito úkoly si poradí mnoho typů nářadí a zařízení:

  . Úhlové brusky. Pomocí speciálních řezacích kotoučů lze řezat plech nebo výztužné tyče. Často se používá právě k tomuto účelu. Existují však i nevýhody. Na dlouhých řezech zůstávají otřepy, které jsou pro profilované plechy nevhodné, protože poškozují polymerní povlak, a je nutné neustále dokupovat řezné kotouče, které se rychle opotřebovávají.

 • Gilotina. Řezání široké škály tlouštěk oceli. Má vysokou produktivitu. Používá se hlavně ve firmách, protože náklady na vybavení jsou vysoké.
 • Kotoučová pila. Lze řezat kov pod různými úhly a s vysokou přesností. Žádná možnost složitých řezů, po práci zůstává spousta odpadu.
 • Skládačka. Umožňuje řezání pod různými úhly. Vhodné pro řezání plechů.
 • Elektrické nůžky na kov. Existují různé typy. Pro ocelové plechy. určeno pouze pro jednoduché řezání kovů. Nůžky na trubky. kromě přímého a profilového řezání mohou vytvářet různé typy otvorů. Nůžky s drážkou. skvělé pro stříhání tvarů, nejpřesnější a nejpřesnější. Nevýhodou těchto nástrojů je poměrně vysoká cena. Vhodné pro ty, kteří se profesionálně zabývají výstavbou a renovací. Pro jednorázové práce a malé množství prací není nákup elektrických nůžek vhodný.
 • Vrtáky pro řezání kovů. Existují dva typy. „cvrččí vrták“ a „ocelový bobr“. V principu podobné elektrickým nůžkám, ale několikanásobně levnější.

Použití vrtačky k řezání válcovaných kovových výrobků má nesporné výhody. Tyto nástroje má každý řemeslník. ať už pracuje jako profesionální stavitel nebo chalupář.

Vrtačka je univerzální zařízení díky možnosti výměny příslušenství. Mohou být určeny k vrtání, broušení, frézování, ostření atd. д.

Jaké typy vrtáků se používají k řezání kovů??

Rozšíření rozsahu elektrických vrtacích trysek se používá k řezání kovů. Řemeslníci často doma potřebují řezat plech, který se používá na obklady stěn, příček, používá se při stavbě střech.

Doma je standardní sada malých. K řezání plechů nebo profilů použijte nůžky nebo řezné kotouče ve spojení s úhlovou bruskou.

vrtáky, řezání, plechu

Vrtací nástavec Turboshear pro řezání kovů

Kromě „Cricket“ a „Steel Beaver“ vyrábějí výrobci také nůžkovou hlavu pro vrtačky a elektrické šroubováky pod názvem Turboshear. Takový nástavec se podobá spíše běžným ručním nůžkám na kov. Konstrukčně je tryska založena na dvou řezných hranách. Jeden okraj je pohyblivý a druhý pevný. Materiál je řezán vratným pohybem pohyblivé hrany nástavce. Mezi výhody trysky Turboshear patří:

Nevýhodou břitů Turboshear je, že sebemenší otupení řezných hran snižuje výkon nástroje a řez je veden s otřepy a třískami. Pro obnovení normálního provozu zařízení je nutné vyměnit lopatky.

Existuje mnoho dalších modelů nůžek pro vrtačky a šroubováky. Jakou trysku je nejlepší koupit, záleží na rozsahu práce a technologických problémech. Steel Beaver a Cricket nejsou ve srovnání s Turboshearem drahé. Tryska Turboshear je vyrobena v USA a má vysoký výkon a dlouhou životnost.

Koupit nůžkovou hlavu Turboshear Re2ls

Převod na mapu Privatbank 2. Při převzetí zboží na pobočce společnosti Nova Post

Doručení je prostřednictvím Nova Post.Podle deklarovaných tarifů společnosti Nova Poshta jsou přibližné náklady na dodání nástroje:

re2ls.com.ua@gmail.comStore: m Kyjev, s.Shchasliwe, vul. Lesi Ukrainka, nar.31

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vypracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a stanoví postup při zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů Stoop (dále jen „provozovatel“).

 • Provozovatel považuje za nejdůležitější cíl a podmínku své činnosti dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství.
 • Tyto zásady provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na všechny informace, které může provozovatel získat o návštěvnících webových stránek ua https://re2ls.com.ua

Základní pojmy používané v politice

 • Automatizované zpracování osobních údajů. zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
 • Blokování osobních údajů. dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro objasnění osobních údajů);
 • Webová stránka je soubor grafických a informačních materiálů, počítačových programů a databází, které jsou dostupné na internetu na síťové adrese https://re2ls.com.ua
 • Informační systém osobních údajů. soubor osobních údajů obsažených v databázích osobních údajů a zajišťující jejich zpracování informačními technologickými a technickými prostředky;
 • Depersonalizace osobních údajů. úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit, jaké osobní údaje patří konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jakýkoli úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s osobními údaji pomocí nebo bez použití automatizovaných prostředků, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, zpřesňování (aktualizace, změny), získávání, používání, předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování), anonymizace, blokování, odstraňování, likvidace osobních údajů;
 • Provozovatel. státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími osobami organizuje a/nebo provádí zpracování osobních údajů, jakož i určuje účel zpracování osobních údajů, složení zpracovávaných osobních údajů, činnosti (operace) prováděné s osobními údaji;
 • Osobní údaje. jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webových stránek https://re2ls.com.ua;
 • Uživatel. každý návštěvník webových stránek https://re2ls.com.ua;
 • Poskytování osobních údajů. úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
 • Šíření osobních údajů. jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předání osobních údajů) nebo ke zpřístupnění osobních údajů neomezenému počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo zpřístupnění osobních údajů jiným způsobem;
 • Přeshraniční předávání osobních údajů. předávání osobních údajů do cizí země zahraničnímu orgánu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;
 • Zničení osobních údajů. jakýkoli úkon, při kterém jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) v jehož důsledku jsou zničeny hmotné nosiče osobních údajů.

Provozovatel může zpracovávat tyto osobní údaje uživatele

 • Příjmení, jméno, otcovské jméno;
 • E-mailová adresa;
 • Telefonní čísla;
 • Webové stránky také shromažďují a zpracovávají neosobní údaje o návštěvnících (včetně.ч. Soubory cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metrika a Google Analytics a další).
 • Výše uvedené údaje dále v textu Zásad jsou spojeny s obecným pojmem Osobní údaje.
 • Účelem zpracování osobních údajů uživatele je informovat uživatele prostřednictvím zasílání e-mailů; poskytnout uživateli přístup ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.
 • Provozovatel má rovněž právo zasílat uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel může kdykoli odmítnout zasílání informačních zpráv zasláním dopisu provozovateli na e-mailovou adresu re2ls.com.ua@gmail.com s označením „Odmítnutí upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky“.
 • Anonymizované údaje o uživateli shromážděné prostřednictvím internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o aktivitách uživatele na webových stránkách, ke zlepšení kvality webových stránek a jejich obsahu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele pouze tehdy, pokud je uživatel sám vyplní a/nebo odešle prostřednictvím speciálních formulářů na adrese https://re2ls.com.ua. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo zasláním svých osobních údajů provozovateli vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito zásadami.
 • Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o uživateli, pokud to nastavení prohlížeče uživatele umožňuje (je povoleno ukládání souborů cookie a používání technologie JavaScript).

Prostřihovač plechu do ruční vrtačky

Postup při shromažďování, ukládání, předávání a dalším zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů, které provozovatel zpracovává, je zajištěna zavedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných pro úplné splnění požadavků platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření, aby zabránil přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
 • Osobní údaje uživatele nebudou nikdy a za žádných okolností předávány třetím stranám, s výjimkou případů souvisejících s prováděním platných právních předpisů.
 • V případě zjištění nepřesností v osobních údajích může uživatel tyto údaje samostatně aktualizovat, a to zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele re2ls.com.ua@gmail.com, označené jako „Aktualizace osobních údajů“.
 • Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení e-mailem na e-mailovou adresu provozovatele re2ls.com.ua@gmail.com s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
 • Před přeshraničním předáním osobních údajů se provozovatel ujistí, že cizí země, na jejíž území má být předání osobních údajů provedeno, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
 • Přeshraniční předávání osobních údajů v cizích zemích, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě písemného souhlasu subjektu osobních údajů s přeshraničním předáváním jeho osobních údajů a/nebo s plněním smlouvy, jejíž stranou je subjekt osobních údajů.
 • Uživatel může získat jakákoli vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním provozovatele prostřednictvím e-mailu re2ls.com.ua@gmail.com
 • Tento dokument bude odrážet veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů provozovatele. Zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.
 • Aktuální verze zásad je k dispozici na adrese https://re2ls.com.ua@gmail

Máte možnost vrátit výrobek do 14 dnů od jeho obdržení.

Podle nařízení Ministerstva hospodářství Ukrajiny ze dne 19. června 2007 č. 03 „O pravidlech komisního prodeje zboží mimo obchodní nebo kancelářské prostory“ jsme povinni vrátit vámi zaplacené peníze do 30 dnů od data písemného oznámení o vrácení zboží.

Vrácení se provádí ve skladu Novoich Post: c. Kyiv, office 41, 3a Kolektornaya str., Kyiv, 01001 Kozlov Roman Volodymyrovych Telefon: 38 (093) 040 25 00

Při zasílání návratky „Odhadované náklady“ napište. 200 UAH. Vrácení peněz se provádí na kartu Privat nebo jinou bankovní kartu (ne pro Ukrposhta) Po vyzvednutí zboží na pobočce Novaya Poshta, MistExpress nebo na poště Privatbank automaticky souhlasíte s kvalitou a kompletností zboží. nucené odbavení u kontaktní osoby kurýra/opatrovníka.

Pokud si chcete koupit částečnou náhradu:. Zaplaťte objednávku (plnou cenu);. Vyplňte návratku a vraťte nám ji;. Obdržíte náhradu v hotovosti po urychleném doručení zboží do obchodu.

V souladu se zákonem o ochraně práv spotřebitelů vám vrátíme peníze do 7 dnů od doručení zboží do skladu. Částečné nebo úplné vrácení hradí zákazník. V případě vrácení zboží z důvodu závady v obchodě nebo výrobní vady vám vrátíme náklady na dopravu. Po obdržení vrácených údajů oznamte telefonicky nebo e-mailem našim správcům údajů číslo prohlášení (DN).

Výměna zboží může být provedena do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení zboží a platebního dokladu.

S ohledem na kvalitu výrobku, který si zachovává svůj vzhled a prodejnost a zákazník jej chce vrátit. Do 14 dnů od převzetí zboží můžete zakoupené zboží vrátit, pokud vám nevyhovuje barvou, velikostí nebo stylem.

Zboží nesprávné kvality s ohledem na zboží, které je vadné nebo neúplné. Rozdíly v konstrukčních prvcích a provedeních oproti těm, které jsou uvedeny na webových stránkách, nejsou způsobeny nekompatibilitou výrobků.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vrácení objednávky nás prosím kontaktujte na adrese re2ls.com.ua@gmail.com. Náš obchodní zástupce vás bude kontaktovat a situaci vyřeší. DŮLEŽITÉ! Zboží vhodné i nevhodné kvality by mělo být předloženo v kompletní sadě s veškerým příslušenstvím a kompletním vybavením školy.

vrtáky, řezání, plechu

Žádosti kupujícího o vrácení (výměnu) zboží bude prodávající brát v úvahu pouze v případě, že je k dispozici:. Žádost, ve které je uveden důvod vrácení zboží a informace o kupujícím (údaje z pasu fyzické osoby a číslo karty pro vrácení peněz z bankovního účtu);. nákupní doklad potvrzující nákup zboží.

Pokud byla platba od kupujícího přijata na bankovní účet, při vrácení peněz se počítá s FOP, na kterém je částka objednávky účtována a vrácena POUZE na kartu zákazníka (Prodávající musí zákazníkovi vyhovět. CUSTOMS). Vrácení peněz provedeme do 7 dnů od obdržení vrácení v souladu se zákonem Ukrajiny „O ochraně práv spotřebitelů:“ Peníze zaplacené za zboží budou vráceny zákazníkovi v den ukončení smlouvy, a pokud není možné vrátit peníze v den ukončení smlouvy. Rozhodnutí kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 19. března 1994, rok 72 „O realizaci některých ustanovení zákona Ukrajiny „O ochraně práv spotřebitelů“ určuje seznam zboží. které nepodléhají výměně (vrácení), a to:. Kosmetické výrobky a výrobky v aerosolových obalech;. Kamarádi pro kojence (peliushki, dudlíky, pelušky na kojení atd.);. Korzetové výrobky (podprsenky, spodní prádlo, korzety), spodní prádlo včetně plavek, nočních košil, šatů, šatů, prádla a šátků;. Povlečení, přehozy, deky, plédy;. Výrobky osobní hygieny: zubní kartáčky, holicí strojky, holící tyčinky, hřebeny, hřebínky, masážní štětce, nástroje na manikúru a pedikúru (nůžky, pilníky atd.);. výrobky z prachového peří (kromě péřových bund);. hračky pro děti;. palčáky, rukavice;. pleteniny;. kovové šperky vysoké hodnoty, drahé kameny, organogenní kameny vysoké hodnoty a drahé kameny;. potraviny, alkoholické nápoje, kosmetika a zboží v aerosolovém balení;. Kamarádi pro kojence (pelušky, dudlíky, knedlíky na kojení atd.);. Korzety (podprsenky, spodní kalhotky, korzety), spodní prádlo, včetně

1.1. Tato nabídka je oficiální nabídkou FOP Kutova Olga Sergiyivna. (dále jen „prodávající“), uzavírají smlouvu o prodeji. koupi zboží distančním způsobem, tj. prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „smlouva“), a umísťují veřejnou nabídku (nabídku) na oficiálních internetových stránkách prodávajícího “ https://re2ls.com.ua/ “ (dále jen. „Internetové stránky“).1.2. Okamžikem úplného a bezvýhradného přijetí nabídky (akceptace) prodávajícího na uzavření elektronické smlouvy o prodeji zboží ze strany kupujícího je úhrada objednávky kupujícím za podmínek této smlouvy, v termínu a za ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího.

2.1. Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující pojmy v této nabídce následující význam: „zboží“. modely, příslušenství, součásti a doprovodné předměty; „E-shop. v souladu s ukrajinským zákonem „O elektronickém obchodu“ způsob prezentace nebo prodeje zboží, prací nebo služeb prostřednictvím elektronické transakce. „Prodávající“. společnost, která prodává zboží zobrazené na webových stránkách. „Kupující“. fyzická osoba, která uzavře s prodávajícím smlouvu za níže uvedených podmínek. „Objednávka“. Výběr jednotlivých položek ze seznamu produktů zadaných kupujícím při zadávání objednávky a provádění platby. předmět dohody 3.1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží zaplatit a převzít za podmínek této smlouvy. Tato smlouva upravuje prodej zboží v internetovém obchodě, včetně:. dobrovolný výběr zboží kupujícím v e-shopu;. vlastní objednávka kupujícího v e-shopu;. zaplacení objednávky učiněné kupujícím v e-shopu;. zpracování a doručení objednávky kupujícímu podle podmínek této smlouvy.

Postup objednávání

4.1. Kupující má právo objednat si jakýkoli produkt, který je na stránkách prezentován a je dostupný na skladě. 4.2. Každá položka může být v objednávce zastoupena v libovolném množství. 4.3. Pokud výrobek není na skladě, je manažer společnosti povinen informovat zákazníka (telefonicky nebo e-mailem). 4.4. V případě absence výrobku má kupující právo vyměnit jej za výrobek podobného modelu, odmítnout tento výrobek, zrušit objednávku.

Platba na dobírku 5.1. Platba se provádí při převzetí zboží v pobočce přepravní společnosti v hotovosti v hřivnách. 5.2. V případě neobdržení finančních prostředků si internetový obchod vyhrazuje právo zrušit objednávku. Objednávkové podmínky

6.1. Dodání zboží zakoupeného v internetovém obchodě se provádí do skladů přepravních společností, kde se doručují objednávky. 6.2. Kupujícímu budou spolu s objednávkou poskytnuty dokumenty požadované ukrajinskými právními předpisy.

Práva a povinnosti stran:

7.1. Prodávající má právo:. jednostranně pozastavit poskytování služeb podle této smlouvy v případě, že kupující nedodržuje podmínky této smlouvy. 7.2. Kupující je povinen:. včasné zaplacení a přijetí objednávky podle podmínek této smlouvy. 7.3. Kupující má právo. provést objednávku v e-shopu;. uzavřít elektronickou smlouvu. požadavek prodávajícího na splnění podmínek této smlouvy.

8.1. Smluvní strany odpovídají za neplnění nebo nesprávné plnění podmínek této smlouvy způsobem stanoveným touto smlouvou a platnými zákony Ukrajiny. 8.2. Prodávající nenese odpovědnost za:. vzhled Zboží upravený výrobcem;. za drobné odchylky v barvě zboží, které se mohou lišit od originálního výrobku výhradně v důsledku rozdílné reprodukce barev monitorů osobních počítačů jednotlivých modelů;. a pravdivost údajů, které kupující uvedl při objednávce;. za zpoždění a přerušení poskytování Služeb (zpracování objednávky a dodání produktu), ke kterým dojde z důvodů mimo jeho kontrolu;. za nezákonné a protiprávní jednání, které kupující provedl prostřednictvím daného webového přístupu;. pro přenos online identifikátorů kupujícího. IP, MAC adresa, uživatelské jméno a heslo třetím stranám; 8.3. Kupující, který využije poskytnutý přístup k internetu, nese výhradní odpovědnost za škody způsobené svým jednáním (osobně, i když pod jeho přihlašovacím jménem byla jiná osoba) fyzickým osobám nebo jejich majetku, právnickým osobám, státu nebo dobrým mravům. 8.4. V případě vyšší moci jsou strany zproštěny plnění podmínek této smlouvy. Pro účely této dohody se vyšší mocí rozumí události mimořádné, nepředvídatelné povahy, které znemožňují nebo objektivně brání plnění této dohody a jejichž výskyt nemohly strany předvídat a zabránit mu přiměřenými prostředky. 8.5. Strany vynaloží veškeré úsilí k urovnání případných sporů výhradně jednáním.Další podmínky

9.1. Internetový obchod si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto smlouvu, pokud byla tato smlouva předem zveřejněna na http://re2ls.com.ua/ 9.2. Internetový obchod byl vytvořen za účelem organizování prodeje zboží na dálku prostřednictvím internetu. 9.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených při objednávce. V tomto případě při akceptaci (objednávce a následné platbě za zboží) dává kupující prodávajícímu svůj bezpodmínečný souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováváním a používáním svých osobních údajů ve smyslu zákona Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“. 9.4. Zaplacení objednávky dokončené v e-shopu kupujícím znamená, že kupující plně souhlasí s podmínkami kupní smlouvy (veřejné nabídky). 9.5. Skutečným datem elektronické dohody mezi stranami je datum přijetí podmínek v souladu s čl. 11 ukrajinského zákona „O elektronickém obchodu“ 9.6. Použití internetového obchodu pro náhled zboží i pro objednání je pro kupujícího zdarma. 9.7. Informace poskytnuté kupujícím jsou důvěrné. Internetový obchod používá údaje kupujícího výhradně za účelem vyřízení objednávky, zasílání oznámení kupujícímu, doručení výrobků, vzájemného vypořádání apod.

Postup vrácení zboží v odpovídající kvalitě

10.1. Vrácení zboží do internetového obchodu se provádí v souladu s platnými právními předpisy Ukrajiny. 10.2. Vrácení zboží do internetového obchodu se provádí na náklady kupujícího. 10.3. V případě vrácení zboží odpovídající kvality kupujícím zašle internetový obchod zpět částku zaplacenou za vrácený výrobek po odečtení nákladů na dopravu zboží kupujícímu od poplatků účtovaných internetovým obchodem.

Typy zařízení na řezání kovů

K řezání plechu nebo pevnějšího kusu kovu lze použít různé typy zařízení.

Tento stroj je také známý jako úhlová bruska. Armatury, plechy a další typy kovových výrobků lze řezat. Jedná se o nejoblíbenější zařízení pro tuto aplikaci.

Tato pila umožňuje provádět řezy pod různými úhly a s velkou přesností. Hloubka řezu je však omezená a vzniká velké množství odpadu.

Jedná se o vysoce výkonný stroj na řezání kovů, na kterém lze obrábět jednoduché obrobky.

Zařízení na řezání kovů je schopné provádět řezy v různých úhlech. Jak přímočará pila, tak pásová pila mají vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem značná omezení týkající se velikosti řezaných obrobků.

Tento typ stroje je inovativní. Umožňuje přesné řezání kovů o tloušťce až 20-30 cm. Nejvýznamnější nevýhodou této metody řezání, při níž se výrobek tepelně nezpracovává, jsou vysoké náklady.

Vrtáky lze použít i k řezání jiných materiálů

Mechanické metody řezání

Mechanické řezání se také nazývá řezání za studena, protože materiál není vystaven vysokým teplotám. Používají se nástroje s vyšší houževnatostí a tvrdostí než kov.

  Kotoučová pila. Kov lze řezat pod různými úhly s velkou přesností. Nevýhodou kotoučové pily je malá hloubka řezu a velký objem odpadu.

Kotoučová pila na řezání kovů

Mnoho řemeslníků používá k řezání plechu úhlovou brusku

Gilotina (zámečnický nástroj)