Jak řezat měděnou trubku bez frézy na trubky

Co a jak můžete řezat měděnou trubku?

Měď je přirozeně měkký a tvárný kov. Měděné trubky lze řezat různými nástroji a různými průměry. S měděnými trubkami je třeba zacházet opatrně. Nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k promáčknutí, zploštění nebo jiné deformaci trubky.

Nůž na trubky je zařízení podobné svěráku. Řezák na trubky vytváří dokonalý řez a prakticky neobsahuje piliny. Důležité je, abyste si otáčky brusky na trubky řídili sami. Můžete si vybrat model odpovídající průměru potrubí.

úhlová bruska je vybavena kotouči s diamantovým povlakem, které se používají k řezání kovových trubek včetně měděných. Mezi výhody této metody patří široký rozsah otáček úhlové brusky.

Pokud nemáte po ruce úhlovou brusku nebo řezačku na trubky, můžete tuto metodu použít k řezání do trubek. Řezání pilkou na železo není dokonalé, zůstává po něm spousta pilin a proces je časově náročný.

Pomocí fixu nebo značkovacího pera vyznačte na trubce místo budoucího řezu a přidejte několik centimetrů na závit.

Kotouč úhlové brusky musí být proti vyznačené čáře, kolmo k trubce. Lehce přitlačte kotouč k trubce a opatrně jej nařízněte.

Řezání trubek pomocí řezačky trubek: Umístěte trubku do řezačky trubek tak, aby byl řez v jedné linii s řezacím kolečkem, a upněte ji pomocí válečku řezačky trubek. Proveďte plnou otáčku frézy kolem osy trubky, aniž byste ji otáčeli. Poté se válec znovu upne a provede se další otočení trubky. Tento postup opakujte několikrát, dokud není řez dokončen.

Vzhledem k tomu, že měď je měkká, neměla by být pilka během řezání tlačena, ale měla by řezat pod vlastní vahou.

pomocí úhlové brusky doporučujeme trubku na jedné straně rozříznout uprostřed a poté ji otočit na druhou stranu. Tímto způsobem dosáhnete poměrně rovnoměrného řezu bez zbytečných úhlů a zkosení.

Po řezu hrany trubky otřete pilníkem nebo smirkovým plátnem.

Otřepy a nerovnosti lze odstranit také pomocí kuželového vnitřního a vnějšího výstružníku.

Můžete brousit úhlovou bruskou a speciálními bity.

Nepoužívejte vysoké otáčky hlavy úhlové brusky, okraj trubky by měl být bez zkosení a zalomení, aby byla zajištěna maximální těsnost při spojování s dalšími trubkami.

Co lze použít k řezání ocelových trubek?

Pro řezání ocelových trubek je vybrán jeden z následujících nástrojů

 • Nástroje na řezání trubek;
 • Elektromechanická okružní pila;
 • řezání potrubí plynem;
 • Plazmové řezání trubek;
 • Speciální stroje na řezání trubek;
 • Používají se také speciální řezací stroje;
 • Pásové řezačky;
 • A stroje na řezání trubek.

Existuje mnoho různých nástrojů, které můžete použít doma; například téměř v každé domácnosti najdete pilku na kov, která vám pomůže proříznout trubku za zlomek času a námahy. Výsledek takového řezání bude také nekvalitní, proto doporučujeme používat elektrické nářadí, např. kotoučovou pilu, která urychlí proces řezání a zlepší kvalitu výsledku.

Řetězová fréza na ocelové trubky

Nejlepším řešením pro řezání malých trubek je řezání plazmou nebo plynem. Přesné řezy s ostrými hranami jsou schopny vyrábět i malé mechanicky nebo ručně ovládané stroje. Pomocí tohoto nástroje můžete provádět řezy v různých tloušťkách a úhlech bez ztráty přesnosti.

Řezání laserem může pomoci dosáhnout dokonalého řezu, ale není praktické pro domácí řezání kvůli vysokým nákladům na vybavení. Laserová technologie je vhodná pouze pro aplikace, kde se řeže velké množství materiálu na požadovanou délku. Touto metodou je možné nejen rozřezat jednotlivé průměry na kusy, ale také.

Nástroje a přípravky

K vyvalování trubek z mědi vlastníma rukama se používají speciální nástroje. Tato zařízení mohou být ručně nebo elektricky poháněná. Používají se pro instalaci klimatizačních, vodních a topných systémů. Elektricky poháněné nástroje často kombinují několik funkcí: Lze je použít nejen k vyvalování měděné trubky, ale také k jejímu ohýbání do požadovaného úhlu.

Jakékoli zařízení používané k drážkování trubek z mědi pracuje na principu plastické deformace a je velmi důležité, aby se s tímto procesem zacházelo co nejšetrněji, aniž by se poškodila homogenita struktury materiálu, zachovala se stejnoměrnost tloušťky stěny výrobků a hladkost vnitřního povrchu.

Schéma správného vzplanutí a příklady nesprávné činnosti vzplanutí

Abyste mohli měděné trubky účinně rozfázovat (i když to děláte poprvé), můžete použít jeden z následujících nástrojů.

Jedná se o kuželovitou figurínu vyrobenou ze slitiny tvrdšího kovu, než je měď. Výhodou tohoto zařízení je jeho nízká cena a snadné použití. Jeho použití však může způsobit prasknutí mědi, což má za následek špatnou kvalitu světlice.

S nejjednodušším nástrojem je možné uválcovat jednu trubku, ale kvalita práce není důležitá

Srdcem tohoto nástroje je karbidový válec, který válcováním po okraji měděné trubky dává trubce požadovaný tvar. Použití mechanického expanzního nástroje umožňuje rovnoměrnou expanzi ošetřované části trubky, čímž se na konci trubky vytvoří stejná tloušťka stěny s vysokou kvalitou vnitřního povrchu.

Ruční nářadí je schopné válcovat s vysokou kvalitou a rychlostí

Takové zařízení se sadou vyměnitelných trysek, které má všechny výhody mechanického nástroje, umožňuje provádět frézování měděných trubek s vyšší produktivitou a menší pracností. Jedinou nevýhodou elektrického odpalovače trubek je pravděpodobně jeho poměrně vysoká cena.

Baterie tohoto šlehače má dostatečnou kapacitu pro přibližně 100 operací

Takové ruční zařízení založené na pákovém mechanismu umožňuje vyklopit konec trubky jedním pohybem. Ačkoli je tento nástroj konstrukčně jednoduchý, má řadu významných nevýhod, z nichž nejvýznamnější je nemožnost kontrolovat tloušťku stěny obrobku. Použití dilatačního spoje, které je nejčastější volbou těch, kdo provádějí ruční válcování, tedy nezaručuje kvalitní výsledek.

Jak řezat a ohýbat měděné trubky

Měděné trubky jsou vhodné, protože se snadno ohýbají a řežou. Ohýbání měděných trubek je proces, který vyžaduje určitou zručnost a zkušenosti, protože měď je velmi měkký materiál, se kterým je třeba zacházet opatrně. Existuje několik osvědčených metod řezání a ohýbání měděných trubek.

Ruční ohýbačka trubek a speciální funkce

Ruční ohýbačka může bezpečně ohýbat trubky přímo na místě instalace nebo opravy nebo je upnout na pracovní stůl. Při používání ohýbačky je riziko rozdrcení, vybočení a zlomení minimální. Ruční ohýbačka měděných trubek nepotřebuje žádné pomocné spojovací prvky. Lze jej použít k ohýbání měděných trubek do požadované velikosti a tvaru.

Pružinová ohýbačka zabraňuje deformaci stěny trubky, a proto je dosaženo správného ohybu pod předem stanoveným úhlem. Pružinová ohýbačka měděných trubek se používá následujícím způsobem:

Nůžky na měděné trubky vám ušetří spoustu času při řezání trubek. Frézu na trubky lze použít také k odstraňování otřepů z trubek a před jakoukoli přípravnou prací na nich.

Pomocí řezačky trubek můžete bez námahy dosáhnout dokonale rovného řezu, aniž by došlo k deformaci trubky bez ohledu na její průměr.

Zpracování měděných trubek pomocí řezačky trubek

Měděné trubky se stříhají speciálními nůžkami na trubky nebo nůžkami na trubky kolmo k podélné ose trubky.

Při použití řezačky na měděné trubky buďte opatrní, protože vnitřní hrana řezu je ostrá.

provést rovný řez

Čistý řez pod úhlem 90° provádějte až po označení místa. Použijte kousek papíru nebo maskovací pásku. Ten je vhodnější, protože se připevňuje přímo k povrchu a neposouvá se.

Postup operací je následující:

 • Změřte požadovanou délku pomocí metru a označte místo čárovou značkou.
 • Poté přilepte pásku po obvodu trubky na vyznačené místo. Čím hladší pásku nalepíte, tím lépe. optimálně by se měly širší okraje co nejvíce sbíhat. To umožní přesné řezání trubky v místě značení.
 • Dalším krokem je upnutí trubky do svěráku nebo její přiložení k rovné ploše, aby se během operace neposunula a vznikl rovnoměrný spoj. Upozorňujeme, že jeden konec trubky musí zůstat volný, aby se kotouč při řezání nezachytil o stěny. Začněte řezat shora dolů.
 • Poslední věc, na kterou je třeba si dát pozor, je. Jak rovnoměrně řezat trubky úhlovou bruskou. Za tímto účelem veďte kotouč co nejpřesněji podél okraje lepicí pásky.

Pokud řežete trubky s velkým průřezem, použijte k tomu malé sektory. To vyžaduje, aby se trubka po dokončení každého řezu neustále otáčela kolem své osy.

Postup u litinových trubek je mírně odlišný. Nejprve provedete souvislý řez po celém průměru trubky a poté pomocí kladiva a dláta postupně proklepnete vzniklou drážku tak, aby trubka praskla podél linie řezu.

Tipy pro domácí provádění světlice

při všech procesech musí být povrch zásuvky hladký a zrcadlově lesklý, bez otřepů, promáčklin, trhlin, deformací nebo změn tloušťky stěny. Těsnost spojů závisí na kvalitě dilatačního materiálu.

Je žádoucí provést expanzi pomocí speciálního nástroje. poskytuje alespoň přijatelnou kvalitu výrobku. Nerovnoměrné protažení stěny, trhliny mohou v budoucnu vyvolat poruchy a následně porušení těsnosti měděného potrubí. Únik vody nebo freonu z klimatizačního systému může způsobit mnoho potíží.

Jak vyrobit nástroj

Pokud je třeba rozšířit pouze jednu měděnou trubku, lze ji upnout do svěráku a opatrně našroubovat kužel vhodného průměru. Kuželový trn je třeba vyrobit nebo objednat u soustružníka. Někdy se používá ložisková kulička přivařená k tyči.

Pokud potřebujete několik trubek a nákup nástroje není ve vašich plánech, můžete si vyrobit jednoduchý nástroj vlastníma rukama. Potřebujete dva kusy úhelníku 32×32 nebo 49×40 mm. Můžete použít kus profilové trubky. Úhelníky k sobě připevněte pomocí šroubů (M8) a matic. Ve středu konstrukce je vyvrtáno několik otvorů pro různé průměry trubek. Otvory jsou zkosené. Třmeny (kužely, razidla) se soustruží na soustruhu (objednají se u soustružníka) podle rozměrů uvedených na obrázku. Ocel by měla být nejlépe uhlíková nebo legovaná.3 je příliš měkká.

Jak rozšířit měděné potrubí

Obrobek upněte do vyrobeného zařízení. Konec polotovaru musí vyčnívat 5-6 mm nad úroveň přípravku. Opatrně a pomalu zašroubujte kuželovitou zátku do trubice, čímž se okraj trubice rozšíří a vytvoří zásuvku.

Poté vytáhněte trn, zkontrolujte tvar a rozměry výstřiku a v případě potřeby upravte parametry roztažnosti pomocí kuželu.

Návod k obsluze a údržbě

Stejně jako s každým jiným nástrojem je i s řezačkou trubek třeba zacházet opatrně:

 • Při řezání stroj nepřetěžujte.
 • Čas od času odstraňte třísky a jiné nečistoty. Včasná výměna nožů.
 • Zkontrolujte a opravte případné vůle ve vodítkách a řezacích kolech.
 • po práci očistěte a namažte povrchy pracovních válců, podávacího šneku.
 • Skladujte spotřebič na teplém a suchém místě.

Použité nástroje

Řezání trubek je poměrně snadná operace, ale správné řezání, kdy řez svírá s povrchem obrobku pravý úhel, je zodpovědný postup. A pokud musíte části inženýrského systému ořezávat pod jiným úhlem, neobejdete se bez rady zkušeného stavitele (o sobě skromně mlčím).

Nemluvím o řezání trubek velkého průměru. I v tomto případě je pro správné svařování nebo lepení nutný úhel 90°.

Pro všechny řezací operace je k dispozici speciální vybavení. O tom chci mluvit jako první.

Pro individuální použití

Tato kategorie nářadí se používá v soukromých a malých komerčních budovách pro uspořádání potrubních systémů (vodovod, topení, kanalizace, větrání) o malém průměru.

Osobně jsem taková zařízení používal ve své praxi:

Nůžky na trubky umožňují rychlé a správné stříhání.

Pro dosažení správného výkonu jsou přístroje vybaveny ozubeným mechanismem. Před řezáním plastové trubky (nebo výrobku z polypropylenu) je třeba ji umístit na speciální polici. Zvláštní konstrukce zahradních nůžek znemožňuje instalovat obrobek v přímce, takže řez bude vždy veden v pravém úhlu k povrchu.

Cena těchto produktů začíná na 10 dolarech a může se vyšplhat až na 100 dolarů. Záleží na výrobci, materiálu, velikosti atd.

 • Řezačka trubek. zařízení na řezání trubek, jehož řezná část je vyrobena z kotouče z velmi pevného materiálu s naostřenými hranami. Pákou se přitlačí ke stěně trubky a táhne se po jejím obvodu.

Trubky velkého průměru lze řezat pomocí kruhové řezačky trubek.

Kruhový řezák na trubky používám k řezání PVC trubek pro vnitřní a venkovní kanalizaci. Nelze ji použít na plastové trubky, protože působící síla tenkostěnný materiál deformuje.

 • Gilotina. Pokud jste viděli popravčí zařízení používané ve středověké Francii, můžete si představit konstrukci a funkci tohoto řezacího zařízení.

Gilotina se šroubem pro rovnoměrné řezání trubek.

Nahoře je nůž, který se zespodu nasune na trubku. Takové zařízení jsem nejčastěji používal pro řezání velkého množství trubek a přístroj je vybaven elektrickým pohonem. Na trhu jsou však k dispozici modely se šroubem.

 • Pila na kov. Vhodné pro řezání trubek ze všech materiálů na požadované délky. Dědeček mě s ním naučil zacházet. trik spočívá v přesně dávkované síle, jinak se čepel zlomí.

Pila na kov je nejjednodušším nástrojem pro řezání trubek z jakéhokoli materiálu.

Po provedení řezu pilkou na železo se na konci trubky vytvoří otřep. Musíte se jich zbavit holicím strojkem nebo pilníkem. V opačném případě může dojít k netěsnosti potrubního spoje.

 • Úhlová bruska. Pro ty, kteří nevědí, mluvíme o obyčejné úhlové brusce. Nasadíte na něj speciální kotouč pro řezání a můžete pak řezat trubky s malým i velkým průměrem.

Úhlová bruska se v dobrých rukou promění v účinnou řezačku trubek.

Podobně jako pilku na železo lze úhlovou brusku použít na všechny materiály od plastu po kov a litinu.

 • Elektrická skládačka. Těmito nástroji je možné řezat i trubky, ale ani mně, člověku s bohatými zkušenostmi, se ne vždy podařilo udělat pravoúhlý řez.

Skládačka také řeže, ale je rovná?

Není tedy třeba ji přibíjet mikroskopem, existují jednodušší způsoby řezání.

Nejdříve vám však chci říci o profesionálním vybavení, které se používá k řezání potrubí v průmyslových závodech a k pokládání vodovodního potrubí.

Pro průmyslové použití

S místními a individuálními inženýrskými systémy se zdá, že jsme vyřešili, ale otázkou zůstává, jak rovnoměrně řezat potrubí s velkým průměrem. V takovém případě přichází na pomoc speciální (často stacionární) zařízení a profesionální stavitelé pracují s.

Pracoval jsem jako údržbář v údržbě budov, takže jsem tyto stroje už viděl. Řeknu vám o těch nejzajímavějších:

 • Soustruhy. Tyto jednotky provádějí všechny typy obrábění kruhových dílů potrubí, včetně těch, které se používají k přepravě korozivních kapalin.

Soustruh je schopen dokonale řezat trubky. A ne jen proto, abyste snížili.

Maximální velikost zpracovávaných trubek závisí na průřezu otvoru vřetena a vzdálenosti mezi hlavami trubek. Kromě jednoduchého řezání mohou soustruhy srážit hrany, řezat trubky a provádět další operace, a to i v automatickém režimu.

V průmyslovém měřítku se pokládají plynovody o průměru až 1600 mm a rozhodně se nevyhnete použití nůžek nebo úhlové brusky s odřezávacím kotoučem. Proto se pro řezání polypropylenových trubek velkých průměrů používá speciální řezačka trubek. Například řetězem poháněné frézy se většinou používají k jednorázovému řezání, jako je tomu na horním obrázku, ale pro průmyslové potrubí je rozhodně lepší používat elektricky poháněné frézy.