Vystřihněte si doma kruh ze skla

Jak vyrobit kruh z kovu. Jak řezat plech. Vyřezávání kruhu v silném kovu

Jakákoli konstrukce, ať už v domácnosti nebo ve výrobě, zahrnuje práci s kovem.

Při použití tohoto materiálu se často ptáte, jak vyříznout kruh v kovu?

Stojí to za zvážení, protože výběr správného nástroje a techniky může mít velký vliv na časovou náročnost práce a kvalitu výsledku.

Jak vyříznout kruh z tenkého kovu

Kov může být buď tenký, nebo silný a robustní, a proto se k jeho řezání používají různé nástroje.

Volba materiálů a řezných technik závisí také na tom, jak velký nebo malý kruh je požadován a jak hladký má být.

Použití skládačky

Pokud je požadován dokonale rovný kruh, lze jej vyříznout elektrickou skládačkou.

 • Nejprve určete tloušťku kovu a vyberte vhodný pilový kotouč pro elektrickou skládačku.
 • Před řezáním kruhu v kovu přímočarou pilou se na pracovní rovině vyznačí obrys kruhu, který se má vyříznout.
 • Pomocí vrtáku a vrtáku (o průměru osm až deset milimetrů) vyřízněte otvor, který je výchozím bodem první práce.
 • Pilový kotouč skládačky se vloží do mezery a řezání pokračuje podle předchozího nákresu.

Tento způsob řezání pilou je obzvláště časově a pracovně úsporný. Kromě toho lze pomocí skládačky vytvořit kruh s dokonalými hranami. Je však vhodný pouze pro práci s kovem o minimální až střední tloušťce (např. 2. 3 mm).

Použití úhlové brusky

Úhlová bruska pro práci s tenkým kovem. Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit kruhový otvor podle těchto pokynů krok za krokem:

 • Před vyřezáním kruhu do kovu úhlovou bruskou si jej vyznačíte tak, aby byly obrysy jasně viditelné.
 • Pomocí kotouče úhlové brusky vyřízněte krátký úsek po celé délce načrtnutého výkresu, který se nakonec spojí.
 • Tvar se podobá spíše mnohoúhelníku než kružnici. Po dokončení řezání se obrobek brousí a odhrotovává, dokud nejsou hrany dostatečně rovné a hladké. Lze použít také úhlovou brusku. Pokud je průměr kruhu široký, je možné obrysy brousit hrubým kotoučem.

Při broušení řezné kružnice úhlovou bruskou je třeba dbát na to, aby kotouč byl uvnitř otvoru a zároveň ve stejné rovině jako obrobek.

Řezání kruhu v silném kovu

K vytyčení přesných obrysů dílu, který má být vyříznut z kovu, použijte pravítko, kružítko a fix.

Nejprve pomocí pravítka nastavte požadovanou šířku kruhového nože tak, aby odpovídala požadovanému průměru kruhu.

Pak určete střed kružnice na rovině kovu.

Z toho se pomocí kružítka nakreslí obrysy.

Aby byly při práci dobře viditelné, musí být zakresleny fixem.

Použití řezacího hořáku

Středně silný kruh v kovu lze vyříznout plynovým hořákem. Práce probíhají v několika fázích:

 • Obrys kružnice je vyznačen.
 • Zapálení hořáku nástroje.
 • Hořící hořák je nastaven.
 • Jemně a pomalu přejíždí hořákem po nakresleném obrysu.

Touto metodou vyřežete do kovu otvory široké asi čtyři nebo pět milimetrů.

Použití svářečky

Pokud nemáte doma hořák, můžete použít svářečku.

Musí být nastaven na nejvyšší úroveň proudu.

Poté se vypalovací oblouk umístí na obrys a drží se, dokud se nevytvoří otvor.

Pak jej pomalu veďte kolem výkresu, dokud nevytvoří rovnoměrný kruh.

Nejdůležitější je však správné nastavení výkonu nástroje.

Například pokud je požadována tloušťka kovu přibližně čtyři milimetry, je nutný přístroj o jmenovitém výkonu přibližně 150 ampér. Pokud je kov silnější, zvyšuje se i výkon nástroje.

Pro urychlení procesu je lepší použít tenčí elektrody. Rychle se však vypalují a je třeba je vyměnit. Kov budete muset zahřívat častěji, protože při výměně elektrod má čas vychladnout.

Zjistěte, jak vyříznout rovný kruh z kovu pomocí frézy na adrese

Jak brousit sklo

Asi nejtěžší je správně nakreslit kruh. K tomu slouží speciální nástroj (rádiusová fréza), který se skládá ze čtvercové tyče, pevné přísavky na jedné straně a pohyblivé frézy na sklo s kulovou rukojetí na straně druhé. Přísavka musí být připevněna uprostřed a řezák musí být upevněn na vnějším poloměru.

Úhel ostření válečkové frézy je 100 stupňů, životnost nástroje je 350 m na skle 5-1 mm. Funkce mazání může prodloužit životnost až na 6000 m, přičemž úhel broušení je 135 stupňů pro materiály o tloušťce 1-10 mm a 150 stupňů pro sklo o tloušťce 10-20 mm. Kapalina k namočení vlasce pro řezací nůžky musí být zastrčena do průhledné rukojeti a hlava nástroje je u těchto modelů obvykle upevněna. Diamantové modely mají dosah až 10 km a jsou vhodné pro materiál o tloušťce až 10 mm. Syntetické diamanty jsou vhodné pro sklo do 5 mm. Diamantové nebo olejové provedení se častěji používá u kruhových řezaček skla.

Diamantové frézy na sklo si snadno poradí s křivkami. problém je v následném odlomení. Prsty tlačte na vnitřní stranu, dokud se po celém okraji neobjeví souvislá prasklina, pak sklenici otočte a stisknutí zopakujte. Pro zachování celistvosti vnitřního kruhu se doporučuje provést řezy od obvodu k okraji skla podél čtyř rohů. Poté opatrně odlomte vnější části. V případě potřeby lze hranu zdrsnit brusivem, ale vždy pod tekoucí vodou. V tomto případě bude obrobek, který má být obráběn, ve stejné rovině jako brusivo, takže sklo se nebude ohýbat. Drobné otřepy lze odstranit ručně pomocí brusného kamene, ale používejte rukavice, abyste zabránili náhodnému pořezání. Obecně lze ručně odstranit maximálně 2 mm, pro náročnější aplikace je třeba použít brousek.

Diamantový řezák na sklo držte v ruce blízko základny jako pero nebo tužku. Nezasahujte do linie zastřihovače silou, řez by měl být jen trochu viditelný. Válečkový řezač skla je třeba trochu silněji přitlačit, ale přítomnost olejového maziva tento proces značně usnadní. Díky drážkám v držácích není nutné používat kleště pro rovné řezy, pro zakřivené řezy je vhodnější použít kleště. Stejným způsobem lze vyrobit i kruhové desky konferenčních stolků. Chcete-li vytvořit elipsu, z obou stran obrobku nástrojem načrtněte oblouky půlkruhů a pak je pečlivě spojte přímkami.

Pokud máte velmi tenké sklo, můžete z něj vystřihnout kruh nůžkami. Začněte tím, že na sklo vytvoříte voděodolným fixem šablonu. Pak vložte sklo do vody, vezměte nůžky a vystřihněte kruh podle šablony, kleštěmi ukusujte malé kousky přebytečného skla a postupně se přibližujte ke tvaru kruhu. Výsledkem této metody je mírně nerovný kruh, ale pokud nastane naléhavá situace a je potřeba skleněný kruh, můžete použít tuto metodu. Nezapomeňte však, že tuto metodu lze použít pouze v případě, že je sklo silné 2-3 mm, jinak není vhodná.

Středně velké skleněné kruhy lze vyřezat trubkovými vrtáky (nebo kusem trubky s tekutým brusivem). Maximální velikost kusu by neměla přesáhnout 30 cm v průměru. U běžného potrubí je třeba pravidelně přidávat abrazivo. Vrtejte přímo skrz; odlomení několika milimetrů (dokonce i mikronů) nebude fungovat. vnitřek praskne. Pomocí kruhového řezáku na sklo (první fáze) a vrtáku na trubky (druhá fáze) můžete vyrobit skleněné kroužky.

Pokud není k dispozici řezačka na sklo a jádrová vrtačka, lze použít diamantovou pilu. Tento nástroj je hladký pás s diamantovými proužky, na kterém jsou umístěny zuby běžné pily. Pro práci s touto řezačkou je třeba vyříznout šablonu ze silného kartonu nebo překližky a vytvořit kruh. Poté se musí přilepit na sklo. Po dokončení příprav můžete začít řezat diamantovou pilou. Sklenici přitom pravidelně zvlhčujte vodou, proto je nejlepší brousit kulaté sklo v koupelně. Při práci s tímto nástrojem je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Existují také neobvyklé způsoby broušení skla. Například kyselina fluorovodíková dokáže sklo vyleptat, přičemž část potažená voskem zůstane neporušená. Při zahřátí plazmou se ze skleněného kotouče vyvrhne skleněná vata. Diamantová gravírka v gravírovacím stroji může také vyřezat jakýkoli tvar skla podle šablony.

Jak vidíte, kvalitní skleněný polotovar libovolné tloušťky požadovaného průměru lze nejsnáze získat doma, pokud máte speciální nástroj. Úkol lze provést v terénu s minimálním vybavením, ale kružnice nemusí být dokonale správná a na okrajích obrobku je třeba více práce.

Jak řezat sklo trubkovým vrtákem

Pokud má být průměr skleněného kruhu malý, lze použít trubkový vrták. Vrták je vyroben z kovové trubky, která má na jednom konci držák vrtáku. Vrták je na okrajích zcela hladký a řez se provádí brusným materiálem smíchaným ve vodě. Před zahájením řezání se řezné abrazivo smíchá s vodou a nanese se na linku kotoučové pily, a pak můžete začít vrtat.

Pod špičku vrtáku je třeba umístit navlhčenou brusnou látku, aby nedošlo k přehřátí a prasknutí skla. Vyznačená linie pro trimr je provrtána vrtákem.

Řezání skla diamantovou pilou

Pokud potřebujete řezat kruhové sklo a nemáte k dispozici řezačku skla nebo trubek, můžete použít diamantovou drátovou pilu. Diamantová pila je hladký pás s diamantovým povlakem, na kterém jsou zuby běžných pil.

Pro práci s diamantovou pilou je nutné vyříznout kruh z kartonu nebo překližky. Poté je třeba vyříznutou šablonu přilepit na sklo. Po provedení těchto příprav můžete začít řezat diamantovou pilou. Sklo řezané do kruhu musí být při řezání neustále vlhčené, proto je třeba řezat kruhové sklo v koupelně. Pokud se rozhodnete vyříznout kruh ze skla diamantovou pilou, musíte být trpěliví a sklo řezat velmi opatrně.

Jak brousit kulaté sklo?

Zde je uveden nejjednodušší způsob broušení kulatého skla. Pořiďte si řezačku na sklo a nástroje na vyřezání rovného kruhu. Nejprve si na sklo vyznačte střed kruhu a poté přiložte přísavku k místu, kde jste vyznačili střed. K přiložené přísavce přivažte lano a připevněte k němu řezačku na sklo. Délka lana od přísavky k řezačce skla musí být rovna poloměru řezaného kruhu. Po provedení všech příprav může brusič skla vytvořit na skle kruh. Nyní pomocí řezačky na sklo vytvořte „paprsky“ z kruhu na zbytku skla. A pak pomocí kleští odlomte přebytečné kousky, které jsou mezi dříve vytvořenými „trámy“.

Pokud je třeba vyříznout kruh o průměru menším než 30 cm, je třeba použít trubkový vrták. Trubkový vrták je kovová trubička, která je opatřena přípravkem pro upevnění do „sklíčidla“ vrtačky. Hrany vrtáku musí být hladké, protože sklo je řezáno abrazivní vodou. Před řezáním kruhu ze skla vždy naneste na okraj kruhu brusnou vodu a při řezání kruhu ze skla musí být brusná voda vždy umístěna pod řezákem na sklo, aby se sklo nepřehřálo a nerozbilo. Pokud je vše provedeno správně, vznikne rovnoměrný kruh.

Jak řezat sklo bez brusky na sklo

Než se podrobněji seznámíme s technikami řezání, řekněme si nejprve pár slov o bezpečnosti. Při práci vždy používejte rukavice a ochranné brýle, abyste zabránili pořezání nebo vniknutí střepů do očí. Dávejte pozor, abyste na sklo příliš netlačili.

Hořící vlákno

Velmi rozšířená metoda, používaná především k řezání skleněných lahví. Touto metodou lze řezat i rovné sklo, ale s několika komplikacemi. K čistému řezu stačí kousek vlněné nitě, hořlavá kapalina (líh, parafín atd.) a měkký hadřík.д.) a nádobu se studenou vodou.

Namočte provázek do hořlavé kapaliny a připevněte jej podél linie řezu. Zapalte ji, počkejte, až se propálí, a ihned ji vložte do studené vody nebo ji vylijte na zahřáté místo. Hlavní je zajistit, aby se sklo co nejrychleji ochladilo, aby se při poklesu teploty rozbilo. Zvuk „cvaknutí“ znamená, že práce byla úspěšně provedena. Pokud sklo není prasklé, můžete to zkusit znovu.

Tato metoda rozděluje láhve poměrně hladce, ale ne vždy funguje u velkých velikostí skla. Je také poměrně nebezpečný pro oheň a vyžaduje hasicí přístroj nebo nádobu s vodou, což je nutnost.

Páječka

Jedná se o velmi zajímavou, ale poměrně pomalou metodu tepelného řezání skla. Hodí se spíše pro zakřivené řezy, ale bez problémů vytvoří i rovnou čáru pro střihací linku. Tato operace vyžaduje pilník a topné těleso (pájku nebo hořák).

Po vyznačení čáry na skle pro ořezávač budoucího řezu vezmeme pilník a uděláme na okraji malý zářez. 1-2 mm od něj zahřívejte místo páječkou, dokud se mezi páskou a zářezem nevytvoří mikrotrhlina. Poté jděte do stejné vzdálenosti od samotné trhliny a postupně se přibližujte k cíli. Broušení skla tímto způsobem trvá dlouho, ale můžete získat jakýkoli tvar. Chcete-li práci trochu urychlit, můžete ji také pravidelně ochlazovat vlhkým hadříkem.

Nůžky ve vodě

Snadný způsob směrového štěpení skla. Umožňuje snadné vystřihování kulatých tvarů, ale nehodí se k vytváření rovných čar. K tomuto způsobu stříhání jsou zapotřebí obyčejné nůžky a nádoba s vodou, která slouží jako mazadlo. Maximální tloušťka skla nesmí přesáhnout 4 mm.

Proces řezání touto metodou je velmi jednoduchý. Vezměte kus skla, který chcete řezat, ponořte ho do vody a nůžkami odstřihněte malé kousky z okrajů. Voda zabrání prasknutí skla a umožní vám vytvořit kontrolovanou třísku. Umožňuje řezat oválné i kruhové tvary.

Použití diamantového kotouče

Není to nejbezpečnější způsob řezání skla, vyžaduje mimořádnou opatrnost a přísné dodržování bezpečnostních předpisů. Lze snadno odštípnout sklo a vést střep v obou směrech. Jinak je metoda poměrně účinná a dokáže se s úkolem vypořádat. Speciální nástroj (úhlová bruska, bór nebo vrtačka) s 0.1 mm.

Samotný proces řezání je poměrně jednoduchý, ale vyžaduje určitou zručnost a pevnou ruku, abyste nástroj vedli rovně. Položte kus skla, který chcete řezat, na rovnou plochu, použijte řezačku a přejeďte ořezávacím nožem po povrchu skla. Hlavní je neponořit se do hloubky, ale jen lehce se jí dotknout, aby vznikla malá strouha, podobná širokému pruhu pro střihač na sklo. Pak jednoduše rozbijte sklo na správném místě.

Aby se snížilo riziko rozbití skla a minimalizoval se skleněný prach, lze řeznou plochu občas pokropit vodou.

Soubor

Další způsob domácího řezání skla bez použití drahého elektrického nářadí. Budete potřebovat pilník a zkušenosti se sklem. Všimněte si, že pilník musí mít rohy, takže kulatý pilník není vhodný.

Pro řezání skla stačí udělat několik zářezů do okraje pilníku. Na pilník vyvíjejte jen mírný tlak a mírnou silou vytvořte čistou drážku podobnou drážce brusky na sklo. Po označení místa odštípnutí jednoduše rozbijte sklo o hranu stolu nebo pod řez přiložte sirku.

Tato metoda vyžaduje určitou zručnost, a pokud sklo řežete poprvé, doporučujeme vám, abyste si ji nacvičili na malých, nepotřebných skleněných střepinách, než přejdete k základnímu materiálu.

Použití diamantového vrtáku

Pokud víte, o čem je broušení skla, zvažte jiný způsob broušení skla bez použití řezačky. S určitými zkušenostmi může pro tuto operaci stačit jeden bit s pobeditovým hrotem. Hlavně se ujistěte, že vrták je víceméně nový, s ostrými rohy na hlavě.

Samotný proces řezání skla řezačkou na sklo je velmi podobný procesu řezání běžnou válečkovou řezačkou. Jediným rozdílem je vyšší tlaková síla, ale jinak jsou kroky standardní. Položte sklo na rovnou plochu, vyznačte linii ořezu, přidržte k ní pásek a veďte linii ořezu shora dolů. Před zahájením řezání otočte koncovku tak, aby se nejostřejší roh dílu dotýkal skla. Jakmile je linie řezu pro zastřihovač volná, rozbijte sklo podél linie řezu.

Pracovní místo

Použitelnost a úspěšnost práce závisí do značné míry na tom, kde je sklo při řezání umístěno. Nevhodný pracovní povrch může vést k nerovnoměrnému odštípnutí, prasklinám, škrábancům, a dokonce ke zranění. Existuje několik jednoduchých pravidel, která vám pomohou ochránit materiál a dosáhnout slušného výsledku.

Nejdůležitější je, aby pracovní plocha byla rovná. Na stole, podlaze nebo na místě, kde sklo řežete, nesmí být žádné výstupky nebo prohlubně. Pokud je mezi materiálem a povrchem mezera, může křehké sklo pod tlakem frézy jednoduše prasknout.

Stůl, pracovní stůl, stolička nebo jakákoli jiná konstrukce musí být stabilní, aby při kreslení čáry fréza neodskočila od značky. Pro lepší uchopení a zabránění pořezání skla je lepší vložit mezi sklo a pracovní plochu kus látky. Na stůl položte prostěradlo, deku nebo jinou měkkou látku o něco větší, než je broušené sklo.

Přípravky

Aby byl řez dobrý, musí být použitý materiál předem připraven. Pokud je sklo nové, stačí ho otřít. Nejlepší způsob je použít noviny, které otírají povrch do sucha a nezanechávají šmouhy a šmouhy.

Pokud bylo sklo již dříve používáno, bude příprava materiálu před řezáním řezačkou na sklo trvat o něco déle. Nejprve je třeba takový povrch důkladně vyčistit speciálním čisticím prostředkem na sklo. Poté je třeba provést pečlivé odmaštění. Můžete také použít parafín. Za tímto účelem otřete sklo hadříkem namočeným v parafínu a počkejte, dokud důkladně nezaschne.

vystřihněte, doma, kruh, skla

Fáze úpravy skla zároveň zahrnuje broušení skla. Není pochyb o tom, že získáte konečný výsledek bez odpadu, zejména pokud vyřezáváte kus nepravidelného tvaru. Pokud však provedete výpočet co nejsprávněji, můžete množství odpadu několikanásobně snížit.

Dbejte také na to, aby pracovní plocha byla dostatečně rovná a bez sklonů, ale také ne příliš tvrdá. Doporučuje se vyrobit pracovní plochu z překližky nebo dřevovláknité desky a pokrýt ji olejovou tkaninou nebo měkkou látkou.

Řezání zakřiveného skla

Naše potřeby nejsou vždy omezeny na rovné hrany. Některé projekty mohou vyžadovat kulatý nebo zvlněný tvar skla. Proces řezání zakřiveného skla může být poněkud složitější než řezání rovného skla, ale nevyžaduje velké zkušenosti. Před řezáním zakřivené čáry pomocí řezačky na sklo je třeba zvážit několik věcí.

Aby byl proces řezání přesnější a pohodlnější, doporučujeme předem připravit šablonu s požadovaným tvarem. Šablona je nejlépe vyřezána z kusu dřevotřísky o tloušťce maximálně 5 mm. Při označování budoucí šablony si uvědomte, že nůž řezačky skla nebude ležet těsně u povrchu skla, ale mezi šablonou a stěnou skla bude 2-3 mm navíc. Aby vodítko řezu při řezání nejezdilo po skle, můžete na spodní stranu vodítka nalepit několik proužků maskovací pásky.

Jakmile máte šablonu připravenou, přiložte ji na řezaný kus a nakreslete pomocí řezačky na sklo čáru pro ořezávač. Pak jemně poklepejte podél linie na spodní straně. Pokud uvnitř skla vyřežete nějaký tvar, můžete pro snadnější vyjmutí nakreslit čáry od tvaru k okraji skla, abyste jej mohli na okrajích úhledně zkosit.

Broušení skla se ne vždy podaří napoprvé. Tento téměř šperkařský proces vyžaduje určitou zručnost. Cvičte a brzy budete tuto práci zvládat s lehkostí.

Uložte si tuto stránku na sociální síť. a vraťte se, až se vám to bude hodit.

Blok: 7/7 | Počet znaků: 1479

Počet bloků: 17 | Celkový počet znaků: 22013Počet použitých dárců: 4Informace o každém dárci: