Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů

Jak bez problémů svařovat profilové trubky pod pravým úhlem

Profilové trubky jsou nejoblíbenějším materiálem pro rámování různých strojů, zařízení a ocelových konstrukcí. Téměř vždy je nutné svařovat pod pravým úhlem. To lze provést různými způsoby podle toho, zda je důležitější estetika nebo rychlost. Zvažte 3 způsoby svařování rohu z trubek čtvercového průřezu.

Jak řezat trubky z různých kovů pod úhlem 45 stupňů a 90 stupňů

Jak řezat trubku pod určitým úhlem? Přímý řez již byl zmíněn. Dále se podívejme na způsoby dělení trubkových obrobků z různých kovů pomocí kovové truhlářské frézy. Kromě snadného řezání minimalizuje elektrická pila množství pilin, což je důležité, pokud pracujete doma.

 • Ruční pilka na železo, která má horní trubkové vedení, jež udržuje nástroj přísně kolmý ke směru řezu;
 • Těleso ve tvaru kanálu, které má na obou stranách drážky, abyste mohli provádět přesné úhlové řezy (obvykle 90° a 45°, ale existují také nástroje PLS s úhloměrem, které mohou provádět úhlové řezy od 100 do 1150 úhlů).

Rozlišuje se mezi litými a lisovanými skládačkami. První z nich jsou sice levnější, ale při přerušovaném namáhání ohybem se chovají špatně.

Je důležité zvolit správný pilový kotouč. Pro rohové řezy jsou vhodné pouze přesné nástroje s horním vedením, které je navíc zajištěno proti ohnutí pružinovými dorazy.

Při výběru velikosti přímočaré pily je třeba zohlednit následující kritéria:

 • Šířka přímočaré pily, která určuje maximální průměr obrobku.
 • Délka přímočaré pily, přičemž platí, že čím vyšší je přesnost řezu, tím vyšší je potřeba přesného řezání.
 • Úhloměr.
 • Hloubka a šířka průchozích řezů v bočních stěnách kanálu. čím jsou hlubší, tím je jednotka méně citlivá na změny řezných podmínek. stav mazání, zvýšená teplota pilového listu a obrobku. Na druhou stranu, při řezání trubek velkého průměru se zvětšením šířky řezu snižuje přesnost.
 • Materiál těla: ocel (litá nebo kovaná) přednostně před plastovými nástroji, i když jsou lehčí.

Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů? Při práci s tesařskou pilou byste měli materiál nejprve opilovat a poté, co se ujistíte, že je stěna kolmá, postupně zvyšovat tlak na pilový list.

Jak řezat profilovanou trubku úhlovou bruskou

Nejoblíbenějším způsobem řezání domovních trubek je použití úhlové brusky. Jak rovnoměrně řezat profilovanou trubku úhlovou bruskou? Hlavním problémem při práci je správné vytyčení potrubí.

K aplikaci značení lze použít:

 • Metr, čtverec, fix (tužka), vodováha. Nejjednodušší nástroje umožňují dostatečně přesně označit úhel řezu, ale v průběhu práce úhlové brusky se může odchýlit od nastavené linie (zařízení není podepřeno na stojanech a je na váze, to znamená v rukou mistra), což vede k chybám. Z tohoto důvodu se tato metoda používá velmi zřídka;

Označení řezu čtvercem

Použití papírové šablony

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit šikmý řez například pro skleníky, je použít šablonu ze silného papíru.

Chcete-li provést pravoúhlý řez (90°), musíte:

 • Omotejte trubku silným papírem a dosáhněte dokonalého zarovnání okrajů;
 • zajistěte list v dané poloze;
 • Řezání profilové trubky podél okraje papíru.

Chcete-li čtvercovou trubku rozříznout pod úhlem 45°, přeložte kousek papíru na polovinu (přepona) a omotejte trubku tak, aby ostré konce vzniklého trojúhelníku byly zarovnány.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Profesionální řemeslníci používají speciální počítačové programy, které umožňují přesnější vytvoření papírové šablony pro řezání profilovaných trubek pod libovolným úhlem.

Automatická výroba papírové šablony počítačovým programem

Použití stavební úhlopříčky

Trubkový profil lze řezat pod libovolným úhlem pomocí stavební diagonální frézy. Zařízení se používá následujícím způsobem:

 • Profilovaná trubka je upnuta uvnitř zařízení a vyrovnána pod určitým úhlem;
 • Vestavěná pilka na železo slouží k provedení předřezu;

Řezání pod úhlem stavebním dlátem

Prefabrikovaný měřicí přístroj se vyznačuje vysokou cenou. Abyste snížili finanční náklady na stavební práce, můžete si sami vyrobit obdobu dláta. K tomu se vyrobí dřevěný rám s vybráním pro trubky a pomocí měřicích nástrojů se udělají zářezy pod různými úhly.

Řezání profilů vlastními rukama

Podívejte se na video a zjistěte, jaké další metody jsou k dispozici pro úhlové řezání trubek čtvercového a obdélníkového průřezu.

Vlastnosti podélného řezání trubek

Úhlovou bruskou lze provádět nejen příčné, ale i podélné řezání profilových trubek. Jak podélně řezat čtvercovou trubku? Práce se provádí v následujícím pořadí:

 • Stejně jako u křížového řezání začíná práce označením řezu. Je důležité vymezit co nejvíce kotevních bodů na boku trubky, abyste získali co nejrovnější linii pro trimmer;

Označení podélného řezu

 • Pro lepší viditelnost a prevenci nerovnoměrných řezů se doporučuje vyznačit výslednou linii vyžínače (barvou nebo maskovací páskou);
 • Trubku upněte např. svorkami. Pokud je to možné, lze úhlovou brusku upevnit také pomocí speciálního stojanu;
 • Trubka se postupně řeže podél nastavené linie.

Úhlovou bruskou připevněnou ke stojanu trubku podélně rozřízněte

Podobný postup použijte i pro řezání silnostěnných profilových trubek. Před zahájením prací musí být trubka zajištěna, aby nedošlo k jejímu zlomení vlastní vahou.

Řezání pod úhlem 90 stupňů

Pro rovnoměrný řez čtvercové trubky nebo obdélníkového profilu po celém obvodu použijte kus papíru. Obtočí se kolem obrobku tak, aby se okraje listu papíru překrývaly, a poté se k obrobku připevní páskou nebo lepidlem. Pomocí úhlové brusky se vedle okraje listu papíru nakreslí jemná ořezová čára, která se postupně prohlubuje, dokud není zcela vyříznuta.

Kovové profilové nebo kruhové trubky lze řezat pomocí šablony s rovným řezem při velkém vnitřním průměru.

Výřez na límci

K získání rozvětvení kovových trubek ve formě trojúhelníků se používá límcový výřez, který vyžaduje, aby okraj kruhové trubky byl seříznut v pravém úhlu ke stěnám druhé trubky. Chcete-li metodu použít, postupujte takto

 • Ořízněte hrany obrobku pod pravým úhlem výše uvedenou metodou.
 • Na čelní straně kruhu vyznačte čtyři stejně vzdálené body v úhlech 90 a 180 stupňů od sebe.
 • Změřte obvod a získaný průměr vydělte 3. Ze dvou diametrálně zarovnaných bodů vyznačte výslednou vzdálenost a poté tyto body spojte s dalšími dvěma body hladkým obloukem tak, že fixem nakreslíte čáru pro trimovací čáru.
 • Na základě značení proveďte řez úhlovou bruskou a oddělte půlkruhové segmenty, poté je kus připraven ke svařování. Při malých nepřesnostech spoje jej lze utěsnit kladivem proti oblému povrchu druhého dílu.

Blok: 3/9 | Počet znaků: 1521

Řezání trubky pod úhlem 45 stupňů

To je nejčastěji vyžadováno u instalací vodovodů a topení a u rámových konstrukcí. Úhlovou bruskou můžete trubku řezat pod úhlem 45 stupňů, a to tak, že ji označíte listem papíru A4 nebo obyčejným školním (rýsovacím) čtvercem.

Použijte list papíru nebo lepenky

Abyste získali správný úhel, je třeba s listem provést několik operací. Pokud se nechcete do záhybů zamotat, udělejte čtverec a přeložte ho šikmo. získáte správný úhel. Totéž můžete provést s libovolným listem papíru, pokud jsou jeho strany navzájem stejné. Tato metoda je natolik šikovná, že ji lze použít jak na trubky velkého průměru, tak na trubky [čtvercového a obdélníkového tvaru].

DŮLEŽITÉ: Ocelové vodovodní a plynové potrubí

Značení čtvercem

Pokud máte po ruce úhelník, musíte nejprve určit přesnou linii pro oříznutí konce trubky včetně profilu. Přiložením nástroje a plynulým pohybem po povrchu získáme čáru pro ořez o 45 stupňů. Stejná technika se používá s úhlem 30 stupňů.

Co je potřeba:

Poté se z papíru vystřihne obdélník, jehož jedna strana se rovná obvodu trubky a druhá jejímu průměru.

Papír se přeloží podélně na polovinu a pak se znovu přeloží. Po rozbalení na něm zůstanou 3 záhyby. Je třeba je označit fixem.

Obdélník je ovinut kolem trubky a zarovnán na okraj. Poté vyznačte spoj pomocí ořezávací čáry a přeneste značky z papíru na konec trubky. Na opačné straně je označen pouze kloub.

Poté je třeba udělat několik milimetrů zářez od spodního okraje směrem k okraji. Poté přiložte papír na tento bod a následně na boční značky na konci. Nakreslete na něj čáry jako na pravítko.

Poté se podél těchto linií v označené trubce vyřízne klín.

řezat, trubku, úhlem, stupňů

Pokud jej nyní použijete pro svařování, při spojování nevznikne téměř žádná mezera. Úhel je přesně 45 stupňů.

Správná práce s nástrojem

Po zahájení řezání jakéhokoli detailu úhlovou bruskou je třeba dodržovat následující pravidla.

 • Při řezání kovu držte úhlovou brusku pevně oběma rukama.
 • Brusné kotouče lze vyměnit až po jejich vychladnutí na přijatelnou teplotu, po odpojení elektrického nářadí od sítě.
 • Nepokládejte pracovní nástroj na zem, jinak řečeno na stůl (nepouštějte jej z rukou).
 • Pravidelně byste měli na pět minut zastavit, aby disk vychladl.
 • Vždy dbejte na stav řezacího kotouče a ujistěte se, že není rozdrcen hranami řezaného materiálu.
 • Nenechávejte elektrické nářadí bez dozoru, pokud je zapojeno do sítě.
 • Používejte pouze kotouče správné velikosti, jak je uvedeno v návodu k obsluze používaného spotřebiče.
 • Práce se nejlépe provádí na rovném povrchu, aby bylo tělo ve stabilní poloze.
 • Napájecí kabel udržujte mimo dosah rotujících disků, ostrých hran a předmětů zahřátých na více než sto stupňů.
 • Neprovádějte jiné než řezné operace, aniž by bylo elektrické nářadí vypnuto.
 • Postavte se stranou nebo ještě lépe za elektrický nástroj tak, aby se vaše tělo nedostalo do roviny řezu.

S úhlovou bruskou nepracujte, pokud jste silně unaveni nebo pod vlivem alkoholu, psychotropních látek nebo omamných látek.

Na otázku, zda se má kotouč úhlové brusky otáčet směrem k vám nebo od vás, neexistuje jednoznačná odpověď. Podle návodu k obsluze je správná první možnost. Vzniklé jiskry totiž odlétají v opačném směru od obsluhy a nezpůsobují žádné škody. Tímto směrem budou létat i úlomky kola, pokud se rozbije na kusy.

Pokud však dojde k průchodu, kdy se rotující kotouč sám o sebe zasekne, nástroj odletí zpět do obsluhy. Proto někteří profesionálové raději řežou kov tak, aby se kolo otáčelo „samo“. Elektrické nářadí vytržené z ruky poletí opačným směrem. Tím se snižuje riziko zranění a před odletujícími jiskrami vás chrání ochranný oděv, obuv nebo rukavice.

Jak řezat trubku pod úhlem

Někdy je nutné trubku oříznout pod určitým úhlem. V tomto článku vám mistr instalatér vysvětlí, jak takové operace provádět a jaké metody řezání existují.

Při zvažování způsobů řezání. ať už přímého, nebo úhlového. je důležité vzít v úvahu různé obrobky, které se mají zpracovávat. Hadice z polypropylenu nebo tenké mědi se řežou snadněji a rychleji než silnější ocelové trubky.

Plastové výrobky s malým průměrem lze stříhat pod pravým úhlem pomocí speciálních nůžek. Úhel můžete kontrolovat pomocí standardního úhloměru. Plastové trubky lze také řezat pilkou na železo s jemnými zuby.

Při montáži je často nutné řezat kovové trubky. Oblíbeným nástrojem pro tyto případy je tzv. úhlová bruska. Pomocí tohoto nástroje můžete provádět přímé a šikmé řezy.

Podívejme se, jaké nástroje lze použít pro řezání pod různými úhly.

Pro relativně přesný řez je možné použít jednoduchou techniku, kdy jako šablona slouží obyčejný list papíru. K vytvoření šablony se hodí například papír do tiskárny formátu A4.

Předem označte list do čtverce pomocí pravítka. Velikost úhlopříčky čtverce se musí rovnat délce obvodu řezané trubky. Odřízněte přebytečný materiál z plechu.

 • List přeložte šikmo a zarovnejte protilehlé rohy;
 • Výsledný trojúhelník otočte tak, aby přímka pro přeponový trimr byla kolmá na osu trubky;
 • V této poloze obtočte papír kolem povrchu trubky a srovnejte konce přepony k sobě;
 • Vyznačte si fixem linii řezu pro některý z katétrů trojúhelníku;
 • Řezání trubky podél vyznačené čáry.

Je velmi vhodné označit a řezat trubky pod úhlem 45º v rozsahu průměrů 32 až 63 mm. Pro lepší značení se doporučuje použít silný, ale měkký papír. Paronit a podobné materiály lze také použít.

Správně vyrobené formy pro tvarové řezy umožňují mimořádně přesné řezy. Přesto se nevyhneme mezeře mezi předlisovanými polotovary. Při spojování kovových trubek se „utěsňuje“ svarovým spojem, při spojování plastových dílů se používá speciální pájecí šňůra.

Technologie šablonového řezání umožňuje získat různé úhly řezu. Vytvoření šablony pro jiné úhly než 45º však vyžaduje použití matematických výpočtů a vyřezání šablony z papíru nebo podobných materiálů podle vypočtených údajů.

Je pravda, že existují počítačové programy, které mají mistrovi ušetřit výpočty. Šablony pro řezání trubek se tisknou na tiskárně pomocí těchto programů.

Jednoduchý výpočtový program založený na MS Excel umožňuje vypočítat a vzorovat téměř jakýkoli průměr trubky a jakýkoli požadovaný úhel řezu.

Uživatel musí pouze zadat příslušné hodnoty do buněk pro vnější průměr a úhel řezu. Pomocí těchto parametrů se vytvoří forma, kterou lze následně vytisknout.

Poznámka! Výpočet bodů křivky na základě dvou zadaných parametrů. průměru trubky a požadovaného úhlu řezu. Nevýhodou programu je, že nezohledňuje tloušťku listu šablony, což vede k malým nepřesnostem

Existuje nekomplikovaný nástroj, který se často používá vdomácnosti, hlavně při práci se dřevem. Říká se tomu skládačka. Stejný přípravek je tedy vhodný pro řezání trubek pod různými úhly.

Dláto je k dispozici v prodeji, ale pokud chcete, můžete si ho vždy vyrobit sami a přizpůsobit konstrukci požadovanému průměru trubky:

 • Vezměte dřevěnou desku o průměru trubky 400-500 mm;
 • Vezměte další dvě desky stejných rozměrů, ale zvětšené na šířku o tloušťku první desky;
 • Sestavte tři desky do tvaru obráceného písmene „U“, přičemž první deska je základnou;
 • Ve střední části konstrukce vyznačte obdélník se dvěma stranami, které vedou podél vnitřních hranic bočních desek;
 • Obdélník rozdělte šikmo a podél linií získaných na horních plochách bočních desek proveďte řezy až k základně.

Tímto způsobem vytvořte šablonu pro řezání pod úhlem 45°. Pomocí úhloměru však lze vyznačit téměř jakýkoli úhel a provést řezy pro určitý úhel.

Potřebné nástroje:

Ve středu budoucího ohybu profilové trubky použijte značku pod úhlem pro vedení linie příčného řezu ořezávače. Tato značka je umístěna na všech 4 stranách trubky.Dále je třeba na jedné ze stran vytvořit další 4 příčné čáry, 2 vlevo a 2 vpravo od středové čáry. Ty se kreslí pod úhlem s odsazením o polovině průřezu trubky. Například při rozměrech 40×40 mm je třeba udělat rozteč 20 mm, při rozměrech 50×50 mm je třeba udělat rozteč 25 mm. Stejné čáry musí být nakresleny na opačné straně potrubí.

Mezi těmito čarami jsou pak nakresleny úhlopříčky jako na obrázku. V důsledku toho by měly tvořit písmeno „M“. Podobné úhlopříčky jsou provedeny na opačné straně trubky. Je důležité, aby směřovaly stejným směrem.

Poté se trubka otočí tak, aby strany s úhlopříčkami byly na každé straně, a pak se fixem nakreslí krajní čáry na horní i zadní straně.Nyní proveďte úhlovou bruskou šikmé řezy na obou stranách. Nejlepší je použít opotřebovaný řezný kotouč, protože má malý průměr, což umožňuje pracovat s jemným, ne odřezávat zbytečné věci.

Po vyříznutí úhlopříček je třeba trubku poskládat tak, aby byla obrácená, nebo aby písmeno „M“ bylo obrácené vzhůru nohama. V dalším kroku se proříznou nejvzdálenější značky na horní straně a trubka zůstane vcelku. V důsledku podříznutí se odstraní nepotřebný kus se dvěma zuby.

Pokud jsou jeho stěny silné, musíte použít svěrák. Poté je třeba spoje svařit a obrousit.

Výsledkem je dokonalý 45stupňový ohyb bez ostrého vnějšího rohu, který vypadá jako továrně vyrobený. Tímto způsobem lze ohýbat trubky při výrobě různých rámů a konstrukcí, kde je důležitá bezpečnost. Náhodný střet s rukou nebo nohou v takové zatáčce je méně nebezpečný než v běžné zatáčce s ostrým vnějším úhlem.