Jak chladit řezný nástroj na kámen

Stroj na řezání kamene

Jedním z nepostradatelných strojů na stavbách a při stavbě interiérů je dnes stroj na řezání kamene nebo řezačka dlaždic. Umožňuje rychlé a přesné řezání stavebních materiálů na základě požadovaných parametrů a řezání materiálu do požadovaného tvaru a velikosti.

Pomocí stroje na řezání kamene lze účinně řezat materiály, jako je přírodní kámen, porcelánová kamenina, mramor, keramika, cihly, žula, beton a betonové trubky a další.

Dnešní trh se stavebními materiály je připraven nabídnout zařízení na řezání kamene v poměrně širokém sortimentu. Zpravidla se však liší svými technickými vlastnostmi a výrobcem. Technické specifikace zahrnují takové parametry, jako je výkon, průměr řezného kotouče, délka a hloubka řezu, zda je možné provádět řezy pod úhlem až 45 stupňů.

Některé z nejnovějších poznatků se ukázaly jako velmi účinné, pokud jde o přesnost řezání. Díky tomu jsou spáry mezi řezanými dlaždicemi téměř neviditelné. Díky této vysoké přesnosti řezání materiálu se stroje úspěšně používají v designérských studiích.

Toto zařízení je ceněno zejména v dílnách, kde se vyrábějí dekorativní prvky pro interiéry nebo krajinářský design. Mezi součásti těchto strojů patří řezné nástroje, rám, převodovka, motor a pomocné zařízení.

Co se používá k řezání kamene?

Řezání kamene lze rozdělit do dvou kroků: řezání bloku v lomu a řezání hotových desek v dílně. Jak jsme se zmínili výše, kotoučové pily nebo drátové pily se používají k řezání kamene.

Řezání diamantovým drátem

Diamantový drát je nutný pro řezání žulových a mramorových bloků velkých rozměrů. Řezání tímto nástrojem se vyznačuje vysokou účinností a spotřeba materiálu je minimální. Ocelové lano pracuje téměř bezhlučně a nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Vzhled diamantového drátu

Řezání diamantovým drátem

Když máme kamennou desku potřebné velikosti a potřebujeme ji vytvarovat nebo rozřezat na menší kousky, začíná boj s diamantovými noži. Používají se hlavně v řezačkách šroubů, takže existuje velké množství průměrů kotoučů pro různé modely. Kromě přírodního kamene se tyto kotouče používají také k řezání keramických dlaždic, cihel a betonu. Existují 3 typy diamantového drátu: plný, segmentový a turbo.

Diamantové řezné kotouče „Jaotie“ na žulu

Výhody a nevýhody hydrořezacích strojů

Lze uvést silné stránky:

 • Tlustostěnné obrobky lze zpracovávat s velmi přesným řezáním. Proto se hydraulické řezání používá pro vysokotlaké trubky.
 • Po řezání zůstávají pouze rovné hrany. Žádné otřepy, nečistoty nebo otřepy na lince.
 • Dlouhé pracovní kroky na hydraulice nekončí v oblaku prachu. Voda odstraní zbytkový materiál.
 • Není třeba udržovat řezné nástroje ostré, vyměňovat je nebo brousit.
 • Vysokorychlostní obrábění dílů (včetně silnostěnných dílů).
 • Vodou lze řezat nejen kovy, ale také sklo, gumu, plasty a další vícevrstvé obrobky.
 • Rychlost práce je málo závislá na tloušťce materiálu. Několik obrobků lze stohovat a řezat najednou.
 • Náklady na stroj na řezání kovových dílů vodou jsou vyšší než náklady na montáž protějšků.
 • Kužel. Může se vyskytnout při obrábění žáruvzdorného kovu nebo tlustostěnné oceli. Při kuželovitém obrábění není hrana obrobku rovná, ale připomíná trychtýř. Tuto závadu lze odstranit pouze pomocí dalších zařízení.
 • Vysoká spotřeba energie a vody.

Nové otázky z fyziky

Určete intenzitu proudu ve vodiči o délce 20 cm, který je kolmý na siločáry magnetického pole s indukcí 0,2 Tesla, jestliže na něj působí síla 2 µN ze strany

Jaká síla působí na náboj 10-9 K, který se pohybuje v magnetickém poli s indukcí 15 mTl rychlostí 150 m/s pod úhlem 90 stupňů k vektoru magnetické a.?

Teplota vzduchu v uzavřeném objemu při tlaku 9,810 při 4 Pa a teplotě 323 K. Jak se změní okolní teplota, pokud tlak dosáhne 8,310v 4 Pa?

Zjistěte celkový odpor na obrysu kůlu znázorněném na obrázku, pokud je odpor každého rezistoru do 10 ohmů.

Do vody se vylije vzduchová baňka. Vypočítejte, jak hluboko ve vodním sloupci je 2krát menší objem, °C, než u vodní hladiny při 1,01310 při 5 Pa. teplota se zvýšila.

Výškový rozdíl sloupců kapaliny ve rtuťovém měřidle h1 = 2 cm. B Vypočítejte rozdíl výšek sloupců kapaliny h2 ve rtuťovém manometru při měření t stejného tlaku. Hustota rtuti je 13, 6 g/cm3, hustota alkoholu pcn 800 kg/m3.

Varianta 6 Dynamometr se zavěšeným magnetem se drží před magnetem, aniž by se ho dotýkal. Zvýšení hodnoty dynamometru. To znamená, že tělo je vyrobeno z: a) plastelíny; c) skla; b) hliníku; d) oceli.

Objem chladiče vzduchu je 420 m a hustota vzduchu je na povrchu země. 1,3 kg/m. Činka táhne lano připevněné k zemi silou 1000 N. Vypočítejte hmotnost vzduchu ve výšce, do které bude těleso zvednuto, pokud je konec kabelu připojen. POMOZTE, PROSÍM, DÁT 30 BODŮ.

URGENTNÍ!! DAM 60 BALLS!! pro snadnější přemístění nákladu používá Victor nakloněnou rovinu, jejíž výška h=0,1 m a délka l=0,8

Řezání diamantovými kotouči. 11 základních pravidel.

Diamantové kotouče se používají k řezání keramických obkladů, přírodního kamene a zejména porcelánových obkladů. Nejběžnější zařízení, na kterých se používají, jsou: úhlové brusky, běžně známé jako „úhlové brusky“, stolní pily a různé elektrické stroje na řezání dlaždic a kamene.

V závislosti na použitém nástroji může být řezání diamantovými kotouči buď suché, nebo vodou chlazené. Ve všech případech je nutné použít vhodné kotouče. Ačkoli existuje názor, že kotouče pro řezání za sucha je povoleno používat na vodou chlazených zařízeních, což v zásadě umožňuje delší životnost.

Pro bezpečné používání a dlouhou životnost kotoučů je nanejvýš důležité znát a dodržovat doporučení pro použití diamantových řezných kotoučů:

 • Pravidelně kontrolujte diamantové kotouče, zda nejsou viditelně poškozené.
 • Pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození, deformace, prasknutí břitu nebo jiných závad, důrazně vám nedoporučuji tyto kotouče používat.
 • Pokud nástroj, na kterém používáte diamantové kotouče, silně vibruje (házení), nepoužívejte jej; nechte jej okamžitě opravit.
 • Dodržujte otáčky uvedené na kotoučích; řezný nástroj musí pracovat při maximálních otáčkách.
 • Průměr kotoučů musí odpovídat kontaktnímu průměru nástroje; výměna kotoučů pomocí adaptérů je přípustná.
 • Kotouče neotáčejte ani netřete do stran.
 • Dbejte na směr otáčení kotouče; ten je vždy uveden na kotouči a namontujte jej v souladu s technickými údaji.
 • Snažte se diamantové kotouče chránit před mechanickým poškozením (nárazy).
 • Řezání diamantovými kotouči probíhá bez dalšího úsilí, hmotnost řezného nástroje je dostatečná. Čím více závisí rychlost řezání na hustotě materiálu, tím více se zvyšuje.
 • Pokud se diamantový kotouč otupí, je třeba jej znovu nabrousit řezáním přes brusný materiál (vápenopískové cihly, pískovec, smirkový kámen). Ale nenechte se tím unést.
 • Disk nepřehřívejte, protože by se mohl přehřát a poškodit.

Pokud budete dodržovat tato základní pravidla, můžete zachovat a prodloužit životnost řezného kotouče a dosáhnout vyšší kvality práce.

řezný, nástroj, kámen

Pokud potřebujete řezat dlaždice, ale nemáte potřebné nástroje nebo dovednosti, doporučuji využít našich služeb: řezání dlaždic v Minsku.

Výběr kotouče pro práci s dlaždicemi

Existují různé typy řezných kotoučů z hlediska konstrukce:

Zploštělé kotouče jsou nejvhodnější pro křehkou keramiku, protože rovnoměrně prořezávají materiál. U těchto kotoučů je při správném používání nejmenší pravděpodobnost, že se odštípnou.

Segmentované disky se vyznačují štěrbinou v základně. Jsou navrženy pro lepší chladicí výkon, který prodlužuje životnost nástroje. Segmentové čepele jsou díky své struktuře mnohem náchylnější k odštípnutí, ale jsou ideální pro řezání přírodního kamene, porcelánových dlaždic.

Při výběru kotouče věnujte pozornost jeho kompatibilitě s úhlovou bruskou: průměr kotouče a počet otáček musí odpovídat. Nešetřete na řezných kotoučích! Levné nástroje se rychleji opotřebovávají, takže je třeba je častěji vyměňovat. Mohou mít také špatný dopad na materiál a zanechávat třísky.

řezný, nástroj, kámen

Brusné kotouče z kamene

Nejrozpočtovější a nejnespolehlivější variantou jsou kamenné disky. Rychle se opotřebovávají, takže pro velký objem práce jich potřebujete hodně. Silnější nástroje znamenají větší šířku záběru než ocelové kotouče. to také vede k tomu, že při řezání zůstává více prachových částic.

Vždy zkontrolujte výkonnost kamenného kola! V případě viditelného poškození břitu (např. odštípnutí) musí být nástavec vyměněn. V opačném případě by se řezací nástavec mohl stát nebezpečným. mohlo by dojít k poškození materiálu nebo zranění uživatele.

Kovové disky

Kovové kotouče s diamantovým povlakem pro profesionální použití. Životnost a kvalita těchto nástrojů závisí na intenzitě postřiku. Dražší a robustnější než kamenné nástroje.

Typy diamantových kotoučů pro jednotlivé aplikace

Abyste při nákupu diamantových řezných kotoučů správného typu pro daný materiál dosáhli optimálních výsledků zpracování, je třeba. Zjistěte více o jejich základních aplikacích a typech prací, při kterých se používají.

  Segmentované. Vhodné pro suché řezání betonu, cihel, přírodního kamene při vysokých rychlostech. Používá se ve většině aplikací zahrnujících práci s tvrdým povrchem. Existují dva různé typy diamantových řezných kotoučů.

 • Segmentované. S většími rozestupy mezi segmenty a neobvyklým tvarem. Vhodné pro řezání asfaltu a mokrého betonu.
 • Segment turbo. Kombinace výhod řezací pily a segmentové pily. Vhodné pro rychlé řezy s čistými hranami.
 • Řezání vodním paprskem. vhodné pouze pro stacionární (nikoli ruční) řezné nástroje;
 • Pro řezání za sucha (vhodné i pro řezání za studena). šetrné opracování dlaždic a keramiky.

Vlastnosti a výhody diamantového řezání

Diamantové broušení je jedním z nejběžnějších a vysoce účinných způsobů broušení kamene. Dokonale rovné řezy. Diamantové kotouče si snadno poradí i s těmi nejtvrdšími kameny, jako je žula.

Druhá metoda je vhodnější, protože prach vznikající při řezání se smývá kapalnou látkou ve formě vody. Proto se neukládá v ovzduší a není pro člověka škodlivý.

Řezný kotouč na kámen plní funkci řezání materiálu. Má specializované plochy, které jsou nastříkány diamantem. Existují dva typy diamantových kotoučů. První metoda zahrnuje diamantový povlak pouze na povrchu zubu, zatímco druhá na celém povrchu.

Diamantové řezání spočívá v postupném broušení kamene, aby se nemohl zlomit nebo rozštípnout.